Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Keymen İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka SII-BCG
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J07AN01
ATC Açıklaması Tüberküloz, canlı zayıflatılmış
NFC Kodu PE
NFC Açıklaması Parenteral SC Flakonlar
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 21,30 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Kutuda; liyofilize toz içeren alüminyum geçme kapaklı, bromobütil lastik tıpalı, amber renkli, tüp şeklinde Tip I cam flakon ve çözücü içeren Tip I cam ampul bulunur. 1lik ve 10 luk ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Bütün ticari takdim şekilleri kullanımda olmayabilir.

 

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
SII-BCGnin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

SII-BCGyi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer çocuğunuzda,
 • Aşının içinde bulunan etkin madde ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) karşı daha önceden gelişen ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik reaksiyon) hikayesi varsa,
 • Kanında gama globulin düzeyi düşük ise(hipogamaglobulinemi), tüm organları etkileyebilen ve nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalık olan sarkoidoz varsa, yaygın habis tümör (jeneralize malign hastalık), lenf düğümlerinin tümörü (lenfoma), kan kanseri (lösemi), doğuştan bağışıklık yetersizliği (konjenital immün yetmezlik), insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının bozulduğu diğer durumlar mevcutsa,
 • Steroid, antimetabolit, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi görüyorsa,
 • Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde çeşitli deri reaksiyonları geliştiyse,
 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif annelerden doğan, virüsün bulaşmış olduğu tespit edilen çocuklarda çocuğun durumuna bakılmaksızın BCG aşısını, muhtemel "BCG-itis" (BCG aşısına bağlı yaygın verem hastalığı) gelişme olasılığı söz konusu olduğundan kullanmayınız.

SII-BCG'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzda,

 • Kronik ekzema veya diğer cilt hastalıkları varsa dikkatli kullanılmalıdır (Böyle durumlarda derinin sağlıklı bölgesine aşılama yapılabilir). Gerektiği düşünüldüğünde doktor önerisi ile hareket edilmelidir; steroidlerle veya bağışık sistemin baskılanmasına neden olabilecek diğer tedavi veya ilaçları alan kişilerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SII-BCG'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
Cilt içine enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik
Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Emzirme
Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Araç ve makine kullanımı
Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

SII-BCG'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün, uygulanan dozları (0.05 mL ve 0.1 mL) içerisinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
SII-BCG; Difteri-Tetanoz-Boğmaca aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, Tetanoz Toksoid aşısı, Kızamık aşısı, Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı, Polio (çocuk felci) aşısı ve Hepatit B aşısı ile güvenli ve etkin bir şekilde eş zamanlı kullanılabilir. Bu gibi durumlarda aşılama farklı bölgelere yapılmalıdır.

Steroid, antimetabolitler, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi gören kişilerde istenen bağışık yanıt gelişmeyebilir.Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda çocuğunuz kullanıyor ise veya son zamanlarda kullandı ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm aşılar gibi, SII-BCG'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir .
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Çok seyrek: Yaygın BCG enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Lenf düğümü iltihabı, lenf kanallarının iltihabı
Yaygın olmayan: Bölgesel lenf düğümlerinde lenf bezlerinin şişerek büyümesi

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Çok yaygın: Lokal reaksiyonlar (Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde 2-3. haftalarda başlayıp 5. haftaya kadar büyüyen 4-8 mm çapında bir kabarıklık (papül) oluşumu gözlenir. Bu kabarıklık (papül) daha sonra küçülerek üstü kabuk bağlamış basit bir yara halini alır. 6¬12. haftalarda kalıcı, 2-10 mm çapında küçük yuvarlak bir iz bırakarak kendiliğinden iyileşir.) Yaygın olmayan: Enjeksiyon yerinde deri tüberkülozu (lupus vulgaris) Seyrek: Enjeksiyon yerinde abse, seyrek olarak cerahatlenme ile sonuçlanan deri hasarı, yara izi

