Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka SILOVIR
Etken Madde Kodu SGKES6-ASIKLOVIR Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06BB03
ATC Açıklaması Asiklovir
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A07269
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,69 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,69 TL (25 Mayıs 2010)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

500 mg asiklovir içeren 10 gramlık Silovir krem tüpünün tamamı ağızdan alınacak olsa bile herhangi bir ters etki beklenmemektedir.

 

Asiklovir, oral yoldan 7 gün boyunca günde 5 defa 800 mg dozunda advers etki ortaya çıkmazsızın kullanılmıştır. Yanlışlıkla tek doz olarak intravenöz yoldan 80 mg/kg’a kadar uygulanmış, herhangi bir ters etkiyle karşılaşılmamıştır. Asiklovir diyalizle uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar

Silovir krem, akut ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis dahil, derinin herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Asiklovir, in vitro olarak, Herpes simplex virüs tip I ve tip II’ye karşı ileri derecede etkili bir antiviral ilaçtır, ancak memeli hücreleri üzerindeki toksisitesi düşüktür.

 

Asiklovir, Herpes enfeksiyonu bulunan hücreye girdikten sonra fosforillenerek aktif bileşik olan asiklovir trifosfata dönüşür. Bu dönüşümün ilk aşaması için, viral timidin kinazın varlığı gereklidir. Asiklovir, viral DNA polimerazın bir inhibitörü ve bir substratı olarak, normal hücresel olayları etkilemeden viral DNA sentezini durdurur.

Farmakokinetik Özellikler

Asiklovir, deriye penetre olur. Kararlı durumdayken, intradermal düzeyleri minimum inhibitör konsantrasyonlarından yüksektir. Deri üzerine topikal olarak uygulandıktan sonra, kan dolaşımına geçen asiklovirin miktarı bilinen yöntemlerle ölçülemeyecek kadar düşüktür.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

Her 1 g kremde 50 mg asiklovir bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Topikal olarak uygulanan asiklovir ile ilgili bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Silovir krem, asiklovir, valasiklovir, propilen glikol ya da bileşiminde bulunan herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Silovir krem, gece dozu atlanarak yaklaşık 4 saatlik aralıklarla, günde 5 defa uygulanmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Beş gün içinde tam iyileşme gerçekleşmezse, tedaviye 5 gün daha devam edilmelidir.

 

Silovir krem, lezyonlara ya da enfeksiyonun başlamasından sonra ortaya çıkması beklenen lezyonlara mümkün olduğunca erken dönemde uygulanmalıdır. Özellikle, nüks durumlarında, prodromal dönemde ya da ilk lezyonların ortaya çıkmasıyla birlikte tedaviye başlanması önemlidir.

 

Silovir krem diğer ilaçlarla karıştırılmamalı, göze uygulanmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Silovir 200 mg tablet: 25 tabletlik blister ambalajlarda.

Silovir 800 mg tablet: 20 tabletlik ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7

Levent 34394 İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat tarihi: 08.12.2009

Ruhsat no: 222/14

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 gramlık tüplerde.

Uyarılar/Önlemler

Silovir krem, lokal iritasyona yol açabileceğinden,ağız göz ve vajina mukozasına uygulanmamalıdır.Özellikle, yanlışlıkla gözlere uygulanmamasına dikkat edilmelidir.

 

İmmün sistemi ileri derecede baskılanmış hastalarda oral yoldan uygulanan asiklovir tedavileri tercih edilmelidir.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik Kategorisi: C

İnsanlarda, gebelik döneminde topikal olarak asiklovir kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, Silovir krem, gebelik döneminde sadece beklenen yararların bilinmeyen olası risklere ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır.

 

Sistemik olarak uygulanan asiklovir anne sütüne geçer, ancak topikal olarak uygulanan asiklovirin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, emziren annlerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Silovir kremin araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmemektedir.

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bazı hastalarda geçici yanma hissi ortaya çıkabilir. Hastaların %5’inde, ilacın uygulandığı deri bölgesinde hafif kuruluk ve pullanma görülmüştür. Asiklovir krem kullanan hastaların küçük bir bölümünde eritem ve kaşıntı görüldüğü bildirilmiştir.

  • İmmun sistem bozuklukları: Çok seyrek
  • Anjiyoödem dahil olmak üzere ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
  • Deri ve subkutan doku bozuklukları:Seyrek

Uygulama sonrasında temas dermatiti. Duyarlılık testlerinin uygulandığı durumlarda, reaktif maddelerin genellikle asiklovirden çok kremin bileşenleri olduğu gösterilmiştir. 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.