Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka STAFINE
Etken Madde Kodu SGKFPQ-SODYUM FUSIDAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D06AX01
ATC Açıklaması Fusidik asit
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A09222
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,09 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E206A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Stafine Krem özellikle stafilokok ve streptokok gibi gram (+) bakterilerin ve fusidik aside hassas mikroorganizmaların  neden olduğu deri enfeksiyonlarında kullanılır ( enfekte yaralar , impetigo , enfekte ekzema , follükilüt , enfekte akne  ve cilt abseleri , erisipel , hidrozadenit gibi )

 

Farmakodinamik Özellikler

Fusidik asid özellikle gram pozitif bakterilere etkili bakteriostatik ve bakterisidal aktiviteli , Fusidium coccineum kültüründen elde edilen   steroidal bir antibiotiktir . Fusidik asid bakterial protein sentezini inhibe eder ancak tetrasiklinler ve makrolidlerden farklı mekanizmaya sahiptir . Fusidik asid peptid zincirinin translokasyonu ve uzamasını inhibe ederek protein inhibisyonunu oluşturur . Fusidik asid stafilokoklara  , Staph. aureus ve Staph. epidermitis üzerine  çok etkilidir . Nocardia asteroites  oldukça etkilenirken streptokok ve enterekoklar daha az etkilenirler . Gram negatif bakterilerin çoğu  resistansdır fakat fusidik asid Neisseria spp. ve Bacteroides fragilis’e etkilidir . Myobacterium tuberculosis ve M.Leprae’ye , mantarlara resistans olmasına rağmen Giardia lamblia ve Plasmodium falciparum’a etkilidir . İn vitro çalışmalarda rifamisin ve vankomisin ile fusidik asid arasında sinerji olmadığı , siproflaksinin etkilerine antogonizma gösterdiği bildirilmiştir . Penisiline ya da diğer antibiotiklere dirençli olan stafilokoklar fusidik aside özellikle duyarlıdır . Fusidik asid ile antistafilokokal penisilin kombinasyonu fusidik aside resistan stafilokokal mutantların çıkmasını önler .

Resistan : Stafilokok zincirine resistan invitro olarak ve bazen tedavide  kolayca seçilir , fakat  başlangıçda resistan olan klinikal izolasyonun bir kısmı geniş topikal kullanıma rağmen  %1-2’den daha az orandadır . Resistan protein sentezini değiştirerek kromosal olarak  veya aktif maddenin hücreye penetrasyonuyla meydana gelen plasmid değişimiyle oluşur .                        

Farmakokinetik Özellikler

Topik olarak uygulanan Stafine’nin terapötik etkinliği;deri enfeksiyonlarına neden olan organizmalar üzerindeki antibakteriyel etkisi ve bu antibiyotiğin ciltden penetre olma yeteneğinden kaynaklanmaktadır .Tansiyoaktif özellikde ve hem lipofik , hem de hidrofik yapıda olması , deriden kolayca nüfus etmesini ,deri ve deri altı tabakasına geçmesini sağlar .

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

 Bir gram Stafine Krem 20.0 mg Fusidik asit ; antioksidan olarak Butilhidroksianisol ve antimikrobiyal koruyucu olarak potasyum sorbat içerir .

İlaç Etkileşmeleri

Diğer ilaçlarla etkileşim hakkında bilgi yoktur .

Kontraendikasyonlar

Fusidik asit ve tuzlarına karşı aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır .

Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır .

Kullanım Şekli Ve Dozu

Stafin Krem günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyle uygulanır .

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

STAFİNE Pomad  %2 pomad , 15 g alüminyum tüpde

STAFİNE Film Tablet 500 mg ,15 adet

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi cad. 64-66,

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

07.11.2005 - 206/74

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

 STAFİNE Krem  % 2  , 15 g  alüminyum tüpde

Uyarılar/Önlemler

Topikal kullanılan diğer antibiotiklerde olduğu gibi uzun süre ve sık uygulama kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişimini arttırabilir . Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına dikkat edilmelidir .

 

Gebelikde ve emzirmede kullanımı :  Hamile ve emziren kadınlarda  güvenilir çalışmalar olmadığından doktor tarafından klinik fayda zarar riskinden üstün görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır .

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi ,

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Fusidik asit ve türevleri çok iyi tolere edilir . Fusidatların topik kullanımında aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak kızarıklık ve iritasyon meydana gelebilir , kızarıklık nadiren sistemik kullanımda da görülebilir . Prematüre , asidotik , sarılık veya  hasta yenidoğanda verildiğinde kernikterus riskinden dolayı tedbirli olunmalıdır .

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ “