Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Generica İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka STERIL
Etken Madde Kodu SGKF9Y-KOLLAJENAZ+PROTEAZ Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D03BA02
ATC Açıklaması Klostridiopeptidaz
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A05594
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 31,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 28,04 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı riski mevcut değildir.

Doz Aşımı

Doz aşımı riski mevcut değildir.

Endikasyonlar

Steril Novuxol® Pomad, bacak ve dekübital ülserler dahil nekrotik yaraların enzimatik temizlenmesinde endikedir.

Endikasyonlar

Steril Novuxol® Pomad, bacak ve dekübital ülserler dahil nekrotik yaraların enzimatik temizlenmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Steril Novuxol® Pomad, Clostridium histolyticum’un bir enzim preparasyonudur ve etkin madde olarak Collagenase clostridiopeptidase A (EC 3.424.3) ve eşlik eden proteazları içerir. Kollagenaz’lar natif kollageni parçalayabilen yegane proteolitik enzimlerdir.

Steril Novuxol® Pomad’ ın etkin maddesi Collagenase Knoll enzim preparatıdır.

Yara tabanı, (cerrahi ve/veya enzimatik yara temizlenmesi gibi) çeşitli yara temizleme metotlarıyla nekrotik dokudan temizlenebilirse, yara iyileşme süreci hızlanır. Collagenase Knoll gibi hidrolitik enzimlerin topikal uygulaması travmatik olmayan  bir metottur.

Steril Novuxol® Pomad, nekrotik dokunun sindirilip giderilmesi, böylece yara iyileşme sürecinin hızlandırılması için yaraların temizlenmesinde endikedir.  Nekrotik doku, doğal kollajen bağlarıyla yara yüzeyine bağlıdır ve ancak doğal kollajen bağlarının sindirilmesinden sonra enzimatik olarak yaradan giderilebilir. Kollajenazlar, doğal kollajen bağlarını sindirebilen tek proteolitik enzimlerdir.    Kollajenazlar, kollajen liflerinin apolar bölgesine saldırır. Apolar bölgenin ayrılmasıyla kollajen lifi, kollajen peptidazlar ve spesifik olmayan proteazlarla tamamen sindirilebilen yüksek molekül ağırlıklı peptidlere bölünür. Kollajenaz, spesifik alt tabaka reaktivitesi nedeniyle fibröz veya globüler proteinlere saldırmadığı için yaraların temizlenmesi için sadece kollajenazın etkisi yeterli değildir. Kollajenaz ve ilgili proteazların birleşik etkisi, yaranın protein komponentlerinin tamamının sindirilmesini sağlar ve böylece yara temizlenme etkisini kuvvetlendirir.  

Farmakodinamik Özellikler

Steril Novuxol® Pomad, Clostridium histolyticum’un bir enzim preparasyonudur ve etkin madde olarak Collagenase clostridiopeptidase A (EC 3.424.3) ve eşlik eden proteazları içerir. Kollagenaz’lar natif kollageni parçalayabilen yegane proteolitik enzimlerdir.

Steril Novuxol® Pomad’ ın etkin maddesi Collagenase Knoll enzim preparatıdır.

Yara tabanı, (cerrahi ve/veya enzimatik yara temizlenmesi gibi) çeşitli yara temizleme metotlarıyla nekrotik dokudan temizlenebilirse, yara iyileşme süreci hızlanır. Collagenase Knoll gibi hidrolitik enzimlerin topikal uygulaması travmatik olmayan  bir metottur.

Steril Novuxol® Pomad, nekrotik dokunun sindirilip giderilmesi, böylece yara iyileşme sürecinin hızlandırılması için yaraların temizlenmesinde endikedir.  Nekrotik doku, doğal kollajen bağlarıyla yara yüzeyine bağlıdır ve ancak doğal kollajen bağlarının sindirilmesinden sonra enzimatik olarak yaradan giderilebilir. Kollajenazlar, doğal kollajen bağlarını sindirebilen tek proteolitik enzimlerdir.    Kollajenazlar, kollajen liflerinin apolar bölgesine saldırır. Apolar bölgenin ayrılmasıyla kollajen lifi, kollajen peptidazlar ve spesifik olmayan proteazlarla tamamen sindirilebilen yüksek molekül ağırlıklı peptidlere bölünür. Kollajenaz, spesifik alt tabaka reaktivitesi nedeniyle fibröz veya globüler proteinlere saldırmadığı için yaraların temizlenmesi için sadece kollajenazın etkisi yeterli değildir. Kollajenaz ve ilgili proteazların birleşik etkisi, yaranın protein komponentlerinin tamamının sindirilmesini sağlar ve böylece yara temizlenme etkisini kuvvetlendirir.  

