Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka SUBOXONE
Etken Madde Kodu SGKEUP-BUBRENORFIN+NALOKSEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N07BC51
ATC Açıklaması Buprenorfin, kombinasyonları
NFC Kodu AF
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Dilaltı Tabletler
Kamu Kodu A11428
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 84,28 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 75,28 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Kırmızı Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Naylon/Aluminyum/PVC blister şeritler içinde 7 tablet.
Naylon/Aluminyum/PVC blister şeritler içinde 28 tablet.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Genel olarak SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, trafikte güvenli bir şekilde araç sürme, makine kullanma, ya da diğer tehlikeli aktiviteleri yerine getirme yetilerini az ya da orta derecede etkilemektedir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, özellikle alkol ya da santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alındığında uyuşukluk, baş dönmesi, ya da düşünme bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen aktiviteler yürütülürken mutlaka dikkatli olunması önerilmektedir ve hastaların bu konuda uyarılması gerekmektedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Buprenorfin, nalokson ya da SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’daki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Ciddi solunum yetmezliğiniz varsa,
 • Karaciğerinizde ciddi sorunlar varsa,
 • Alkol zehirlenmesi veya alkol bağımlısı olup alkolü bıraktığınızda gelişen sıkıntı hissi, terleme, hallüsinasyonlar, hafıza bozukluğu, kuruntular, el parmakları, dil ve göz kaslarında titreme (delirium tremens) varsa.
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
 
Kötüye kullanım/suistimal:
Bazı insanlar, buprenorfini kötüye kullandıkları ya da alkol, benzodiazepinler (trankilizanlar), veya diğer opioidler gibi diğer Santral Sinir Sistemini baskılayan ilaçlar ile birlikte aldıkları için, solunum yetmezliği (soluk alıp verememe) nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir.
 
Özellikle damar yolundan ve yüksek dozda bir kötüye kullanım çerçevesinde, hızlı seyreden karaciğer harabiyeti (karaciğer sorunları) olguları bildirilmiştir. Karaciğer harabiyeti, viral infeksiyonlar (kronik hepatit C), alkol kötüye kullanımı, iştahsızlık gibi özel durumlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, ilaçlarla da ilişkili olabilmektedir (örneğin: antiretroviral nükleozid analogları, asetilsalisilik asit (aspirin), amiodaron, isoniazid, valproat). Eğer şiddetli bitkinlik, kaşınma gibi belirtiler varsa, ya da eğer deri veya gözleriniz sararıyorsa, derhal doktorunuzu bilgilendiriniz, böylelikle size uygun bir tedavi uygulanabilecektir.
 
Bu ilacı, eğer bir narkotik madde (örn. morfin, eroin) kullandıktan sonra altı saatten daha kısa veya metadon ( şiddetli veya kronik bir ağrıya etki eden bir ağrı kesici aynı zamanda narkotik içerikli madde bağımlılarının tedavisinde kullanılan ilaç) kullandıktan sonra 24 saatten daha kısa bir süre içinde alırsanız, yoksunluk semptomlarına neden olabilir.
 
Bu ilaç uykululuk haline yol açabilir ve bu durum alkol ya da kaygı önleyici (anksiyalitik) ilaçlarıyla artabilir.
 
Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:
 • Yakınlarda geçirilmiş kafa travması ya da beyin hastalığı,
 • Kan basıncında azalma,
 • Erkeklerde idrar yoluna ilişkin bozukluklar (özellikle prostat büyümesine bağlı olarak).
Bu ilaç, bazı hastalıklarda oluşan ağrıları maskeleyebilir. Bu tip durumlarda bu ilacı almakta olduğunuzu doktorunuza söylemeyi unutmayınız.
 
Bu ilaç kan basıncınızın aniden düşmesine neden olabilir, eğer otururken veya yatarken hızla ayağa kalkarsanız, başınızın dönmesine yol açabilir.
 
Bu ilaç bağımlılığa sebep olabilir.
 
Atletler bu ilacın, içindeki etkin maddelere bağlı olarak, “anti‑doping” testlere karşı pozitif bir reaksiyona yol açabileceğinin farkında olmalıdır.
 
Aşağıdaki durumlar söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:
 • Astım ya da diğer solunum sorunları,
 • Böbrek hastalığı,
 • Karaciğer hastalığı.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı alkollü içecekler ile birlikte kullanmayınız. Çünkü alkol SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’dan kaynaklanan uyuşukluğu muhtemelen artıracaktır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında SUBOXONE 2 mg/0,5 mg kullanmamalısınız. Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, tedavinizin alternatif bir ilaç ile devam ettirilip ettirilmemesine karar verecektir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ürün sütünüze geçeceği ve emzirdiğiniz bebeği olumsuz olarak etkileyebileceği için, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg alırken emzirmeyi durdurmalısınız. Bu konuda doktorunuz ile konuşunuz.
 
Araç ve makine kullanımı
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, trafikte güvenli bir şekilde araç sürme, makine kullanma, ya da diğer tehlikeli aktiviteleri yerine getirme yetilerini az ya da orta derecede etkilemektedir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, özellikle alkol ya da santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alındığında uyuşukluk, baş dönmesi, ya da düşünme bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen aktiviteler yürütülürken kullanılmamalıdır.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz sizin bazı şeker türlerine karşı intoleransınız olduğunu söylediyse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Birlikte başka ilaçların kullanılması SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın istenmeyen etkilerini artırabilir. Bu ilaçların kullanımı dikkatli bir şekilde izlenmelidir:
 
 • Ruhsal bunalım ve gerilimi önlemek için kullanılan ilaç (Trankilizanlar)
 • Kaygı önleyici ilaçlar (anksiyalitik)
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresanlar)
 • Sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler)
 • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
Eğer doktorunuz sakinleştirici ilaç (benzodiazepinler) reçete ederse, reçete edilen dozdan fazlasını almamalısınız.
 
Bu ilacın benzodiazepinler (anksiyete ya da uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte alınması, solunum yetmezliğine bağlı olarak ölüme yol açabilir.
 
