Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Marka SYNDOL
Etken Madde Kodu SGKFFV-NAPROKSEN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07590
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,5 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,5 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde fonksiyon testleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde fonksiyon testleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Doz Aşımı

---

Endikasyonlar

Nörolojide: Akut migren krizi tedavisi ve profilaksisi, baş ağrıları, nevralji, miyalji, lumbago, siyatalji.

 

Jinekolojide: Primer dismenore, epizyotomi, rahim içi araç (RİA) yerleştirilmesine bağlı enflamasyon ve ağrılar, sezaryen, kürtaj ve post-partum kanama ve ağrılarının azaltılması.

 

Diş Hekimliğinde: Diş ağrıları, diş çekimine bağlı ağrılar, ağız içi ameliyatlarına bağlı enflamasyonlar.

 

Ürolojide: Ürolojik enflamasyonlu ağrılar.

 

Kulak-Burun-Boğazda: Orta ve dış kulak enflamasyonları ve bunlara bağlı tüm ağrılar. Ayrıca, enfeksiyöz tedaviye ek olarak antienflamatuar, analjezik ve antipiretik amaçla.

 

Ortopedi ve Travmatolojide: İncinme ve burkulmaya bağlı tüm enflamasyon ve ağrılar, kas-iskelet sistemi travmaları.

 

Fizik Tedavide: Romatoid artrit, osteoartrit, jüvenil artrit, ankilozan spondilit, tendinit, bursit ve akut gut.

Farmakodinamik Özellikler

Preparatın etken maddesi olan Naproksen sodyum, tuz halde olduğundan daha süratli emilir. Analjezik etkisini baz haline göre daha çabuk etki gösteren ve antipiretik özelliği bulunan, antiromatizmal etkili nonsteroid antienflamatuar bir ilaçtır. Etkisini prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir.

 

Naproksen sodyum ağız yoluyla alındıktan sonra mide-barsak kanalından süratle ve tam olarak emilir. 1-2 saatte doruk plazma düzeyine ulaşır ve 4-5 dozdan sonra bu doruk düzeyde sabit hale gelir.

 

Naproksen sodyum’ un ortalama biyolojik yarılanma ömrü yaklaşık 13 saattir. Tedavi dozlarında % 99’dan fazlası plazma proteinlerine bağlanmaktadır. Verilen dozun yaklaşık % 95’i naproksen, 6-0 desmetil naproksen yada konjugatları şeklinde idrarla atılır.

 

Naproksen sodyum herhangi bir enzim indüksiyonu yapmaz.

 

Post-partum, ortopedik ve uterus kasılmalarına bağlı ağrılarda, dismenorede yapılan kontrollü çift kör çalışmalarla, Naproksen sodyum’ un analjezik özelliği gösterilmiştir. Naproksen sodyum’ un analjezik özelliği 7 saat devam etmektedir. Romatoid artrit’li hastaların Naproksen sodyum’ la tedavisinden sonra eklemlerde şişliğin azalması, ağrının azalması, sabah katılığı süresinin azalması ve yürüyüş mesafesinde artma şeklinde saptanan düzelmeler gözlenmiştir.

 

Osteoartrit’li hastalarda Naproksen sodyum’ un terapötik etkisi, eklem ağrısında azalma, yürüyüş mesafesinde artma, hastalıkla bozulmuş olan günlük yaşam aktivitesine uyumda artma şeklinde gösterilmiştir. Ankilozan spondilit’li hastalarda Naproksen sodyum, gece ağrısını, sabah katılığını ve dinlenme esnasındaki ağrıyı azaltmıştır.

 

Akut-gut’lu hastalarda Naproksen sodyum’ un 24-48 saat içinde eklem ağrılarında, eklemdeki şişlik ve sıcaklık hissinde azalmaya neden olduğu gözlenmiştir.

 

Naproksen sodyum, altın tuzları ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılabilir. Salisilatlar Naproksen sodyum’ un atılımını hızlandırdıklarından genellikle birlikte kullanılmaları önerilmez.

