Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka SERUM FIZYOLOJIK AMPUL ADEKA
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
  • Katı antibiyotik preparatların, steril, apirojen ve izotonik enjeksiyon çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak,
  • Gerektiğinde plazma yedeği olarak doğrudan doğruya enjeksiyon için,
  • Hücre-dışı sıvının belli başlı yapıtaşlarından olan sodyum ve klorür iyonları içerdiğinden, bu iyonların kaybını karşılamak bakımından diyare, kusma ve vücuttan elektrolit kaybı olanlarda,

SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK AMPUL kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Sodyum klorür % 0.9 solüsyonu, steril apirojen bir çözeltidir. Bakteriostatik ve stabilizatör ihtiva etmediğinden yan etki göstermez.1 litresi 154 mEq Sodyum ve Klorür ihtiva eder. Osmolaritesi 305 mOsm’dir.

Farmakokinetik Özellikler

Sodyum klorür % 0.9 solüsyonu, steril apirojen bir çözeltidir. Bakteriostatik ve stabilizatör ihtiva etmediğinden yan etki göstermez.1 litresi 154 mEq Sodyum ve Klorür ihtiva eder. Osmolaritesi 305 mOsm’dir.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
Sodyum Klorür           9 mg/ml
Enjeksiyonluk su       1 ml’ye tamamlanır.
Elektrolit yoğunlukları (mEq/L)
Sodyum     154 mEq/L
Klorür        154 mEq/L
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi vücutta tuz birikmesi eğilimi görülen olaylarda SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK AMPUL dikkatle kullanılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Antibiyotikleri çözmek için preparatın türüne göre yeterli ölçüde kullanılır. Hücre-dışı sıvı ihtiyacı için plazma yedeği olarak kullanılırken günlük doz ihtiyaca göre düzenlenir ve genellikle 500 ila 1000 ml’yi geçmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Serum Fizyolojik % 0.9 İzotonik Ampul 5 ml, 10 ampul, 50 ampullük ambalajlarda
Serum Fizyolojik % 0.9 İzotonik Ampul 10 ml, 10 ampul, 50 ampullük ambalajlarda
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Serum Fizyolojik % 0.9 İzotonik Ampul 2 ml, 10 ampul ve 50 ampullük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Vücuttaki toplam sodyum miktarı azalmadığı halde fazla miktarda su alınması, serumda sodyum seviyesinin düşmesine yol açar (dilutional hiponatremia). Buna su zehirlenmesi denir. Böbreğin su itrah kabiliyetinin azaldığı durumlarda çok su içen veya intravenöz dekstroz solüsyonları verilenlerde görülür.

Bu hiponatreminin tedavisi için hipertonik sodyum klorür solüsyonları kullanılmalıdır. Metabolik alkolozda klorür eksikliğinin yanı sıra sodyum ile birlikte daima potasyum eksikliği de vardır. Onun için bu hastalara potasyum da verilmelidir.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM

Gebelik kategorisi A’dır. Kadınlarda yapılan kontrollü çalışmalarda, hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili bir risk gösterilmemiştir.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANMAYA ETKİSİ

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etki bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Akut ve kronik konjestif kalp yetmezliğinde, hipertansiyonda, enfarktüs gibi miyokard rezervinin azaldığı hallerde, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan ödemli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara enjeksiyon dikkatlice verilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.