Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka SERUM FIZYOLOJIK AMPUL DROGSAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

2, 5 ve 10 mL’lik ampuller Katı antibiyotik preperatlarının, steril, apirojen ve izotonik çözeltilerini hazırlamak için çözücü olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ekstraselüler sıvıların osmolalitesinin ana kaynağı ekstraselüler sıvı sodyum konsantrasyonudur. Bunun sebebi sodyumun ekstraselüler sıvıda en çok bulunan pozitif iyon olmasıdır. Vücut sıvılarının negatif iyon konsantrasyonları renal asit baz kontrol mekanizmalarıyla pozitif iyonlara eşit olarak ayarlanmıştır.

Ayrıca ekstraselüler sıvılarda en çok rastlanan noniyonik osmolar komponentler; glukoz ve üre normal olarak total osmolalitenin %3’ünü teşkil etmektedir. Aslında ekstraselüler sıvı sodyum iyonu konsantrasyonu ekstraselüler sıvının etkin osmotik basıncının %90’ından fazlasını kontrol eder. Sodyum klorür profilakside veya ekstraselüler sıvı yetersizliği durumunda yer değiştirme tedavilerinde önemlidir.

Volum kontraksiyonu izotonik, hipotonik veya hipertonik olsun; sirkülasyonu bozar ve izotonik sodyum klorür çözeltisinin acilen infüzyonu endikedir.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Her 1 mL ampul %0.9 sodyum klorür içerir

Elektrolit yoğunlukları (mEq)

Sodyum   :   154

Klorür       :   154

İlaç Etkileşmeleri

Diğer tuzlarla beraber uygulandığında sodyum yükü oluşabilir. Farmasötik seyreltici olarak kullanılır.

Kontraendikasyonlar

İzotonik sodyum klorür solüsyonu akut ve kronik konjestif kalp yetmezliğinde, hipertansiyonda, koroner yetmezliği ve infarktüs gibi miyokard rezervinin azaldığı hallerde, ödemli hastalarda (böbrek ve karaciğer yetmezliği) ve su zehirlenmesinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Ekstraselüler sıvı yetersizliklerinin profilaksisi veya yer değiştirme tedavisinde İzotonik Sodyum Klorür Ampul dozajı yaşa, vücut ağırlığına, klinik duruma ve yetmezliğin derecesine göre ayarlanır.

Kullanımında hipernatremi başta olmak üzere yukarıdaki yan etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2, 5 ve 10 mL’lik ampuller, 10 ve 100 adetlik kutularda

Her ampul yalnız bir defalık kullanım içindir.

Uyarılar/Önlemler

 Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM

Çözelti fizyolojik tuz içermektedir ve gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ :

Yoktur

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tedbirsizce yapılan i.v. tuz tedavileri hipernatremiye sebep olabilir. Osmotik su yer değişimine bağlı olarak intraselüler volumun azalması internal organların özellikle tromboz ve hemorajiye sebep olabilecek beyinin dehidrasyonuna yol açabilir.

Aşırı sodyum klorürün genel yan etkileri bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, azalmış sekresyonlar, terleme, ateş, hipotansiyon, taşikardi, renal yetmezlik, perferal ve pulmoner ödem, baş ağrısı, konvülsiyonlar, koma ve ölümdür. Aşırı klorür asit yapıcı etkisiyle vücutta bikarbonat kaybına sebep olabilir. Dikkatli ve tedbir alınarak yapılan i.v. tuz terapileriyle bu yan etkilere rastlanmaz.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.