Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka SODYUM BIKARBONAT DROGSAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA02
ATC Açıklaması Sodyum bikarbonat
NFC Kodu QA
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Ampülleri
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 87,43 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Aşağıdaki olguların yol açtığı asidozun tedavisinde kullanılır.

A.    Respiratuvar asidoza yol açan durumlarda:

Solunum merkezi depresyonu ve solunum kaslarının parezisi

Ventilasyonu kısıtlayan mekanik bozukluklar

Alveol gaz değiş-tokuş alanının azalması (ventilasyon / perfüzyon oranının düşmesi)

Solunum yollarında obstrüktif veya spastik daralma

B.    Metabolik ve renal asidoza yol açan durumlarda:

Diyetle alınan H +  yükünün itrah edilmemesi:

a.     Tubulus hücrelerinde NH3 üretiminin azalması (böbrek yetmezliğindeki gibi).

b.    H +  salgılanmasının azalması (distal renal tübüler asidoz ve hiperaldosteronizmdeki gibi)

H +  yükünün artması veya HCO3‾ kaybının fazlalaşması (anyon açıklığında yükselme olur)

a.     Ketoasidoz

b.    Laktik asidoz

c.     İlaçlar ve zehirler (Salisilatlar, amonyum klorür, etilen glikol, metanol, paraldehit, hiperalimentasyon sıvıları)

Gastrointestinal HCO3‾ kaybının artması:

a.     Diyare ve fistüller

b.    Üreterosigmoidostomi, kolostomi, ilostomi yapılması

c.     Kolestiramin ile tedavi

Renal HCO3‾ kaybının artması:

a.     Böbrek yetmezliği

b.    Proksimal renal tübüler asidoz

c.     Asetazolamid ve benzeri karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi

Farmakodinamik Özellikler

Vücuttaki metabolizma olayları sonucu oluşan asit yapısındaki maddeler akciğerlerden ve böbreklerden (kabonik asit akciğerlerden, katı ve inorganik asitler böbreklerden) elimine edilir. Vücut sıvılarında bulunan tampon sistemleri sayesinde vücut sıvılarının pH’sı 7,35 – 7,45 arasındadır. Karbonik asit – sodyum bikarbonat sistemi plazma ve diğer vücut sıvılarındaki tampon sistemidir.

Akciğerlerden CO2 atılmasının azalması (respiratuvar asidoz), metabolizma bozukluğu nedeni ile asit metabolitlerinin birikmesi (metabolik asidoz), böbreklerden hidrojen iyonu atılmasının azalması (renal asidoz) sonucu vücut sıvılarının pH’sı 7,35 sınırının altına iner ve asidoz oluşur.

Farmakokinetik Özellikler

Klinikte kullanıldığında sodyum bikarbonat karbondioksit üretimini geçici olarak yükseltebilir. İnfüzyon halinde vücuda verildiğinde vücutta bikarbonat yüklemesini artırabilir ve kalan kısım vücuttan karbondioksit olarak uzaklaştırılır.

Böbreklerde bikarbonat glomeruladan süzülür ve tübüllerden büyük oranda geri emilir. Geri emilim plazma bikarbonat konsantrasyonlar 24 mmol/l’ye ulaşmadan geri emilim neredeyse tamamlanır. Kan pH’sının yükselmesi de elektrolit dengesini etkiler.

                                                                                                 

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Bir Ampul:        Sodyum bikarbonat                          0,84 g

                       Enjeksiyonluk su y.m.              10,00 mL içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Sodyum bikarbonat çözeltisi aşağıdaki preparatlarla karıştırıldığında çökelebilir:

Kortikotropin, Hidromorfin HCl, insülin, Magnezyum Sülfatü, Metisilin Sodyum, Narkotik Tuzlar, Noradrenalin Tartarat Tuzları, Fenobarbital Sodyum, Prokain HCl ( enjeksiyonluk dekstroz içinde), Streptomisin Sülfat, Tetrasiklin HCl, Tiyopental Sodyum, Vankomisin HCl, Laktatlı Ringer Solüsyonu, Enjeksiyonluk Sodyum Laktat Ve Ringer Solüsyonu, Dobutamin, Dopamin Hcl, İsoproterenol HCl.

