Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TAMIRAL
Etken Madde Kodu SGKEV2-BUTAMIRATE SITRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05DB13
ATC Açıklaması Butamirat
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A12758
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,24 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,56 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Tip 111 25/16 plastik kapaklı, 100 ml'lik amber renkli cam şişede, 15 mlMik plastik şurup ölçeği ile birlikte, karton kutu içerisinde sunulur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Farmakodinamik özelliklere, bildirilen advers etkilerin ve/veya ilgili hedef popülasyon üzerinde gerçekleşen ve araç ya da makine kullanımı ile ilişkili performansı konu alan herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

liutamirat sitrat, baş dönmesine sebep olabileceğinden, hastalar araç ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

 

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

TAMİRAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer. butamirat sitrata veya TAMİRAL'in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

TAMİRAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TAMİRAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damsınız.
TAMİRAL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır. Butamirat sitrat. baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

TAMİRAL 'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse TAMİRAL*i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
T AMİRAL. 5 ml"lik dozunda 10 g"dan daha az gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.

TAMİRAL'in her 5 mLlik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (10 mg sodyum sakarin, 12.5 mg sodyum karboksimetil selüloz) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
TAMİRAL'in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeleIi ya da reçetesiz herhangi hir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında hilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi. TAMİRAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TAMİRAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin TAMİRAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Mide bulantısı
  • İshal
  • Baş dönmesi

Bunlar TAMİRAL*in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
TAMİRAL yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 15 ml (1 ölçek) olmak üzere kullanılır.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:
TAMİRAL sadece ağızdan kullanım içindir.
Ölçek kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
3 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 5 ml
6 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 10 ml
12 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 15 ml (1 ölçek)

Yaşlılarda kullanımı:
TAMİRAL'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
TAMİRAL'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer TAMİRAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAMİRAL kullandıysanız:
TAMİRAL 'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme

TAMİRAL'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMİRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
  • TAMİRAL. 100 ml'lik renkli şişede. 15 ml'lik 2.5, 5. 7.5. 10. 15 ml'ye işaretli plastik ölçekle beraber sunulan şuruptur.
  • TAMİRAL etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.
  • Ani başlayan öksürük, cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

TAMİRAL i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TAMİRAl´İ kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TAMİRAL'i kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

TAMİRAL 7.5 mg / 5 ml Şurup

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

TAMİRAL ile bir başka ilacın etkileşimde bulunduğuna ilişkin kanıt yoktur.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

TAMİRAL`in aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyuklama, bulantı, kusma,diyare, baş dönmesi ve hipotansiyon.

 

Tedavi:

Genel acil yardım yapılmalıdır: Aktif kömür, tuz laksatif (magnezyum sitrat, magnezyum sülfat, sodyum sülfat gibi) ve gerektiğinde semptomatik tedavi uygulanabilir.

 

Etkin Maddeler

Her 5 ml şurup 7.5 mg butamirat sitrat içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antitussif
ATC Kodu: R05DB13
 
Butamirat sitrat kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen, santral etkili bir öksürük kesicidir.
Ajıtitüssif ilaçlar öksürük refleksini öksürük merkezinin inhibisyonu ile, spazmolitik etkiye bağlı akciğerlerdeki öksürük reseptörlerinin duyarlılığını azaltarak veya periferal afferent sinir uçlarının inhibisyonu ile baskılarlar. Butamirat sitrat antitüsif etkisini beyin sapındaki öksürük merkezini inhibe ederek ve bronkospazmolitik aktivitesi ile gösterir.
TAMİRAL öksürük kesici ve bronkospazmolitik etkisi ile öksürüğü etkin bir şekilde keser ve ayrıca spirometrik değerleri ve kan gaz değerlerini kısa sürede düzeltir. Butamirat geniş terapötik pencereye sahiptir.
 
Farmakokinetik Özellikler

Genel Özellikler
Butamirat sitrat. merkezi etkili bir antitussif olup suda çözünebilen hafif mumsu özellikte, beyaz-hafif sarı tozdur. TAMİRAL berrak, renksiz bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 3.25 -5.25tir.

