Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka SUPRANE
Etken Madde Kodu SGKEX2-DESFLURANE Diğer sistemik
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N01AB07
ATC Açıklaması Desfluran
NFC Kodu GE
NFC Açıklaması Diğer Sistemik Sıvı İnhalasyonlar
Kamu Kodu A07547
Patent Orjinal
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 495,73 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda ya da doz aşımı olduğu düşünülen durumlarda preparatın uygulanımı kesilmeli, solunum yolu açık tutularak oksijenle solunuma devam edilmeli ve kardiyovasküler fonksiyonlar desteklenerek yeterli düzeyde tutulmalıdır.
Endikasyonlar
• Erişkinlerde yatarak ve günübirlik cerrahide indüksiyon ve/veya idame anestezisi (Bkz. “UYARILAR / ÖNLEMLER” bölümü). • Diğer anesteziklerle indüksiyon ve trakeal entübasyon sonrası bebek ve çocuklarda idame anestezisi • Üst solunum yollarında yüksek oranda görülen istenmeyen etkileri nedeniyle pediyatride indüksiyon anestezinde kullanılması önerilmez (Bkz. “UYARILAR / ÖNLEMLER” bölümü).
Farmakodinamik Özellikler

Desfluran [(±)1,2,2,2-tetrafloroetil diflorometil eter], vaporizatör ile kullanılan, yanıcı olmayan bir genel anestezi gazıdır. 22.8 °C altı sıcaklıklarda renksiz ve volatil bir sıvı olan desfluranın molekül ağırlığı 168.04 ve özgül ağırlığı (4 °C ile 20 °C arası) 1.465’dir. Desfluranın buhar basıncı sıcaklığa göre değişmektedir. Sıcaklık Buhar Basıncı Sıcaklık Buhar Basıncı 20 °C 669 mmHg 23°C 764 mmHg 22 °C 731 mmHg 24°C 798 mmHg, 22.8°C (1 atmosferdeki kaynama noktası) 757 mmHg 26°C 869 mmHg, Desfluranın 37°C’daki kan/gaz çözünürlük katsayısı 0.424, yağ dokusu/gaz çözünürlük katsayısı 18.7 ve beyin dokusu/gaz çözünürlük katsayısı 0.54’dür. Desfluranın anestezi pratiğinde kullanılan çeşitli maddelerle çözünürlük katsayıları ise aşağıdaki şekildedir: Madde/gaz çözünürlük katsayıları Polipropilen (Y şeklinde) 6.7 Polietilen (dolaşım tüpü) 16.2 Lateks kauçuk (torba) 19.3 Lateks kauçuk (körüklü tüp) 10.4 Polivinil klorür (endotrakeal tüp) 34.7 Desfluran kimyasal olarak stabildir. Bilinen tek yıkım reaksiyonu, soda lime ile doğrudan etkileşerek düşük düzeylerde floroform (CHF3) oluşturmasıdır. Oluşan CHF3 miktarı, MAC-eşit dozlarda uygulanan izofluranla oluşan miktarla aynıdır. Kuvvetli asitlerin varlığında bilinen bir yıkım reaksiyonu yoktur. Paslanmaz çelik, pirinç, aluminyum, nikel kaplanmış pirinç, bakır ya da berilyumla etkileşmez. Desfluran karaciğerde minimum biyotransformasyona uğrar; %0.02’den daha azı idrarla metabolitleri halinde atılır. 25 yaşındaki bir erişkine oksijenle birlikte uygulandığında minimum alveoler konsantrasyonu (MAC) %7.3’dür. MAC değeri, ilerleyen yaşla ve opioid ya da benzodiazepin gibi depresanlarla birlikte kullanıldığında azalır. Desfluranın klinik etkileri, solunan konsantrasyonu ile orantılıdır. Uygulanan anestezi süreleri ve uyanma süreleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Günübirlik laparoskopi uygulanan 178 kadın hastaya fentanil (1.5-2.5 g/kg) ile premedikasyon uygulanmış, anestezi 2.5 mg/kg propofol, desfluran / %60 azot protoksit / O2 ya da tek başına desfluran ile başlatılmıştır. Anestezi idamesinde ya 1.5-9.0 mg/kg/saat propofol ve %60 azot protoksit içerisinde %2.6-8.4 desfluran ya da oksijen içerisinde %3.1-%8.9 desfluran uygulanmıştır. GÜNÜBİRLİK CERRAHİ (LAPAROSKOPİ) UYGULANAN 178 KADIN HASTADA (20-47 YAŞ GRUBU) UYANMA SÜRELERİ DAKİKA OLARAK ORTALAMA  STANDART SAPMA İndüksiyon Propofol Propofol Desfluran/N2O Desfluran/O2 İdame Propofol/N2O Desfluran/N2O Desfluran/N2O Desfluran/O2 Hasta sayısı n=48 N=44 N=43 N=43 Yaş ortalaması 30 (20-43) 26 (21-47) 29 (21-42) 30 (20-40) Anestezi uygulama süresi 4953 (8-336) 4535 (11-178) 4429 (14-149) 4126 (19-126) Göz açma süresi 73 (2-19) 52* (2-10) 52 (2-12) 42 (1-11) Adını söyleme süresi 94 (4-22) 83 (3-18) 73* (3-16) 73* (2-15) Oturma süresi 8034 (40-200) 8655 (3-320) 8138 (35-190) 7738 (35-200) Yürüme süresi 1106 (47-285) 12285 (37-375) 10859 (48-220) 10866 (49-250) Taburcu süresi 15275 (66-375) 15780 (73-385) 15066 (68-310) 15573 (69-325) *Tüm gruplar propofol-propofol/N2O (indüksiyon ve idame) gruplarıyla Dunnett testi kullanılarak karşılaştırılmış ve aradaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.005). Anestezi sonrası 1 saatten daha fazla süreli karşılaştırmalara ait sonuçlar gruplar arasında farklılıklar göstermemiştir ve grup içi büyük değişime sahiptir. Premedikasyon yapılmayan 88 hastada anestezi tiopental (3-9 mg/kg) ya da oksijen içerisinde desfluranla başlatılmıştır. Anestezi idamesinde %60 azot protoksit içerisinde %0.7-1.4 isofluran, %60 azot protoksit içerisinde %1.8-7.7 desfluran ya da oksijen içerisinde %4.4-11.9 desfluran kullanılmıştır. GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULANAN 42 KADIN 46 ERKEK HASTADA (19-70 YAŞ GRUBU) UYANMA SÜRELERİ DAKİKA OLARAK ORTALAMA  STANDART SAPMA İndüksiyon Tiyopental Tiyopental Tiyopental Desfluran/O2 İdame İsofluran/O2 Desfluran/ O2 Desfluran/ O2 Desfluran/O2 Hasta sayısı n=23 N=21 N=23 N=21 Yaş ortalaması 43 (20-70) 40 (22-67) 43 (19-70) 41 (21-64) Anestezi uygulama süresi 4923 (11-94) 5019 (16-80) 5027 (16-113) 5123 (19-117) Göz açma süresi 137 (5-33) 93* (4-16) 128 (4-39) 82 (4-13) Adını söyleme süresi 1710 (8-44) 114* (6-19) 1510 (6-48) 93* (5-14) Yürüme süresi 19587 (124-385) 17680 (101-315) 16835 (119-258) 18142 (02-252) Taburcu süresi 20553 (153-365) 20241 (144-315) 19735 (155-280) 19437 (134-285) *Tüm gruplar tiyopental/isofluran/N2O (indüksiyon ve idame) gruplarıyla Dunnett testi kullanarak karşılaştırılmış ve aradaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşturn (p<0.05). Anestezi sonrası 1 saatten daha fazla süreli karşılaştırmalara ait sonuçlar gruplar arasında farklılıklar göstermemiştir ve grup içi büyük değişime sahiptir. Anesteziden uyanma, %60 azot protoksit içerisinde 0.5 MAC desfluran ya da isofluran uygulamasıdan 30, 60 ve 90 dakika sonra subjektif ve objektif testler ile değerlendirilmiştir. Anestezi sonrası 30’uncu dakikadaki psikometrik testlere desfluran alan hastaların %76’sı, isofluran alanların %43’ünün yanıt verebildiği gözlenmiştir. DERLENME TESTLERİ: PREOPERATİF BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ YÜZDELERİ 15 ERKEK, 22 KADIN, YAŞ ORTALAMASI 20-65 YÜZDE ORTALAMA STANDART SAPMA Anestezi sonrası 60’inci dakika Anestezi sonrası 90’ıncı dakika İdame Desfluran/N2O İsofluran/N2O Desfluran/N2O İsofluran/N2O Konfüzyon 666 478 757* 568 Yorgunluk 709* 336 8912 478 Uyku hali 665* 368 767* 499 Sakarlık 655 498 807* 579 Rahat hissetme 597* 306 608* 317 DSST+ skoru 744* 509 754* 557 Trieger++ testi 675 746 906 837  Görsel analog ölçek (değerler 0-100 arası değişmektedir. Başlangıç değeri: 100) + DSST: Digit Symbol Substitution Test ++ Trieger Testi: Nokta bağlantı testi * Farklılıklar iki örneklemli t testine göre istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Desfluran, ilave başka ilaç almayan 20 gönüllü üzerinde çalışılmış ve kontrollü ventilasyon altındaki hemodinamik etkileri aşağıdaki gibi bulunmuştur (PaCO2 38 mmHg). 12 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE KONTROLLÜ VENTİLASYON SIRASINDA DESFLURANIN HEMODİNAMİK ETKİLERİ, YAŞ ORTALAMASI 15-26 Kalp Atım Hızı (atım/dakika) Ortalama Arter Basıncı (mmHg) Kalp İndeksi (litre/dakika/m2) Total MAC eşdeğeri End-tidal %Des/O2 End-tidal %Des/N2O O2 N2O O2 N2O O2 N2O 0 %0 %21 %0 %0 694 (63-76) 706 (62-85) 859 (74-102) 869 (74-102) 3.70.4 (3.0-4.2) 3.70.4 (3.0-4.2) 0.8 %6 %94 %3 %60 735 (67-80) 778 (67-97) 615* (55-70) 695* (62-80) 3.20.5 (2.6-4.0) 3.30.5 (2.6-4.1) 1.2 %9 %91 %6 %60 805* (72-84) 777 (67-90) 598 (44-71) 638* (47-74) 3.40.5 (2.6-4.1) 3.10.4* (2.6-3.8) 1.7 %12 %88 %9 %60 9414* (78-109) 799 61-81 5112 (31-66) 596* (46-68) 3.50.9 (1.7-4.7) 9.00.4* (2.4-3.6) * Farklılıklar iki örneklemli t testine göre istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Aynı gönüllüler desfluran anestezisi altında spontan solutulduklarında, sistemik vasküler direnç ve ortalama arter kan basıncında düşme, kalp indeksi, kalp