Farmakokinetik Özellikler

Kollajenaz, iltihaplı nekrotik doku yoluyla absorbe edilmemektedir; hatta nekrotik alanın kendisinin içinde inaktive olduğu ve sindirildiği görülmektedir. Steril Novuxol® Pomad’ da bulunan enzim  karışımının degradasyon ürünlerinin, endojen peptid ve amino asit havuzunun bir bölümü haline gelmesi olasıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Kollajenaz, iltihaplı nekrotik doku yoluyla absorbe edilmemektedir; hatta nekrotik alanın kendisinin içinde inaktive olduğu ve sindirildiği görülmektedir. Steril Novuxol® Pomad’ da bulunan enzim  karışımının degradasyon ürünlerinin, endojen peptid ve amino asit havuzunun bir bölümü haline gelmesi olasıdır.

Farmasötik Şekli

POMAD  

Farmasötik Şekli

POMAD  

Formülü

1 g pomad, bileşiminde en az 1.2 ünite clostridiopeptidase A bulunan Collagenase SF (steril, filtre edilmiş) içerir. Collagenase, Clostridium histolyticum’un saflaştırılmış kültür filtrat’ından elde edilen bir Iiyofilizattır. Eşlik eden Proteazlar: en az 0.24 U.

Pomadın bileşiminde ayrıca likid parafin ve beyaz yumuşak parafin yer alır.

Formülü

1 g pomad, bileşiminde en az 1.2 ünite clostridiopeptidase A bulunan Collagenase SF (steril, filtre edilmiş) içerir. Collagenase, Clostridium histolyticum’un saflaştırılmış kültür filtrat’ından elde edilen bir Iiyofilizattır. Eşlik eden Proteazlar: en az 0.24 U.

Pomadın bileşiminde ayrıca likid parafin ve beyaz yumuşak parafin yer alır.

İlaç Etkileşmeleri
  • Birlikte uygulandığında antiseptikler, ağır metaller, deterjanlar ve sabunlar Collagenase aktivitesini inhibe eder.
  • Tyrothricin, gramicidin ve tetrasiklinler, Steril Novuxol® Pomad ile birlikte lokal uygulanmamalıdır.

Steril Novuxol® Pomad, nemli ortamda uzun süre dayanıklı değildir.

İlaç Etkileşmeleri
  • Birlikte uygulandığında antiseptikler, ağır metaller, deterjanlar ve sabunlar Collagenase aktivitesini inhibe eder.
  • Tyrothricin, gramicidin ve tetrasiklinler, Steril Novuxol® Pomad ile birlikte lokal uygulanmamalıdır.

Steril Novuxol® Pomad, nemli ortamda uzun süre dayanıklı değildir.

Kontraendikasyonlar

Steril Novuxol® Pomad, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda; majör yanıklarda kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Steril Novuxol® Pomad, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda; majör yanıklarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Steril Novuxol® Pomad’ la başarılı enzimatik yara tedavisinin temini için tedavi süresince yara sahasının yeterli derecede nemli tutulması gerekir. Kuru yaralarda bu nedenle yara zemini serum fizyolojikle (%0.9 NaCl) veya dokunun tolere ettiği diğer solüsyonlarla (örn: glikoz) nemlendirilmelidir. Kuru ve sertleşmiş yara kabuğu tedaviden önce nemlendirilerek yumuşatılmalıdır.

Günde bir kez yaklaşık 2mm kalınlığında bir tabaka pomad, tedavi edilecek saha hafif nemlendirildikten sonra direkt olarak uygulanır. Gereken durumlarda, uygulama günde 2 kereye çıkarılabilir. Genel olarak, ilaçlı ped günde bir kez değiştirilirse yeterlidir. Tahrişten kaçınmak için yara kenarları ve sağlıklı cilt korunmalıdır.  Pomad’ ın iki kez uygulanmasıyla etki artışı mümkün olabilir.

Steril Novuxol® Pomad’la variköz ülserlerin tedavisinde bacağa pres bandaj uygulaması ve arteryel dolaşım bozukluklarında endikasyonun gerektirdiği sistemik ilaç tedavisi, uygulanan tedaviyi destekleyici önlemlerdir.

Hasarlı bölgede ağır bakteriyel veya fungal kontaminasyon mevcutiyetinde ayrıca tercihen sistemik tedavi önerilir.

Uygulamaya Yönelik Bilgiler:

Steril Novuxol® Pomad’ ın enzimatik aktivitesini İnhibe ettikleri için; 

Antiseptikler

Ağır metaller

Deterjanlar

Sabunlar

Steril Novuxol® Pomad’ la birlikte ygulanmamalıdır.

 

Yara serum fizyolojikle nemlendirilir.     

                                      

 

Novuxol ince bir tabaka halinde uygulanır.    

Yara steril gazlı bezle kapatılır.      

