Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka SEROQUEL
Etken Madde Kodu SGKF8B-KETIAPIN FUMARAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AH04
ATC Açıklaması Ketiapin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A11082
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 58,46 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 52,18 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 33,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda
PVC+PCTFE/alüminyum blister
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Santral sinir sistemi üzerindeki primer etkilerinden dolayı ketiapin zihinsel dikkatin gerekli olduğu aktivitelerde karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle hastalara, bu konudaki bireysel yatkınlıkları bilininceye kadar, araç ya da makine kullanmamaları önerilmelidir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
SEROQUEL XR beyin fonksiyon kaybı (demansı) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, SEROQUEL’in de içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.
Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.
SEROQUEL XR’nin 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.
 
SEROQUEL XR’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eğer;
 • Etkin madde ketiapine veya SEROQUEL XR’nin herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),
 • Bilinç bulanıklığı ve idrak yeteneğinde azalmanın da eşlik edebileceği belirgin uyku hali olursa
 • Kan yapımında azalmanın görülebileceği kemik iliği yapımının baskılandığı durumlar oluşursa,
 • Kan hücrelerinin yapımındaki bozuklukla birlikte kansızlık, kanama ya da enfeksiyonla sonuçlanabilecek bozukluklar görülürse, 
 • Ciddi karaciğer hastalığında,
 • Koma durumunda,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
-HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)
-Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
-Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar
-Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları 
 
SEROQUEL XR’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 • Kalp hastalığınız varsa (Örneğin enfarktüs, kalp ritm bozukluğu, kalp yetmezliği gibi),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),
 • Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
 • Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar sayınız düşük bulunduysa,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, SEROQUEL ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir.Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.
 • Tiroid hormon seviyeniz düşükse,
 • Yutma güçlüğünüz varsa,
 • Trigliserid ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Gözünüze katarakt tanısı konmuşsa,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
SEROQUEL XR’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
 
 • Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü SEROQUEL XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
SEROQUEL XR gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.
 
Araç ve makina kullanımı
Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makina kullanmayınız.
 
SEROQUEL XR’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SEROQUEL XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Aşağıdaki ilaçlarla birlikte SEROQUEL XR kullanmayınız:
 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)
 •  Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Eritromisin, klaritromisin, doksisiklin ve telitromisin gibi antibiyotikler
 • Diklofenak gibi romatizma ilaçları
 • İmatinib gibi kanser ilaçları
 • İzoniazid gibi tüberküloz ilaçları
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçları
 • Nikardipin, kinidin,verapamil gibi kalp ilaçları
 • Propofol gibi anestezi ilaçları
Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin,fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbamazepin (sara [epilepsi] ilaçları);
 • Tansiyon ilaçları;
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde);
 • Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi SEROQUEL XR’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
 
Çok yaygın         : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın               : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla  görülebilir.
Yaygın olmayan   : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek               : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek         : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın: Akyuvar sayısında azalma (Lökopeni)
Yaygın olmayan: Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış.
Bilinmiyor: Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (Nötropeni)
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar veya   kızarıklıklar oluşması gibi  gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Çok seyrek: Genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda ani şişme ve buna bağlı olarak yutma ve nefes almada zorluk gibi şoka sebep olabilen anaflaksi denen ciddi alerjik reaksiyonlar.
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Çok seyrek:Önceden mevcut diyabetin (şeker hastalığı) şiddetlenmesi
 
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Baş dönmesi, göz kararması,uyuklama hali, başağrısı
Yaygın : Bayılma
Yaygın olmayan:Havale (konvülziyon), bacaklarda rahatsızlık hissi, konuşma güçlüğü
Çok seyrek:Ağız, dil, kol ve bacaklarda istemsiz hareketler.
 
Kardiyak hastalıklar
Yaygın: Kalp atış hızında artış
 
Göz hastalıkları
Yaygın: Bulanık görme
 
Vasküler hastalıkları
Yaygın: Aniden ayağa kalkınca tansiyonun düşmesi
 
Solunum ve göğüs hastalıkları
Yaygın: Nezle, burun tıkanıklığı
 
Mide barsak sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Ağız kuruması
Yaygın: Kabızlık, hazımsızlık
Çok seyrek: Yutma güçlüğü
 
Karaciğer, safra ve safra yolları hastalıkları
Seyrek: Sarılık (gözlerin ve derinin sarı renk alması)
Çok seyrek:Karaciğer iltihabı (hepatit)
 
Deri ve derialtı doku hastalıkları
Çok seyrek: Genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda ani şişme (anjiyoödem) ve buna bağlı olarak yutma ve nefes almada zorluk,
Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap.
 
Üreme sistemi hastalıkları
Seyrek: Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Halsizlik, güçsüzlük, kolların ve bacakların şişmesi
Seyrek:Ateş yükselmesi, uzun süren boğaz ağrısı veya ağız ülserleri, hızlı nefes alma, terleme, kaslarda sertleşme, baygınlık hissetmek veya bayılma.
 
Araştırmalar
Çok yaygın: Trigliserid düzeylerinde artış, total kolesterol (özellikle LDL kolesterol) düzeylerinde artış.
Yaygın: Kilo alımı, karaciğer enzimlerinde artış (ALT, AST düzeyleri), nötrofil sayısının azalması, kan şekerinin yükselmesi.
Yaygın olmayan: Karaciğer enzimlerinde artış (Gamma-GT düzeyi)
 
Ketiapin tedavisi, tiroid hormon düzeylerinde doza bağlı hafif düşüşlerle ilişkilendirilmiştir. Hemen hemen tüm durumlarda, tedavi süresine bakılmaksızın ketiapin tedavisi kesildiğinde söz konusu yan etkiler düzelmiştir.Tiroid hormon düzeylerinde klinik olarak anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
 
SEROQUEL XR’yi kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 
Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet SEROQUEL XR alacağınıza doktorunuz karar verecektir.
 
Uygulama yolu ve metodu :
 • Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız,
 • Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyiniz,
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz,
 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden, tabletlerinizi aç karnına yemeklerden en az 1 saat önce alınız,
 • SEROQUEL XR kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz çünkü bu tedavinizi etkileyebilir,
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.
Değişik yaş grupları :
 
Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanım :
SEROQUEL XR’nin 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.
 
Yaşlılarda kullanım :
Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır.
Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.
 
Özel Kullanım Durumları :
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.
SEROQUEL XR, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı , daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 
Eğer SEROQUEL XR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla SEROQUEL XR kullandıysanız:
SEROQUEL XR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.
 
SEROQUEL XR’yi kullanmayı unutursanız
Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.
Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.
 
SEROQUEL XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
SEROQUEL XR kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.
Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
SEROQUEL XR  sarı renkli, kapsül şeklinde bikonveks uzatılmış salımlı tablettir. Tabletin bir yüzünde XR 200’ basılı diğer tarafı ise düzdür.
 
SEROQUEL XR 200 mg  30 ve 60 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
 
SEROQUEL XR etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler ( psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.
Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıkların tekrarlarının önlenmesinde etkilidir:
 • Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları
 • Aşırı coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.
 • Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.
 • SEROQUEL XR ayrıca depresyonda olan kendini coşkulu ve heyecanlı hissetmeyen kişilerin tedavisi içinde kullanılabilir. Bu hastaların kendilerini üzgün ve karamsar hissettikleri uzun dönemleri vardır, ,enerjileri yoktur, genellikle ağlamaklıdırlar.Uyku ve iştahlarında değişiklikler vardır.Bu hastaların ruhsal durumlarında (yükselişler ve düşüşler gibi) değişiklik   yoktur.

   

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
SEROQUEL XR’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SEROQUEL XR’yi kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik” lerine uygun olarak İmha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

SEROQUEL XR 200 mg uzatılmış salımlı tablet (30 tablet)

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Ketiapin öncelikle santral sinir sisteminde etkili bir ilaç olduğundan, SEROQUEL XR, yine santral sinir sitemini etkileyen diğer ilaçlarla ve alkolle birlikte dikkatle kullanılmalıdır.
 
Sitokrom P450 (CYP) 3A4, ketiapinin sitokrom P450 enzim sistemi aracılığıyla gerçekleşen metabolizmasından sorumlu başlıca enzimdir. Sağlıklı gönüllülerdeki etkileşim çalışmalarında 25 mg ketiapinin, bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ile birlikte kullanılması, ketiapin EAA değerinin 5-8 kat artmasıyla sonuçlanmıştır. Ketiapinin CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanılması, bu nedenle kontrendikedir. Ketiapinin ayrıca, greyfurt suyuyla alınması da önerilmemektedir.
 
Azol sınıfı antifungal ilaçlar, klaritromisin, diklofenak, doksisiklin, eritromisin, imatinib, izoniazid, nefazodon, nikardipin, propofol, protease inhibitörleri kinidin, telitromisin ve verapamil gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılan ketiapinin plazma konsantrasyonları, klinik çalışmalar sırasında hastalarda gözlenenden önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Böyle bir durumda daha düşük SEROQUEL XR dozları kullanılmalıdır. Yaşlılar ve fiziksel durumu iyi olamayan hastaları özellikle düşünmek gerekir. Risk- fayda oranı her hasta için ayrı değerlendirilmelidir.
 
Bilinen bir karaciğer enzim indüktörü olan karbamazepin tedavisi öncesinde ve sırasında verilen ketiapin farmakokinetiğinin değerlendirildiği çok dozlu çalışmada, karbamazepinle birlikte kullanımın, ketiapin klerensini önemli ölçüde artırdığı görülmüştür. Klerensteki bu artışla, EAA değeriyle ölçülen, sistemik ketiapin etkisi, normal ketiapin uygulamasına göre, karbamezin ile birlikte kullanılan ketiapinde ortalama % 13’e düşer ancak bu düşüş, bazı hastalarda çok daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu etkileşimin bir sonucu olarak plazmadaki ketiapin konsantrasyonları azalabilir ve SEROQUEL XR tedavisinin etkinliği azalabilir. Ketiapinin, bir diğer mikrozomal enzim indüktörü olan fenitoinle birlikte verilmesi, ketiapin klerensinin çok yüksek oranda (% 450) artmasına sebep olmuştur. Karaciğer enzim indüktörü kullanmakta olan hastalarda SEROQUEL XR tedavisine başlanması sadece hekimin, SEROQUEL XR tedavisinin faydalarının,   karaciğer enzim indüktörü tedavisine son verilmesinden doğacak risklerden fazla olduğunu düşündüğü takdirde başlanmalıdır. İndüktör ilaçta yapılacak herhangi bir değişiklik, yavaş yavaş gerçekleştirilmeli ve gerekirse bunun yerine, karaciğer enzim indüktörü olmayan bir ilaca (örneğin sodyum valproata) geçilmelidir.
 
Ketiapin farmakokinetiği, bilinen bir CYP 2D6 inhibitörü olan antidepresan imipramin veya bilinen bir CYP 3A4 ve CYP 2D6 inhibitörü olan fluoksetinle birlikte verildiğinde, önemli ölçüde değişmemiştir.
 
Birer antipsikotik olan risperidon veya haloperidol ile birlikte kullanılması, ketiapinin farmakokinetiğinde önemli değişikliklere neden olmamıştır. Ketiapin ve tiyoridazinin birlikte kullanılması, ketiapin klerensini yaklaşık %70 oranında arttırmıştır.
 
Simetidin ile birlikte kullanımı takiben ketiapinin farmakokinetiğinde değişiklik olmamıştır. 
 
Ketiapinle birlikte kullanıldığında lityumun farmakokinetiği, değişmemiştir.
 
Orta-ileri derece mani ataklarında ketiapinin divalproeksle veya lityumla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlıdır; ancak bu kombine tedaviler iyi tolere edilmiştir. Veriler, üçüncü haftada aditif etki olduğunu göstermiştir. İkinci bir çalışmada altıncı haftada herhangi bir aditif etki görülmemiştir.
 
Birlikte kullanılan sodyum valproat ve ketiapinin farmakokinetikleri, klinikte önem taşıyacak şekilde değişmemiştir. 
 
Hipotansiyonu indükleme potansiyeli olduğundan ketiapin bazı antihipertansif  ilaçların etkilerini artırabilir.
 
Ketiapin, elektrolit dengesizliğine veya QTc aralığının uzamasına sebep olduğu bilinen ilaçlarla birlikte dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Klinik çalışmalarda 13.6 gram akut doz aşımını takiben ve pazarlama sonrasında SEROQUEL’in tek başına kullanıldığı 6 grama kadar dozlarda fatal sonuçlar rapor edilmiştir. Buna rağmen 30 grama kadar olan ketiapin akut doz aşımını takiben sağkalım rapor edilmiştir. Pazarlama sonrasında, yalnızca ketiapin doz aşımına bağlı ölüm, koma veya QT-uzaması çok ender bildirilmiştir.
 
Şiddetli kardiyovasküler hastalıkların daha önceden mevcut olduğu hastalar, doz aşımının etkilerine karşı artmış bir riskle karşı karşıya olabilir. 
 
Doz aşımında bildirilen belirti ve semptomlar genellikle, ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin (uyuşukluk, sedasyon, taşikardi ve hipotansiyon) aşırıya kaçması şeklindedir.
 
Ketiapinin spesifik bir antidotu yoktur. Şiddetli doz aşımı belirtileri karşısında, hastanın aynı anda birkaç farklı ilaç almış olabileceği de düşünülmeli ve yoğun bakım uygulanmalıdır. Açık bir hava yolunun sağlanıp devam ettirilmesi, yeterli oksijenasyon ve ventilasyon sağlanması, kardiyovasküler sistemin izlenmesi ve desteklenmesi, bu gibi vakalarda alınması gereken önlemlerdir. Doz aşımında emilimin önlenmesi incelenmemiştir ama ciddi zehirlenme durumunda mide yıkanmalı ve eğer mümkünse bu alınımdan sonraki bir saat içinde uygulanmalıdır.   Aktif tıbbi kömür verilmesi düşünülmelidir.
 
Hasta iyileşinceye kadar, yakın tıbbi gözetim altında tutulmalı ve izlenmelidir.
Etkin Maddeler

200 mg ketiapin (ketiapin fumarat olarak)

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antipsikotikler; Diazepinler, oksazepinler, tiazepinler
ATC kodu: N05A H04
 
Etki mekanizması:
Ketiapin, atipik bir antipsikotiktir. Ketiapin ve insan plazmasındaki aktif metaboliti olan N-desalkil ketiapin, çok çeşitli nörotransmitter reseptörleriyle etkileşime girer. Ketiapin ve N-desalkil ketiapin, beyinde serotonin (5HT2), dopamin D1- ve dopamin D2- reseptör afinitesine sahiptir. D2 reseptörlerine oranla 5HT2 reseptörlerine karşı daha yüksek seçicilik gösteren bu reseptör antagonizması kombinasyonunun SEROQUEL ’in antipsikotik özelliklerine ve düşük ekstrapiramidal (EPS) yan etkilere sahip olmasına katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Ayrıca N-desalkil ketiapinin, norepinefrin taşıyıcına (NET) karşı yüksek afinitesi vardır. Ketiapin ve N-desalkil ketiapinin histaminerjik ve adrenerjik alfa-1 reseptörlerdeki afiniteleri yüksek, adrenerjik alfa-2 reseptör ve serotonin 5HT1 reseptör afiniteleri daha düşüktür. Ketiapinin kolinerjik müskarinik reseptör veya benzodiazepin reseptörü afinitesi kayda değer değildir.
 
Farmakodinamik etkiler:
Koşullu kaçınma gibi antipsikotik aktivite testlerinde ketiapin aktiftir. Ayrıca davranışsal veya elektrofizyolojik olarak ölçülen dopamin agonistlerinin etkisini bloke eder ve D2–reseptör bkokajının nörokimyasal bir indeksi olan dopamin metabolit konsantrasyonlarını yükseltir.
 