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Çok seyrek: Kemik ve kemik iliğinin iltihabı (osteomiyelit)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bildiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
SII-BCG, doğumdan itibaren 2. ayın bitiminde (8 haftalık) tek doz olarak uygulanmalıdır. Aşılama dozu 1 yaşın altında 0.05 mL'dir. 1 yaş üzerinde ise 0.1 mL olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:
Aşı sadece cilt içine (intradermal) enjeksiyon yolu ile uygulanmalıdır.
SII-BCG, mutlaka bir doktor ya da cilt içine (intradermal) aşı uygulama eğitimi almış bir sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır (Hazırlama yöntemleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi talimatın sonunda sadece sağlık personeline ayrılan bölümde yer almaktadır).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
SII-BCG'nin doğumdan itibaren 2. ayın bitiminde uygulanması tavsiye edilmektedir.3. aydan sonra yapılacaksa PPD ile tüberkülin cilt testi sonucuna göre uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:
SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği yaşlı popülasyonda incelenmemiştir

Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Bu nedenle risk altında bulunan bireye fayda/zarar oranı dikkate alınarak doktor tarafından uygun görüldüğü durumlarda uygulanmalıdır.

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının değiştiği diğer durumlar:
SII-BCG, HIV enfeksiyonlu hastalarda ve/veya doğal bağışıklık cevabının değiştiği durumlarda kullanılmamalıdır.

Eğer SII-BCG nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SII-BCG kullandıysanız:
Çocuğunuz SII-BCG 'yi kullanması gerekenden daha fazla kullanmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SII-BCG'yi kullanmayı unutursanız
Çocuğunuz unutulan dozları dengelemek için çift doz almamalıdır. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

 

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

SII-BCG, beyaz renkli liyofilize toz halinde canlı zayıflatılmış bakteri içeren verem aşısıdır. Ambalajında bulunan çözücüsü (1 mL enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi) ile kullanıma hazır hale getirildiğinde homojen, hafifçe opak ve renksiz bir süspansiyona (katı-sıvı karışımı) dönüşür.

Bir karton kutu içerisinde liyofilize toz içeren 1 adet flakon ile 1 adet çözücü ampul veya liyofilize toz içeren 10 adet flakon ile 10 adet çözücü ampul olmak üzere 2 ticari takdim şekli mevcuttur.

SII-BCG, tüberkülozun (verem) önlenmesi için 2. ayını doldurmuş bebeklere uygulanır.

 

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
SII-BCG 'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
SII-BCG'yi 2°C-8°C 'de (buzdolabında) ışıktan koruyarak saklayınız.
Aşı çözücüsü dondurulmamalıdır. Donmuş aşı çözücüsü çözülüp kullanılmamalıdır.

Kullanıma hazır hale getirilen aşı 2°C-8°C'de (buzdolabında) ışıktan korunarak 6 saatten uzun
olmamak koşulu ile saklanabilir, 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SII-BCG 'yi kullanmayınız.
Aşıda renk değişikliği olması veya çözücü içinde yabancı maddeler bulunması durumunda kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız SII-BCG'yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
SII-BCG 1 mL ID enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize toz içeren çok dozlu flakon BCG Aşısı Canlı Atenüe
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim olasılığını önlemek için aşı uygulanacak kişide devam etmekte olan tedavi/tedaviler varsa doktora bildirilmelidir.

Diğer aşılar ile birlikte kullanımı:
SII-BCG; Difteri-Tetanoz-Boğmaca aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, Tetanoz Toksoid aşısı, Kızamık aşısı, Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı, Polio aşısı ve Hepatit B aşısı ile güvenli ve etkin bir şekilde eş zamanlı kullanılabilir. Bu gibi durumlarda aşılama farklı bölgelere yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Herhangi bir doz aşımı vakasına ait bildirilmiş veri bulunmamaktadır.
Etkin Maddeler
Çözündürülen aşının her 0.1 mLlik dozu,
1 x 105 ila 33 x 105 CFU1 BCG Aşısı (Bacillus Calmette-Guerin suşu) içerir.