Kullanım Şekli Ve Dozu

Steril Novuxol® Pomad’ la başarılı enzimatik yara tedavisinin temini için tedavi süresince yara sahasının yeterli derecede nemli tutulması gerekir. Kuru yaralarda bu nedenle yara zemini serum fizyolojikle (%0.9 NaCl) veya dokunun tolere ettiği diğer solüsyonlarla (örn: glikoz) nemlendirilmelidir. Kuru ve sertleşmiş yara kabuğu tedaviden önce nemlendirilerek yumuşatılmalıdır.

Günde bir kez yaklaşık 2mm kalınlığında bir tabaka pomad, tedavi edilecek saha hafif nemlendirildikten sonra direkt olarak uygulanır. Gereken durumlarda, uygulama günde 2 kereye çıkarılabilir. Genel olarak, ilaçlı ped günde bir kez değiştirilirse yeterlidir. Tahrişten kaçınmak için yara kenarları ve sağlıklı cilt korunmalıdır.  Pomad’ ın iki kez uygulanmasıyla etki artışı mümkün olabilir.

Steril Novuxol® Pomad’la variköz ülserlerin tedavisinde bacağa pres bandaj uygulaması ve arteryel dolaşım bozukluklarında endikasyonun gerektirdiği sistemik ilaç tedavisi, uygulanan tedaviyi destekleyici önlemlerdir.

Hasarlı bölgede ağır bakteriyel veya fungal kontaminasyon mevcutiyetinde ayrıca tercihen sistemik tedavi önerilir.

Uygulamaya Yönelik Bilgiler:

Steril Novuxol® Pomad’ ın enzimatik aktivitesini İnhibe ettikleri için; 

Antiseptikler

Ağır metaller

Deterjanlar

Sabunlar

Steril Novuxol® Pomad’ la birlikte ygulanmamalıdır.

 

Yara serum fizyolojikle nemlendirilir.     

                                      

 

Novuxol ince bir tabaka halinde uygulanır.    

Yara steril gazlı bezle kapatılır.      

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

10 g steril pomad ihtiva eden tüplerde.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

10 g steril pomad ihtiva eden tüplerde.

Ruhsat Sahibi

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ekinciler Cad., Hedef Plaza,

Kavacık-Beykoz

34810 İSTANBUL

Ruhsat Sahibi

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,

Ekinciler Cad., Hedef Plaza,

Kavacık-Beykoz

34810 İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

29.11.2001-111/26

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

29.11.2001-111/26

Saklama Koşulları

25°C’in altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemli yerlerde uzun süre saklamayınız. Açıldıktan sonra 7 hafta içinde kullanılmalıdır.

Saklama Koşulları

25°C’in altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemli yerlerde uzun süre saklamayınız. Açıldıktan sonra 7 hafta içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 g steril pomad ihtiva eden tüplerde.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 g steril pomad ihtiva eden tüplerde.

Uyarılar/Önlemler

Gözler ve mukozaya temas ettirmekten kaçınılmalıdır.

Diyabetik hastalarda, nemli kangrene dönüşmesinden kaçınmak için kuru kangrenler dikkatle nemlendirilmelidir.

TAŞIT VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİLERİ: 

Araba ya da makine kullanımı üzerinde bilinen zararlı bir etkisi yoktur.

 

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE UYGULAMA:

Gebelik Kategorisi: C

Her ne kadar Steril Novuxol® Pomad’ ın teratojenik bir etkisine rastlanmamışsa da gebeliğin ilk üç ayında sadece kesin olarak endike olduğu takdirde uygulanmalıdır.

Kollajenazlar sistemik dolaşıma girmedikleri için anne sütüne geçmeleri olası değildir.

Uyarılar/Önlemler

Gözler ve mukozaya temas ettirmekten kaçınılmalıdır.

Diyabetik hastalarda, nemli kangrene dönüşmesinden kaçınmak için kuru kangrenler dikkatle nemlendirilmelidir.

TAŞIT VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİLERİ: 

Araba ya da makine kullanımı üzerinde bilinen zararlı bir etkisi yoktur.

 

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE UYGULAMA:

Gebelik Kategorisi: C

Her ne kadar Steril Novuxol® Pomad’ ın teratojenik bir etkisine rastlanmamışsa da gebeliğin ilk üç ayında sadece kesin olarak endike olduğu takdirde uygulanmalıdır.

Kollajenazlar sistemik dolaşıma girmedikleri için anne sütüne geçmeleri olası değildir.

Üretim Yeri

Nordmark Arzneimittel GmbH,

Uetersen/ALMANYA

Üretim Yeri

Nordmark Arzneimittel GmbH,

Uetersen/ALMANYA

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Steril Novuxol® Pomad genel olarak iyi tolere edilmektedir.

Yan etkiler arasında lokal ağrı, prürit, yanma ve eritem bulunur. Şiddetli vakalarda tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Steril Novuxol® Pomad genel olarak iyi tolere edilmektedir.

Yan etkiler arasında lokal ağrı, prürit, yanma ve eritem bulunur. Şiddetli vakalarda tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.