Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma EXELTIS
Marka SULIDIN
Etken Madde Kodu SGKFGB-NIMESULID Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M01AX17
ATC Açıklaması Nimesulid
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu A07505
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 28,95 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 28,95 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 6,48 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E247B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal uygulama ile herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Sulidin® %1 Topikal Jel, osteoartrit, romatoid artrit, periartrit, tendonit, tendosinovit, bursit gibi yumuşak doku romatizmal hastalıkların lokal tedavisinde, burkulma, ezilme ile sonuçlanan posttravmatik durumlarda ve ağrı, inflamasyon, kas gerginliği ile karakterize kas ve iskelet sistemi hastalıklarının lokal tedavisinde analjezik ve antiinflamatuvar olarak endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Nimesulid bir nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçtır (NSAID). Fonksiyonel içeriği olan sulfonanilid grubu, Nimesulid'i karboksil ve enol grupları içeren diğer NSAID'lerden ayırır. Nimesulid 'in antipiretik, analjezik, antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Nimesulid topikal uygulamada deriden, kas ya da sinoviyal sıvı altına sürekli ve tedricen salınır ve hızla deri, kas ya da sinoviyal sıvı arasında denge sağlanır. Nimesulidin topikal uygulamadan sonra plazmada 30 dakikadan 8. saate kadar belirgin düzeylerde bulunmuş olması, ilacın sistemik dolaşıma yavaş yavaş salındığına işaret etmektedir. Topikal uygulamadan 8 saat sonra nimesulidin plazmadaki konsantrasyonları 14-57.5 ng/ml arasında değişmektedir. Eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2 β) ortalama 10 saat olarak hesaplanmıştır.

Farmasötik Şekli

Jel

Formülü

%1 Nimesulid

İlaç Etkileşmeleri

Topikal uygulamada klinik bakımdan önemli herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Sulidin® %1 Topikal Jel, Nimesulid’e karşı bilinen hassasiyeti bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Sulidin® %1 Topikal Jel, astım, rinit, anjiyoödem, nasal polip ya da ürtiker semptomlarını indükleyen aspirin ve diğer nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaçlara duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Sulidin® %1 Topikal Jel yalnızca haricen kullanım için tasarlanmıştır. Bandajlama veya kapatma (oklüzyon) yapılmamalıdır. Kuvvetle ovulmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; günde 3 ya da 4 kez etkilenen bölgeye uygulanmalıdır. Bununla birlikte doz etkilenen bölgenin büyüklüğüne ve yanıta bağlı olarak değiştirilebilir. 4 haftadan sonra tedavi tekrar gözden geçirilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 g’lık lamine polifoil tüplerde bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Lokal iritasyon gelişirse, Sulidin® %1 Topikal Jel’in kullanımı kesilmelidir ve gerek görüldüğünde uygun tedavi uygulanmalıdır. Gözlere, mukozalara ( genital, nazal, oral) ya da açık deri lezyonlara, dermatozlar ya da infeksiyonlu cilt bölgelerine uygulanmamalıdır. Kazara temas olursa derhal su ile yıkanmalıdır. Eğer uygulama bölgesinde iritasyon, kırmızılık ya da kaşıntı gelişirse kullanımına ara verilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Hayvan çalışmalarında fetusa zararlı bir etki görülmemişse de gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışma yoktur. Bu yüzden hamilelerde kullanılması önerilemez. 3. trimesterde arteryel kanalın erken kapanması ve uterus atonisi riski nedeni ile Nimesulid kullanılmamalıdır. Nimesulid’in anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa muhtemel etkileri ile ilgili çalışma olmadığından, laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımı için dozaj önerileri ve endikasyonları kanıtlanmamıştır. Bu sebeple çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lokal uygulamaya bağlı yan etkiler nadiren rapor edilmiştir. Klinik çalışmalarda, en çok görülen yan etkiler; hafif ya da orta derecede lokal iritasyon, eritem, deri döküntüleri, pullanma, kaşıntı gibi uygulama bölgesinde lokal reaksiyonlardır. Giysileri boyama ihtimali olabilir.

 “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”