1CFU (Colony Forming Unit): Koloni Oluşturucu Birim
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Bakteri Aşıları
ATC kodu: J07AN01

Etki mekanizması
BCG aşısı tüberküloza karşı aktif bağışıklık gelişmesini stimüle etmek amacıyla kullanılmaktadır. BCG aşısında bulunan Mycobacterium bovis 'in Calmette-Guerin suşu Mycobacterium tuberculosis ile immünolojik benzerliğinden dolayı aşılama sonrasında Mycobacterium tuberculosis ile gelişen doğal enfeksiyonu stimüle etmekte ve tüberküloza karşı hücre aracılı immüniteyi desteklemektedir.

BCG aşısı ile aşılama çoğunlukla tüberkülin duyarlılığına sebep olur fakat tüberkülin duyarlılığının derecesi çok değişkendir ve aşıda kullanılan BCG suşuna kısmi olarak bağlıdır. BCG aşısının tüberkülin hassasiyeti oluşturma kapasitesi bu aşının bağışıklama potansiyelinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aşılama sonrası tüberkülin cilt testi sonuçları tüberküloza karşı bağışıklık gelişiminin göstergesi olarak kabul edilmekle birlikte tüberkülin duyarlılığı ve tüberküloza karşı bağışıklık gelişimi arasındaki ilişki henüz yeterince araştırılmamıştır.

Mevcut BCG aşılarının etkinliğini direkt olarak gösteren kesin bir yöntem mevcut değildir. Aşı tarafından Mycobacterium tuberculosis e karşı indüklenen koruyucu etki yüksek ölçüde değişkenlik göstermesine karşın, bağışıklama yapılanlarda yapılmayanlara kıyasla tüberküloz insidansında genel olarak bir azalma olduğu diyagnostik ve klinik kanıtlarla gösterilmiştir.

BCG aşısı uygulamasını takiben tüberküloza karşı gelişen bağışıklamanın devam süresi kullanılan aşının potens ve dozuna göre değişmektedir. Birçok çalışmada aşılamayı takip eden 7-10 yıl süresince tüberkülin duyarlılığı gösterilmiş olmasına karşın yukarıda da bahsedildiği gibi tüberkülin duyarlılığı ve immünite arasındaki kesin ilişki saptanmamıştır.

Klinik etkinlik ve güvenlilik
İmmünojenisite çalışmaları 0-4 haftalık yenidoğan ve 0-14 yaş grubu çocukların dahil edildiği Faz III ve Faz IV çalışmalarında değerlendirilmiştir.

BCG aşılarının etkinliğini direkt olarak gösteren kesin bir yöntem olmaması/hücre aracılı immünitede major rol oynayan spesifik determinantların bilinmemesi nedeniyle immünojenisitenin değerlendirilmesinde mikobakteriyel enfeksiyonun bir bulgusu ve/veya BCG aşısına yeterli cevabın bir göstergesi olan ve bu amaçla uzun yıllardır epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmakta olan tüberkülin cilt testinden (Mantoux testi) yararlanılmıştır. (Mantoux testi: 0.1 mL 1 TU PPD RT-23'ün intradermal olarak enjekte edilmesini takiben test sonuçlarının 72 saat sonra gözlenmesi olup ortalama 6 mm ve daha büyük endürasyon çapı, aşılama sonrası pozitivitenin göstergesidir.)

SII-BCG (Moscow I suşu) ve Guindy Lab BCG Aşısı'nın (Danish 1331 suşu) etkinliğinin değerlendirildiği karşılaştırmalı kontrollü klinik çalışmalar ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Karşılaştırmalı Faz III çalışmaları 0.1 mL doz uygulanarak 0-14 yaş grubu çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı Faz IV çalışmaları, pazarlama sonrası sürveyans çalışmalarıdır 0.05 mL doz uygulanarak 0-4 haftalık yenidoğanlarda gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, aşılama sonrası her iki grupta (72. saat) ulaşılan tüberkülin testi (Montoux testi) pozitivite yüzdesi ve aşılama sonrası her iki grupta 12. haftadaki ortalama endürasyon çapı (mm) karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Bütün çalışmalarda tüberkülin testi sonuçlarına göre her iki aşı için endürasyon çapı ve tüberkülin testi pozitivite yüzdesi karşılaştırılabilirdir. Uzun dönemde etkinliğin araştırıldığı Faz IV çalışması alt grubunda aşılamadan 1 yıl sonra gerçekleştirilen Mantoux Testi sonuçları da her iki ürün karşılaştırılabilirdir.