atım hızı, atım hacmi ve santral ven basıncında (CVP), gönüllüler bilinçliyken bulunan değerlere göre yükselme gözlenmiştir. Kalp indeksi, atım hacmi ve CVP, gönüllüler spontan solurken, kontrollü solumada ölçülen değerlere göre daha fazla bulunmuştur. Aynı gönüllülerde spontan soluma sırasında, desfluran konsantrasyonunun %3’den %12’ye arttırılması tidal volümde düşme, arter karbondioksit basıncında ve solunum hızında artmaya neden olmuştur. Aynı dozlarda desfluranın %60 azot protoksitle kombinasyonu, tek başına desfluran uygulandığında bulunan sonuçlara benzer sonuçlar vermiştir. Desfluranla oluşan solunum depresyonu diğer potent inhalasyon anestezikleriyle oluşanlara benzerdir. 1.5 MAC üzerinde desfluran uygulanması apneye neden olabilir. Desfluran klinik araştırmalarda günübirlik (n=1061), kardiyovasküler (n=277), geriyatrik (n=103), nöroşirürji (n=40) ve pediyatrik (n=235) olmak üzere toplam 1843 hastada araştırılmıştır. Bu hastalara ve 1043 desfluran uygulanmamış kontrol grubu hastalarına ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. Desfluran erişkinlerde maske ile anestezi indüksiyonunda da kullanılabilmesine rağmen yüksek oranda solunum yolu iritasyonuna (öksürük, nefes tutulması, apne, sekresyon artışı, laringospazm) neden olur. Bu bulguların görülme oranları için “YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER” bölümüne bakınız. Günübirlik Cerrahide Desfluran 792 hastayı (18-76 yaşları arasındaki, yaş ortalaması 32 olan ve ASA I, II ve II fiziksel durumdaki) içeren ve 21 merkezde uygulanan çalışmalarda azot protoksit içinde desfluran ile azot protoksit içinde isofluran kullanımı karşılaştırılmıştır. İNDÜKSİYON: Anestezi indüksiyonuna tiopental ile başlanıp, desfluran ya da isofluranla devam edilmiştir. %90 ya da daha düşük oksihemoglobin desatürasyonu görülme oranı desfluran grubunda %7 iken isofluran alan hastalarda %5 bulunmuştur. İDAME VE DERLENME: Azot protoksit ile birlikte ya da azot protoksit olmaksızın desfluran ya da diğer anestezikler genel olarak iyi tolere edilmişlerdir. Desfluran ve diğer anestezikler taburculuk süresi açısından karşılaştırıldığında bir farklılık saptanmamıştır. Bir günübirlik cerrahi çalışmasında, hastalara 4.2 - 4.4 mg/kg tiopental, 3.5 - 4.0 g/kg fentanil, 0.05 - 0.07 mg/kg vekuronyum ve oksijen ve %70 azot protoksit içinde ya %3 desfluran ya da %0.6 isofluran standart anestezi protokolü olarak uygulanmıştır. Uyanma süreleri belirgin olarak farklı, oturma ve taburculuk süreleri eşit bulunmuştur. %60 AZOT PROTOKSİT İÇERİSİNDE %3 DESFLURAN VE %0.6 İSOFLURAN UYGULANAN GÜNÜBİRLİK CERRAHİ HASTALARINDA UYANMA SÜRELERİ (20-65 YAŞ GRUBU 16 ERKEK, 22 KADIN) İsofluran Desfluran Sayı 21 17 Anestezi süresi (dakika) 12780 9855 Emirlere uyma süresi (dakika) 11.17.9 6.52.3* Oturma süresi (dakika) 11327 9556 Taburculuk süresi (dakika) 23140 20754 * farklılık isofluran grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05) Kardiyovasküler Cerrahide Desfluran Desfluran, 558 hastayı içeren 15 merkezde yapılan toplam 7 çalışmada koroner arter baypas grefti (CABG), abdominal aort anevrizması, periferik vasküler ve karotis endarterektomi cerrahisinde isofluran, sufentanil ya da fentanil ile karşılaştırılmıştır. Desfluran-sufentanil grubu hariç tüm hastalara volatil anesteziklerle birlikte intravenöz opiyoidler (genellikle fentanil) verilmiştir. Kan basıncı ve kalp atım hızı volatil anestezik konsantrasyonu ya da opiyoidlerle ve gerektiğinde kardiyovasküler ilaçlarla kontrol edilmiştir. Desfluran, 277 hastanın 253’ünde O2 içerisinde uygulanmıştır. CERRAHİ TÜRÜ VE KULLANILAN ANESTEZİĞE GÖRE KARDİYOVASKÜLER HASTALAR 27-87 YAŞ ARASI (YAŞ ORTALAMASI 64) 418 ERKEK, 140 KADIN Cerrahi Türü 13 Merkez 1 Merkez 1 Merkez İsofluran Desfluran Sufentanil Desfluran Fentanil Desfluran CABG 58 57 100 100 25 25 Abdominal Aorta 29 25 - - - - Periferik Vasküler 24 24 - - - - Karotis Endarterektomi 45 46 - - - - Toplam 156 152 100 100 25 25 Desfluran ve diğer anesteziklerin kullanıldığı gruplarda