Antipsikotiklerin ekstrapiramidal semptomlara yol açma eğiliminin tahmin edilmesini sağlayan klinik – öncesi testler ketiapinin standart antipsikotiklerden farklı olarak atipik bir profile sahip olduğunu göstermektedir. Kronik kullanım sonrası ketiapin, D2-reseptörlerinde aşırı duyarlılığa neden olmaz, sadece dopamin D2-reseptörlerini etkili bir şekilde bloke eden dozlarda kullanıldığında zayıf bir katalepsiye neden olur. Kronik uygulamayı takiben ketiapin mezolimbik nöronlarda depolarizasyon blokajı oluşturarak limbik sistem üzerinde seçiciliğini göstermektedir, ancak dopamin içeren nigrostriatal nöronlar üzerinde bu etki görülmez. Haloperidole duyarlı duruma getirilmiş veya daha önceden haloperidole maruz kalmamış olan Cebus maymunlarında akut veya kronik uygulama sonrası ketiapinin minimal distoniye yol açtığı gösterilmiştir. Bu test sonuçları SEROQUEL XR’ın ekstrapiramidal semptomlara minimal düzeyde neden olması gerektiğini tahmin ettirmekte ve düşük ekstrapiramidal semptomlara sahip olan ilaçların daha düşük oranda tardif diskinezi oluşturabileceği varsayılmaktadır.
 
İnsanlarda, N-desalkil ketiapin metabolitin, ketiapinin farmakolojik etkisine katkısının derecesi bilinmemektedir.
 
Klinik etkinlik:
SEROQUEL XR’nin şizofreni tedavisindeki klinik etkinliği, şizofreni için DSM-IV kriterlerine uyan hastalarda 6 haftalık, plasebo-kontrollü bir çalışmada ve klinik bakımdan stabil şizofreni hastalarındaki SEROQUEL IR’den SEROQUEL XR’ye geçişin incelendiği, aktif-kontrollü bir çalışmada ortaya konulmuştur.
Çalışma başlangıcındaki PANSS total puanının çalışma sonunda gösterdiği değişiklik, plasebo-kontrollü çalışmada primer sonuç değişkeni olarak değerlendirilmiş ve günde 400 mg, 600 mg ve 800 mg SEROQUEL XR kullanılmasına psikoz semptomlarında, plaseboya kıyasla anlamlı düzelmelerin eşlik ettiği görülmüştür. 600 ve 800 mg’lık dozların terapötik etki boyutları, 400 mg’lık dozdan daha büyük bulunmuştur.
6-haftalık, aktif-kontrollü SEROQUEL IR’den SEROQUEL XR’ye geçiş çalışmasında değerlendirilen primer sonuç değişkeni, etkinlik elde edilemeyen; yani terapötik etki sağlanamaması nedeniyle çalışma tedavisini bırakan ya da başlangıçtaki PANSS total puanının, herhangi bir vizitte randomizasyondan % 20 veya daha fazla artmış olan hastaların oranıdır. Bu klinik çalışmada 400-800 mg SEROQUEL IR dozlarıyla stabilize olan hastalarda sağlanan etkinlik, eşdeğer dozda SEROQUEL XR’nin günde bir defada alınması sırasında da devam etmiştir.
 
16 haftadır SEROQUEL XR kullanmakta olan, stabil şizofreni hastalarında yapılan uzun süreli bir çalışmada SEROQUEL XR’nin, nükslerin önlenmesi bakımından plasebodan daha etkili olduğu görülmüştür. 6 ay devam eden tedaviyi takiben nüks riski; SEROQUEL XR grubunda % 14.3, plasebo grubunda % 68.2 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan ortalama SEROQUEL XR dozu, günde 669 miligramdır. 9 aya varan (medyan 7 ay devam eden) SEROQUEL XR tedavisi sırasında herhangi bir ilave güvenilirlik bulgusu gözlenmemiştir. Özellikle de ekstrapiramidal semptomlar ve kilo artışı ile ilişkili advers olaylar uzun süreli SEROQUEL XR tedavisi sırasında artmamıştır.
 
Diğer birçok antipsikotik ilacın aksine ketiapin; atipik antipsikotiklerin bir diğer özelliği olarak bilinen prolaktin düzeylerinin sürekli olarak yükselmesine neden olmaz. Çok sayıda sabit doz kullanılan bir klinik çalışmada, önerilen dozlarda SEROQUEL kullanmış olan hastalarla plasebo verilmiş olan hastalardaki prolaktin düzeyleri arasında fark görülmemiştir.
 
Demansla-ilişkili psikozu olan, ileri yaştaki hastaların katıldığı, plasebo-kontrollü çalışmalarda; ketiapin grubundaki, her 100 hasta-yılında gelişen serebrovasküler advers olay insidansı, plasebo grubundakinden daha yüksek değildir.      
 
İki monoterapi çalışmasında ketiapin, orta-ileri derece manik atakların tedavisinde; üçüncü ve on ikinci hafta sonunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, mani semptomlarının azaltılması bakımından plasebodan daha üstün etkinlik sergilemiştir. SEROQUEL XR’nin etkisi 4.cü günde anlamlıdır ve bu etki 3 haftalık çalışma sonuna kadar devam etmiştir. SEROQUEL XR 400 mg/gün ve 800 mg/gün aralığındaki dozlarda ve ortalama doz olarak yaklaşık 600 mg/gün kullanılmıştır. Ketiapinin divalproeks sodyumla veya lityumla kombine kullanıldığında, orta-ileri derece manik atakların üçüncü ve altıncı haftada azaltılması bakımından ne derece etkili olduğunu gösteren veriler sınırlıdır ama bu kombinasyonlar, iyi tolere edilmiş ve elde edilen veriler, üçüncü hafta sonunda aditif etki işaret etmiştir. İkinci bir çalışma, altıncı haftanın sonunda herhangi bir aditif etki göstermemiştir.
 
Depresif ataklı, hızlı döngülü veya hızlı döngüsüz bipolar I veya bipolar II bozuklukları olan hastalarla yapılan klinik çalışmalarda, günde 300 mg kullanılan SEROQUEL XR, MADRS toplam puanın düşürülmesinde, plaseboya göre üstün etkinlik göstermiştir. SEROQUEL XR 8.günde (1.Hafta) önemli antidepresan etki göstermiş ve bu etki çalışma sonucuna kadar (8. Hafta) devam etmiştir.
 
Ketiapin ile yapılan ilave 4 klinik çalışmada, plasebo verilen % 46 hastanın, ketiapin verilen % 64 hasta ile karşılaştırılması sonucu, ketiapin verilen hastaların en az 
%50 ‘sinde MADRS toplam puanda iyileşme görülmüştür. Aynı antidepresan etki akut tedavide hem 300 mg hem de 600 mg dozda görülmüştür. Antidepresan etki 8. günde (1.Hafta) anlamlıdır. Ketiapin ile tedavide plaseboya göre acil tedavi gerektiren daha az mani atağı vardır. Antidepresan etki 52. haftaya kadar devam etmiş ve ketiapin duygudurum değişikliklerinin (mani ve depresyon) tekrarlama riskini % 49 vakada azaltmıştır (plaseboya karşı ketiapin duygu durum değişikliği riskini 300 mg’lık dozla tedavide % 41 ve 600 mg’lık dozla tedavide ise % 55 azaltmıştır). Bipolar depresyon ile ilişkili anksiyete semptomlarının tedavisinde, ketiapin plaseboya karşı üstün etkinlik göstermiştir. Bu durum başlangıçtan 8. haftaya kadar olan ortalama değişikliklerin HAM-A toplam puanı ile ölçülerek tayin edilmiştir.
 
Nükslerin önlenmesi için ketiapinin, duygudurum stabilizatörleri ile birlikte kullanımının değerlendirildiği iki çalışmada manik, deprese veya karışık duygudurum epizodları olan hastalarda, ketiapin ile kombinasyon, monoterapi olarak kullanılan duygudurum stabilizatörlerine göre herhangi bir duygudurumda olan hastalarda (manik, karışık veya deprese) nüks gelişinceye kadar olan süreyi uzatmada üstün bulunmuştur. Nüks riski % 70 azalmıştır. Ketiapin total olarak günde 400 mg ile 800 mg arasında lityum veya valproat ile birlikte kullanılmıştır.
 
