Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SEKROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05CB06
ATC Açıklaması Ambroksol
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,02 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,02 TL (8 Nisan 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Genelde herhangi bir zehirlenme vakasına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Patolojik olarak mukus viskozitesinin arttığı, sekresyon miktarının azaldığı ve mukosilier klirensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ambroksol, bir mukolitik olan bromeksinin, aktif N-desmetil metabolitidir. Solunum yollarında toplanan salgıların yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltan özelliklere sahiptir. Böylece hasta, salgılarını atarken daha az zorlanır ve solunumu kolaylaşmış olur.

 

Ambroksol, siliaları uyararak mukosilier transportu, seröz bezleri uyararak sekresyonu kolaylaştırır. Diğer yandan tip II pnömositleri uyararak sürfaktan stimülasyonu yapar. Bu mekanizmalarla, ambroksol tedavisi ile salgı oluşumu normale dönmektedir. Ayrıca, ambroksol antioksidan etkisiyle inflamasyon sırasında artış gösteren ve akciğer dokusu için zararlı olan oksidatif stresin tetiklediği olayları azaltır.

 

Ambroksol’ün, bronkopulmoner enfeksiyon esnasında, tedavide kullanılan, ampisilin, amoksisilin, eritromisin gibi antibiyotiklerin akciğer dokularına penetrasyonunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Ambroksol ağız yoluyla uygulamadan sonra tamamen absorbe edilir. Biyoyararlanımı %70-80 arasındadır. Oral yolla uygulamadan 2 saat sonra plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. 30mg tek doz ambroksolün ağız yoluyla uygulanmasından sonra ortalama pik plazma konsantrasyonu 88.8 ng/mL’dir. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 10 saattir. İdame tedavisi boyunca ve sonrasında plazma düzeyleri değerlendirildiğinde vücutta birikmeye ait hiçbir belirti göstermez. Ambroksol plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır, glukuronit konjugatları şeklinde itrah edilen inaktif metabolitlere dönüştürülür. Ambroksol değişmemiş halde (%5-6) ve metabolitleriyle birlikte, %80 oranında böbrek yolu ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Efervesan Tablet

Formülü

Her efervesan tablet;

Ambroksol HCl          60 mg

(Aroma verici olarak: Portakal esansı; Tatlandırıcı olarak: Sakkarin sodyum ve Aspartam) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Sekrol Efervesan Tablet başka ilaçlarla birlikte alınabilir. Özellikle bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozitler, kortikoidler, bronkodilatörler, diüretikler ve antibiyotikler ile birlikte kullanılabilir.

 

Antitussif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle Sekrol antitussif ilaçlarla beraber alınmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Ambroksole ve bromeksine aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

 

12 yaşın üzerinde ve yetişkinlerde, iki eşit doza bölünerek günde 60 mg – 120 mg uygulanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sekrol Tablet 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Sekrol Şurup, 150 mL’lik şişelerde.

Sekrol Pediatrik Şurup, 150 mL’lik şişelerde.

Saklama Koşulları

250C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerlerde saklayınız.

 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 efervesan tablet içeren polipropilen tüplerde sunulmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Sekrol, kodein ve diğer antitussiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir.

 

Karaciğerde metabolize edildiğinden ve böbrek yolu ile atıldığından, karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

 

Mide ve duodenum ülseri olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

 

Hamile ve Süt Verenlerde Kullanımı:

Gebelik kategorisi: B

Hamilelik dönemine etkileri hakkında kesin bilgiler olmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Bu nedenle süt verme döneminde dikkatle kullanılması önerilmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genellikle Sekrol Efervesan Tablet, iyi tolere edilir. Bazı durumlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir. Ayrıca serum aminotransferaz düzeylerinde geçici yükselme gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.