Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka SILDER
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D06BA01
ATC Açıklaması Gümüş Sülfadiazin
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Topikal Harici Gazsız Spreyler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,68 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,31 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

SİLDER® Sprey doz aşımı ile ilgili spesifik bilgi mevcut değildir. Serum sülfonamid düzeyi yüksek düzeylere ulaşan hastalarda yeterli hidrasyon sağlanarak kristalüriye karşı önlem alınmalıdır. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

SİLDER® Sprey, yara, ülser ve özellikle yanıklarda ortaya çıkan  enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Gümüş sülfadiyazin, geniş etki spektrumlu bir anti-bakteriyeldir. Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilerin bir çok türüne ve mantarlara bakterisit etkilidir.

Yanıklarda en sık üreyerek enfeksiyona neden olan bakteriler, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas maltophilia, Klebsiella, Eschericia coli, Serratia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Candida albicans gümüş sülfadiyazine duyarlı türler arasındadır.

Klinik denemelerden elde edilen bilgilere göre, gümüş sülfadiyazin, diğer anti-bakteriyel ilaçlara karşı direnç kazanmış bakterilere etkilidir ve sülfadiyazine üstün bir etkinliği vardır.

Gümüş sülfadiyazin, bakterilerin hücre zarına ve hücre duvarına etkisiyle bakterisit etki oluşturur.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal olarak uygulanan gümüş sülfadiyazinin içindeki sülfadiyazin, yara eksüdasıyla temas edince yavaşça salınır ve en fazla % 10’u emilebilir.

Farmasötik Şekli

sprey

Formülü

Her ml’sinde 10 mg gümüş sülfadiyazin bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Gümüş sülfadiyazin ile birlikte lokal proteolitik enzim preparatlarının kullanılmak istendiği durumlarda, gümüş iyonunun enzimleri inaktive etme olasılığı göz önünde bulundurulmaldır.

Kontraendikasyonlar

Sülfonamidlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Sülfonamid tedavisi kern ikterus olasılığını arttırabildiğinden, SİLDER® Sprey, gebeliğin son döneminde, prematüre çocuklarda ve iki aylığa kadar olan yeni doğanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

SİLDER® Sprey uygulamasından önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Yaranın üzerine, hekimin tavsiyesine göre günde bir, iki ya da daha fazla sayıda sıkılır.

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7

Levent 34394 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ:  24.05.2007

RUHSAT NO:  211/59

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her ml’de 10 mg gümüş sülfadiazin içeren 50 ml’lik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

SİLDER® Sprey, preparata karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. SİLDER® ile diğer sülfonamidler arasında çapraz duyarlaşma olasılığı vardır. SİLDER® Spreye bağlı olduğu düşünülen alerjik reaksiyonlar görüldüğünde tedaviye son verilmelidir.

Gümüş sülfadiyazin, proteolitik enzim üreten bakterileri inhibe ederek skarın ayrılmasını geciktirebilir. Bu durumda, bazen skarotomi gerekebilir.

Doğuştan Glukoz - 6 - fosfat dehidrogenaz enzimi noksanlığı olan hastalarda gümüş sülfadiazin kullanılmamalıdır, hemoliz meydana gelebilir.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi: B

Gebe kadınlarda yapılmış yeterli sayıda iyi kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle, gebelik sırasında, özellikle gebeliğin son döneminde kesin bir gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.

Gümüş sülfadiyazinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Fakat sülfonamidlerin süt ile atıldığı ve kern ikterus olasılığını arttırdığı bilindiğinden, anne açısından yararları göz önüne alınarak emzirmeye ya da tedaviye son verilmelidir.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

"Makine ve araç kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bilinmemektedir."

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

SİLDER® Sprey uygulaması ağrısızdır ve genellikle iyi tolere edilir. Ancak az sayıda hastada döküntü, kaşıntı ya da yanma hissi bildirmiştir.

 

Yanmış vücut yüzeyinin ve doku hasarının genişliğiyle orantılı olarak tedavi sırasında gümüş sülfadiyazin absorbsiyonu görülebilir. Bildirilenler çok nadir olmakla birlikte, sülfonamide bağlı yan etkilerin görülmesi mümkündür. Sülfonamidlere ilişkili olarak bildirilen yan etkiler şunlardır: Kan diskrazileri (agranülositoz, aplastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi dahil), deri reaksiyonları ve alerjik reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu ve eksfoliyatif dermatit dahil), mide-barsak reaksiyonları, hepatit ve hepatoselüler nekroz, santral sinir sistemi reaksiyonları ve toksik nefroz.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.