kardiyovasküler komplikasyonlar (ölüm, miyokard enfarktüsü, ventriküler taşikardi, fibrilasyon, kalp durması) açısından farklılık bulunmamıştır. ANESTEZİ İNDÜKSİYONU: Desfluran, koroner arter hastalarında ya da kan basıncının ve kalp hızının yükselmesi istenmeyen hastalarda tek anestezik olarak kullanılmamalıdır. Desfluran ve sufentanilin karşılaştırıldığı çalışmalarda anestezi indüksiyonu opioid kullanmadan desfluranla yapılan hastaların 14’ünde yeni geçici iskemi görülürken, sufentanil uygulananlarda iskemi görülmemiştir. Desfluran uygulanan grupta ortalama kalp hızı, arter basıncı ve pulmoner kan basıncı artıp, atım hacmi azalırken, sufentanil grubunda değişiklik görülmemiştir. Her iki grupta da kardiyovasküler ilaçlar kullanılmıştır: özellikle desfluran grubunda esmolol (%56’ya karşılık %0) ve sufentanil grubunda fenilefrin (%43’e karşılık %27) kullanılmıştır. Diğer bir merkezde yapılan çalışmada, anestezi indüksiyonunda 10g/kg fentanil kullanıldığında, EKG incelemelerinde düşük oranda miyokard iskemisi görülmüş ve desfluranla isofluran arasında fark olmadığı gösterilmiştir. Desfluran, anestezi indüksiyonu için koroner arter hastalarında kullanılacaksa diğer ilaçlarla, tercihen intravenöz opioidler ve hipnotiklerle birlikte uygulanmalıdır. İDAME VE DERLENME: Fentanil’le birlikte uygulanmış desfluran ya da isofluran anestezisi çalışmalarında hemodinamik verilerde ya da miyokard iskemisi oranında farklılık görülmemiştir. Desfluran ve sufentanilin karşılaştırıldığı çalışmada, prekardiyopulmoner baypas döneminde, hastalarda hemodinamiği kontrol altında tutabilmek için desfluran grubunda daha fazla inravenöz opioid gereksinimi olmuştur. Bu dönem süresince desfluran (99 kişide 18) ve sufentanil (98 kişide 9) uygulanan gruplarda EKG ya da ekokardiyografide görülen iskemi oranlarında istatistiksel olarak farklılık görülmemiştir. Desfluran uygulanan grupta, EKG’de görülen miyokard iskemisinin süresi ve şiddeti daha az bulunmuştur. Kardiyopulmoner baypastan sonra ve ICU sırasında miyokard iskemisi oranı gruplar arasında farklılık göstermemiştir. Geriatrik Cerrahide Desfluran 6 merkezde yapılan çalışmalarda, N2O içerisinde desfluran, yaşları 57 ile 91 arasında değişen (ortalama 71) 203 (ASA II ya da III) hastada N2O içerisinde isofluran ile karşılaştırılmıştır. ANESTEZİ İNDÜKSİYONU: İntübasyon için hastaların çoğuna önce fentanil (ortalama 2 g/kg) ve oksijen verilmiş, ve daha sonra tiyopental (ortalama 4.3 mg/kg iv) ya da tiyamilal (ortalama 4 mg/kg iv) ve süksinilkolin (ortalama 1.4 mg/kg iv) verilmiştir. İDAME VE DERLENME: %0.5-7.7 (ortalama %3.6) desfluran ile birlikte %50-60 N2O uygulaması sırasında kalp hızı ve arter kan basıncı, indüksiyon öncesi başlangıç değerlerinin %20’lik alt üst değişim sınırları içerisinde devam etmiştir. Anestezi indüksiyonu, idamesi ve derlenmesi sırasındaki kardiyovasküler değerlerde ve operasyon sonrası mide bulantısı ve kusma oranlarında isofluran/N2O uygulananlara göre farklılık gözlenmemiştir. Görülen en yaygın kardiyovasküler advers etki olan hipotansiyonun oranı desfluan uygulananlarda %8, isofluran uygulananlarda %6 olarak bulunmuştur. Nöroşirürjide Desfluran Desfluran, yaşları 26 ile 76 arasında değişen (ortalama 48) intrakraniyal lezyonu olan (ASA II ya da III) 38 hastada incelenmiştir. ANESTEZİ İNDÜKSİYONU: Anestezi, hiperventilasyon ve tiyopentali de içeren standart nöroanestezi teknikleriyle başlatılmıştır. ANESTEZİ İDAMESİ: %50 N2O içindeki 0.5 MAC desfluran dozuyla çalışılan intrakraniyal tümörlü 8 hastanın serebrospinal sıvı basıncında (CSFP) değişiklik görülmemiştir. İntrakraniyal tümörü olan 9 hastada yapılan diğer bir çalışmada 0.8 MAC desfluran/hava/O2 uygulamasının CSFP’yi indüksiyon sonrası başlangıç değerlerin üstüne çıkarmadığı gözlenmiştir. Diğer bir çalışmada 10 hastaya uygulanan 1.1 MAC desfluran/hava/O2’in CSFP’yi uygulama öncesi değerlerin 7 mm Hg üzerine çıkardığı gözlenmiştir (3-13 mm Hg artış, son basınç değerleri 11-26 mm Hg). Tüm volatil anestezikler, intrakraniyal yer