Aşağıdaki ilaçlar SUBOXONE 2mg/0,5mg’ın kan konsantrasyonlarını artırabilir. Dolayısıyla bu ilaçların SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile birlikte eş-zamanlı kullanımı yakından izlenmelidir ve bazı durumlarda doktorunuz tarafından doz azaltımı yapılması gerekebilir:
 • HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Anti-retroviral ajanlar; ritonavir, nelfinavir, indinavir)
 • Dermatolojik, sistemik ve sindirim sistemi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Ketokonazol)
 • Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçlar (İtrakonazol)
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yan etkiler asagıdaki kategorilerde gösterildigi şekilde sıralanmıstır:
 
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 
Çok yaygın;
 • Uykusuzluk
 • Kabızlık
 • Mide bulantısı
 • Terleme
 • Baş ağrısı
 • Yoksunluk sendromu
Yaygın;
 • Kilo kaybı
 • Şişme (el ve ayaklarda)
 • Yorgunluk
 • Uyuşukluk
 • Endişe
 • Sinirlilik
 • Karıncalanma
 • Depresyon
 • Cinsel istek azalması
 • Kas spazmları
 • Anormal düşünceler
 • Gözyaşı bozuklukları
 • Bulanık görme
 • Yüz ve boyunda kızarıklık
 • Kan basıncında artış
 • Migren tiği ağrılar
 • Burun akıntısı
 • Boğaz ağrısı ve yutma esnasında ağrı
 • Öksürük artışı
 • Midede huzursuzluk
 • İshal
 • Anormal karaciğer fonksiyonları
 • İştah kaybı
 • Mide ve barsaklarda gaz
 • Kusma
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Ağrı
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Bacaklarda kramplar
 • İktidarsızlık
 • İdrar anormallikleri
 • Karın ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Halsizlik
 • İnfeksiyon
 • Titremeler
 • Gögüs ağrısı
 • Ateş
 • Grip sendromu
 • Genel rahatsızlık hissi
 • Kaza sonucu yaralanmalar
 • Baygınlık hali ve baş dönmesi
 • Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkınca kan basıncında düşme
Yaygın olmayan;
 • Lenf bezlerinde şişlik
 • Heyecan (Ajitasyon)
 • Titreme
 • Anormal rüyalar
 • Aşırı kas aktivitesi
 • Kendi kişiliğine yabancılaşma (Depersonalizasyon)
 • İlaç bağımlılığı
 • Hafıza bozukluğu
 • İlgi kaybı
 • Kendini aşırı iyi hissetme
 • Havale geçirme
 • Konuşma bozukluğu
 • Göz bebeklerinde küçülme
 • İdrar yapmada sorunlar
 • Gözde iltihab (Konjonktivit)
 • Hızlı veya yavaş kalp atışları
 • Düşük kan basıncı
 • Çarpıntı
 • Kalp krizi
 • Nefes darlığı
 • Astım
 • Esneme
 • Ağızda ağrı ve yaralar
 • Dilde renk değişikliği
 • Akne
 • Deride nodüller
 • Saç dökülmesi
 • Deride kuruluk ve pullanma
 • Eklemlerde iltihaplanma
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İdrarda kan
 • Anormal cinsel boşalma
 • Ay hal kanamaları ya da vajinal sorunlar
 • Böbrek taşı
 • Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet
 • Alerjik reaksiyon
 • Düşmanlık hissi
Seyrek;
 • Solunum depresyonu (şiddetli solunum güçlüğü) – Bkz “SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız”
 • Karaciğer problemleri; sarılık ile birlikte veya sarılık olmaksızın – Bkz “SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız”
 • Halüsinasyonlar
 
Bu ilacın injeksiyon yoluyla kötüye kullanımı, yoksunluk semptomları, infeksiyonlar, deride başka reaksiyonlar ve potansiyel olarak ağır karaciğer problemlerine yol açabilir – Bkz “SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız”
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Dilaltı yol, bu ilaç için etkili olan tek uygulama yoludur.
 
Tabletleri yutmayınız.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Tableti eriyinceye kadar dilinizin altında tutunuz. Tabletin erimesi 5-10 dakika sürebilir.
İlacınızı günde bir kez alınız.
 
“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”
 
Tedaviniz sırasında verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz dozu ayarlayabilir.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg kullanımından en yüksek yararı görebilmek için doktorunuza, alkol, alkol içeren ilaçlar, sokaktan alınan maddeler, ve doktorunuz tarafından reçete edilmemiş herhangi bir reçeteli ilaç dahil, aldığınız bütün ilaçları söylemelisiniz.
 
Tedavi süresi
Tedavinin uzunluğu, doktorunuz tarafından sizin için kişisel olarak belirlenecektir.
Belirli bir süre başarılı bir tedaviden sonra, doktorunuz almakta olduğunuz dozu basamaklı olarak, daha düşük bir tedaviye devam dozuna azaltabilir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu durumunuza bağlı olarak, dikkatli bir tıbbi gözetim altında azaltılmaya devam edilebilir ve sonuç olarak tamamen sonlandırılabilir.
 
Sizi tedavi eden doktorunuzun onayı olmaksızın, tedavinizi herhangi bir şekilde değiştirmeyiniz veya durdurmayınız.
 
Bu tedavinin etkinliği şunlara bağlıdır:
 • Alınan doz ve,
 • Birlikte yürütülen tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi kombinasyonu.
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
SUBOXONE  2 mg/0,5 mg sadece yetişkinlerde ( 15 yaşın üzerinde) kullanılmaktadır. 15 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar için kullanılmamalıdır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:
Hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozunun değiştirilmesi gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara doz ayarlaması gerekmektedir.
 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hafif ile orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, mevcut en düşük başlangıç dozu (2mg) ve titiz bir doz ayarlaması önerilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise kullanılmamalıdır.
 
Eğer SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla SUBOXONE 2 mg/0,5 mg kullandıysanız:
İlacın doz aşımı durumunda, tedavi için derhal bir acil servise ya da hastaneye gitmeli veya götürülmelisiniz.
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı kullanmayı unutursanız:
Doktorunuzla temasa geçiniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Tedavinin ani bir şekilde bırakılması, çekilme semptomlarına yol açabilir.
 
Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olursa, doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg opioid (narkotik) tipi madde bağımlılığında kullanılan bir ilaçtır.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, opiat türü (narkotik) madde tutkunluğu olan hastalar için, tıbbi, sosyal ve psikolojik bir tedavi programının bir bölümünü oluşturmaktadır.
 
İlaç, madde bağımlılığı tedavisinde uzman olan doktorlar tarafından reçete edilir vetedavisinin izlemesi gerekir.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dilaltı tablet tedavisi, erişkinler ve 15 yaşından büyük ergenlerde kullanılmak içindir.
 
