Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka TADOLAK
Etken Madde Kodu SGKF0M-ETODOLAK Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB08
ATC Açıklaması Etodolak
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A07612
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,85 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,43 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Etodolak ile doz aşımı konusunda bir deneyim bildirilmemesine rağmen, eğer böyle bir durum söz konusu ise standart uygulamalar (gastrik lavaj, aktif kömür uygulaması, genel destekleyici tedavi vb.) tatbik edilmelidir.

Endikasyonlar

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi, akut gut artriti, akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Etodolak prostaglandin biyosentezini inhibe ederek antienflamatuar ve analjezik etki gösteren bir non-steroid antienflamatuardır.

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yolu ile alındığında mide-bağırsak kanalından hızla emilir ve bir saatte maksimum serum konsantrasyonlarına (18,6 mcg/ml) ulaşır. Yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü 7 saattir. Karaciğerde metabolize olur, ama ilacın yaklaşık % 15'i değişmeden atılır. Atılım idrar ile olur.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her Film Tablet: 200 mg Etodolak
Boyar Maddeler: Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Etodolak yüksek oranda serum proteinlerine bağlandığından aynı zamanda kullanılırsa antikoagülanlar gibi ilaçların proteinlere bağlanmasını engelleyebilir. Diğer non-steroidal ilaçlarla alındığında ülser ve hemoraji riski artar. Etodolak oral antikoagülanların ve heparinin etkilerini artırarak gastrik mukozada irritasyon ve kanamalara neden olabilir. Etodolak diüretiklerin aktivitesini azaltabilir. Sulfonamidlerin hipoglisemik etkilerini artırabilir. Lityum plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bilirubin miktar tayini yanlış sonuçlar verebilir. (İdrarda etodolak’ın fenolik metabolitleri bulunduğu için)

Kontraendikasyonlar

Akut peptik ülseri olanlar veya peptik ülser ile ilgili geçmişi olanlarda kullanılmamalıdır. Etodolak’a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Asetilsalisilik asit veya diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve bu ilaçlarla tedavi sırasında astım, rinit, ürtiker gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinlerde : Günde 400-600 mg (2-3 tablet) iki defada veya tek bir doz halinde bir defada alınır.
Günde 600 mg’ın (3 tablet) üstündeki dozlarda güvenli kullanımı tespit edilmemiştir.
Yaşlılarda doz azaltılması gerekmez.
Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tadolak Fort 400 mg 14 Film Tablet

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında nemden koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Blister ambalaj içinde 10 ve 20 film tablet.

Uyarılar/Önlemler
Diğer NSAI ilaçlar gibi Tadolak platalet fonksiyonlarını azaltabilir. Özellikle antikoagülan tedavi gören hastalar gastrointestinal belirtiler yönünden takip edilmeli, kanama meydana gelmiş ise tedavi kesilmelidir. Kalp yetmezliği olanlarda, sirotik ve nefrotiklerde, diüretik alanlarda, kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.
 
GEBELİKTE / EMZİKLİLERDE KULLANIMI:
Yeterli klinik çalışma olmadığından gebelikte ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 
DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Etodolak ile tedavi sırasında rapor edilen yan etkiler; mide bulantısı, epigastrik ağrı, diyare, hazımsızlık, yanma, gaz, konstipasyon, kusma, ülseratif stomatit, dispepsi, gastrit, hematem, melena, rektal kanama, kolit, vaskulit, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, pireksi, kulak çınlaması, deri döküntüsü, prurit, yorgunluk, depresyon, uykusuzluk, konfüzyon, parestezi, tremor, halsizlik, sararma, dispne, ödem, palpitasyonlar, bilirubinuri, hepatik fonksiyon bozuklukları, sarılık, sık idrara çıkma, disüri, angioödem, anaflaktoid reaksiyon, ışığa hassasiyet, ürtiker ve Stevens-Johnson sendromudur.
Nadiren oluşan daha ciddi yan etkiler; gastrointestinal ülserasyondur.
NSAİ ilaçların çeşitli formlarda nefrotoksisiteye yol açtığı olduğu bildirilmiştir. NSAİ'lerin kullanımı interstisyel nefrit, nefrotik sendrom ve renal yetmezliğe yol açabilir. Trombositopeni, nötropeni, agranülasitoz ve anemi nadiren görülür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.