Bu çalışmalar ile SII-BCGnin, Guindy Laboratuvarına ait Guindy BCG Aşısı (Danish 1331 suşu) kadar etkin/immunojenisite açısından kıyaslanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Aşının güvenliliğinin değerlendirilebilmesi için SII-BCG ve Guindy Aşısı (Danish 1331 suşu) kullanılarak gerçekleştirilen 5 karşılaştırmalı klinik çalışma (Faz I, Faz III, Faz IV) ve bir geniş ölçekli pazarlama sonrası sürveyans çalışmasında aşı, enjeksiyon yerinde sebep olduğu lokal reaksiyonlar, sistemik reaksiyonlar, anaflaksi ve diğer ciddi advers olaylar açısından detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve bütün sonuç/ölçümler ulusal gerekliliklere uygun olarak kayıt altına alınmıştır.

SII-BCG için yürütülen tüm reaktojenisite çalışmalarında yaygın olarak gözlenen advers etkiler enjeksiyon yerinde endürasyon, kızarıklık, akıntılı ve/veya akıntısız ülserasyon gibi lokal etkiler ve sistemik etki olarak da ateştir. Hiçbir çalışmada anaflaksi, süpüratif lenfadenopati veya yaygın BCG enfeksiyonu gözlenmemiştir. Karşılaştırmalı klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası sürveyans çalışmaları sonrası SII-BCGnin sebep olduğu advers etkilerin pazarda bulunan aynı endikasyona sahip referans aşı ile benzer sıklıkta olduğu/reaktojenisite profilinin özdeş olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Farmakokinetik Özellikler
Aşılar için farmakokinetik özelliklerin değerlendirilmesi gerekmemektedir.
Farmasötik Form

Enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize toz
SII-BCG, liyofilize beyaz toz görünümündedir. Çözücüsü olan enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi ile kullanıma hazır hale getirildiğinde homojen, hafifçe opak ve renksiz bir süspansiyon halini alır.

 

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: X

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

Gebelik dönemi
BCG aşısı gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır/yol açtığından şüphelenilmektedir. SII-BCG gebelik döneminde kontrendikedir.

Laktasyon dönemi
Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. SII-BCG emzirme döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme yeteneği üzerine bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır
Geçimsizlikler
Geçimsizlik çalışmaları mevcut olmadığından, bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 02.03.2012
Ruhsat yenileme tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Çok seyrek: Disemine BCG enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Lenfadenit, lenfanjit
Yaygın olmayan: Bölgesel lenf düğümlerinde lenfadenopati

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Çok yaygın: Lokal reaksiyonlar
Yaygın olmayan: Enjeksiyon yerinde lupus vulgaris
Seyrek: Enjeksiyon yerinde abse, seyrek olarak süpürasyon ile sonuçlanan satellit adenit, skar

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Çok seyrek: Osteomiyelit

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:
Çözündürülen aşının her 0.1 mLlik dozu,
1 x 105 ila 33 x 105 CFU1 BCG Aşısı (Bacillus Calmette-Guerin suşu) içerir.

1CFU (Colony Forming Unit): Koloni Oluşturucu Birim

Yardımcı maddeler:
Sodyum glutamat 0.75 mg
Sodyum klorür       0.9 mg

Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Bilimsel kaynaklarda yer alan güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmalarını kapsayan klinik dışı veriler insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya koymamaktadır.

