Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka SIMELGAT
Etken Madde Kodu SGKER4-ANTIASIT (MAGALDRATE+SIMETIKON)
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02AF01
ATC Açıklaması Magaldrat ve gaz gidericiler
NFC Kodu AG
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Çiğneme Tabletleri
Kamu Kodu A07282
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,79 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,66 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 2,72 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E246A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonu yetersizliği olanlarda kullanılmamalıdır.Kronik böbrek fonksiyonu yetmezliği çekenlerde hiperalüminemi oluşabilir.
Doz Aşımı
-
Endikasyonlar

Simelgat Plus Çiğneme Tableti; Gastrit, peptik özafajit, gastrik hiperasidite, hiatal hernia ve peptik ülser teşhisleri ile ilgili hiperasidite ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde, ameliyat sonucu meydana gelen gaz sancılarını gidermede, endoskopik muayenelerde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Antasitlerin esas itibariyle midenin asit salgılamasına direkt olarak etkileri yoktur. Bir antasit olarak Magaldrat etkisini midede gastrik asit ile reaksiyona girerek nötralizasyonu sağlamak ve tampon görevi yapmakta yerine getirir. Magaldrat (Alüminyum magnezyum hidroksit sülfat) kademeli olarak mide asidi ile reaksiyona girer. Büyük bir süratle Mg iyonuna ve alüminyum hidroksit hidratına çevrilir. Mevcut asit Mg iyonu tarafından süratle nötralize edilip tamponlanırken, alüminyum hidroksit’te nispeten daha yavaş bir reaksiyon hızı ile antasit etkiyi devam ettirir. Simetikon’un ise in vivo etki mekanizması henüz bilinmemektedir. Ancak in vitro olarak gaz kabarcıklarının yüzey gerilimini düşürerek sıkışmış olan gazı giderir.

Farmakokinetik Özellikler

Çalışmalar alüminyum hidroksitteki alüminyumun çok az miktarının bağırsaklarda emildiğini göstermiştir. Magnezyum hidroksitten emilen Mg oranı ise %10’dur. Simetikon ise değişmeden feçes ile dışarı atılır.

Farmasötik Şekli

Çiğneme Tableti

Formülü

1 tablet; 480 mg Magaldrat, 20 mg Simetikon, şeker, sorbitol, nane esansı ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri
Bu kombinasyondaki diğer antasitlerde olduğu gibi Simelgat Plus Çiğneme Tableti’de birlikte alındığı birçok ilacın emilimini azaltabilir veya çoğaltabilir. Bu nedenle genel bir önlem olarak mümkün mertebe antasit alındıktan sonra ilk 1-2 saat içinde başka ilaçların oral olarak alınmamasında fayda vardır. Antasitler genelde şu ilaçlarla etkileşebilirler; fenotiazinler, antimuskarinikler, digoksin, fluorid, aspirin hariç indometasinler, naproksen, isoniazid, fosfatlar, prednizolon, H2 reseptör antagonistleri, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, yağda çözünen vitaminler, prednison, diflunisal, sulfadiazin, klordiazepoksit, dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin, pseudoephedrin, mecamylamin, kinidin, levodopa, nitrofurantoin.
Kontraendikasyonlar

Böbrek fonksiyonu yetersizliği olanlarda, apandisiti olanlarda ve hipofosfatemi hastalarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hiperasidite durumlarında rahatlama için günde 3-4 defa yemek aralarında ve yatmadan evvel 1-2 tablet çiğnenerek alınır.
Çocuklara yetişkin dozlarına göre oranlanarak verilir.
12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanımı önerilmez.
Günlük maksimum doz 20 tablettir ve doktor önermedikçe bu doz aşılmamalıdır. Maksimum dozda iki haftadan fazla sürede kullanılmamalıdır.

Tabletleri iyice çiğnedikten sonra yutunuz

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

5 ml ölçekte 540 mg/20 mg Simelgat Plus Süspansiyon 200 ml cam şişede ve karton kutuda

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Karton kutuda, blister ambalajlarda 30 ve 60 adet çiğneme tableti ihtiva eder.

Uyarılar/Önlemler
Kronik böbrek fonksiyonu yetmezliği çekenlerde hiperalüminemi oluşabilir. Bu durumda diyaliz osteomalasi veya bunun daha kötüye gitmesi sözkonusudur ve diyaliz ensefalopati gelişimine yardımcı olabilir. Magnezyum ihtiva eden antasitlerin renal fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda kullanımında hipermagnezemi riskini yükseltebilir. Uzun süre ve yüksek dozlarda alüminyum ihtiva eden antasitlerin kullanımı (alüminyum fosfat hariç) kullananlarda hipofosfatemiye yol açabilir. Bu durum bilhassa fosfatça fakir gıdalarla beslenenlerde daha barizdir. Kronik antasit tedavisi uygulanan hemodiyaliz hastalarının peryodik olarak kontrolleri yapılarak serum fosfat düzeyleri saptanmalıdır.
 
HAMİLELERDE KULLANIMI :Hamilelerde kullanım emniyeti ile ilgili yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Ancak alüminyum ve magnezyum içeren antasitlerin yüksek dozlardan kaçınıldığı sürece hamilelerde son altı ay kullanımı emniyetli olarak bilinir.
 
EMZİKLİLERDE KULLANIMI :Simetikon, alüminyum yada magnezyum içeren antasitlerin emziklilerde kullanılmamasını gerektirecek bir durum yoktur. Fakat emzikli kadınların kullanırken uyarılmasında fayda vardır
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak diğer alüminyum içeren antasitler gibi konstipasyona ve magnezyum içeren antasitler gibi diyareye neden olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.