kaplayan lezyonları olan hastalarda intrakraniyal basıncı arttırabilirler. Bu hastalarda, uygulanan desfluran dozu 0.8 MAC ya da daha az olmalı ve kranial dekompresyondan önce; barbitürat indüksiyonu ve hiperventilasyonla (hipokapni) birlikte uygulanmalıdır. Serebral perfüzyon basıncının devamlılığına dikkat edilmelidir. Düşük doz desfluran kullanımı, barbitürat ve mannitolün birlikte uygulanması, desfluranın CSFP üzerindeki etkisini azaltacağı düşünülür. Kraniotomi uygulanmış 9 hasta üzerinde yapılan çalışmada hipokapni durumunda (PaCO2 27 mm Hg) 1 ve 1.5 MAC desfluran uygulanması serebral kan akımını (CBF) arttırmamıştır. 1.25 MAC desfluran/hava/O2 uygulaması PaCO2 ‘nin 27 mmHg’dan 35 mmHg’ya yükselmesine neden olmuştur. Pediyatrik Cerrahide Desfluran Desfluran ya da halotan, N2O ile ya da N2O olmaksızın, yaşları 2 hafta ile 12 yıl arasında değişen (ortalama 2 yıl) 235 ASA I veya II’li hastada incelenmiştir. ANESTEZİ İNDÜKSİYONU: Suprane, bebeklerde ve pediyatrik hastalarda ağır laringospazm, öksürük, nefes tutulması ve sekresyona sebep olduğundan genel anestezi indüksiyonu için kullanılması önerilmemektedir. %26 oranında oksihemoglobin desatürasyonu görülmüştür. (Bkz. “YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER” bölümü). ANESTEZİ İDAMESİ VE DERLENME: Genel anestezi idamesi için gerekli olan desfluran konsantrasyonu yaşa bağlıdır (Bkz. “KİŞİYE GÖRE DOZ AYARLAMASI” bölümü). Desfluran/N2O/O2 ve halotan/N2O/O2 kullanıldığında anestezi idamesi ve derlenme sırasındaki kan basıncı değişimleri aynıdır. İdame sırasında desfluran uygulananlarda kalp hızı halotan uygulananlara oranla dakikada 10 atım daha fazladır. Desfluran ve halotan uygulanan hastalarda mide bulantısı ve kusma oranları açısından farklılık gözlenmemiştir. KİŞİYE GÖRE DOZ AYARLAMASI (Ayrıca Bkz. “UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZ” bölümü). Anestezi öncesi medikasyon: Premedikasyon yapılıp yapılmayacağı ve hangi ilaçların kullanılacağı hastadan hastaya değişir. Klinik çalışmalarda desfluran uygulanacak hastalara genellikle intravenöz opioid ve/ya da benzodiazepin gibi bir opiyoid ile premedikasyon yapılır. ANESTEZİ İNDÜKSİYONU: Bir kısmına premedikasyonda opiyoid uygulanan ve genellikle başlangıç konsantrasyonu %3 olan erişkinlerde, desfluran konsantrasyonu her 2-3 nefeste bir % 0.5-1.0 oranında artırılmıştır. Desfluran, N2O ile ve N2O olmaksızın %4-11 end-tidal konsantrasyonda, 2 ile 4 dakikada anestezi sağlamıştır. Anestezi indüksiyonunda desfluran kullanıldığında üst solunum yolu iritasyonu (apne, nefes tutması, laringospazm, öksürük ve sekresyonlar) bulguları oranı yüksek bulunmuştur (yan etkiler bölümüne bakınız). Erişkinlerde indüksiyon sırasındaki oksihemoglobin desatürasyonu (SpO2

Farmakokinetik Özellikler
Desfluranın plazma örneklerindeki volatil özelliği nedeniyle, atılım-tutulum profili plazma farmakokinetiği olarak kullanılır. Sağlıklı sekiz erkek gönüllüye önce 30 dakika süreyle %70 N2O %30 O2 karışımı, daha sonra 30 dakika süreyle %2.0 desfluran, %0.4 izofluran ve %0.2 halotan karışımı solutulmuştur. 30 dakika süresince solunan end-tidal konsantrasyonlar ölçülmüştür. 30 dakikalık FA/FI (tutulum) değerleri azot protoksit için 1.00, desfluran için 0.91, izofluran için 0.74 ve halotan için 0.58 olarak bulunmuştur. Halotan ve izofluran için ölçülen tutulum değerleri literatürdeki referans değerler ile aynı bulunmuştur. Desfluranın vücut tarafından tutulumu, izofluran ve halotana göre her ölçümleme zamanında daha hızlı olarak bulunmuştur. Beşinci dakikadaki FA/FAO (atılım) değerleri; desfluran için 0.12, izofluran için 0.22 ve halotan için 0.25 olarak bulunmuştur. Desfluranın vücuttan atılımı tüm ölçümleme zamanlarında izofluran ve halotana göre daha hızlı bulunmuştur. Desfluranın beş günlük FA/FAO değerleri izofluran ve halotanın 1/20’si olarak bulunmuştur
Farmasötik Şekli
Sıvı halde inhalasyon gazı
Formülü