Plasebo kontrollü monoterapi çalışmalarında, başlangıç nötrofil sayısı ≥ 1,5 x 109/L sınırında olan hastalarda, nötrofil sayımında en az bir kez < 1,5 x 109/L seviyesine düşüş görülme insidansı, SEROQUEL ile tedavi edilen hastalarda %1,72 iken, placebo uygulanan hastalarda %0,73 bulunmuştur. Tüm klinik çalışmalarda (plasebo kontrollü, açık uçlu aktif komparator), başlangıçta nötrofil sayısı ≥ 1,5 x 109/L olan hastalarda, nötrofil sayımında en az bir kez <0,5 x 109/L seviyesine düşüş görülme insidansı, SEROQUEL ile tedavi edilen hastalarda %0,21 ve placebo uygulanan hastalarda %0 olarak bildirilmiştir. Aynı hastalarda, nötrofil sayımında en az bir kez ≥0.5 - <1.0 x 109/L seviyesine düşüş görülme insidansı ise SEROQUEL l ile tedavi edilen hastalarda %0,75 ve placebo uygulanan hastalarda % 0,11 bulunmuştur.
 
İntihar / intihar düşüncesi veya klinik kötüleşme:
Bütün endikasyonlar ve bütün yaştaki hastalarla yürütülen kısa dönemli plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, intiharla ilgili olayların görülme sıklığı hem ketiapin (61/6270), hem de plasebo (27/3047) için %0.9’tur.
Şizofrenik hastalarla yürütülen çalışmalarda, intiharla ilgili olayların görülme sıklığı, 18 ile 24 yaş arasındaki hastalarda ketiapin için %1.4 (3/212) ve plasebo için %1.6 (1/62), yaşları 25 yaş ve daha büyük olan hastalarda ketiapin için % 0.8 (13/1663) ve plasebo için %1.1 (5/463) ve 18 yaşından küçük hastalarda ketiapin için %1.4 (2/147) ve plasebo için %1.3 (1/75) olarak bulunmuştur.
Bipolar mani tanılı hastalarla yürütülen çalışmalarda, intiharla ilgili olayların görülme sıklığı, 18 ile 24 yaş arasındaki hastalarda hem ketiapin (0/60) için hem de   plasebo için (0/58) % 0, yaşları 25 yaş ve daha büyük olan hastalarda hem ketiapin (6/496) hem de plasebo için (6/503) % 1.2 ve 18 yaşından küçük hastalarda ketiapin için %1.0 (2/193) ve plasebo için %0 (0/90) olarak bulunmuştur (bkz.bölüm 4.4).
Bipolar depresif hastalarla yürütülen çalışmalarda, intiharla ilgili olayların görülme sıklığı, 18 ile 24 yaş arasındaki hastalarda ketiapin için % 3.0 (7/233) ve plasebo için %0 (0/120), yaşları 25 yaş ve daha büyük olan hastalarda hem ketiapin (19/1616) hem de plasebo için (11/622) %1.8 bulunmuştur. 18 yaşın altındaki bipolar depresif hastalarla yürütülmüş herhangi bir çalışma yoktur.
Farmakokinetik Özellikler
Genel Özellikler
Ketiapin oral uygulamayı takiben iyi emilir ve yaygın olarak metabolize olur. Ketiapin yaklaşık % 83 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif metabolit olan norketiapinin sabit düzeylerdeki maksimum molar konsantrasyonları, ketiapinin
% 35’i kadardır. 
 
Emilim:
Ketiapin, oral kullanım sonrası iyi emilir. SEROQUEL XR uygulandıktan yaklaşık 6 saat sonra ketiapin ve N–desalkil ketiapin pik plazma seviyelerine (tmax) ulaşılır. Ketiapinin aktif metaboliti olan N-desalkil ketiapinin sabit düzeylerdeki maksimal molar konsantrasyonları, ketiapinin % 35’i kadardır. 
 
Günde bir defa kullanılan SEROQUEL XR ile günde iki defa aynı günlük toplam dozda kullanılan çabuk salımlı ketiapin (SEROQUEL film tablet) karşılaştırıldığında, Eğri Altındaki Alan (EAA) değeri eşit fakat sabit durumda maksimal plazma konsantrasyonu (Cmax) %13 düşük bulunmuştur. SEROQUEL XR, SEROQUEL çabuk salımlı tabletle (SEROQUEL film tablet) karşılaştırıldığında, N- desalkil ketiapin metabolitin Eğri Altındaki Alan(EAA) değeri %18 düşüktür.
Besinlerin ketiapin biyoyararlanımı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada, yağ bakımından zengin bir yemeğin, SEROQUEL XR tabletlerin Cmax ve EAA (Eğri Altındaki Alan) değerlerinde istatistik anlama sahip sırasıyla yaklaşık % 50 ve % 20 oranında artışlara neden olduğu bildirilmiştir. Yüksek yağ içeren bir yemeğin formülasyon üzerindeki etkisinin daha büyük olabileceği göz ardı edilemez.
Buna karşılık az miktarda yağ içeren bir yemeğin, ketiapinin Cmax ve EAA değerleri üzerinde anlamlı etki yapmadığı bulunmuştur. SEROQUEL XR’ın günde bir defa aç karnına alınması önerilmektedir.
 
Dağılım:
Ketiapin vücutta yaygın olarak dağılır, görünür dağılım hacmi 10±4 L/kg‘dır.
Terapötik konsantrasyonlarda plazma proteinlerine % 83 oranında bağlanır. İn vitro, ketiapin, varfarin veya benzodiazepinin insan serum albumine bağlanmasını etkilememiştir.Bu bağlamda, ne varfarin ne de benzodiazepin ketiapinin bağlanmasını etkilemiştir.
 
Biyotransformasyon:
Ketiapin yaygın olarak karaciğerden metabolize edilir ve radyoaktif olarak işaretlenmiş ketiapin verilmesinden sonra idrar veya dışkı ile değişmemiş olarak çıkan miktar ana bileşiğin % 5’inden daha azdır.
 
Ketiapinin sitokrom P450 aracılığıyla metabolize edilmesinden sorumlu başlıca enzimin CYP3A4 olduğu, in vitro araştırmalarda gösterilmiştir. N-desalkil ketiapin oluşması ve eliminasyonu esasen CYP3A4 enzimi tarafından gerçekleştirilir.
 
Ketiapinin ve N-desalkil ketiapin dahil birçok metabolitinin insan sitokrom P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 ve 3A4 aktivitelerinin zayıf inhibitörleri olduğu in vitro olarak gösterilmiştir. İnsanlarda in vitro CYP inhibisyonu yalnızca, günde 300-800 mg arasında değişen ketiapin dozlarına eşlik eden plazma konsantrasyonlarının 5-50 katı daha yüksek konsantrasyonlarda gerçekleşir. Bu invitro sonuçlara göre ketiapinin diğer ilaçlarla birlikte verilmesinin, sitokrom P450 sistemi aracılığıyla metabolize edilen diğer ilaçların metabolizmasını klinikte önem taşıyacak derecede inhibe etmesi olası değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda ketiapin, sitokrom P450 enzimlerinin indüksiyonuna neden olabileceği izlenimini vermiştir. Buna rağmen psikotik hastalarda yapılan, özel bir etkileşim çalışmasında ketiapin uygulamasından sonra sitokrom P450 aktivitesinde hiçbir yükselme olmadığı bulunmuştur.
 
Eliminasyon:
Ketiapinin ve N-desalkil ketiapinin eliminasyon yarı-ömürleri, sırasıyla 7 ve 12 saattir. Radyoaktif olarak işaretlenmiş ilacın yaklaşık %73’ü idrarla ve %21 dışkıyla uzaklaştırılır. Toplam radyoaktivitenin %5’den daha az bir miktarını temsil eden ilaçla ilişkili madde ise değişmeden vücuttan atılır.
Serbest ketiapinin ve insan plazmasındaki aktif metabolit olan N-desalkil ketiapinin ortalama molar doz fraksiyonunun % 5’ten daha küçük bir bölümü, idrarla vücuttan atılır.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Günde bir defa uygulanan 800 mg’a kadar dozlarda ketiapin ve N-desalkil ketiapin farmakokinetiği doğrusal ve doz orantılıdır.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
Cinsiyet:
Ketiapinin erkeklerle kadınlar arasındaki farmakokinetiğinde fark yoktur.
 