Dilaltı tabletler, beyaz, altıgen şeklinde bikonveks tabletler halindedir; bir yüzlerinde kılıç logosu bulunur, diğer yüzlerinde ise “N2” yazılıdır. 7 ve 28 tablet içeren kutular şeklinde ambalajlanmıştır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı çocukların göremeyecegi, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajdaki veya kartondaki son kullanma tarihinden sonra SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı kullanmayınız.
 
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Geçerli olduğu takdirde kullanılmış olan ürünler yada atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
SUBOXONE 2mg/0,5 mg dilaltı tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg aşağıdaki maddeler ile birlikte kullanılmamalıdır;
 • Alkol buprenorfinin sedatif etkisini artırdığından alkollü içecekler ya da alkol içeren ilaçlar (bkz. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler).
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg aşağıdaki ilaçlarla birlikte verilirken dikkatle kullanılmalıdır;
 • Benzodiazepinler: Bu kombinasyon, santral sinir sistemi kökenli solunum depresyonuna bağlı ölüm ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, dozajlar kısıtlanmalı ve kötüye kullanım riski bulunan olgularda bu kombinasyondan kaçınılmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 • Diğer santral sinir sistemi depresanları, diğer opioid türevleri (örn. metadon, analjezikler ve antitussifler), belirli antidepresanlar, sedatif H1-reseptör antagonistleri, barbitüratlar, benzodiazepinlerin dışındaki anksiyolitikler, nöroleptikler, klonidin ve ilişkili maddeler: Bu kombinasyonlar merkezi sinir sistemi depresyonunu artırmaktadır. Uyanıklık düzeyinin azalması, araç sürme ve makine kullanma aktivitelerini tehlikeli hale getirebilir.
 • CYP3A4 inhibitörleri: Buprenorfin ve ketokonazol (potent bir CYP3A4 inhibitörü) ile yapılan bir etkileşim çalışması buprenorfin Cmaks ve EAA (eğri altı alan) değerlerinde artış (sırasıyla yaklaşık %70 ve %50 ) ve daha az bir derecede de, norbuprenorfinin aynı parametrelerinde artış ile sonuçlanmıştır. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg almakta olan hastalar yakından izlenmelidir ve tedavi CYP3A4 inhibitörleriyle (örn. ritonavir, nelfinavir ve indinavir gibi proteaz inhibitörleri ya da ketokonazol ve itrakonazole gibi azol antifungaller) kombine edildiğinde doz azaltımı gerektirebilirler.
 • CYP3A4 indükleyicileri: Buprenorfinin CYP3A4 indükleyicileriyle etkileşimi araştırılmamıştır. Bu nedenle SUBOXONE 2 mg/0,5 mg almakta olan hastaların, birlikte indükleyiciler (örn. fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, rifampisin) uygulandığında, yakından izlenmesi önerilmektedir.
Günümüze kadar, çeşitli maddeleri kötüye kullananlarda opioidler ile birlikte kullanılan en yaygın ajan olan kokain ile kayda değer bir etkileşim gözlenmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Doz aşımı durumunda, genel destekleyici önlemler alınmalı ve hastanın respiratuvar ve kardiyak durumu yakından izlenmelidir. Girişim gerektiren majör semptom, respiratuar arrest ve ölüme yol açabilen solunum depresyonudur. Eğer hasta kusarsa, kusmuğun aspire edilmesini engellemek için özen gösterilmelidir.
 
Tedavi: Solunum depresyonu semptomları tedavi edilmeli ve standart yoğun bakım önlemleri uygulanmalıdır. Havayolu açık tutulmalı ve yardımlı ya da kontrollü bir ventilasyon sağlanmalıdır. Hasta, resussitasyon imkânlarının tam olarak bulunduğu bir merkeze transfer edilmelidir.
 
Tam agonist opioid ajanlar üzerindeki etkilerine kıyasla, buprenorfinin yol açtığı solunum semptomlarının geriye döndürülmesinde daha düşük düzeyde etkili olmakla birlikte, bir opioid antagonistinin (yani nalokson) kullanılması önerilmektedir.
 
Doz aşımının yol açtığı etkilerin düzeltilmesi için gerekli tedavi ve tıbbi gözetim süresine karar verilirken, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın etki süresi uzun oluşu dikkate alınmalıdır.
Etkin Maddeler

Buprenorfin, nalokson

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Opioid bağımlılığında kullanılan ilaçlar
ATC kodu: N07B C51
 
Etki mekanizması:
Buprenorfin beyindeki m (mü) ve k (kappa) reseptörlerine bağlanan bir parsiyel opioid agonist/antagonistidir. Opioid idame tedavisindeki aktivitesi, m reseptörlerindeki özelliklerinin yavaş bir şekilde geri dönüşümlü olmasına bağlanmaktadır; bu uzun bir dönem içerisinde, bağımlı hastaların madde ihtiyacını minimize edebilir.
 
Opioid bağımlısı kişilerde yürütülen klinik farmakoloji çalışmaları sırasında, opioid agonisti tavan etkileri gözlenmiştir.
 
Nalokson, m (mü)-opioid reseptörlerinin bir antagonistidir. Nalokson, opioid yoksunluk tablosu geçirmekte olan hastalara oral yoldan ya da dilaltından olağan dozlarda uygulandığında, hemen hemen tamamen ilk geçiş metabolizmasına uğradığından, farmakolojik etki göstermez ya da gösterdiği etki çok küçük olur. Ancak, opioid bağımlısı kişilereintravenöz yoldan uygulandığında, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın içindeki nalokson belirginopioidantagonisti etkiler ve opioid yoksunluğu oluşturur, böylelikle intravenöz kötüye kullanımdan vazgeçirir.
 
