Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka SYNAX
Etken Madde Kodu SGKFFV-NAPROKSEN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07585
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,97 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E076G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Belirtileri : Uyuklama, mide yanması, bulantı, kusma
 
Tedavi : Hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Genel semptomatik ve supportif tedbirler uygulanır. 0.5 mg/kg aktif karbon kan seviyelerini azaltabilir. LD değerleri 50 hayvan cinsine göre 543-4110 mg/kg arasındadır. Hemodiyaliz etkisizdir.
 
 
 
 
Endikasyonlar
Analjezik-antienflamatuvar olarak ;
 
Primer ve sekonder dismenore, diş çekimi sonrası ağrılar, postoperatif, post-partum ve ortopedik operasyon sonrası ağrılar, kas-iskelet sistemi ağrıları, travmatik yumuşak doku zedelenmeleri, burkulma ve zorlanmalar, disk hernisi, bursitis, tendinitis.
Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisinde kullanılır.
 
Antiromatizmal olarak ;
 
Romatoid artrit, osteoartrit, juvenil artrit, ankilozan spondilit, "polymyalgica rheumatica" ekstra-artiküler romatizmal sendromlar.
 
Anti-gut ajanı olarak ;
Akut-gut nöbetlerinin tedavisi için kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Naproksen sodyum nonsteroid antienflamatuvar ilaçların (NSAİD) arilasetik asid grubundan bir madde olup analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar etkilere sahiptir.

Bu maddelerin ortak özelliği prostaglandin (ağrı oluşmasında rolü var) sentezini katalize eden siklooksigenaz enzimini inhibe ederek etki göstermeleridir.

Naproksen sodyumun analjezik etkisi postoperatif, postpartum, ortopedik ve dismenoreli hastalarda kontrollü klinik araştırmalarla gösterilmiştir.

Analjezik etki 1 saatte başlar ve 7 saat kadar sürer. Naproksen sodyum bir narkotik analjezik değildir ve merkezi sinir sistemini etkilemez.

Romatoid artrit, osteoartrit, juvenil artrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, gut hastaları üzerinde yapılan kontrollü klinik araştırmalar Naproksen sodyumun en az diğer NSAİD’lar kadar veya daha çok etkili olduğunu, buna karşın yan etkilerine daha az rastlandığını göstermiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Naproksen sodyum ağız yoluyla alındıktan sonra mide-barsak kanalından çabuk ve tam olarak absorbe olur. Doruk plasma konsantrasyonları 1-2 saatte, tek düzey (steady-state) seviyeleri 4-5 dozdan sonra oluşur.

Naproksen anyonunun insanlarda biyolojik yarı ömrü yaklaşık 13 saattir. Terapötik plasma düzeylerinde ilacın % 99'u başlıca Naproksen, 6-0 desmetilnaproksen ve konjugeleri şeklinde idrarla çıkar. Naproksen sodyum ilaç metabolize eden enzimlerde endüksiyon yapmaz.

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü
275 mg Naproksen sodyum (250  mg Naproksen ve 25 mg -yaklaşık 1 mEq- Sodyum) içerir.
 
Boyar madde olarak; Titandioksit kullanılmıştır.
İlaç Etkileşmeleri
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
 
Her nekadar Naproksen sodyum için bildirilmemişse de NSAİD'lerin aşağıdaki etkileşimleri dikkate alınmalıdır.
 
1) NSAİD'ler Kumarin, Fenitoin, Sulfonamid ve Sulfonilüre sınıfı ilaçların serbest plasma fraksiyonlarını arttırabilir.
 
2) Lityum klirensini azaltarak lityum toksisitesinin artmasına neden olabilir.
 
3) Furosemid'in natriüretik etkisini azaltabilirler.
 
4) Beta-reseptör antagonistlerinin antihipertansif etkisini azaltabilirler.
 
5) Naproksen Probenesid ile birlikte verildiğinde Naproksen anyonunun yarı ömrü uzar ve plasma seviyeleri yükselir.
 
6) Deneysel hayvan modellerinde Naproksen Metotreksat'ın tübüler sekresyonunu azaltarak toksisitesinin artmasına neden olmuştur.
 
DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ :
 
Naproksen sodyum alanlarda trombosit agregasyonu azalabilir ve kanama zamanı uzayabilir.
Kontraendikasyonlar

Naproksen'e karşı aşırı duyarlı olanlarda, bronşial astma, burun polipleri ve allerjik riniti olup da NSAİD'lere ve asetilsalisilik aside karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmaz. Aktif peptik ülser, ülseratif kolit ve lejyonel enterit olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
ANALJEZİK OLARAK : Başlangıçta 2 tablet (2x275 mg.) daha sonra 6-8 ara ile 1 tablet (275 mg). Total günlük doz 5 tableti (1375 mg.) geçmemelidir. Gerektiğinde daha yüksek seviyede antienflamatuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg (6 tablet)'a kadar artırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin artığı rapor edilmiştir.
 
ANTİROMATİZMAL OLARAK :
 
a) Başlangıç tedavisi : Genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 defa alınan 2-4 tablettir. (550-110 mg)
 
1. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda.
2. Yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Synax 'a geçilmesi düşünüldüğü durumlarda,
3. Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 3-4 tablet  (825 mg-1100 mg) ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir.
 
b) İdame tedavisi :12 saat aralarla alınan 2-4 tablet (550 mg /1100 mg) şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları hastanın öne gelen şikayetlerine (gece ağrısı, sabah katılığı v.b.) göre düzenlenir.
 
Akut gut tedavisi :
İlk gün 3 tablet (825 mg) ile başlanır. 8 saat sonra 2 tablet (550 mg) daha verilir. Daha sonraki günlerde 8 saatlik aralarla kriz geçinceye kadar 1 tablet (275 mg) şeklinde devam edilir.
 
Akut migren tedavisi :
Muhtemel bir krizin ilk belirtisinde 3 tablet (825 mg) verilir. Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra verilmek kaydıyla aynı gün içinde 1- 2 tablet (275-550 mg) daha verilebilir.
 
Migren profilaksisi :
Günde 2 defa 2'şer tablet (550 mg) 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa ilaç kesilmelidir.
 
Juvenil artrit :
16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

SYNAX 550 mg Fort Film Tablet 10 ve 20 tabletlik blister ambalajda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
SYNAX 275 mg Film Tablet 10 ve 20 tabletlik blister ambalajda
Uyarılar/Önlemler
NSAİD sınıfı diğer ilaçlarda olduğu gibi naproksen sodyum tedavisi sırasında da aşağıdaki olasılıklara karşı önlemler alınmalıdır.
 
1) Kronik kullanım sırasında gastrointestinal kanama veya ülserasyon görülebilir. Bunların sıklığı yaklaşık % 1 kadardır. Alkolizm, sigara ve geçirilmiş Gİ hastalıklar bu riski arttırabilir.
 
2) Hepatik, renal, kardiak fonksiyonları azalmış hastalarda ve yaşlılarda prostaglandinlerin renal perfüzyonu destekleyici etkisi azaldığından renal fonksiyonda dekompensasyon olabilir. Bu etki reversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir.
 
3) Siroz ve diğer karaciğer hastalıklarında ve yaşlılarda total Naproksen plasma konsantrasyonu azalmakla beraber albümine bağlı olmayan serbest fraksiyon artmış olabilir. Bu hastalarda doz dikkatle ayarlanmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
 
4) Prostaglandinlerin klorür reabsorpsiyonu ve antidiüretik hormon üzerindeki inhibitör etkisi NSAİD'ler tarafından azaltılacağından su ve tuz retansiyonunun sakıncalı olabileceği hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği vakalarında Naproksen sodyum dikkatle kullanılmalıdır.
 
5) İlacın gebelikte emniyetle kullanılabileceğini gösteren kontröllü araştırmalar mevcut değildir. Ductus arteriosusun erken kapanmasına neden olabileceğinden gebeliğin sonlarına yakın kullanılmamalıdır.
 
6) Naproksen sodyum plasma konsantrasyonlarının % 1'i kadar süte geçer, emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Karın ağrısı, mide yanması, bulantı, konstipasyon, diyare, stomatit, başdönmesi, uyuklama, tinnitus, ödem, dispne, çarpıntı, lökopeni, hematüri, insomnia, depresyon, pruritus, deri allerjisi, karaciğer fonksiyon test anomalileri, Gİ kanama ve peptik ülser.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.