Her bir şişede 240 ml desfluran içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Klinik çalışmalarda, yaygın olarak kullanılan preanestezik ilaçlarla (kas gevşeticileri, intravenöz ilaçlar, lokal anestezikler) anlamlı etkileşme görülmemiştir. Suprane’ın diğer ilaçların dağılımı üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Suprane, izofluranda olduğu gibi domuzlarda eksojen epinefrin varlığında prematür ventriküler aritmi yatkınlığını arttırmaz. OPİYOİDLER VE BENZODİAZEPİNLER Suprane’in MAC değerini, benzodiazepinler (20-25 g/kg midazolam) %16, opiyoidler (3-6 g/kg fentanil) %50 oranında düşürür. NÖROMUSKÜLER BLOKE EDİCİ İLAÇLAR Azot protoksit/opiyoid anestezisi ile karşılaştırıldığında, Suprane’in anestezik konsantrasyonları (uygulamadan 15 dakika ya da daha önce verilen) nöromüsküler iletide %95 (ED95) depresyon oluşturmak için gereken süksinilkolin dozunu %30, pankuronyum ve atrakuryum dozlarını %50 oranında azaltmıştır. Suprane‘ın nondepolarizan nöromüsküler blokaj süresi üzerine olan etkisi çalışılmamıştır. Nöromüsküler iletide %95 depresyon oluşturan kas gevşetici dozu (g/Kg) Desfluran Konsantrasyonu Pankuronyum Atrakuryum Süksinilkolin 0.65 MAC/%60 N2O/O2 26 123 - 1.25 MAC/%60 N2O/O2 18 91 - 1.25 MAC/O2 22 120 362 Nöromüsküler bloke edici ilaçların etkilerinin artması için desfluran parsiyel basıncının kaslarda yeterli düzeyde olması gerektiğinden, anestezi indüksiyonunda nöromüsküler bloke edici ilaçların dozunun azalması, endotrakeal entübasyon için uygun durumun yada yeterli kas gevşetici etkinin geç başlamasına neden olabilir. Nondepolarizan ilaçlar arasında, sadece pankuronyum ve atrakuryum çalışılmıştır. Özel kullanım talimatları olmadığında; 1. Endotrakeal entübasyon için nondepolarizan kas gevşeticilerin ya da süksinilkolinin dozunu azaltılmamalıdır. 2. Anestezi idamesinde, nondepolarizan kas gevşetici dozlarının, N2O/opiyoid anestezisindeki dozlara oranla azaltılması uygundur. İlave kas gevşetici uygulaması gerektiğinde doz, sinir stimülasyonundan alınacak yanıtlara göre düzenlenmelidir.
Kontraendikasyonlar
• Desfluran ya da diğer halojenli preparatlara duyarlı olduğu bilinen hastalar • Malign hipertermisi olduğu bilinen ya da malign hipertermiye genetik yatkınlığı olan hastalar
Kullanım Şekli Ve Dozu
Suprane yalnızca desfluran kullanımı için özel olarak tasarlanmış bir vaporizatör kullanılarak genel anestezi uygulaması konusunda eğitim görmüş personel tarafından uygulanmalıdır. Genel anestezi dozu hastadan alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Aşağıdaki tablolar ağırlıklı olarak ASA I ve ASA II fiziksel durumdaki hastalarda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır. Yaşın Suprane’in MAC değerleri üzerine etkileri Ortalama ortalama (yüzde atmosfer) Yaş %100 Oksijen %60 Azot Oksit 2 hafta 9.2  0.0 - 10 hafta 9.4  0.4 - 9 ay 10.0  0.7 7.5  0.8 2 yaş 9.1  0.6 - 3 yaş - 6.4  0.4 4 yaş 8.6  0.6 - 7 yaş 8.1 0.6 - 25 yaş 7.3  0.0 4.0  0.3 45 yaş 6.0  0.3 2.8  0.6 70 yaş 5.2  0.6 1.7  0.4 Opiyoid ya da benzodiazepinler Suprane’in anestezik dozunu düşürür. Aşağıdaki tabloda, ilaç etkileşimlerini araştıran çalışmalardan elde edilen veriler gösterilmektedir. Fentanil veya midazolam ile Suprane’in MAC değerleri Doz 18 – 30 yaş 31 – 65 yaş Fentanil yok 6.4  0.0 6.3  0.4 Fentanil (3 g/Kg) 3.5  1.9 (%46) 3.1  0.6 (%51) Fentanil (6 g/Kg) 3.0  1.2 (%53) 2.3  1.0 (%64) Midazolam yok 6.9  0.1 5.9  0.6 Midazolam (25 g/Kg) - 4.9  0.9 (%16) Midazolam (50 g/Kg) - 4.9  0.5 (%17) Suprane nöromüsküler bloke edici ilaçların gerekli dozunu azaltır (Bkz. “UYARILAR / ÖNLEMLER” bölümü). 2 litre/dakika ya da daha düşük akımlı anestezi idamesinde desfluranın alveoler konsantrasyonu, genellikle solunan konsantrasyonun %10’luk sınırları içerisindedir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
xxxx
Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında , dikey pozisyonda saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Herbiri 240 ml desfluran içeren valf-kapak sistemi takılmış altı şişelik kutularda. Cam şişe, Suprane vaporizatörünün dolum ağzına doğrudan uyan bir kıvrımlı kapak ile kapatılmıştır.