Yaşlılar (³ 65 yaş):
Yaşlılarda ortalama ketiapin klerensi yaşları 18-65 yaş arasındaki yetişkinlere göre
yaklaşık % 30-50 arasında azalmıştır.
 
Böbrek Yetmezliği:
Ketiapinin ortalama plazma klerensi, şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi
<30 ml/dakika/1.73m2) olan hastalarda, yaklaşık %25 oranında azalmıştır ama bireysel klerens değerleri, normal insanlardaki sınırlar arasındadır.
 
Karaciğer yetmezliği:
Bilinen karaciğer yetmezliği olan (stabil alkolik siroz) vakalarda ortalama plazma klerensi yaklaşık %25 azalmıştır. Ketiapin geniş olarak karaciğer tarafından metabolize edildiğinden karaciğer bozukluğu olan kişilerde plazma seviyelerinde yükselme beklenir. Bu grup hastalarda doz ayarlaması gerekli olabilir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Farmasötik Form
Uzatılmış salımlı tablet SEROQUEL XR 200 mg tabletler sarı renklidir.
Tabletlerin bir yüzünde XR 200 basılıdır.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü(Kontrasepsiyon)
Ketiapinin gebe kadınlardaki etkinlik ve güvenilirliliği, henüz gösterilmemiştir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve-veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
 
Gebelik dönemi
Ketiapinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.
Hayvanlarla yapılan çalışmalarda üreme toksisitesi görülmüştür. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
SEROQUEL XR gebe kadınlarda yalnızca; beklenen faydalar, doğabilecek risklerden açıkça daha fazlaysa kullanılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Ketiapinin insanlarda anne sütüne ne miktarda geçtiği bilinmediğinden bebeklerini emziren anneler, SEROQUEL XR kullandıkları süre boyunca emzirmeyi   durdurmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Sıçanlarda prolaktin seviyelerindeki artışla ilgili etkiler (erkek fertilitesinde belirgin azalma ve yalancı gebelik, uzamış diöstrus dönemleri, artmış prekoital aralık ve azalmış gebelik oranı) görülmüş olmasına rağmen, türler arasındaki hormonal üreme kontrolü farklılıkları yüzünden bu etkiler doğrudan insanlarla ilişkili değildir. İnsanlarda üreme yeteneği/fertilite üzerinde herhangi bir etkisinin olduğu düşünülmemektedir.
Geçimsizlikler

Uygulanamaz.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 26.03.2009

İstenmeyen Etkiler
Somnolans, göz kararması, ağız kuruluğu, hafif asteni, kabızlık, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve dispepsi ketiapin tedavisinde en sık bildirilen advers ilaç reaksiyonlarıdır. 
Kilo artışı, senkop, nöroleptik malin sendrom, lökopeni, nötropeni ve periferik ödem diğer antipsikotiklerde de olduğu gibi ketiapin tedavisine de eşlik edebilir.
Ketiapin tedavisine eşlik eden advers ilaç reaksiyonları aşağıda sıklık şeklinde listelenmiştir.
 
Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (1/1,000 ila< 1/100);   seyrek (1/10,000 ila < 1/1,000), çok seyrek
(<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın:Lökopeni   (bkz.dipnot 1)
Yaygın olmayan:Eozinofili      
Bilinmiyor: Nötropeni  (bkz.dipnot 1)
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan:Aşırı duyarlılık
Çok seyrek:Anaflaktik reaksiyon(bkz. dipnot 2)
 
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Çok seyrek: Diabetes Mellitus (bkz. dipnot 1,2,3)
               
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın:Baş dönmesi (bkz.dipnot 4), somnolans (bkz.dipnot 5) , baş ağrısı
Yaygın: Senkop(bkz. dipnot 4)       
Yaygın olmayan: Konvülsiyon (bkz.dipnot 1),huzursuz bacak sendromu, Dizartri
Çok seyrek: Tardif diskinezi  (bkz.dipnot 6)
           
Kardiyak hastalıkları
Yaygın:Taşikardi   (bkz. dipnot 4)
        
Göz hastalıkları        
Yaygın:Bulanık görme
 
Vasküler hastalıkları
Yaygın:Ortostatik hipotansiyon( bkz.dipnot 4)
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Rinit   
 
Gastrointestinal hastalıkları
Çok yaygın:Ağız kuruması         
Yaygın:Kabızlık, dispepsi
Çok seyrek:Disfaji  (bkz. dipnot 6)
           
Hepato-bilier hastalıkları
Seyrek:Sarılık (bkz. dipnot 2)              
Çok seyrek:Hepatit (bkz. dipnot 2)
           
Deri ve deri-altı doku hastalıkları
Çok seyrek: Anjiyoödem (bkz. dipnot 2) ,Stevens-Johnson sendromu (bkz. dipnot 2) 
 
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Seyrek:Priapizm       
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın:Hafif asteni, periferik ödem
Seyrek:Nöroleptik maling sendrom(bkz. dipnot 1)
 
Araştırmalar
Çok yaygın:Serum trigliserid düzeylerinde artış (bkz. dipnot 7), total kolesterol (genellikle LDL kolesterol) düzeylerinin artması (bkz. dipnot
8)                 
Yaygın: Kilo artışı(bkz. dipnot 9), serum transaminaz ((ALT, AST)düzeylerinde yükselme (bkz. dipnot 10), nötrofil sayısının azalması, kan şekerinin hiperglisemik düzeye yükselmesi (bkz. dipnot 11)
Yaygın olmayan:Gamma-GT düzeylerinin yükselmesi (bkz. dipnot 10)
 
(1)   Bkz Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
(2)   Bu advers ilaç reaksiyonlarının sıklığı, SEROQUEL film tablet (çabuk salımlı tablet) formülasyonunun pazara verilme sonrası kullanım verileri temel alınarak hesaplanmıştır.
(3)   Önceden mevcut diyabetin şiddetlenmesi, çok nadir vakalarda bildirilmiştir.
(4)   Alfa-1 adrenerjik blokör aktivitesine sahip diğer antipsikotikler gibi ketiapin de; özellikle başlangıçtaki doz titrasyon döneminde olmak üzere göz kararması, taşikardi ve bazı hastalarda senkop ve ortostatik hipotansiyona neden olabilmektedir.
(5)   Özellikle tedavinin ilk iki haftasında oluşan ve genellikle ketiapin tedavisine devam edilmesi ile ortadan kalkan somnolans görülebilir.
(6)   Plaseboya karşı ketiapin ile disfaji sıklığındaki artış sadece bipolar depresyon için yapılan klinik çalışmalarda görülmüştür.
(7)   Trigliseridin en az bir defa 200 mg/dL olarak ölçülmesi   
(8)   Kolesterolun en az bir defa 240 mg/dL olarak ölçülmesi.
(9)   Özellikle, tedavinin erken haftalarında oluşur.
(10)   Ketiapin verilen bazı hastalarda serum transaminaz (ALT, AST)veya gamma- GT düzeylerinde asemptomatik artış gözlenmiştir,
       Bu artışlar, ketiapin tedavisine devam edildiğinde genellikle düzelmiştir.
(11)   En az bir kez açlık kan şekerinin ³ 126 mg/dL veya tokluk kan şekerinin ³ 200 mg/dL ölçülmesi
 
QT uzaması, ventriküler aritmi, ani açıklanmamış ölüm, kardiyak arest ve torsades de pointes nöroleptiklerin kullanımı ile rapor edilen vakalardır ve sınıf etkileri oldukları düşünülmektedir.
 
