Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka SISTRAL
Etken Madde Kodu SGKF9H-KLORFENOKSAMIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu R06AA06
ATC Açıklaması Klorfenoksamin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A07603
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Sistral Ampul ile doz aşımı olasılığı beklenilmemektedir. Buna rağmen klorfenoksaminin yüksek dozlarda uygulanması halinde yetişkinlerde uyku hali, baş dönmesi, ağız kuruluğu, baş ağrısı, idrar tutamama ve konsantre olma güçlüğü beklenebilir. Ağır zehirlenmelerde pupilla genişlemesi, görme bozuklukları, taşikardi, hipotoni ve ateş meydana gelebilir. Tedavi edilmeyen antihistaminik zehirlenmeleri sonuçta koma, dolaşım bozukluğu ve solunum felcine kadar gidebilir.

 

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Solunum felçlerinde entübasyon ve suni solunumla oksijen, arter basıncı düşmelerinde (hipotansiyonda) damla halinde adrenerjik maddelerin infüzyonu; merkezi sinir sistemi semptomları ve kramp hallerinde İV yolla benzodiazepin, supraventriküler taşikardide İV olarak ß-reseptör bloke edici ilaçlar verilir.

Endikasyonlar

Sistral Ampul, kaşınma ile birlikte görülen cilt hastalıkları (egzema, ürtiker) ve bazı genel hastalıklar (diyabet, suçiçeği vb.), böcek sokması, serum hastalığı, alerjik nezle, quinke ödemi ve alerjik nedenli mide-barsak hastalıklarında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Sistral Ampul'ün etken maddesi olan klorfenoksamin bir antihistaminik (H1 reseptör antagonisti) olduğundan, histaminin oluşturduğu damar genişlemelerinde, kapiller permeabilitedeki artışta ve kaşıntılarda antagonistik etkiye sahiptir.

 

Klorfenoksamin, difenhidraminin paraklor-metil türevidir. Yapılan bu değişiklik ile klorfenoksaminin difenhidramine göre terapötik gücü artmış ve toksisitesi azalmıştır.

 

Klorfenoksamin ayrıca antiemetik ve yüksek dozlarda antikolinerjik ve sedatif etkilere sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Klorfenoksamin HCl, İV yolla uygulandıktan sonra kandan süratle diğer dokulara yayılır: Bifazik olan eliminasyonun 1. fazında yarılanma ömrü 0.86 dakika ve 2. fazında 12.49 dakikadır. Tek doz halinde verilen klorfenoksamin HCl'ün % 98'i karaciğerde metabolize edilir. Total klerens 4211 L/h olarak verilmektedir.

Farmasötik Şekli

Sistral AMPUL Steril - Apirojen

Formülü

Beher ampul (1 ml): 10 mg klorfenoksamin hidroklorür,  5 mg Tween 80, 15.47 mg sitrik asit anhidr, sodyum hidroksit (pH için) k.m. ve enjeksiyonluk su k.m. 1 ml.

İlaç Etkileşmeleri

Alkol ve merkezi sinir sistemini deprese eden ilaçların sedasyon etkisini artırdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Antikolinerjik etkisinden dolayı glokom ve idrar tutukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar kullanılabilir:

 

Erişkinlerde; günde 2 - 3 kez 1 ml İM, ağır vak'alarda yavaş yavaş 1 ml/dak. uygulanması şartıyla İV enjekte edilebilir.

 

2 yaşına kadar olan çocuklarda; erişkin dozunun 1/4'ü,

 

2 - 5 yaş arası çocuklarda; erişkin dozunun 1/3'ü,

 

5 - 10 yaş arası çocuklarda; erişkin dozunun 1/2'si kullanılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sistral-C Draje, 20 draje

Sistral Krem 20 g

Sistral Jel 20 g

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 ml, 6 ampullük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Klorfenoksamin hidroklorür tek başına kullanıldığında, diğer antihistaminikler gibi reaksiyon gösterme zamanını  geciktirebilir. Bu nedenle dikkat gerektiren makineleri kullanan kişilerin bu konuda uyarılmaları tavsiye edilir. 

 

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı: Hamilelerde ve emzirenlerde endikasyon varsa ve/veya doktorun onayı alındıktan sonra Sistral Ampul kullanılabilir.

 

Küçük çocuklarda özellikle doza dikkat edilmesi gerekir (Merkezi hipereksitabilite ortaya çıkabilir).

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Özellikle hassas kişilerde yorgunluk, baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları ve ağız kuruluğuna rastlanabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.