Kontrendikasyonlar

 

 • Aşının etkin madde ve/veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında,
 • Hipogamaglobulinemi, sarkoidoz, jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik, HIV enfeksiyonu veya doğal bağışıklık cevabının bozulduğu diğer durumlarda,
 • Kortikosteroid, alkilleyici ajan, antimetabolitler veya radyasyon tedavisi nedeniyle bağışıklık cevabının baskılandığı durumlarda,
 • Gebelikte,
 • Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde keloid ve lupoid reaksiyon gelişme olasılığı vardır, bu tip reaksiyon gelişen çocuklarda kontrendikedir ve aşılama tekrar edilmemelidir.

HIV seropozitif annelerden doğan çocukların özel durumu:

 • IgG tip maternal antikorların plasentadan zorunlu geçişi bebeğin serolojik değerlendirmesini 9-10. aya kadar imkansız kılmaktadır (14. aya kadar saptanan maternal antikorlar mevcuttur). Bu nedenle bu çocukların HIV seronegatif oldukları immünotransfer (Western Blot) tekniği ile belirleninceye kadar (bu tespit gerektiğinde viral genom teşhis teknikleri ile desteklenmelidir) beklenmelidir. HIV pozitif olduğu tespit edilen çocuklarda ise çocuğun durumuna bakılmaksızın BCG aşısı uygulaması muhtemel "BCG-itis" gelişme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda kontrendikedir. Bu konuda uzman doktor ekibinin görüşü gereklidir.
Kullanım Yolu
Cilt içine (intradermal) uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

SII-BCG 1 mL ID enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize toz içeren çok dozlu flakon
BCG Aşısı Canlı Atenüe

 

Onay Tarihi
10/05/2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Kronik ekzema veya diğer cilt hastalıklarında derinin sağlıklı bölgesine aşılama yapılabilir.

Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi aşı uygulamasından sonra ortaya çıkabilecek nadir anaflaktik reaksiyonlar için uygun tıbbi tedavi her zaman hazır bulundurulmalıdır.

SII-BCG, daima cilt içine (intradermal) enjeksiyon ile uygulanmalıdır.

Tüm aşılarda olduğu gibi SII-BCG ile aşılama, aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir.

BCG skar oluşumunun gözlenmemesi veya negatif PPD reaksiyonu, yetersiz BCG alımını göstermez. BCG skarı oluşumu gözlenmeyen bebeklerde SII-BCGnin tekrarlanmasına gerek yoktur.

SII-BCG uygulamasının ardından lokal reaksiyon gelişmesi normaldir. Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde 2-3. haftalarda başlayıp 5. haftaya kadar büyüyen (4-8 mm) papül oluşumu gözlenir.Papül daha sonra küçülerek üstü kabuk bağlamış ülseratif bir doku halini alır. 6-12. haftalarda kalıcı, 2-10 mm çapında küçük yuvarlak bir iz (skar) bırakarak kendiliğinden iyileşir.

BCG aşısı yapılan veya aşılı bireylerle yakın temasta olan bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde BCG'ye karşı reaksiyon riski mevcuttur.

Aşının dikkatsizlik veya elde olmayan sebeplerle subkütan enjeksiyon şeklinde uygulanması abse ve skar oluşumuna sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün, uygulanan dozları (0.05 mL ve 0.1 mL) içerisinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
SII-BCG, doğumdan itibaren yapılabilir ancak uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon oluşması ve immünitenin daha iyi gelişmesi için 2. ayın bitiminde tek doz olarak uygulanmalıdır. 3 aydan daha büyük bebek ve çocuklarda tüberkülin deri testi yapılarak testin sonucuna göre aşının uygulanmasına karar verilir. Aşılama dozu 1 yaşın altında 0.05 mL'dir. 1 yaş üzerinde ise 0.1 mL olarak uygulanır.

Uygulama şekli:
Aşı sadece cilt içine (intradermal) uygulanmalıdır. Aşılama öncesinde cilt antiseptik çözeltiyle temizlenmemelidir. Aşı tercihen tüberkülin enjektörü veya steril 25G/26G enjektör iğnesi ile uygulanmalıdır.

SII-BCG mutlaka intradermal aşı uygulama eğitimi almış sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Sol kol açık ve düz tutulur. Enjektör ve iğne cilde paralel olacak şekilde, sol omuz bölgesine yakın olan deltoid kasın humeral kol kemiğine tutunma yerine enjeksiyon yapılır. Kolun daha üst kısmına enjekte edilmesi durumunda keloit oluşma olasılığı fazladır.