Şizofreni ve bipolar mani tedavisinde kısa süreli, plasebo-kontrollü klinik çalışmalarda, ekstrapiramidal semptomların kümelenmiş insidansı plaseboya benzer bulunmuştur (şizofreni: ketiapin için %7.8 ve plasebo için %8.0; bipolar mani : ketiapin için %11.2 ve plasebo için %11.4). Bipolar depresyon tedavisinde, kısa süreli plasebo-kontrollü klinik çalışmalarda, ekstrapiramidal semptomların kümelenmiş insidansı plasebo ile karşılaştırıldığında ketiapin için % 8.9 plasebo için % 3.8 bulunmasına rağmen, tek olarak görülen (akatisi, ektrapiramidal bozukluk, tremor, diskinezi, distoni, huzursuzluk, istem dışı kas kasılmaları, psikomotor hiperaktivite ve kas sertliği gibi) advers etkilerin sıklığı bütün tedavi gruplarında genel olarak düşük bulunmuş ve %4’ü geçmemiştir. Şizofreni ve bipolar bozukluklarda yapılan uzun dönemli çalışmalarda, tedavide aniden ortaya çıkan ekstrapiamidal semptom kümelenmiş insidansı ketiapin ile plasebo arasında benzer bulunmuştur.
 
Ketiapin tedavisine, özellikle total T4 ve serbest T4 olmak üzere tiroid hormonu düzeylerinde küçük, dozla ilişkili azalmalar eşlik etmiştir. Total ve serbest T4 düzeylerindeki azalma, SEROQUEL tedavisinin ilk 2-4 haftasında en üst düzeye ulaşmıştır ve söz konusu hormon düzeyleri, uzun süreli tedavi sırasında daha fazla azalmamıştır. Seroquel tedavisinin durdurulması, neredeyse tüm hastalardaki total ve serbest T4 düzeylerinin, tedavi süresi ne olursa olsun normale dönmesiyle sonuçlanmıştır. Total ve revers T3 düzeylerinde küçük azalmalar, yalnızca yüksek ketiapin dozlarına eşlik etmiştir. TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin) düzeyleri genellikle değişmemiş ve tiroid hormon düzeylerindeki azalmalara yanıt olarak TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon) düzeylerinde artış görülmemiştir. Ketiapinin klinik önem taşıyan hipotiroidizme sebep olabileceğini gösteren herhangi bir klinik ilişki yoktur.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Ketiapin (ketiapin fumarat olarak) 200 mg
Yardımcı madde:
Laktoz (anhidr olarak) 50 mg 
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Bir dizi in vitrove in vivo genotoksisite çalışmasında genotoksisite kanıtı gözlenmemiştir. Laboratuvar hayvanlarında, klinik bakımdan önemli maruziyet düzeylerine, uzun süreli klinik araştırmalarda henüz doğrulanmamış olan, aşağıdaki değişiklikler eşlik etmiştir:
 
Sıçanlarda, tiroiddeki pigment birikiminde artış; cynomolgus maymunlarında, tiroidde folliküler hücre hipertrofisi, plazma T3 düzeylerinin, hemoglobin konsantrasyonunun. eritrosit ve lökosit sayılarının azalması; köpeklerde lens opasiteleri ve katarakt.
 
Söz konusu bulgular göz önünde tutulduğunda ketiapin tedavisine eşlik eden yararların hastada güvenilirlik açısından doğabilecek risklerle dengelenmesine ihtiyaç vardır.
Kontrendikasyonlar
 • SEROQUEL XR, formülasyonunda bulunan etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkda kontrendikedir.
 • SEROQUEL XR, ciddi santral sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan diskrazileri, ciddi karaciğer hastalığı ve koma durumunda kontrendikedir.
 • SEROQUEL XR’nin HIV-proteaz inhibitörleri, azol sınıfı antifungal ilaçlar, eritromisin, klaritromisin ve nefazodon gibi, sitokrom P450 3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanılması kontrendikedir
Kullanım Yolu

Ağız yoluyla alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

11.06.2010

Müstahzar Adı

SEROQUEL XR 200 mg Uzatılmış salımlı tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Diğer atipik antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında (onaylı olmayan endikasyon) plaseboya kıyasla ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır. Ölüm sebebi çeşitli olmasına rağmen, ölümlerin çoğu ya kardiyovasküler (kalp yetmezliği, ani ölüm) veya enfeksiyon (pnömoni gibi) şeklinde görülmüştür.
 
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı veya ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir.
SEROQUEL XR’in 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.
 
İntihar / intihar düşüncesi veya klinik kötüleşme:
Depresyon, intihar düşüncesi, kendine zarar verme ve intihar (intihar ile ilgili olaylar) riskinin artması ile ilişkilendirilmektedir. Bu risk anlamlı remisyon oluşana kadar devam eder. Düzelme tedavinin ilk birkaç haftasında veya daha sonrasında olmayabileceğinden,   düzelme görülene kadar hastalar yakından takip edilmelidir. İntihar riskinin iyileşmenin erken evrelerinde artabileceği genel bir klinik deneyimdir. Ketiapinin reçete edildiği diğer psikiyatrik durumlar da intihar ile ilgili olayların artma riski ile ilişkili olabilir. Buna ek olarak bu durumlar majör depresif bozuklukla birlikte olabilir. Bu sebepten majör depresif bozukluğu olan hastaları tedavi ederken alınan önlemlerin aynısı diğer psikiyatrik bozuklukları olan hastaları tedavi ederken de alınmalıdır.
İntihar ile ilgili olay öyküsü olan hastaların veya tedaviye başlamadan önce önemli derecede intihar fikri sergileyen hastaların, intihar düşüncesi veya intihar girişimi açısından büyük risk altında oldukları bilinmeli ve bu hastalar tedavi boyunca dikkatle takip edilmelidir. Psikiyatrik bozukluğu olan yaklaşık 4400 çocuk ve adolesan ve 77000 erişkin hastada antidepresan ilaçlara ilişkin olarak yapılan plasebo kontrollü klinik çalışmaların FDA tarafından yürütülen bir meta-analizi, çocuklarda, adolesanlarda ve 25 yaşın altındaki genç erişkin hastalarda plaseboya kıyasla antidepresanların intihar davranış riskini artırdığını göstermiştir. Bu meta analiz ketiapin ile yürütülen klinik çalışmaları içermemektedir
 
Kardiyovasküler:
SEROQUEL XR; bilinen kardiyovasküler hastalığı, serebrovasküler hastalığı veya hipotansiyona zemin hazırlayan diğer koşulları bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ketiapin, özellikle başlangıç doz titrasyon döneminde olmak üzere ortostatik hipotansiyona neden olabildiğinden böyle bir durum karşısında dozun azaltılması ya da doz titrasyonunun daha yavaş yapılması düşünülmelidir. Kardivasküler hastalığı olanlarda (MI, iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği veya kalp iletim bozuklukları) düşük titrasyon ile tedavi düşünülmelidir.
Konvülsiyonlar:
Kontrollü klinik çalışmalarda konvülsiyon insidansı bakımından ketiapin veya plasebo verilen hastalar arasında hiçbir fark görülmemiştir. Diğer antipsikotiklerde de olduğu gibi, konvülsiyon anamnezi olan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilmektedir.
 
Ekstrapiramidal semptomlar:
Şizofreni ve mani hastalarında yapılan plasebo kontrollü klinik çalışmalarda ekstrapiramidal semptomların insidansı bakımından plaseboyla, önerilen terapötik doz sınırları içerisinde kullanılan ketiapin arasında fark bulunmamıştır. Bipolar depresyon hastalarıyla yapılan, kısa süreli, plasebo kontrollü çalışmalarda ketiapin kullanan hastalardaki ekstrapiramidal semptom insidansı, plasebo verilen hastalardakinden daha yüksek bulunmuştur. Parkinsonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Tardif diskinezi:
Tardif diskinezi belirtileri ve semptomları gelişirse, SEROQUEL XR dozunun azaltılması veya kullanımına son verilmesi düşünülmelidir
 
Nöroleptik Malign Sendrom:
Nöroleptik Malign Sendromun, ketiapin dahil antipsikotik ilaç tedavisine eşlik edebildiği bilinmekte. Hipertermi, mental durum değişikliği, kas rijiditesi, otonom instabilite ve kreatinin fosfokinaz düzeylerinin yükselmesi gibi, bu sendroma ait klinik belirtiler gelişirse, SEROQUEL XR tedavisi durdurulmalı ve gereken tıbbi tedavi uygulanmalıdır.
 
