Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka STILIZAN
Etken Madde Kodu SGKFU2-TRIFLUPERAZIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N05AB06
ATC Açıklaması Trifloperazin
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A07447
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,47 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yüksek doz belirtileri ve semptomları ekseriyetle ekstrapiramidal görünümlüdür. Hipotansiyon meydana gelebilir. Tedavisi destekleyici ve semptomatik tedbirlerle birlikte mide yıkanmasıdır. Hasta  kusturulmamalıdır. Ekstrapiramidal belirtiler antikolinerjik antiparkinson ilaçları ile  tedavi olunur. Hipotansiyon, sıvı takviyesi ile tedavi edilmelidir.

Endikasyonlar

Düşük doz: Stilizan anksiete, ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depresyonların  kısa süreli tedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisinde de kullanılır.

 

Yüksek doz: Stilizan şizofreni semptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğer psikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır.

Ciddi psikomotor ajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, mesela düşük zeka seviyeli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.

Farmakodinamik Özellikler

Stilizan; antipsikotik, anksiolitik ve antiemetik tesirli trifluoperazin içeren bir trankilizandır.Farmakolojik profili sedatif ve hipotansif özelliktedir, düşük dozda etkili olup, günlük normal faaliyete mani olmaz, hareket gücünü ve konsantrasyon kabiliyetini azaltmaz. Yüksek dozlarda ise ekstrapiramidal reaksiyonlar oluşturabilir.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Bir ml ampul,

Aktif  madde     :     1 mg Trifluoperazin eşdeğeri Trifluoperazin hidroklorid

Yardımcı madde:    Sodyum tartarat dihidrat.............................2.50

                            Sodyum sakkarin........................................0.28

                            Sodyum asit fosfat....................................11.75

                            Sodyum klorid..........................................  3.00

                            Enj. Su.....................................................  1.00 m

İlaç Etkileşmeleri

Antipsikotik ilaçların etkinliği alkol gibi SSS depresanları ile kombine olursa artabilir. Fenotiyazinler guanetidinin etkilerini antagonize edebilirler.

Kontraendikasyonlar

Koma halindeki hastalarda, kalp hastalıklarında, karaciğer tahribatı bulunan kişilerde ve Stilizan etken maddesi ile benzer birleşimlere hassas olan hastalarda kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler: Daha süratli ve kuvvetli etki istenir veya oral kullanımda zorluk varsa Stilizan adele içine zerk suretiyle de kullanılabilir. Tavsiye edilen doz bölünmüş olarak günde 1-3 mg'dır.

Bazen gereken durumlarda azami 6 mg yüksek doza çıkılablir.

Yaşlılarda: Yaşlı veya çelimsiz hastalarda başlangıç dozu normalin yarısı kadardır.

Çocuklarda: Stilizan çocuklarda zerk yolu ile kullanımı hakkında tecrübe azdır. Gerektiği takdirde vücut ağırlığının her bir 20 kilosu için günde 1 mg olmak üzere güne bölünmüş dozlarda tavsiye olunur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Stilizan Draje 1 mg

Stilizan Draje 2 mg

Stilizan Draje 5 mg

Ruhsat Sahibi

Dr. F.Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Küçükyalı / ISTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.11.1970 - 106/19

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında ve oda sıcaklığında saklayınız.Ampuller ışıktan korunmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ampul x 1 ml

Uyarılar/Önlemler

Yaşlı hastaların tedavilerinde başlangıç dozu düşük tutulmalı ve dikkat edilmelidir. Bu gibi hastalar özellikle ekstrapiramidal ve hipotansif  etkilere hassastırlar. Fenotiyazinler konvülsiyon eşiğini düşürdüğünden epilepsililerde kullanılmamalı ve metrazamidden kaçınılmalıdır. Stilizan minimum antikolinerjik aktiviteye sahip olduğu halde dar açılı glokom, miyastenia gravis ve prostat hipertrofili hastalarda göz önünde tutulmalıdır. Makine ve vasıta kullananlar fenotiyazinlerin uyku yapabileceği hususunda uyarılmalıdır.

Antipsikotikler, seyrek olarak venöz tromboembolik olay (VTE) riskine neden olabilmektedir.

 

Hamileler ve süt verenlerde kullanımı :

800'den fazla hamile kadında düşük doz ile yapılan klinik denemeler ve hayvan denemeleri Stilizanın fetusta herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını  göstermiştir. Bununla beraber hamilelikte lüzum görülmedikçe, özellikle hamileliğin ilk üç ayı süresince kullanımından kaçınılmalıdır.

Üretim Yeri

Mefar İlaç San. A.Ş. Kartal- ISTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yorgunluk, uyku, baş dönmesi, geçici huzursuzluk, ağız kuruması, bulanık görme, adale kuvvetsizliği, anoreksi, hafif hipotansiyon, ışık hassasiyeti dahil deri reaksiyonları, gece uykusuzluk, kilo artması, ödem ve şişkinlik meydana gelebilir.  Nadir olarak taşikardi, üriner şikayetler ve idrar zorluğu, kabızlık ve ateş yükselmesi kaydedilmiştir. İstenmeyen belirtiler doza bağlıdır. Yüksek dozlarda hiperprolaktinemi, galaktore veya amenore gibi bileşik etkiler olabilir. Stilizan  psikotik olmayan hastalarda düşük dozlarda ters etki gösterip huzursuzluk, dikkat dağılımı veya sinirlilik yaratabilir.

Ekstrapiramidal semptomlar günlük doz 6 mg veya daha az dozlarda nadirdir. Bunlar daha yüksek doz seviyelerinde daha fazla görülebilir. Bu belirtiler parkinson, nevralji, huzursuzluk, tedavinin erken  safhalarında oluşabilen akut distoni veya diskinezi, boyun tutulması, yüz tutulması,  yüz çarpılması, trismus, dil çıkıklığı ve okulen krizi kapsayan normal olmayan göz  hareketleri olabilir. Bu belirtiler dozun azaltılması ile veya ilacı kesmekle kontrol altına alınabilir.

Semptomlar bazı hastalarda yavaş yavaş düzelirken diğer bir kısmında uzun yıllar devam edebilir veya hiç geçmeyebilir. Organik beyin lezyonlu yaşlı hastaların tedavilerinde dikkat edilmelidir. Dozajın periodik olarak tedricen azaltılması ile kalıcı bir diskinezi olup olmadığı anlaşılır, gerektiği takdirde tedavi   kesilir. Antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar istenmeyen belirtileri fazlalaştırabilir. Tardiv diskinezi tedavi süresinin uzunluğuna ve doz fazlalığına bağlı olduğundan Stilizan mümkün olduğu kadar kısa süre ve düşük dozlarda kullanılmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.