Klinik etkinlik:
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın etkinlik ve güvenilirlik verileri, esas olarak, 1 yıl süreli bir klinik araştırmadan elde edilmiştir; bu çalışma, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, buprenorfin ve plasebo tabletleri arasında 4 hafta süreli bir randomize çift kör karşılaştırma ve bunu izleyen 48 haftalık SUBOXONE 2 mg/0,5 mg güvenilirlik çalışmasından oluşmuştur. Bu araştırmada 326 eroin tutkunu olgu, günde 16 mg SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, günde 16 mg buprenorfin ya da plasebo tablet almak üzere rasgele yöntemle yerleştirilmiştir. Aktif tedavi kollarına randomize edilen olgularda doz uygulaması, 1. gün bir buprenorfin 8 mg tablet ile başlatılmış, bunu 2. gün 16 mg buprenorfin (8 mg’lık iki tablet) izlemiştir. Üçüncü gün, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg almak üzere randomize edilenler, kombinasyon tabletine geçiş yapmışlardır. Olgular doz uygulaması ve etkinlik değerlendirmeleri için, klinikte günlük olarak izlenmiştir. (Pazartesi’den Cuma’ya). Hafta sonları için eve götürülecek ilaç dozları verilmiştir. Çalışmadaki primer karşılaştırma, buprenorfin ve SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın plaseboya karşı etkinliklerinin tekil olarak değerlendirilmesiydi. Haftada üç kez alınan ve çalışma dışı opioidler için negatif olan idrar örneklerinin yüzdesi, hem plaseboya kıyasla SUBOXONE 2 mg/0,5 mg (p < 0.0001), hem de plaseboya kıyasla buprenorfin (p < 0.0001) için istatistiksel olarak daha yüksekti.
 
Buprenorfin etanolik çözeltisinin, tam agonist bir aktif kontrol ile karşılaştırıldığı çift kör, çift plasebolu, paralel gruplu bir çalışmada, 162 olgu 8 mg/gün buprenorfin etanolik dilaltı çözeltisi (12 mg/gün’lük SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozuyla yaklaşık olarak benzer bir doz), ya da, bir tanesi plaseboya karşı bir alternatif olabilecek ölçüde küçük olmak üzere, göreceli olarak düşük, iki aktif kontrol dozu almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma 3 ile 10 günlük bir indüksiyon fazı, 16 haftalık bir idame fazı ve 7 haftalık bir detoksifikasyon fazından oluşmuştur. Buprenorfin 3. gün idame dozuna titre edilmiş, aktif kontrol dozları yavaş basamaklarla titre edilmiştir. Tedaviyi sürdürme ve haftada üç kez alınan ve çalışma dışı opioidler için negatif olan idrar örneklerinin yüzdesi bazında, buprenorfin, eroin bağımlılarının tedavi altında tutulmasında ve bunların tedavi sırasında opioid kullanımlarının azaltılmasında düşük doz kontrolden daha etkili olmuştur. Günde 8 mg buprenorfinin etkinliği, orta derecede aktif kontrol dozunun etkinliğine benzer nitelikli olmuş ama arada bir eşdeğerlik gösterilmemiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Buprenorfin
 
Emilim:
Buprenorfin oral yoldan alındığında, ilk geçiş metabolizmasına girer ve ince bağırsaklar ve karaciğerde N‑dealkilasyon ve glukurokonjugasyona uğrar. Bu tıbbi ürünün oral yoldan kullanımı bu nedenle uygun değildir.
 
Doruk plazma konsantrasyonlarına, dilaltı uygulamadan 90 dakika sonra ulaşılır. Plazma buprenorfin düzeyleri, dilaltı SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu ile artmaktadır. Buprenorfinin Cmaks ve EAA değerlerinin ikisi de, artan doz ile birlikte yükselir (4-16 mg aralığında), ancak bu yükselme, doz ile orantısal bir artıştan daha küçüktür.
 

Farmakokinetik Parametre
SUBOXONE4 mg
SUBOXONE 8 mg
SUBOXONE16 mg
Cmaks · ng/ml
1.84 (39)
3.0 (51)
5.95 (38)
EAA 0-48 saat · ng/ml
12.52 (35)
20.22 (43)
34.89 (33)

 
Dağılım:
Buprenorfin absorpsiyonunu hızlı bir dağılım fazı izler (dağılım yarı ömrü 2 ile 5 saat).
 
Metabolizasyon;
Buprenorfin 14‑N‑dealkilasyon ve ana molekül ile dealkile metabolitin glukurokonjugasyonu yoluyla metabolize olur. Klinik veriler, buprenorfinin N-dealkilasyonundan CYP3A4’ün sorumlu olduğunu doğrulamaktadır. N‑dealkilbuprenorfin zayıf intrinsik aktivite gösteren bir m (mü)-opioid agonistidir.
 
Eliminasyon;
Buprenorfinin eliminasyonu bi‑ ya da tri‑exponensiyal bir süreçtir ve plazmadan eliminasyon yarı ömrü ortalama 32 saattir.
Buprenorfin glukurokonjuge metabolitlerin biliyer ekskresyonuyla feçesten elimine edilir (%70), kalan miktar idrar yoluyla elimine edilir.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Buprenorfin önerilen doz aralığında doğrusal farmakokinetik gösterir. Herhangi bir birikim olmaz.
 
Nalokson
 
Emilim;
Oral uygulamayı izleyerek, nalokson plazmada güçlükle saptanabilir düzeydedir; SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dilaltı uygulamasından sonra, plazma nalokson konsantrasyonları düşüktür ve hızla azalır.
 
Dağılım;
İntravenöz uygulamayı izleyerek, nalokson hızla dağılır (dağılım yarı ömrü ~ 4 dakika).
 
Metabolizasyon;
Nalokson, başlıca glukuronid konjugasyonuyla karaciğerde metabolize olur ve idrarla atılır.
 
Eliminasyon;
Naloksonun plazmadaki ortalama eliminasyon yarı ömrü 1.2 saattir.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:
Nalokson önerilen doz aralığında doğrusal farmakokinetik gösterir. Herhangi bir birikim olmaz.
 
Özel popülasyonlar:
 
Geriyatrik: Yaşlı hastalara ilişkin farmakokinetik veri bulunmamaktadır.
 
Böbrek yetmezliği: Renal eliminasyon, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın total klerensinde göreceli olarak küçük bir rol (~%30) oynamaktadır. Böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak doz modifikasyonu gerekli değildir, ama şiddetli böbrek yetmezliği olan (KLkr < 30 ml/dk) hastalara uygulanırken dikkatli olunması önerilmektedir.
 