Ciddi nötropeni:
Ketiapin ile yapılan klinik çalışmalarında ciddi nötropeni (<0,5 x 109/L) nadiren rapor edilmiştir. Ciddi nötropeni vakalarının birçoğu ketiapin ile tedaviye başlanmasından sonraki ilk birkaç ay içinde gelişmiştir. Doz ile belirgin bir ilişki yoktur. Pazarlama sonrası deneyimlerde, ketiapin tedavisinin kesilmesini takiben lökopeni ve/veya nötropeni düzelmiştir. Olası nötropeni risk faktörleri, önceden mevcut düşük lökosit sayımı (WBC) ve ilaçla indüklenen nötropeniyi kapsamaktadır. Nötrofil sayımı <1,0 x 109/L olan hastalarda ketiapin tedavisi kesilmelidir. Bu hastalar enfeksiyon belirti ve semptomları açısından değerlendirilmeli ve nötrofil sayımı takip edilmelidir (1,5 x 109/L’yi aşana kadar)
 
Etkileşimler:
Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri’ne de bkz.
 
Ketiapinin, karbamazepin ya da fenitoin gibi, güçlü karaciğer enzim indüktörleriyle birlikte kullanılması, ketiapin plazma düzeylerini önemli ölçüde azaltarak ketiapin tedavisinin etkinliğini azaltabilir. Bir karaciğer enzim indüktörü kullanmakta olan hastalarda SEROQUEL XR tedavisine sadece hekim, SEROQUEL XR’den beklenen yararların, karaciğer enzim indüktörü tedavisine son verilmesinden doğacak risklerden fazla olduğunu düşündüğü takdirde başlamalıdır. İndüktör ilaçta yapılacak herhangi bir değişiklik, yavaş yavaş gerçekleştirilmeli ve gerekirse bunun yerine, karaciğer enzim indüktörü olmayan bir ilaca (örneğin sodyum valproat) geçilmelidir.
 
Hiperglisemi:
Ketiapin tedavisi sırasında hiperglisemi gelişmesi veya önceden mevcut diyabetin şiddetlenmesi bildirilmiştir. Diyabet hastalarının ve diabetes mellitus risk faktörleri bulunan hastaların, klinikte gereken şekilde izlenmesi önerilr
  
Hipotiroidizm:
SEROQUEL XR ile yürütülen klinik çalışmalarda, SEROQUEL XR verilen hastaların % 0.5’ine (4/806) karşı, plasebo verilen %0 (0/262) hastada serbest tiroksin azalması ve %2.7 (21/786) SEROQUEL XR kullanılan hastaya karşı, plasebo verilen %1.2 (3/256) hastada TSH artışı görülmesine rağmen hiçbir hastada klinik olarak önemli olan tiroksin azalması veya TSH artışı birlikte görülmemiştir. Hiçbir hastada hipotirodizm reaksiyonu yoktur.
Ketiapin ile yapılan klinik çalışmalar, terapötik doz aralığının üst ucundaki dozlarda toplam ve serbest tiroksin (T4) düzeylerinde doza bağlı olarak yaklaşık %20’lik bir düşüş olduğunu, bu etkinin tedavinin ilk 2 ila 4 haftasında en yüksek düzeyde seyrettiğini ve daha uzun süreli tedavide herhangi bir adaptasyon veya progresyon olmaksızın devam ettiğini göstermiştir. Genel olarak bu değişiklikler klinik olarak anlamlı olmayıp hastaların çoğunda TSH değişmemiş, TBG düzeyleri etkilenmemiştir. Neredeyse tüm vakalarda, tedavinin süresine bakılmaksızın toplam
ve serbest T4 düzeyleri tedavinin kesilmesiyle birlikte tedavi öncesi düzeylere dönmüştür.Ketiapin alan hastaların yaklaşık % 0.4’ü (12/2791) monoterapi çalışmaları sırasında TSH’de artış yaşamıştır. TSH artışı görülen hastaların altısında tiroid replasman tedavisi gerekmiştir.
 
Disfaji:
Antipsikotik ilaç kullanımı sırasında özofageal dismotilite ve aspirasyon görülebilmektedir. Başta ilerlemiş Alzheimer hastalığı olanlar olmak üzere, yaşlı hastalarda aspirasyon pnömonisi sık karşılaşılan bir morbidite ve mortalite nedenidir.Aspirasyon pnömonisi riski bulunan hastalarda SEROQUEL XR ve diğer antipsikotik ilaçlar dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
 
Lipid düzeylerinde yükselmeler:
Trigliserid ve kolesterol düzeylerinin yükselmesi ketiapin ile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir. SEROQUEL XR kullanılarak şizofreni hastaları ile yapılan çalışmalarda, başlangıç düzeyine kıyasla kolesterol ve trigliserid seviyelerinde sırasıyla % 4 ve %15 artış gözlenirken plasebo grubunda sırasıyla %2 ve %6’lık küçük düşüşler kaydedilmistir.
Lipid düzeylerindeki yükselmeler, klinikle uyumlu olarak tedavi edilmelidir.
 
Transaminaz düzeylerinde yükselmeler:
Serum transaminazlarında (başta ALT olmak üzere) asemptomatik, geçici ve geri dönüşümlü yükselmeler bildirilmiştir. Şizofreni çalışmalarında, 6 haftalık plasebo kontrollü çalışmalara katılan tüm hastalarda transaminaz düzeylerinde normal referans aralığın üst sınırının 3 katından fazla artış görülen hasta oranı, SEROQUEL XR kullanan hastalarda yaklaşık %1 iken plasebo grubunda %2 olmuştur.
Şizofreni çalışmalarında, 3-6 haftalık plasebo kontrollü veriler, transaminaz düzeylerinde normal referans aralığın üst sınırının 3 katından fazla artış görülen hasta oranı, SEROQUEL XR kullanan hastalarda yaklaşık %6 iken plasebo grubunda %1 olduğunu göstermektedir. Karaciğer enzim düzeylerindeki bu artışlar genelde tedavinin ilk 3 haftası içinde görülmüş ve devam eden ketiapin tedavisi sırasında çalışma öncesi düzeylere hemen dönmüştür .
 
Katarakt:
Uzun süreli ketiapin tedavisi sırasında bazı hastalarda lens değişiklikleri gözlenmiş ancak nedensellik ilişkisi gösterilmemiştir.
Tedavinin başlangıcında, tedaviden kısa bir süre sonra ve her 6 ayda bir, katarakt oluşumunu tespit etmek üzere göz kontrollerinin yapılması önerilmektedir.
 
QT aralığının uzaması:
Klinik çalışmalarda ve Kısa Ürün Bilgisi’ne uygun olarak kullanıldığında ketiapin, mutlak QT aralığının devamlı uzun olması ile ilişkili değildir. Bununla birlikte doz aşımında QT uzaması gözlenmiştir. Diğer antipsikotiklerde de olduğu gibi ketiapin de, kalp hastalığı olanlar veya ailelerinde QT uzaması hikayesi olan hastalarda dikkatle reçete edilmelidir. Ayrıca, özellikle yaşlı hastalarda, QTc aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla ve nöroleptiklerle birlikte kullanımda, konjenital uzun QT sendromu olan hastalarda, konjestif kalp yetmezliğinde, kalp hipertrofisi, hipokalemi veya hipomagnesemide reçete edildiğinde dikkatli olmak gerekir
 
Geri çekilme semptomları:
Ketiapin dahil antipsikotik ilaçların kullanılmasına aniden son verilmesine bulantı, kusma, uykusuzluk gibi çekilme semptomlarının eşlik edebildiği bildirilmiştir. Tedaviye yavaş yavaş son verilmesi önerilir.
 
