Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka SILVADIAZIN
Etken Madde Kodu SGKF4F-GUMUS SULFADIAZIN Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06BA01
ATC Açıklaması Gümüş Sülfadiazin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A11871
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,65 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,52 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H015A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yanıklarda uygun olan müdahalelerin anında yapılması önemlidir ve acıyla birlikte şoku önlemek gerekir. Böylece yara ve yanık uygun hijyenik kurallara göre temizlendikten sonra Silvadiazin Krem günde bir veya iki defa yaklaşık 1.5 mm kalınlığında steril eldiven veya spatül ile uygulanır. Kremin sıyrılması ya da çıkması halinde uygulama tekrarlanabilir. Yanık ve yara yeteri kadar iyileşinceye kadar ilaca devam edilmelidir.

Endikasyonlar
Silvadiazin Krem, bir anti-mikrobik ilaç olup, ikinci ve üçüncü derece yanıklarda ve yara enfeksiyonlarına karşı tedavi edici ve önleyici olarak endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

% 1 ‘lik Silvadiazin Krem, anti-mikrobik ajan olarak mikronize gümüş sulfadiazin içeren yumuşak, beyaz, suyla karışabilir bir kremdir. Gümüş sulfadiazin geniş bir anti-mikrobik aktiviteye sahiptir. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı bakterisid etkisi olduğu gibi, fungus’lara karşı da etkilidir. Gümüş Sulfadiazin’in bakteriler üzerindeki etki mekanizmasının, gümüş nitrat ve sodyum sulfadiazin’den farklı olduğu; mikronize radyoaktif gümüş sulfadiazin kullanılan çalışmalarla, elektron mikroskopisi ve bio-kimyasal tekniklerle ortaya çıkmıştır. Silvadiazin Krem bakterisid özelliğini sadece hücre zarı ve hücre duvarına etki ederek gösterir. Ayrıca yapılan muhtelif deneylerde yanık ve yaraları enfeksiyonlardan koruması, ağrı ve elektrolit kaybına yol açmadan enfeksiyonları iyileştirmesi gibi üstünlükler taşıdığı gösterilmiştir; Silvadiazin Krem, kolayca sürülebilir ve suyla kolayca temizlenebilir.

Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli

Krem

Formülü
Her 1 g krem 10 mg gümüş sulfadiazin ve metil paraben içerir.
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Sulfonamid tedavisinin kernikterus ihtimalini artırdığı bilindiğinden, hamileliğin son döneminde, prematürelerde ve iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Silvadiazin Krem, lokal proteolitik enzimlerle birlikte kullanımı halinde, preparat içindeki gümüşün bu tür enzimleri inaktive edebileceği unutulmamalıdır. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bulunan kişilerde, ilacın kullanımı ile hemoliz ortaya çıkabileceğinden son derece tehlikelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yanıklarda uygun olan müdahalelerin anında yapılması önemlidir ve acıyla birlikte şoku önlemek gerekir. Böylece yara ve yanık uygun hijyenik kurallara göre temizlendikten sonra Silvadiazin Krem günde bir veya iki defa yaklaşık 1.5 mm kalınlığında steril eldiven veya spatül ile uygulanır. Kremin sıyrılması ya da çıkması halinde uygulama tekrarlanabilir. Yanık ve yara yeteri kadar iyileşinceye kadar ilaca devam edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.ş.
Toprak Center, Ihlamur Yıldız Cad.
No:10 34353 Beşiktaş/ISTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

30.12.1992 – 161/89

Saklama Koşulları
30oC altında (oda sıcaklığında) direkt güneş ışığından korunmuş olarak saklanmalıdır. Gümüş tuzları, hava sıcaklığı ve metallerle temasından dolayı renk değişikliğine maruz kaldıklarından ışıktan, sıcaktan ve metallerden uzak bulundurulmalı, korunmalıdır.
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
HARİCEN KULLANILIR.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Polipropilen kapaklı 40g’lık polietilen tüplerde veya 400 g’lık plastik kavanozlarda

Uyarılar/Önlemler

Gümüş sulfadiazin kullanıp, aşırı duyarlılık gösteren hastalar bu ilacı çok dikkatli kullanmalıdır. Silvadiazin Krem ile diğer sulfonamidler arasında çapraz aşırı duyarlılık potansiyeli vardır.

Tedaviden dolayı alerjik reaksiyonlar görülmesi halinde, ilaç kesilmelidir. Yara kabuğu içinde ve altında mantar üremesi görülebilir. Ancak klinik olarak mantar superenfeksiyon insidansı çok düşüktür. Vücudun geniş alanlarını kaplayan yanıkların tedavisinde, serum sulfadiazin konsantrasyonları yetişkinlerde %8-12 mg seviyelerine ulaşabilir. Dolayısıyla, bu hastalarda serum sulfadiazin konsantrasyonlarının kontrol altında tutulması tavsiye olunur. Renal fonksiyonlar kristalüri açısından incelenmelidir. Hayvanlar üzerinde gümüş sulfadiazin’in değişik konsantrasyonları kullanılarak yapılan dermal toksisite çalışmaları kanserojen etkiler göstermemiştir. Yine aynı tip çalışmaların sonuçları fetus üzerinde hiçbir zararlı etki göstermemiştir. Ancak, hamileler üzerinde bu tip çalışmalar olmadığından ve hayvanlar üzerinde yapılan üreme çalışmaları insan üzerinde aynı sonuçları vermediğinden, hamilelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Sulfonamid türevlerinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Üretim Yeri
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
PK 155 54060 SAKARYA
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ciltte yanma hissi, kızartı, kaşıntı gibi lokal reaksiyonlar, deride renk değişikliği çok ender olarak görülebilir, bu gibi lokal reaksiyonlar ilacın kesilmesi ile kaybolur. Gümüş sulfadiazin tedavisi gören hastalarda birkaç geçici lökopeni olayı bildirilmiş ise de ilacın bırakılması ile lökosit seviyesi normal seviyelere döner.
 
BEKLENMEYEN BIR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.