Karaciğer yetmezliği: Hepatik eliminasyon, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın total klerensinde göreceli olarak büyük bir rol (~%70) oynar ve hepatik klerensleri bozulmuş olgularda buprenorfin aktivitesi uzayabilir. Hafif ile orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha düşük SUBOXONE 2 mg/0,5 mg başlangıç dozları ve dozajın daha dikkatli titrasyonu gerekli olabilir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).
Farmasötik Form

Dilaltı tablet
Bir yüzünde kılıç logosu bulunan, diğer yüzünde ise “N2” yazılı olan beyaz, altıgen şeklinde, bikonveks tabletler

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ı oral yolla alınan doğum kontrol ilaçları ile etkileşime geçmektedir. Bu nedenle, tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.
 
Gebelik dönemi
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg gebelik sırasında gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır. Eğer doktor gebelikte tedavinin gerekli olduğu düşüncesindeyse, buprenorfinin kullanılması gündeme getirilebilir.
 
Gebeliğin sonlarına doğru yüksek buprenorfin dozları, kısa bir uygulama döneminden sonra bile, yenidoğanda solunum depresyonunu indükleyebilir. Gebeliğin son üç ayı sırasında uzun dönemli buprenorfin uygulaması, yenidoğanda yoksunluk sendromuna yol açabilir.
 
Laktasyon
Buprenorfin ve metabolitleri anne sütünde SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın terapötik dozları emziren kadınlara uygulandığı taktirde memedeki çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde atılmaktadır. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Hayvanlar uzerinde yapılan araştırmalar fertilitede azalmaya yol açmıştır.
İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.Gebelik düşünen kadınlar gerekli olmadıkça SUBOXONE 2 mg/0,5 mg kullanmamalıdır.
Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 04.10.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

Klinik araştırmalar sırasında SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile tedaviye bağlı en yaygın bildirilen istenmeyen etkiler çekilme semptomlarıyla ilişkili olanlardı (örn. abdominal ağrı, diyare, kas ağrıları, anksiyete, terleme).

Temel nitelikli SUBOXONE 2 mg/0,5 mg klinik çalışmasında, 472 hastadan 342’si ( %72.5) tedaviye bağlı advers reaksiyonlar bildirdi. Bu reaksiyonlar sistem organ sınıfı ve yaygınlığa (çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100, < 1/10), yaygın olmayan ( > 1/1000, < 1/100), seyrek (> 1/10,000 ile ≤ 1/1000), çok seyrek (≤ 1/10,000) ) göre listelenmektedir.

Her yaygınlık grubu içinde, istenmeyen etkiler giderek azalan ağırlık derecesine göre sunulmaktadır.

Temel nitelikli SUBOXONE 2 mg/0,5 mg klinik çalışmasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen etkiler (SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile tedavi edilen hastaların ³%0.1’inde);

İnfeksiyonlar ve infestasyonlar
Yaygın: İnfeksiyon
Seyrek: Vajinit 

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Seyrek: Anemi, trombositopeni, lökopeni, lenfadenopati, lökositoz 

İmmün sistem bozuklukları
Seyrek: Alerjik reaksiyon 

Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın: Periferik ödem, kilo kaybı
Seyrek: Hiperglisemi, hiperlipemi, hipoglisemi 

Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Anksiyete, sinirlilik, depresyon, libido azalması, anormal düşünceler
Seyrek: İlaç bağımlılığı, amnezi, aşırı kızgınlık, konuşma bozukluğu, depersonalizasyon, anormal rüyalar, apati, öfori
 
Sinir sistemi bozuklukları
Çok Yaygın: Uykusuzluk
Yaygın: Somnolans, baş dönmesi, parestezi, hipertoni
Seyrek: Konvülsiyon, ajitasyon, tremor, hiperkinezi 

Göz bozuklukları
Yaygın: Lakrimasyon bozuklukları, ambliyopi
Seyrek: Miyozis, konjonktivit 

Kardiyak bozukluklar
Seyrek: Miyokard enfarktüsü, angina pektoris, palpitasyon, taşikardi, bradikardi

Vasküler bozukluklar
Yaygın: Vazodilatasyon, hipertansiyon, migren
Seyrek: Hipotansiyon, sıcak çarpması 

Respiratuar, torasik ve mediyastinal bozukluklar
Yaygın: Rinit, farenjit, öksürük artışı
Seyrek: Dispne, astım, esneme 

Gastrointestinal bozukluklar
Çok Yaygın: Konstipasyon, bulantı
Yaygın: Kusma, dispepsi, diyare, anoreksi, gaz
Seyrek: Ülseratif stomatit, dilde renk değişikliği 

Hepatobiliyer bozukluklar
Yaygın: Karaciğer fonksiyon anormal 

Deri ve derialtı dokusu bozuklukları
Çok Yaygın: Terleme
Yaygın: Döküntü, kaşıntı, ürtiker
Seyrek: Eksfolyatif dermatit, akne, deri nodülleri, alopesi, deri kuruluğu 

Kas-iskelet, bağ dokusu ve kemik bozuklukları
Yaygın: Artralji, miyalji, bacaklarda kramplar
Seyrek: Artrit 

Renal ve üriner bozukluklar
Yaygın: Albüminüri, idrarda anormallik
Seyrek: Hematüri, böbrek taşı, kreatinin artışı, idrar yolu infeksiyonu, dizüri, üriner retansiyon
 
Reprodüktif sistem ve meme bozuklukları
Seyrek: İmpotans, amenore, anormal ejakülasyon, menoraji, metroraji 

Genel bozukluklar
Çok Yaygın: Yoksunluk sendromu, baş ağrısı
Yaygın: Asteni, ateş, grip sendromu, kırıklık hali, kaza sonucu yaralanmalar, titremeler, göğüs ağrısı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, ağrı

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürel komplikasyonlar
Seyrek: Hipotermi 

Opioid bağımlılığı tedavisi için tek başına kullanılan buprenorfin aşağıdaki semptomlar ile ilişkili bulunmuştur (> 1 %); konstipasyon, baş ağrısı, uykusuzluk, asteni, uyuşukluk, bulantı ve kusma, bayılma ve baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve terleme.

Tek başına buprenorfin ile ilişkili olarak bildirilen diğer istenmeyen etkiler (< %0.1) ise şunlardır:

 • Solunum depresyonu (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri),
 • Karaciğer nekrozu ve hepatit (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri),
 • Halusinasyonlar,
 • Bronkospazm, anjiyonörotik ödem ve anafilaktik şok olguları.