Uyarılar/Önlemler
Pediatrik Kullanım: Desfluran, bebek ve çocuklarda laringospazm (%50), öksürük (%72), nefes tutulması (%68), sekresyon artışı (%21) ve oksihemoglobin desatürasyonuna (%26) neden olabileceğinden genel anestezi indüksiyonu için maske ile kullanımı önerilmemektedir. Suprane yalnızca Desfluran kullanımı için özel olarak tasarlanmış bir vaporizatör kullanılarak genel anestezi uygulaması konusunda eğitim görmüş personel tarafından uygulanmalıdır. Solunum yolunun açık tutulması, yapay solunum, oksijenizasyon ve dolaşım resüsitasyonu için gerekli cihazlar anında kullanıma hazır olmalıdır. Anestezi derinleştikçe hipotansiyon ve solunum depresyonu artar. Suprane ile anestezi idamesi sırasında, artan konsantrasyonlarda kan basıncında doza bağımlı olarak düşme meydana gelir. Kan basıncında aşırı düşme, anestezi derinliği ile ilgilidir ve bu durum Suprane‘in solunan konsantrasyonu azaltılarak düzeltilebilir. Bir MAC’ın üzerindeki Suprane konsantrasyonları kalp hızını arttırabilir. Bu nedenle kalp hızının artması yetersiz anestezinin göstergesi olmayabilir. İntrakraniyal yer kaplayan lezyonları olan hastalarda, Suprane 0.8 MAC ya da daha düşük dozlarda, barbitürat indüksiyonu ve hiperventilasyonla (hipokapni) birlikte uygulanmalıdır. Serebral perfüzyon basıncını kontrol etmek için uygun ölçümler yapılmalıdır. Koroner arter hastalığı olanlarda, normal hemodinamiğin sağlanması miyokard iskemisinin önlenmesinde önemlidir. Suprane; koroner arter hastalığı olanlarda ya da kan basıncı ve kalp hızının artması istenmeyen hastalarda tek anestezik olarak kullanılmamalıdır. Tercihan intravenöz opiyoid ve hipnotikler olmak üzere diğer ilaçlarla beraber kullanılmalıdır. Özellikle anestezi indüksiyonunda olmak üzere %12’nin üzerinde solunan desfluran konsantrasyonları hastalara güvenle uygulanabilir. Bu konsantrasyonlar, oksijen konsantrasyonunu seyreltir. Birlikte nitröz oksit ya da hava kullanılıyorsa, yeterli oksijen konsantrasyonunun sürdürülebilmesi için nitröz oksit yada havanın azaltılması gerekebilir. Hastalar uyanma odasından çıkarılmadan önce genel anestezinin etkileri dikkatle değerlendirilmelidir. Diğer inhalasyon anesteziklerinde olduğu gibi Suprane kuru karbondioksit absorbanlarıyla etkileşerek bazı hastalarda karboksihemoglobin seviyelerini yükseltebilen karbonmonoksit oluşumuna neden olabilir. Uzun süreli ve yüksek akımlı taze gaz karbondioksit absorbanlarından geçirildiğinde, baryum hidroksit lime ve soda lime’ın kuruyabileceği bildirilmiştir. Karbondioksit absorbanının kuruduğundan şüphelenildiğinde, hemen değiştirilmesi önerilmektedir. Diğer halojenli anesteziklerle olduğu gibi, Suprane daha önce halojenli anesteziklerin kullanılması nedeniyle duyarlı hale gelmiş hastalarda duyarlılık hepatitine neden olabilir. Malign Hipertermi: Yatkınlığı olan kişilerde, potent inhalasyon anestezikleri yüksek oksijen tüketimine neden olan iskelet kasında hipermetabolik duruma ve klinikte malign hipertermi olarak bilinen sendroma neden olabilirler. Genetik olarak yatkın domuzlarda desfluran malign hipertermi oluşturmuştur. Klinik olarak hiperkapni görülür ve kas rijiditesi, taşikardi, taşipne, siyanoz, aritmiler, ve/veya düzensiz kan basıncı eşlik edebilir. Bu nonspesifik bulgular bazen yüzeyel anestezi; akut hipoksi, hiperkapni ve hipovolemi sırasında da görülebilmektedir. Malign hiperterminin tedavisi; neden olan ilaçların kesilmesi, intravenöz dandrolen sodyum uygulanması ve destek tedavisinin uygulanmasıdır (ayrıntılı bilgi için dandrolen sodyum prospektüsüne bakılmalıdır). Geç dönemde böbrek yetmezliği gelişebileceğinden mümkünse idrar çıkışı takip edilmelidir. Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği: Kronik böbrek yetmezliği olan desfluran uygulanan 9 hasta, isofluran uygulanan 9 hasta ile karşılaştırılmıştır (serum kreatinin 1.5-6.9 mg/dl). İki grup arasında böbrek fonksiyonlarını da içeren biyokimyasal testler açısından farklılık bulunmamıştır. Benzer şekilde böbrek transplantasyonunda desfluran (n=26) ve isofluran (n=30) uygulanan hastalar arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Karaciğer yetmezliği (viral hepatit, alkolik hepatit ya da siroz) olan desfluran uygulanan 8 hasta isofluran uygulanan 6 hasta ile karşılaştırıldığında karaciğer enzimleri ve karaciğer fonksiyonlarını da içeren biyokimyasal ve hematolojik testler açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Karsinojenite, Mutajenite ve Fertilite Üzerine Etkiler Desfluran ile hayvan karsinojenite çalışmaları yapılmamıştır. Desfluran ile yapılan in vitro ve in vivo genotoksisite çalışmalarında mutajenite ve kromozomal hasar gösterilmemiştir. Yapılan genotoksisite testleri, Ames mutasyon sayımı, insan lenfositlerinde metafaz analizi, fare mikronükleus sayımını içermektedir. Fertilite günde 1 MAC - saat kullanımdan etkilenmemiştir (dişi ve erkekler için