Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka SULPIR
Etken Madde Kodu SGKFQV-SULPIRID
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05AL01
ATC Açıklaması Sulpirid
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A07509
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E069B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spazmodik tortikolis, dilin sarkması, trismus gibi belirtilerle seyreden diskinetik krizler görülebilir. Bazı durumlarda ağır parkinson sendromu, koma görülebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Organik hastalıkların psikosomatik komponentlerinin tedavisinde.

Farmakodinamik Özellikler

Sülpirid, disinhibitör özellikleri olan benzamid grubundan bir nöroleptiktir ve etkisini serebral dopamin geçişine etkili olarak gösterir. 100 - 200 mg/gün dozlarında dopaminerjik stimülan bir etki gösterir. Bipolar etkisi nedeniyle, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatif semptomlarda, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarda etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler
Oral yoldan alındığında Sülpirid 4,5 saatte emilir ve 50 mg kapsülün alınmasından sonra 0,25 mg/l (200 mg’lık tabletin alınmasını takiben 0,75 mg/l) pik plazma seviyesine ulaşır. Plazma konsantrasyonu verilen dozlarla doğru orantılıdır. Ağız yolu ile alındığında biyoyararlanımı % 25 - 35 arasında olup, insanlar arasındaki farklılıklar önemli olabilir.
 
Sülpirid dokulara çabuk dağılır, en belirgin dağılım karaciğer ve böbreklere olur. Beyin dağılımı ise zayıftır. Beyinde en yoğun olduğu yer hipofizdir.
 
Proteinlere bağlanma oranı %40'dan düşüktür. Eritrositler ve plazma arasındaki dağılım katsayısı 1'dir. Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir. Hayvanlar üzerinde radyoaktivite ile işaretlenmiş Sülpirid ile yapılan çalışmalarda plasentayı çok düşük bir oranda geçtiği gösterilmiştir. Hayvan çalışmalarının aksine, Sülpirid insanda düşük bir oranda metabolize olur. Eliminasyon yarı ömrü 7 saat, dağılma hacmi 0,94 I/kg ve klirensi dakikada 126 ml’dir.
 
Sülpirid esas olarak böbrekler yolu ile atılır. Böbrek klirensi genellikle total klirense eşittir.
Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Bir kapsülde: 50 mg Sülpirid (Boyar madde olarak titan dioksit içerir.)

İlaç Etkileşmeleri
Önerilmeyen ilaç kombinasyonları:
 
Alkol: Alkol ile beraber alındığında nöroleptiklerin sedatif etkileri artabilir. Dolayısıyla, Sülpirid'in alkollü içkiler ve alkol içeren ilaçlarla beraber kullanılması tavsiye edilmez.
 
L-dopa (nöroleptik ve L-dopa ile resiprok antagonizma nedeniyle): Nöroleptiklerle tedavi sırasında ekstrapiramidal sendrom L-dopa ile tedavi edilmemelidir (nöroleptiklerin etkisinde kaybolma riski)
 
Dikkat gerektiren kombinasyonlar:
 • Antihipertansifler: Antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon riski (aditif etki).
 • Diğer merkezi sinir sistemi depresörleri: Morfin türevleri (analjezik ve antitüsif), H1 antihistaminiklerin çoğu, barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer trankilizanlar, klonidin ve benzerleri. Merkezi sinir sistemi depresyonu artabileceğinden, makine ya da taşıt kullananlarda dikkatli olunmalıdır.
 • Kaptopril ve enalapril (ACE inhibitörleri): Antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon (aditif etki).
Kontraendikasyonlar
 • Sülpirid'e karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Benzamid içeren antidopaminerjik ilaçlar kullanan feokromositomalı hastalarda ağır hipertansif krizler bildirilmiştir. Dolayısıyla, feokromositoması olan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması tavsiye edilmez.
 • Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar: Alkol ve L-dopa.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinlerde:
Psikosomatik hastalıklarda:
Günde 100-200 mg (2-4 kapsül)
Kapsüller bir miktar su ile yutulur.
Günlük dozlar genellikle günde iki defada uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 kapsül içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Hipertermi durumunda Sülpir tedavisinin kesilmesi zorunludur. Bu hipertermi, nöroleptiklerle oluştuğu bildirilen Nöroleptik Malign Sendromun (solukluk, hipertermi, vejetatif bozukluklar) bir unsuru olabilir. Bu önlemler özellikle yüksek dozlarda Sülpir uygulandığında alınmalıdır.
 • Ciddi hassasiyetleri nedeni ile yaşlılarda tedbirli kullanılmalıdır.
 • Sülpir böbrekler yolu ile atıldığı için, ciddi böbrek yetmezliğinde dozun azaltılması veya tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir.
 • Epileptik eşikte bir düşme olasılığı nedeniyle, epileptik hastalar dikkatli bir şekilde kontrol altında tutulmalıdırlar.
Bir nöroleptik ile zorunlu olarak tedaviye başlamak gerektiğinde parkinsonlu hastalarda tedbirli kullanılmalıdır. Parkinson semptomlarını artırabilir.
 
Gebelikte:
 
Düşük dozlarla (günde 200 mg) tedavi edilmiş küçük bir grupta hiçbir malformasyon riski artışı görülmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlar ile ilgili olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
 
Gebelik süresince nöroleptik uygulananların hiçbirinde fetüste serebral gelişimin yavaşladığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Uzun süreli veya güçlü nöroleptiklerle tedavi edilmiş annelerin yeni doğmuş bebeklerinde çok ender olarak ekstrapiramidal semptomlar görülmüştür.
 
Sonuç olarak, teratojen risk çok düşük olsa bile, gebelik boyunca ilaç tedavi süresinin kısaltılması tavsiye edilir.
 
Eğer mümkünse, gebeliğin sonunda nöroleptiklerin dozları azaltılmalıdır.
 
Laktasyonda: Anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Endokrin ve Metabolik:
 • Amenore, galaktore, jinekomasti, frijidite ya da empotansa neden olabilir. Tedavi kesildiğinde geçici ve geri dönebilen özellikte hiperprolaktinemi bildirilmiştir.
 • Kilo artışı görülebilir.
Nörolojik: (Bu yan etkiler önerilen dozlarda kullanıldığında çok ender görülür).
 • Antikolinerjik antiparkinson bir ilaç alınmasını gerektiren erken diskinezi (spazmotik tortikolis, okülojir krizler)
 • Antikolinerjik antiparkinson ilaçlara gerek gösterebilen ekstrapiramidal sendrom
 • Uzun süreli kullanımda tüm nöroleptiklerle görülebileceği gibi tardif diskinezi. (Dikkat: Antikolinerjik antiparkinson ilaçlar etkisiz kalır ya da şiddetlendirebilir.)
 • Uyuşukluk veya somnolans
Vejetatif: Ortostatik hipotansiyon
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.