Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma UFSA İlaç Sanayi Tic. A.Ş.
Marka SPASMOMEN
Etken Madde Kodu SGKFHX-OTILONYUM BROMIDE Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03AB06
ATC Açıklaması Otilonyum bromür
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07395
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E555A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Hayvan çalışmalarında otilonyum bromür ile herhangi bir toksik etki görülmemiştir.

İnsanlarda kullanımı sırasında özel bir doz aşımı problemi ile karşılaşılmamasına rağmen, spesifik vakalarda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür. Ayrıca endoskopi sırasında oluşabilecek intestinal spazmları azaltmak için kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Otilonyum bromür, 2-aminoetil–Nbenzoilamino-benzoat kuaterner tuzları sınıfının prototipidir. Gastrointestinal sistemde, özellikle kolonda antispazmodik etkiye sahiptir. Bu etkiyi gösterdiği dozlarda mide salgısını etkilemez veya tipik atropin benzeri yan etkiler oluşturmaz.
 
Sindirim sisteminin düz kasları üzerinde güçlü spazmolitik etki gösterir. Otilonyum bromür başlıca selüler ve ekstraselüler bölgelerden Ca++ girişini predominant olarak modifiye ederek etkisini gösterir ve bu nedenle kontraktil aktivitenin tetiklenmesini azaltır.
 
Otilonyum bromür, L-tipi Ca(2+) kanallarının ve reseptörlerinin (taşikinin ve muskarinik) açılmasını engelleyerek Ca(2+)’un bu kanallar yoluyla ince barsak düz kas hücrelerine girişini engeller.
Farmakokinetik Özellikler
Oral yolla verildiğinde absorpsiyon çok azdır. Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda, oral yoldan verilen 20 mg otilonyum bromürün plazmadaki konsantrasyonu 10ng/ml’yi geçmemektedir. Sistemik dolaşımdaki absorpsiyonu çok düşük olduğundan, biyoyararlanımı ölçülemez.
 
Oral alımda ilacın tamamına yakını (%97.1) değişmeden feçes ile atılır; renal atılımı % 0.71 kadardır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir tablet 40 mg otilonyum bromür ve boyar madde olarak titanyumdioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

İçindeki maddelerin herhangi birine karşı aşırı hassasiyet durumunda kontrendikedir.

 

Kolon tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktorun önerisine göre;

İrritabl kolon ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı belirtilerinde günde 2-3 defa bir tablet alınır.

 

Endoskopi sırasında oluşabilecek intestinal spazmları azaltmak için endoskopiden 1 saat öncesine kadar 1-2 tablet alınması önerilir.

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 film tabletlik blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte

Uyarılar/Önlemler
Glokom, prostat hipertrofisi ve pilor stenozu olan hastalarda ve laktasyonda dikkatli kullanılmalıdır. Otilonyum bromürün gastrointestinal sistem düz kasları üzerinde gevşeme etkisi oluşturmasından dolayı çoğunlukla diabetik hastalarda görülen konstipasyon ve barsak atonisi ile karakterize durumlarda dikkatli olunmalıdır.
 
Hamilelikte ve Emziren Annelerde Kullanım
 
(Hamilelik Kategorisi B)
 
Hayvan çalışmalarında embriyotoksik, teratojen veya mutajenik, ve üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisi görülmemiştir. Ancak ilaç hakkında hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli veri olmadığından, hamilelik ve emzirme döneminde ancak zorunlu durumlarda ve hekim gözetiminde kullanılmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı ile ilgili klinik veri yoktur bu nedenle Spasmomen sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Otilonyum bromür ile yan etki görülme sıklığı çok düşüktür.
 
Klinik çalışmalarda yan etkilerin görülme sıklığı, plasebo ile karşılaştırıldığında daha yüksek değildir ve absorbsiyon oranı çok düşük olduğundan yan etkiler doğal olarak başlıca sindirim sisteminde görülürler( bulantı, kusma, epigastrik ağrı).
 
Terapötik dozlarda otilonyum bromür atropin benzeri etkileri provoke etmez.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.