İntravenöz kötüye kullanım olgularında, lokal reaksiyonlar, bazen septik olan ve ciddi potansiyel taşıyan akut hepatit bildirilmiştir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Belirgin madde bağımlılığı ile başvuran hastalarda başlangıçta SUBOXONE 2 mg/0,5 mg uygulaması, nalokson ile ilişkili olana benzeyen bir yoksunluk etkisi yaratabilir.

Gerek buprenorfin gerekse buprenorfin-nalokson ile spontan abortus bildirilmiştir. Olgular tipik olarak başka maddelerin kullanımı ya da spontan abortus için risk faktörlerini de barındırdığı için, nedensel bir bağlantı kurulması mümkün değildir (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Gebelik sırasında buprenorfin alan kadınların yeni doğan bebeklerinde, neonatal yoksunluk sendromu bildirilmiştir. Bu sendrom, kısa etkili tam µ-opioid agonistleri ile oluşandan daha hafif olabilir ve daha uzun seyredebilir. Sendromun doğası, annenin ilaç kullanım öyküsüne bağlı olarak değişebilir (bkz. Gebelik ve laktasyon).

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Buprenorfin      2 mg (buprenorfin hidroklorüre eşdeğer olarak)
Nalokson       0,5 mg (hidroklorür dihidrata eşdeğer olarak)
 
Yardımcı madde:  
42 mg laktoz
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Buprenorfin ve nalokson kombinasyonu hayvanlardaki akut ve tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında araştırılmıştır (sıçanlarda 90 güne kadar). Toksisitenin sinerjik bir artışı gözlenmemiştir. İstenmeyen etkiler, opioid agonistik ve/veya antagonistik maddelerin bilinen farmakolojik aktiviteleri temelinde ortaya çıkan etkilerdir.
 
Buprenorfin hidroklorür ve nalokson hidroklorür kombinasyonu (4:1) bir bakteriyel mutasyon çalışmasında (Ames testi) mutajen değildi ve insan lenfositlerindeki bir in vitro sitogenetik tayin çalışmasında ya da sıçanlardaki bir intravenöz mikronukleus testinde klastojen değildi.
 
Buprenorfin:naloksonun (oran 1:1) oral yoldan uygulandığı üreme çalışmalarında, sıçanlarda embriyoletalitenin tüm dozlarda, maternal toksisite varlığında ortaya çıktığı gösterilmiştir. İncelenen en düşük doz, mg/m² temelinde hesaplanan maksimum insan terapötik dozlarının, buprenorfin için aynısını ve nalokson için 5 katını temsil etmekteydi. Tavşanlarda anne için toksik dozlarda gelişimsel toksisite gözlenmiştir. Ayrıca, ne sıçanlarda ne de tavşanlarda teratojenisite gözlenmiştir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile bir peri-postnatal çalışma yürütülmemiştir; ama,
gestasyon ve laktasyon sırasında oral yoldan yüksek dozlarda maternal buprenorfin uygulaması, doğumda güçlük (buprenorfinin sedatif etkisine bağlı olarak mümkün), neonatal sıçanlarda yüksek neonatal mortalite ve bazı nörolojik fonksiyonların gelişmesinde hafif gecikme (yüzeyden doğrulma refleksi ve ürkme yanıtı) ile sonuçlanmıştır.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’mın sıçanlarda 500 ppm ya da daha yüksek doz düzeylerinde diyetetik yolla uygulanması, dişi konsepsiyon oranlarındaki azalma ile gösterildiği şekilde, fertilitede azalmaya yol açmıştır. 100 ppm düzeyindeki diyetetik bir doz (EAA temelinde, 24 mg’lık SUBOXONE 2 mg/0,5 mg insan dozundaki buprenorfinin yaklaşık 2.4 katı tahmini temas; sıçanlardaki nalokson plazma düzeyleri saptama sınırının altındaydı), dişilerde fertilite üzerinde advers etki göstermiştir.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg ile sıçanlarda, 7, 30 ve 120 mg/kg/gün dozlarında bir karsinojenisite çalışması yürütülmüş; bu dozlar mg/m² bazında hesaplanan 16 mg’lık bir insan günlük dilaltı dozu temelinde 3 ile 75 kat daha fazla temasa karşılık gelmiştir. Tüm doz gruplarında, selim testiküler interstisyel (Leydig) hücreli adenoma insidansında istatistiksel olarak anlamlı artışlar gözlenmiştir.
Kontrendikasyonlar

SUBOXONE 2 mg/0,5 mg aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

 • Buprenorfin, naloksonya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık,
 • Ağır solunum yetmezliği,
 • Ağır karaciğer yetmezliği,
 • Akut alkolizm ya da delirium tremens.
 •  

Kullanım Yolu
Dil altından alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
Ekim 2011
Müstahzar Adı
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg Dilaltı Tablet
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Ergenlerde (yaş 15-<18) yeterli veri bulunmaması nedeniyle, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg bu yaş grubunda son derecede dikkatle kullanılmalıdır.
 
Tek başına buprenorfin içeren ilaçlar ya da metadondan SUBOXONE 2 mg/0,5 mg tedavisine geçiş döneminde yoksunluk semptomları bildirilmiş olması nedeniyle, hastalar bu dönemde yakından izlenmelidir.
 
Sapma:
Sapma kavramı ile, buprenorfinin gerek hastalarca gerekse ilacı hastalardan veya eczanelerden çalma yoluyla elde eden kişiler tarafından yasa dışı pazarlara verilmesi anlatılmaktadır. Bu sapma, kötüye kullanılan ilk ilaç olarak buprenorfin kullanan yeni bağımlıların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu durum doz aşımı, kan kaynaklı viral infeksiyonların yayılması, solunum depresyonu ve karaciğer harabiyeti risklerini barındırır. Kombinasyon tabletinde bulunan nalokson, eroin, metadon ya da diğer tam agonistlere bağımlı olan kişiler de yoksunluğunu hızlandırabileceği için, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın intravenöz kullanım için saptırılma olasılığının düşük olması beklenmektedir.
 
Hızlandırılan yoksunluk:
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg tedavisi başlatılırken, doktor, buprenorfinin parsiyel agonist profile sahip olduğunun ve opioid bağımlı hastalarda, özellikle son eroin ya da başka kısa etkili opioid kullanımından sonra 6 saatten daha kısa bir süre içinde uygulandığında veya son metadon dozunu izleyen 24 saatten daha kısa süre içinde uygulandığında yoksunluğu hızlandırabileceğinin farkında olmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli). Bunun tersine, yoksunluk semptomları aynı zamanda suboptimal doz uygulaması ile de ilişkili olabilir.
 