Cilt sol elin başparmak ve işaret parmağı yardımıyla gerdirilir. Steril iğne ucu (25G/26G) ile cilt hafifçe yukarı doğru kaldırılıp dermisin süperfisyel tabakasına 2 mm'yi geçmeyecek şekilde girilerek (hemen hemen cilde paralel olacak şekilde) aşının cilt içine uygulaması gerçekleştirilir.

Aşı doğru olarak uygulandığında, uygulama yerinde üzerinde portakal kabuğu görünümünde küçük noktalar bulunan soluk-beyazımsı yassı şişlik (bül) oluşumu gözlenmelidir.

Hazırlanışı:
SII-BCG, daima ambalajı içerisinde bulunan çözücü (enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi), steril enjektör ve enjektör iğnesi kullanılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Çözünmesini takiben homojen bir süspansiyon elde edilecek şekilde flakon birkaç kez ters yüz edilerek dikkatle çalkalanmalıdır. Her doz aşı uygulamasından önce de hafifçe çalkalanmalıdır. Çözülen aşı homojen, hafifçe opak, renksiz olmalıdır. Kullanıma hazır hale getirilen aşı hemen kullanılmalıdır ,hemen kullanılmayacaksa 2°C-8°C'de (buzdolabında) ışıktan korunarak 6 saatten uzun olmamak koşulu ile saklanabilir, 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.

Çok dozlu olması nedeni ile her aşılamada tek kullanımlık steril enjektör ve iğne kullanılmalıdır.

Başka aşılara veya farklı BCG aşılarına ait çözücüler kullanılmamalıdır. Çözücü hiçbir zaman dondurulmamalı ve 2°C-8°C'de (buzdolabında) saklanmalıdır.

Çözücü ve/veya kullanıma hazır hale getirilen aşının, yabancı partikül içerip içermediği ve/veya herhangi bir fiziksel değişikliğe uğrayıp uğramadığı aşılama öncesi kontrol edilmelidir. Bu gibi durumlarda aşı ve/veya çözücüsü atılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:
SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Bu nedenle risk altında bulunan bireye fayda/zarar oranı dikkate alınarak doktor tarafından uygun görüldüğü durumlarda uygulanmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:
SII-BCG, doğumdan itibaren yapılabilir ancak uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon oluşması ve immünitenin daha iyi gelişmesi için 2. ayın bitiminde (8 haftalık) tek doz olarak uygulanmalıdır
SII-BCG, 3. aydan sonra yapılacaksa PPD ile tüberkülin cilt testi yapılarak, test sonucuna göre uygulanır.

Geriyatrik popülasyon:
SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği yaşlı popülasyonda incelenmemiştir.

Diğer
SII-BCG, HIV enfeksiyonlu hastalarda ve/veya doğal bağışıklık cevabının değiştiği durumlarda kullanılmamalıdır.

 

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
46
Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel:   0 312 485 37 60
Faks: 0 312 485 37 61
e-posta: keymen@keymen.com.tr
Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel: 0 312 485 37 60
Faks: 0 312 485 37 61
e-posta: keymen@keymen.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

SII-BCG 2°C-8°C 'de (buzdolabında) ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Aşı çözücüsü dondurulmamalıdır. Donmuş aşı çözücüsü çözülüp kullanılmamalıdır.

Kullanıma hazır hale getirilen aşı 2°C-8°C 'de (buzdolabında) ışıktan korunarak 6 saatten uzun olmamak koşulu ile saklanabilir, 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.

 

Terapötik Endikasyonlar
SII-BCG tüberkülozu önlemede endikedir.
Üretici Bilgileri
Serum Institute of India Ltd.,
212/2 Hadapsar, Pune 411028, Hindistan
Yardımcı Maddeler
Sodyum glutamat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sodyum glutamat
 • Sodyum klorür
 • Enjeksiyonluk su