Amfetamin, efedrin, psödoefedrin, flekainid, kinidin ve kinin sodyum bikarbonatın etkisi ve toksisitesini artırabilir.

Lityum, klorpropamid ve salisilatlar sodyum bikarbonatın etkisini azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

Metabolik ve respiratuvar alkalozda kullanılmamalıdır.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

İzotonik sodyum bikarbonat solüsyonu %1,3’lüktür. % 2,0 - % 8,4 oranında sodyum bikarbonat içeren hipertonik solüsyonlar genellikle doğrudan değil, diğer sıvıların içine katılarak i.v. infüzyonla kullanılabilirler; çökmeye neden olabileceği için kalsiyum ve magnezyum içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır. % 0,15 – 0,30 sodyum bikarbonat ve % 0,3 – 0,4 sodyum klorür içeren kombine solüsyonlarla kullanılabilir.

Asidozun, sodyum bikarbonat solüsyonu ile tedavisi sırasında plazma bikarbonat düzeyinin normal düzeye değil, yaklaşık 15 mEq/L’ye çıkarılması öngörülür. Asidoz, primer etkenin düzeltilmesi sonucu ortadan kaldırılabilir. Plazma bikarbonat düzeyi 10 – 12 mEq/L’nin veya kan pH’sı 7,15’in altına düşmüşse, kalevileştirici bir solüsyon, tercihen sodyum bikarbonat solüsyonu i.v. verilir. Verilecek bikarbonat miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

Bikarbonat (mEq/L) = (15 mEq/L – Hastanın plazma bikarbonat düzeyi, mEq/L) × 0,5 × vücut ağırlığı (kg)

Eğer plazma pH’sının 7,1’in altında olması gibi ağır bir asidoz varsa, formülde 0,5 katsayısı yerine 0,8 konulur.

Günlük doz 300 mg – 16000 mg’dır. Genellikle 300 mg – 2000 mg bir defada günde bir kez tatbik edilir.

Çocuklarda % 4,2’lik solüsyonları, günlük 8 mEq/kg dozlar halinde yavaş ve i.v. infüzyon şeklinde verilebilir.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Sodyum Bikarbonat %8.4 10 mL 100 Ampul

Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

% 8,4 10 ml Sodyum bikarbonat içeren 10 ve 100 ampullük kutularda.

Uyarılar/Önlemler

Asidozun bikarbonat solüsyonu ile çok çabuk bir şekilde düzeltilmesinden sakınmak gerekir. Hızlı bikarbonat yüklenmesi, BOS’un bikarbonat düzeyinin yükselmesine zaman bırakmadan, kan bikarbonat düzeyini yükseltir ve böylece BOS’ta ve beyinde nisbi bir asidoz oluşturur. Bu durum bilinç bulanıklığı, koma ve hatta ölüme neden olabilir. Ayrıca sodyum bikarbonat veya benzeri bir madde solüsyonu uygulanırken plazma K +  düzeyinin izlenmesi gerekir. Plazma pH’sının yükselmesi ekstraselüler potasyumu hücre içine kaydırabilir ve pH hızlı yükselirse ağır semptomatik hipokalemi oluşabilir.

Kronik böbrek yetmezliğinde bikarbonat tedavisi kalsemideki düşüklüğü daha da artırabilir ve tetani oluşturabilir. Sıvı ve Na + yüklenmesi nedeni ile, eğilimi bulunan olgularda konjestif kalp yetmezliği meydana getirebilir. Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferal veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.

Sodyum bikarbonat solüsyonunun, metabolik ve respiratuvar alkalozda, hipokalsemide ve hipoklorhiridde kullanılması önerilmez.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmaz.

Çökelme olursa kullanmayınız.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM

Kategori C

Sodyum bikarbonatın fetüste zararlı etkiler oluşturup oluşturmadığı bilinmemektedir. Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelik ve laktasyon süresince kullanılması önerilmez.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ

Araç ve makine kullanımına etkisi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

i.v. tatbiklerde, enjeksiyon bölgesinde doku nekrozuna, irritasyon sonucu kanamalara yol açar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.