Demansla-ilişkili psikozu olan, yaşlı hastalar:
Seroquel XR’ın demansla-ilişkili psikoz tedavisinde kullanılması onaylı değildir. 
 
Demansı olan hasta popülasyonlarında bazı atipik antipsikotiklerle yapılan, randomize, plasebo-kontrollü çalışmalarda serebrovasküler advers olay riskinin yaklaşık 3-kat arttığı görülmüştür. Bu risk artışının mekanizması bilinmemektedir. Risk artış olasılığı, diğer antipsikotiklerde veya diğer hasta popülasyonlarında göz ardı edilemez. SEROQUEL XR, inme risk faktörleri olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 
 
Atipik antipsikotik ilaçlara ait bir meta-analizde, atipik antipsikotiklerin, demansla ilişkili psikozu olan yaşlı hastalarda, plaseboya kıyasla ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşıdığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte aynı hasta popülasyonunda (n=710; ortalama yaş 83 , yaş aralığı 56-99) ketiapin kullanılarak yapılan, 10-haftalık, plasebo-kontrollü iki çalışmada mortalite insidansı, ketiapinle tedavi edilen hastalarda % 5.5, plasebo verilen hastalarda % 3.2 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmalara katılan hastalar, söz konusu popülasyonda beklenen nedenlerle ölmüştür. Bu veriler, demansı olan yaşlı hastalarda ketiapin tedavisiyle mortalite arasında nedensel bir ilişki olduğunu göstermemektedir.
 
Laktoz:
SEROQUEL XR tabletler laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, lapp laktaz yetmezliği,veya glükoz-galatoz malabsorbsiyonu gibi nadir genetik problemli hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji:

SEROQUEL XR, aç karnına olmak üzere günde bir defa kullanılmalıdır. Tabletler bütün olarak yutulmalı, bölünmemeli, çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler:

Şizofreni tedavisinde ve bipolar bozukluğa eşlik eden orta – ileri derece manik atakların tedavisinde:

SEROQUEL XR yemeklerden en az 1 saat önce verilmelidir. Tedavi başlangıcındaki günlük dozlar; birinci gün 300 mg, ikinci gün 600 mg’dır Önerilen günlük doz 600 mg olmasına rağmen eğer klinik olarak gerekli ise günlük doz 800 mg’a çıkılabilir. Kullanılan doz, alınan klinik yanıta ve hastanın tolerabilitesine bağlı olarak, günde 400-800 mg arasında değişen etkili doz sınırları arasında kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Şizofrenideki idame tedavisinde, doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Bipolar bozukluğa eşlik eden depresif atakların tedavisinde:

SEROQUEL XR yatarken alınmalıdır. Tedavinin ilk 4 gününde alınacak toplam günlük dozlar 1. gün 50 mg, 2. gün 100 mg, 3. gün 200 mg ve 4. gün 300 mg’dır. Önerilen günlük doz 300 mg’dır. Klinik çalışmalarda, 300 mg grubu ile karşılaştırıldığında 600 mg grubunda ilave bir fayda gözlenmemiştir.Bireysel hastalar 600 mg dozdan fayda görebilir. 300 mg’dan yüksek dozlar, bipolar bozukluk konusunda deneyimli doktorlar tarafından başlatılmalıdır. Bireysel hastalarda, torensla ilgili olaylar olması durumunda, klinik çalışmalarda minimum 200 mg’a kadar doz azaltılmasının değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Bipolar bozuklukta nükslerin önlenmesi tedavisinde:

Akut tedavide SEROQUEL XR’ye cevap vermiş hastalarda, bipolar bozukluğun manik, karma veya depresif ataklardaki rekürrenslerin önlenmesi tedavisinde, yatmadan önce aynı dozda SEROQUEL XR uygulanmasına devam edilmelidir. SEROQUEL XR dozu, her bir hastanın klinik cevabına ve toleransına bağlı olarak günde 300-800 mg’lık doz aralığında değişebilir. İdame tedavisi için en düşük etkin dozun kullanılması önemlidir.

Majör depresif bozukluğun tedavisinde:

SEROQUEL XR gece kullanılmalıdır. Başlangıç dozu olarak 1. ve 2. gün 50 mg ile başlanmalı ve 3. ile 4. gün 150 mg’a çıkılmalıdır. Daha sonra her bir hastanın klinik cevabına ve toleransına bağlı olarak 50 ila 300 mg’lık doz aralığında aşağı veya yukarı başka ayarlamalar yapılabilir.

SEROQUEL çabuk-salımlı tabletlerden geçiş:

SEROQUEL film tablet (çabuk salımlı Seroquel tablet) kullanarak tedavileri devam eden hastalarda kullanım kolaylığı sağlamak için, kullandıkları günlük toplam doz kadar SEROQUEL XR verilerek tedavilerine devam edilebilir. Bireysel doz ayarlamalarına ihtiyaç duyulabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Ketiapin, yaygın olarak karaciğerde metabolize edilir. Bu nedenle SEROQUEL XR, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye, günde 50 mg ile başlanmalıdır. Daha sonra doz, alınan klinik yanıta ve hastanın tolerabilitesine bağlı olarak, günde 50 mg’lık artışlarla, etkili doza yükseltilebilir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon: SEROQUEL XR’nin güvenlilik ve etkinliği, çocuklarda ve adolesanlarda değerlendirilmemiştir.18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

Geriyatrik popülasyon: Diğer antipsikotikler gibi SEROQUEL XR de yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) SEROQUEL XR doz titrasyonunun, genç hastalardakinden daha yavaş yapılması ve günlük terapötik dozun daha düşük tutulması gerekebilir. Ketiapinin yaşlı hastalardaki ortalama plazma klerensi, gençlerdekine kıyasla % 30-50 arasında değişebilen oranlarda azalmıştır. Yaşlı hastalarda tedaviye, günde 50 mg ile başlanmalıdır. Daha sonra doz, alınan klinik yanıta ve hastanın tolerabilitesine bağlı olarak, günde 50 mg’lık artışlarla, etkili doza yükseltilebilir. Bipolar bozukluk çerçevesinde 65 yaş üzeri hastalardaki depresif ataklarda etkinlik ve güvenlilik değerlendirilmemiştir.

Majör depresif bozukluğu olan yaşlı hastalarda tedaviye 1-3 günler 50 mg ile başlanmalı, 4 gün doz 100 mg’a ve 8.gün 150 mg’a yükseltilebilir. 8 günden itibaren hastanın klinik cevabına ve tolerabilitesine bağlı olarak doz 300 mg’a kadar artırılabilir 

Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

26.03.2009 -127/18

Ruhsat Sahibi
AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza
B Blok Kat 3-4
Levent   İstanbul   
Tel: 0212 317 23 00
Faks: 0212 317 24 05 
Ruhsat Sahibi
AstraZeneca İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
Kat 3-4 Levent – İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Terapötik Endikasyonlar

SEROQUEL XR şizofreni tedavisinde endikedir.

 • SEROQUEL XR, Seroquel XR idame tedavisi gören, stabil şizofreni hastalarında nükslerin önlenmesinde etkilidir.
 • SEROQUEL XR orta- ileri derece mani ataklarının tedavisinde endikedir.
 • SEROQUEL XR bipolar bozukluğa eşlik eden depresif atakların tedavisinde endikedir.
 • SEROQUEL XR bipolar bozukluktaki manik veya depresif atakları ketiapin tedavisine cevap vermiş hastalarda rekürrenslerin önlenmesinde endikedir.
 • SEROQUEL XR majör depresif nöbet tedavisinde, diğer antidepresan tedavilere cevap alınamayan durumlarda endikedir.
Üretici Bilgileri
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield Cheshire
SK 10 2 NA İngiltere
Yardımcı Maddeler

Mikrokristal selüloz, sodyum sitrat, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksit ve sarı demir oksit

Yardımcı Maddelerin Listesi
Mikrokristal selüloz
Sodyum sitrat
Laktoz monohidrat
Magnezyum stearat
Hipromelloz
Makrogol 400
Titanyum dioksit (E171)
Sarı demir oksit (E172)