Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka SINAKORT-A
Etken Madde Kodu SGKFTW-TRIAMSINOLON ASETONİD Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu H02AB08
ATC Açıklaması Triamsinolon
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A07292
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E248A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Bütün kortikosteroidler gibi triamsinolon asetonidin bildirilen advers etkileri(bkz.Yan Etkiler/Advers Etkiler) hemen her zaman normal fizyolojik gereksinimlerin üzerinde kullanılmış olmasının bir sonucudur ve bu advers etkilerin şiddeti doza bağlı olarak artar. Herhangi bir nedenle aşırı dozda kullanımı halinde diğer advers etkiler yanında Cushing sendromu, glokom ve posterior subkapsüler katarakta neden olabilir. Böyle durumlarda dozun dikkatli bir şekilde azaltılması ya da uygulamanın doz azaltılarak kesilmesi ve istenmeyen etkilerin semptomatik olarak tedavi edilmesi gerekir.
Endikasyonlar

Sinakort-A iki şekilde uygulanabilir:

Sistemik etki için: Dermatozlar, alerjik hastalıklar, romatoid artrit ile türleri ve öteki kollagen doku hastalıklarında kas içine uygulanır.

Lokal etki için: Sistemik etkiden kaçınıldığı ya da yerel yüksek antienflamatuvar etkinin arandığı durumlarda, artrit, sinovit, tendinit, tenosinovit, bursit ve osteoartritte direkt hastalıklı yere uygulanır.

Farmakodinamik Özellikler
Triamsinolon asetonid doğal steroidlerden farklı olarak, ancak uzun süre kullanıldığında az oranda su ve tuz tutulmasına yol açan, güçlü antienflamatuvar etkisi olan, sentetik bir kortikosteroidtir. 4 mg Triamsinolonun 25 mg kortizona veya 5 mg prednizolona eşdeğer gücü vardır.
 
Sinakort-A, steroid tedaviyi gerektiren durumların sistemik ve yerel tedavisini sağlayan etkisi uzun süren bir preparattır. Bundan dolayı kas içine uygulanan 40 ila 80 mg'lık bir doz ile 2 ila 4 hafta ya da daha uzun süren terapötik etki elde edilmekte, hastayı her gün ilaç alma sıkıntısından kurtarmaktadır. Örneğin, saman nezlesi ya da astması olanlarda uygulanan yeterli bir dozla hastanın polen mevsimi süresince elverişli durumda tutulması olasıdır. Ayrıca ağızdan ilaç almayan hastalarda sistemik tedavi olanağı sağlar.
 
Doğal kortikosteroidler plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanma özelliğine sahiptir. Sadece serbest kortikosteroidler metabolize olur ve farmakolojik etki gösterirler. Ancak sentetik bir kortikosteroid olan triamsinolon asetonid proteinlere daha az oranda bağlanır ve daha uzun bir yarı ömre sahiptir. Daha yavaş olan metabolizması nedeniyle de doğal kortikosteroidlere nazaran daha yüksek potense sahiptir.
 
Eklemlere zerkedildiğinde birkaç saat içinde şiş iner, ağrı geçer, hareketler kolaylaşır. Bu etki genellikle haftalarca sürebilir. Bazen yeni bir zerke gereksinim kalmaz.
Farmakokinetik Özellikler

Doğal kortikosteroidler plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanma özelliğine sahiptir. Sadece serbest kortikosteroidler metabolize olur ve farmakolojik etki gösterirler. Ancak sentetik bir kortikosteroid olan triamsinolon asetonid proteinlere daha az oranda bağlanır ve daha uzun bir yarı ömre sahiptir. Daha yavaş olan metabolizması nedeniyle de doğal kortikosteroidlere nazaran daha yüksek potense sahiptir.

Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü
Beher ampul (1 ml): 40 mg Triamsinolon asetonid, 9 mg benzil alkol, 7.5 mg sodyum karboksimetilselüloz, 0.4 mg polisorbat 80, 4 mg sodyum klorür ve k.m enjeksiyonluk su içeren süspansiyon.
İlaç Etkileşmeleri

Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin kortikosteroidlerin metabolizmasını artırdığından etkisini azaltabilir. Kortiko-steroidler antikoagülan ilaçlara cevabı azaltabilir, diüretiklerle birlikte kullanıldığında aşırı potasyum kaybına ve hipopotasemiye yol açabilir.

Kontraendikasyonlar
Kortikosteroidler aktif, latent tüberküloz ya da tüberküloz kuşkusunda, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar arasında Herpes zoster varlığında, çiçek gibi canlı virüs aşılarının uygulanması sırasında, aktif peptik ülser, osteoporoz ve psikozu olan hastalarda ve gebelik ve emzirme sırasında tıbbi zaruret olmadıkça kullanılmamalıdır.
 
İntramüsküler kortikosteroid preparatları idiopatik trombositopenik purpura için kontrendikedir. Ayrıca, kortiko-steroidler sistemik fungal enfeksiyonları olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Sistemik: Doz yaş ve beden ağırlığından ziyade belirtilerin şiddetine göre ayarlanmakla beraber aşağıdaki dozlar yol gösterici olabilir.
Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda başlangıç dozu 60 mg'dır. İdame dozu hastanın verdiği yanıta ya da elde edilen iyileşme derecesine ve süresine göre 40 ila 80 mg arasında değişir. Bazı hastalarda 20 mg yeterli olabilir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda başlangıç dozu 40 mg'dır.
6 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir.
Alınan yanıt hastalığın şiddetine ve hastanın durumuna bağlı olduğundan enjeksiyonlar önceden saptanmış aralara göre değil, belirtilerin ortaya çıkışına göre ayarlanmalıdır.
Genellikle 2 enjeksiyon arası ortalama 15 gündür.
 