Farmakokinetik Özellikler

---

Farmasötik Şekli

Fort Tablet

Formülü

Her tablet:

550 mg Naproksen Sodyum

(Boyar madde olarak: Opadry C-1185 Pink ) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Naproksen Sodyum, kan proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçları (hidantoin, sülfonamid, sülfonilüre, furosemide, beta bloker, lityum tuzları, oral antikoagulanlar gibi) protein bağlarından koparıp kendisi bağlanabileceğinden, bu tür ilaçların serbest hale geçmesi ve etkilerinin artmasına neden olabilir. Bu tür ilaçlarla birlikte alınacaksa doz ayarlaması yapılmalıdır.

 

Probenesid, ile birlikte verilirse, Naproksen Sodyum’un yarılanma ömrü belirgin olarak artar.

 

Metotroksat ile birlikte alınırsa, metotroksatın tübüler sekresyonu azalır, toksisitesi artabilir.

Kontraendikasyonlar
  • Naproksen sodyum’a duyarlı oldukları bilinen kişilerde,
  • Aspirin yada diğer nonsteroid antienflamatuarlardan herhangi birine karşı astma, rinitis yada ürtiker geliştirenlerde,
  • Aktif mide-duodenum ülseri bulunanlarda,  ülserasyona ve kanamaya eğilimli olanlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Akut migren krizi       : Başlangıçta 1,5 tablet. Gerekirse yarım saat arayla iki defa daha yarımşar tablet. (Günde 1375 mg’ı geçmemelidir.)

 

Migren profilaksisi     : Başlangıçta 1 tablet, 12 saat arayla 1’er tablet.

 

Tüm ağrılar, primer dismenore, Akut tendinit ve bursit: Başlangıçta 1 tablet, 6-8 saat sonra yarım tablet.

 

Akut gut nöbetlerinde         : Başlangıçta 1,5 tablet, takiben 8 saat arayla yarımşar tablet (nöbetler geçene kadar).

 

Gut tedavisi   : Başlangıçta 1,5 tablet, 8 saat sonra 1 tablet, 8 saat sonraki aralıklarda yarımşar tablet (2-3 gün).

 

Romatoid artrit, Osteoartrit, Ankilozan spondilit: başlangıçta 1 tablet, 12 saat arayla 1’er tablet    

 

Jüvenil artrit: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlük doz 10 mg/kg olarak 2 defada verilir.

Genel olarak yetişkinlerde günlük doz 1375 mg’ı, çocuklarda ise 15 mg/kg’ı aşmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Syndol Tablet 275 mg

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

REÇETE İLE SATILIR.

Saklama Koşulları

Oda ısısında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
  • Diğer nonsteroid antienflamatuarlara göre çok daha seyrek ve daha hafif olmakla beraber, Naproksen sodyum mide-barsak kanamasına ve ülserasyona sebep olabilir. Bu nedenle geçmişinde mide-duodenum ülseri olan hastalar yakından izlenmelidir.
  • Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda çok dikkatli kullanılmalı kreatin klirensi  ve idrarda albümin kontrol edilmelidir.
  • Sürrenal fonksiyon testleri yapılacak hastalarda tedaviye 48 saat önce geçici olarak ara verilmelidir. Naproksen sodyum 17 ketosteroid testlerini ve idrarda 5-hidroksi indol asetik asit tayini sonuçlarını bozabilir.
  • Kalp yetmezliği, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli; gerekirse doz ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde fonksiyon testleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Hamile ve Süt verenlerde Kullanımı: Hayvanlarda teratojenik etki saptanmamış olmakla birlikte, Naproksen sodyum gebe kadınlarda denenmemiş olduğundan gebelik esnasında verilmemelidir. Ayrıca, nonsteroid antienflamatuarlar fötüste duktus arteriozus’un kapanmasına, doğumun gecikmesine ve fötüste sarılık oluşmasına neden olabileceğinden, gebelikte gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Naproksen sodyum plazmadakinin %1’i oranında süte geçebileceğinden yeni doğanlarda istenmeyen etkilere yol açmaması için emziren kadınlara verilmemelidir.

Çocuklarda Kullanımı: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Ancak sadece juvenil artritde 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilir. Ender olarak granülositopeni, trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi, alerjik deri döküntüleri de bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.