sırasıyla, kümülatif 14 ve 63 MAC - saat). Yüksek dozlarda fertiliteyi etkileyebilecek parental toksisite (ölüm ve kilo alımında azalma) gözlenmiştir. Teratojen Etkiler: Organogenez sırasında yaklaşık 10 ve 13 kümülatif MAC-saat Suprane uygulanan sıçan ya da tavşanlarda herhangi bir teratojenik etki gözlenmemiştir. Yüksek dozlarda, implantasyon sonrası kayıp ve maternal toksisitede artış gözlenmiştir. Bununla birlikte, 10 kümülatif MAC-saat desfluran uygulanan tavşanlarda, preterm sezeryan ile doğurtulan erkek yavruların vücut ağırlıklarında %6 azalma gözlenmiştir. Gebelik ve Laktasyon Üzerine Etki Gebelik Kategori B: Gebelerde yapılmış kontrollü ve yeterli çalışmalar yoktur. Suprane gebelik sırasında, ancak sağlayacağı yarar, fetüs üzerindeki oluşturabileceği muhtemel riski haklı kılıyorsa, kullanılmalıdır. Onbeşinci gestasyon gününden 21’inci laktasyon gününe kadar günde 1 MAC desfluran uygulanan sıçanlarda distoni görülmemiştir. Yavruların doğum ve laktasyon sırasındaki vücut ağırlıkları kontrol grubuyla benzer düzeylerdedir. Laktasyon süresince yavrularda uygulamayla ilgili kişilik değişiklikleri gözlenmemiştir. Doğumda kullanım: Doğum sırasında desfluran kullanımının güvenliği gösterilmemiştir. Emziren annelerde kullanım: Sütteki desfluran konsantrasyonları anesteziden 24 saat sonra klinik açıdan muhtemelen önemli düzeylerde değildir. Hızlı atılım nedeniyle sütteki desfluran konsantrasyonu diğer volatil potent anesteziklere göre daha düşük seviyelerdedir. Geriatrik Kullanım: 70 yaşındaki bir hastada desfluranın ortalama MAC değeri yaklaşık olarak 20 yaşındaki hastanınkinin 2/3’ü kadardır. (Doz ve uygulama bölümüne bakınız) Pediatrik Kullanım: Bebek ve çocuklarda laringospazm, öksürük, nefes tutulması, sekresyon artışı ve oksihemoglobin desatürasyonuna neden olabileceğinden, Suprane‘in genel anestezi indüksiyonunda maske ile kullanımı önerilmemektedir (Bkz. “UYARILAR /ÖNLEMLER” bölümü). Nöroşirürjide Kullanım: Suprane, intrakranial yer kaplayıcı lezyonu olan hastalara uygulandığında serebrospinal sıvı basıncını (CSFP) doza bağımlı olarak arttırabilir. Serebrospinal sıvı basıncı yüksek olduğu bilinen ya da şüphesi olan hastalarda, desfluran dozu 0.8 MAC ya da daha az olmalı ve kranial dekompresyondan önce barbitürat indüksiyonu ve hiperventilasyonla (hipokapni) birlikte uygulanmalıdır. Serebral perfüzyon basıncının devamlılığına dikkat edilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
İstenmeyen etkilerin çoğunluğu ABD’de yapılmış kontrollü klinik çalışmalardan elde edilmiştir. Çalışmalar premedikasyon, diğer anestezikler ve çeşitli cerrahi işlemler uygulanarak yapılmıştır. İstenmeyen etkilerin çoğunun hafif düzeyde ve geçici olduğu bildirilmiştir. İstenmeyen etkiler, cerrahi işlemin kendisine, hastanın özelliklerine ve/veya uygulanan ilaçlara bağlı olabilir. Klinik çalışmalarda toplam 1843 hastaya desfluran uygulanmıştır. 370 erişkin ve 152 çocuk hastada indüksiyon yalnızca desfluranla uygulanmış, 687 hastada desfluranla idame anestezisi sağlanmıştır. İstenmeyen etkilerin sıklığı, etkilerin gözlendiği hasta yüzdesidir. SIK GÖRÜLENLER (>%1) Maske İndüksiyonunda Görülen Yan Etkiler: • Erişkin hastalar: Nefes tutulması: %39, öksürük: %34, apne: %15, sekresyon artışı*, laringospazm*, oksihemoglobin desatürasyonu (SpO2<%90)*, farenjit*. • Pediyatrik hastalar: Öksürük: %72, nefes tutulması: %66, laringospazm: %50, oksihemoglobin desatürasyonu (SpO2<%90): %26, sekresyon artışı: %21, bronkospazm* (Bkz. “UYARILAR / ÖNLEMLER” bölümü). Anestezi İdamesi ya da Derlenme Sırasında Görülen Yan Etkiler: Erişkin ve pediyatrik hastalar: Başağrısı, bradikardi, hipertansiyon, nodal aritmi, taşikardi, bulantı (%27), kusma (%16), sekresyon artışı, apne*, nefes tutulması, öksürük artışı*, laringospazm*, farenjit, konjunktivit (konjunktival hiperemi). NADİR GÖRÜLENLER (<%1) Klinik çalışmalarda gözlenmeyen ancak literatürde bildirilen ve nadir olduğu düşünülen etkiler yan etkiler şunlardır: Aritmi, anormal elektrokardiyogram, miyokard iskemisi, vazodilatasyon, hepatit, ajitasyon, başdönmesi, astım, dispne, hipoksi. SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ GÖSTERİLEMEMİŞ NADİR YAN ETKİLER (<%1) Ateş, hemoraji, miyokard enfarktüsü, yüksek kreatin fosfokinaz, miyalji, pruritus. Laboratuvar Bulguları: Diğer anesteziklerin kullanımında olduğu gibi glukoz ve lökosit sayısında geçici yükselme olabilir. Kötüye Kullanım ve Bağımlılık: Desfluranın potansiyel kötüye kullanımı ve bağımlılık yapıcı etkisi konusunda çalışmalar yapılmamıştır. Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkileri : Suprane’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, hastalar genel anestezi sonrasında araç sürme ve makine kullanma yeteneğinin bozulabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Anesteziden sonraki 24 saat içinde bu gibi işlerden kaçınılması önerilir.