Emilim
Oral yolla alındıktan sonra tam olarak ve hızlı bir şekilde emilir. Doruk kan düzeylerine (Cmax) ulaşma zamanı gerek tablet ve gerekse şurup formlarında farklılık göstermez, yaklaşık olarak 1-1,5 saati alır.

Dağılım
Emildikten sonra organizmadaki davranışı doğrusal farmakokinetik özellik gösterir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır.

Biyotransformasyon
Butamirat. plazmada antitussif aktiviteye sahip metabolitleri olan 2-fenilbutirik aside ve dietilaminoetoksietanole hidrolize olur. 2-fenilbııtirik asidin bir bölümü daha sonra para pozisyonunda hidroksilasyona uğratılarak metabolize edilir.

Eliminasyon
Metabolitleri böbrekler yolu ile atılır. Ana metabolitleri büyük oranda glukuronik aside bağlanarak vücuttan atılır. Yarılanma ömrü (t 1/2) yaklaşık 27 saattir. Tekrarlanan dozlarda vücutta birikimi söz konusu değildir.

Doğrusallık / Doğrusal Olamayan Durum
Farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma düzeyleri verilen dozlara bağlı olarak artış gösterir.

 

Farmasötik Form

Şurup
Berrak, renksiz, çilek tadında ve kokusunda çözelti

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
TAMİRAL için. gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum yada doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebelik dönemi
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi
Butamirat sitratın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Butamirat sitratın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da TAMİRAL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve TAMİRAL tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

Geçimsizlikler

TAMİRAL'in herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 12.05.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır. Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila <1/100); seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000). bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi bozuklukları
Seyrek: Baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar
Seyrek: Mide bulantısı, diyare

Deri ve deri altı doku bozuklukları
Seyrek: Deri döküntüleri

Yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Butamirat sitrat        7.5 mg/5 ml

Yardımcı Maddeler:

Sodyum sakarin                            10 mg/5 ml
Sodyum karboksimetil selüloz        12.5 mg/5 ml
Sorbitol                                   2000 mg/5 ml
Ciliserin                                     250 mg/5 ml

Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Uygulanabilir değildir.

Kontrendikasyonlar

Butamirat sitrata veya şurubun diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

TAMİRAL 7.5 mg/5 ml Şurup

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

TAMİRAL, 5 ml"lik dozunda 10 g'dan daha az (250 mg) gliserin içerir. Gliserin'e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Gebelik döneminde kullanımı ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte ilk üç ay süresince bu ilacın kullanılmaması önerilmektedir.

TAMİRAL"in her 5 ml'lik dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (10 mg sodyum sakarin, 12.5 mg sodyum karboksimetil selüloz) içerir. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

 

 

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
TAMİRAL, antitussif bir ajan olarak yetişkinlerde günde 90 mg. 3 yaşın üstündeki çocuklarda 22.5 mg. 6 yaşın üstündeki çocuklarda 45 mg. 12 yaşın üstündeki çocuklarda 67.5 mg dozlarda kullanılmaktadır.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.
 
3 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 5 ml
6 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 10 ml
12 yaşın üstündeki çocuklarda: Günde 3 defa 15 ml (1 ölçek)
Yetişkinlerde: Günde 4 defa 15 ml (1 ölçek)
 
Uygulama şekli: Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
TAMİRAL'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
TAMİRAL pediyatrik hastalarda pozoloji kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:TAMİRAL'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.
 
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

12.05.2011-232/16

Ruhsat Sahibi
ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No. 88 55020 - SAMSUN
Tel:   (0362) 431 60 45 (Fabrika) (0362 ) 432 60 46 (Fabrika)
Ruhsat Sahibi

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Etiyolojisi değişik akut öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesinde endikedir.

Üretici Bilgileri

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88 55020 - SAMSUN

Yardımcı Maddeler

Sodyum sakarin, benzoik asit, sodyum karboksimetil selüloz, gliserin, sorbitol, çilek esansı, deiyonize su

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sodyum sakarin Benzoik asit

Sodyum karboksimetil selüloz

Gliserin

Sorbitol

Çilek esansı

Deiyonize su