Eğer hastaya yeterli SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozları uygulanmıyorsa ve hasta çekilme semptomları için kendi başına opioid, alkol ya da diğer sedatif-hipnotikler, özellikle de benzodiazepinler almaya devam ediyorsa, doz aşımı ya da tedavinin yarıda bırakılması gibi ciddi istenmeyen etkilerin riski daha büyüktür.
 
Bağımlılık:
Buprenorfin mü (µ) opiat reseptörünün parsiyel bir agonisti ve kronik uygulama opioid tipte bir bağımlılık oluşturur.
 
Tedaviye son verilmesi, gecikmiş olarak ortaya çıkabilen biryoksunluk sendromu ile sonuçlanabilir.
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg, özellikle alkol ya da santral sinir sistemi depresanları (trankilizanlar, sedatifler ya da hipnotikler gibi) ile birlikte alındığındauyuşukluğa yol açabilir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
Hayvan çalışmalarında, klinik deneyimde olduğu gibi, buprenorfinin bağımlılık oluşturabileceği ama bunun morfinden daha düşük bir düzeyde olduğu gösterilmiştir.
 
Solunum depresyonu:
Buprenorfin, özellikle benzodiazepinler ile kombine halde kullanıldığında (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri), ya da reçetede yazılı olduğu şekilde kullanılmadığında, solunum depresyonuna bağlı çok sayıda ölüm olayı bildirilmiştir.
 
Buprenorfin ve alkol ya da başka opioidler gibi diğer depresanların eş-zamanlı uygulamasıyla ilişkili ölümler bildirilmiştir.
 
Hepatit ve hepatik olaylar:
Gerek klinik araştırmalarda gerekse pazarlama sonrası advers olay raporlarında, opioid tipi bağımlılar arasında akut karaciğer harabiyeti olguları bildirilmiştir. Bu anormalliklerin spektrumu, hepatik transaminazlarda geçici asemptomatik yükselmelerden, olgu raporları şeklinde bildirilen karaciğer yetmezliği, karaciğer nekrozu, hepatorenal sendrom ve hepatik ensefalopatiye kadar değişebilmektedir. Olguların çoğunda, önceden var olan karaciğer enzim anormalliklerinin bulunması, hepatit B ya da hepatit C virüsü ile infeksiyon, diğer hepatotoksik potansiyel taşıyan ilaçların eş-zamanlı kullanımı ve devam etmekte olan enjektabl madde kullanımı, nedensel ya da katkıda bulunucu bir rol oynayabilir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mgreçete etmeden önce ve tedavi sırasında, altta yatan bu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Bir hepatik olaydan kuşkulanıldığında, ileri biyolojik ve etiyolojik değerlendirme gerekir. Bulgulara bağlı olarak, çekilme semptomlarını önleme ve yasa dışı madde kullanımına geri dönüşü engellemeye yönelik dikkat gösterilerek, tıbbi ürünün kullanımına son verilebilir. Tedaviye devam edildiği takdirde, karaciğer fonksiyonları yakından izlenmelidir.
 
Buprenorfin bir opioid olduğu için, herhangi bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkan ağrıları hafifletebilir.
 
Atletler bu ilacın ‘anti-doping’ testlerde pozitif bir reaksiyona yol açabileceğinin farkında olmalıdır.
 
Diğer opioidlerle olduğu gibi, buprenorfin kullanan ve kafa travması, intrakranyal basınç artışı, hipotansiyon, prostat hipertrofisi ya da üretra stenozu bulunan hastalarda dikkatli olunması gereklidir.
 
Bu ilaç şu tip hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; Astım ya da solunum yetmezliği (buprenorfin ile solunum depresyonu olguları bildirilmiştir).
 
CYP3A4 enzimini inhibe eden ilaçlar, buprenorfin konsantrasyonlarında artışa yol açabilir. SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozunun azaltılmasına ihtiyaç duyulabilir. Halen CYP3A4 inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu dikkatli bir şekilde titre edilmelidir, çünkü bu hastalar için azaltılmış bir doz yeterli olabilir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
 
Monoamine oksidaz inhibitörlerinin (MAOI) eş-zamanlı kullanımı, morfin ile edinilen deneyimler temelinde, opioidlerin etkilerinde abartılı bir artışa yol açabilir.
 
Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender rastlanan herediter sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Tedavi opiat bağımlılığı tedavisinde deneyimli bir doktorun gözetimi altında yapılmalıdır.
 
Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
 
Erişkinler:
Tedaviye başlamadan önce, karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması ve viral hepatit durumunun belgelendirilmesi önerilmektedir. Viral hepatitli olan, birlikte başka ilaçlar kullanan (bkz. Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim) ve/veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar, hızlandırılmış karaciğer harabiyeti riski altındadırlar. Karaciğer fonksiyonlarının düzenli olarak izlenmesi önerilmektedir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).
 
Uygulama şekli:
Doktorlar dilaltı yolun, bu tıbbi ürün için etkili ve güvenli tek uygulama yolu olduğu konusunda hastaları uyarmalıdır (bkz. Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim).
 
SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dilaltı tabletler, dilin altına konulmalı ve eriyinceye kadar burada tutulmalıdır; erime işlemi genellikle 5 ile 10 dakika sürer.
 
Alınan doz SUBOXONE 2 mg/0.5 mg ve SUBOXONE 8 mg/2 mg dilaltı tabletlerden oluşur; bunların hepsi aynı anda ya da ikiye bölünmüş olarak alınabilir; ikinci bölüm, ilk bölüm eridikten hemen sonra alınmalıdır.
 
İndüksiyon:
Tedavi indüksiyonundan önce, opioid bağımlılığının tipi (örn; uzun ya da kısa etkili opioid), son opioid kullanımından itibaren geçen zaman ve opioid bağımlılığının derecesi irdelenmelidir. Yoksunluğun hızlanmasından kaçınmak için, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg yada tek başına buprenorfin tablet ile indüksiyon, objektif ve net yoksunluk bulguları var olduğunda yapılmalıdır.
 