Lokal:Doz hastalığın şiddetine, eklemin ya da uygulanacak alanın büyüklüğüne bağlıdır.
Erişkinlerde, büyük eklem ve alanlara 40 mg'a, küçük alanlara 10 mg'a kadar uygun bir doz yeterlidir.
Birçok eklemin rahatsızlığında toplam 80 mg'ı geçmemek koşulu ile her ekleme gereken miktarda enjekte edilebilir.
Genellikle tek uygulama yeterlidir. Belirtilerin tekrar ortaya çıktığı durumlarda enjeksiyon yinelenebilir.
 
Uygulanışı: Sinakort-A, sistemik amaçla kas içine tercihen gluteus bölgesine derin olarak enjekte edilmeli, deri altına kaçmamasına dikkat edilmelidir.
Hastanın şişmanlığına göre yeterli uzunlukta iğne kullanılmalıdır. Yinelenen enjeksiyonlar aksi tarafa yapılmalıdır.
Sinakort-A, süspansiyon olduğu için damar içine yapılmamalıdır. Homojen bir süspansiyon elde etmek için kullanılmadan önce ampul iyice çalkalanmalıdır.
Eklem içi enjeksiyonlar aseptik koşullarda yapılmalıdır.
Çok ağrılı durumlarda enjeksiyondan önce eklem içine ve çevresindeki yumuşak dokuya yerel bir anestetik uygulanabilir. Eklem içine ve çevresindeki yumuşak dokuya yerel bir anestetik uygulanabilir. Eklem içinde fazla sıvı varsa ağrıyı azaltmak ve enjekte edilen steroidin çok sulanmasını önlemek için bu sıvının bir kısmı alınabilir.
Gangliyonlarda kist içine, tendinit ve tenosinovitde tendona değil, kılıf içine yapılmasına özen gösterilmelidir.
Romatoid nodüller, diz bağlarının incinmesinde, peridendinit, tenis dirseği, ankiloz omuz ve buna benzer durumlarda duyarlılığın en çok olduğu yere enfiltre edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları
30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
40 mg Triamsinolon asetonid 1 ml'lik 1 ampul
Uyarılar/Önlemler
Kortikosteroidler öncelikle sürrenal yetmezliğini önlemek için mümkün olan en küçük dozda, kısa bir süre için kullanılmalıdır. Uzun süren tedavilerde ilaç birden değil, doz tedricen azaltılarak yavaş yavaş kesilmelidir.
 
Diabetlilerin insülin gereksinimini artırabildiğinden ve latent bir diabeti belirgin hale getirdiğinden hastalarda kan kontrolleri yapılmalıdır.
 
Özellikle yük taşıyan eklemlere yapıldığında, eklem harabiyetini önlemek için hastalara eklemi fazla kullanmamaları söylenmelidir.
 
Eklem içi enjeksiyondan sonra ağrının artması, eklemde şişlik, kırıklık ve ateş septik bir artrit geliştiğini gösterdiğinden derhal yeterli dozda uygun bir antibiyotik tedavisine başlanmalı ve enfeksiyon belirtileri geçene kadar bu tedavi sürdürülmelidir.
 
Kalp yetmezliği, diabet ve kronik böbrek yetmezliği, akut glomerulonefrit, tromboflebiti olanlarda ve yaşlılarda kortikosteroid kullanımı gerektiğinde çok dikkatli olunmalıdır.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı: İnsanlarda üreme üzerine etkisi ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, bebek bekleyen ve süt veren kadınlarda kullanımı, ilaçtan beklenilen yarara ve buna karşılık fötusa veya bebeğe muhtemel zararına bağlıdır. Hamilelik sırasında fazla miktarda kortikosteroid alan annelerin bebeklerinde hipoadrenalizm belirtilerinin olup olmadığı dikkatle izlenmelidir

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kortikosteroidler yüksek dozda uzun süre kullanıldığında; elektrolit dengesizliğine (su-tuz tutulması, ödem, hipopotasemi), şeker metabolizması bozukluğuna (hiperglisemi), ACTH salgısını önleyerek sürrenal yetmezliğine, hipertansiyon, kalsiyum ve fosfor mobilizasyonu ile osteoporoz ve spontan kırıklara, çocuklarda büyüme gecikmelerine, peptik ülsere, mide kanama ve delinmelerine, amenore, psikoz ve akut pankreatite yol açabilirler.
 
Aşırı dozlar Cushing sendromuna (ay yüz, buffalo sırtı, strie, akne, hirsutizm v.b.) yol açabilir, glokom, posterior subkapsüler katarakta neden olabilirler. İmmunosupressif etkisi ile akut enfeksiyonları maskeleyebilirler.
 
Ayrıca baş dönmesi, yemekten sonra ateş basması, uyku hali, halsizlik ve kilo kaybına neden olabilirler.
Kas içi zerkler derine yapılmaz ise yerel atrofi gelişebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.