Başlangıç tedavisi:
Önerilen başlangıç dozu, bir ile iki SUBOXONE 2 mg/0.5 mg dilaltı tablettir. Hastanın gereksinimleri bazında, birinci gün ek olarak bir ile iki tablet SUBOXONE 2 mg/0.5 mg daha verilebilir.
Yoksunluk oluşmamış opioid madde bağımlıları: Tedavi başladığında ilk SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu, yoksunluk bulguları belirdiğinde alınmalıdır; ama bu süre, hasta son kez opioid (örn. eroin; kısa etkili opioidler) kullandıktan sonraki 6 saatten daha kısa olmamalıdır.
Metadon almakta olan hastalar: SUBOXONE 2 mg/0,5 mg tedavisine başlamadan önce, metadon dozu maksimum 30 mg/gün olacak şekilde azaltılmalıdır. İlk SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu, yoksunluk bulguları belirdiğinde alınmalıdır, ama bu süre, hasta son kez metadon kullandıktan sonraki 24 saatten daha kısa olmamalıdır. Buprenorfin, metadona bağımlı hastalarda yoksunluk semptomlarını hızlandırabilir.
 
Doz ayarlaması ve idame: SUBOXONE 2 mg/0,5 mg dozu hastadaki klinik etkiye göre aşamalı şekilde artırılmalıdır ve maksimum 24 mg’lık tek günlük dozu geçmemelidir. Dozaj hastanın klinik ve psikolojik durumunun yeniden değerlendirilmesi doğrultusunda titre edilmeli ve artışlar 2-8 mg’lık basamaklar şeklinde yapılmalıdır.
 
Tedavi başlangıcı sırasında, buprenorfinin verilmesi önerilmektedir. Stabilizasyondan sonra, güvenilir bir hastaya, birkaç günlük tedavi için yeterli bir miktarda SUBOXONE 2 mg/0,5 mg verilebilir.
 
Hastaya verilen SUBOXONE   2 mg/0,5 mg miktarının 7 gün ile sınırlandırılması, ya da lokal gereklilikler doğrultusunda hareket edilmesi önerilmektedir.
 
Günlük uygulamadan daha seyrek doz uygulaması: Yeterli bir stabilizasyon sağlandıktan sonra SUBOXONE   2 mg/0,5 mg doz uygulama yaygınlığı, gün aşırı olarak, bireye göre titre edilmiş günlük dozun iki katının uygulanması şeklinde azaltılabilir. Örneğin, 8 mg’lık bir günlük doz verilerek stabilize olmuş bir hastaya birer gün arayla 16 mg verilebilir ve aradaki günlerde doz uygulaması yapılmaz. Ancak, herhangi bir günde verilen doz 24 mg’ı geçmemelidir. Bazı hastalarda, yeterli bir stabilizasyon sağlandıktan sonra, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg doz uygulama yaygınlığı haftada 3 kez şeklinde azaltılabilir (örneğin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma’ları). Pazartesi ve Çarşamba günlerindeki doz, bireysel olarak titre edilmiş günlük dozun iki katı ve Cuma günkü doz bireysel olarak titre edilmiş günlük dozun üç katı olmalıdır; ve aradaki günlerde doz uygulaması yapılmamalıdır. Ancak, herhangi bir günde verilen doz 24 mg’ı geçmemelidir. > 8 mg/gün’e titre edilmiş bir günlük doza gereksinim duyan hastalar, bu rejimi uygun bulmayabilirler.
 
Doz azaltımı ve tedavinin sonlandırılması: Yeterli bir stabilizasyon sağlandıktan sonra, eğer hasta kabul ederse, doz basamaklı olarak daha düşük bir idame dozuna azaltılabilir; bazı elverişli olgularda, tedaviye son verilebilir. Dilaltı tabletin 2 mg ve 8 mg’lık dozlar halinde bulunması dozun azaltılarak titre edilebilmesine olanak vermektedir. Hastalar tedavinin sonlandırılmasını izleyen dönemde, nüks potansiyeli nedeniyle izlenmelidir.
 
Özel popülasyonlara ilşkin ek bilgiler:
 
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliğinin buprenorfin ve nalokson farmakokinetiği üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Her iki etkin madde de yoğun bir şekilde metabolize edildiği için, orta derecede ve şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda plazma düzeylerinin daha yüksek olması beklenecektir. Her iki etkin maddenin de aynı derecede etkilenip etkilenmediği bilinmemektedir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda SUBOXONE 2 mg/0,5 mg farmakokinetiği değişebileceği için, hafif ile orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda mevcut en düşük başlangıç dozu (2mg) ve titiz bir doz titrasyonu önerilmektedir (bkz. Farmakokinetik Özellikler). Şiddetli karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
 
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda SUBOXONE  2 mg/0,5 mg dozunun değiştirilmesi gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara (KLkr < 30 ml/dk) doz uygulaması yapılırken dikkatli olunması önerilmektedir (bkz. Farmakokinetik Özellikler).
 
Pediyatrik popülasyon:
Güvenilirlik ve etkinlik verilerinin bulunmaması nedeniyle, SUBOXONE 2 mg/0,5 mg’ın 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalar üzerinde veri bulunmamaktadır.
Raf Ömrü
36 ay
Ruhsat Numarası(Ları)

132/10

Ruhsat Sahibi
Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Cd. No:5 Kavacık/İstanbul
Tel: 0216 465 3885, Faks: 0216 465 3880
Ruhsat Sahibi
Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Cd. No:5 Kavacık/İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır .
Terapötik Endikasyonlar
SUBOXONE bağımlılık tedavisi görmeyi kabul etmiş erişkinler ve 15 yaşından büyük ergenlerde tıbbi, sosyal ve psikolojik tedavi çerçevesi içerisinde, opioid bağımlılığı için yerine koyma tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri

Reckitt Benckiser (Healthcare) UK Ltd
Damson Lane
Hull, HU8 7DS  İngiltere

Yardımcı Maddeler
Laktoz monohidrat, mannitol, mısır nişastası, povidone K 30, anhidr sitrik asit, sodyum sitrat, magnezyum stearat, asesülfam potasyum, doğal limon ve misket limonu aromaları.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Laktoz monohidrat,
 • Mannitol,
 • Mısır nişastası,
 • Povidone K 30,
 • Anhidr sitrik asit,
 • Sodyum sitrat,
 • Magnezyum stearat,
 • Asesülfam potasyum,
 • Doğal limon ve misket limonu aromaları.