Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş
Marka TEARS
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 32
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01XA20
ATC Açıklaması Suni göz yaşları ve diğer ilişkisiz preparatlar
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A07695
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,03 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E250B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Kutuda, ağzı bükülerek koparılıp, tekrar takılabilen şeffaf plastik tüp, 0.8 ml x 32 adet

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Herhangi bir göz damlasında olduğu gibi TEARS NATURALE® FREE kullandıktan sonra bir süre görmede bulanıklık meydana gelebilir. Bu nedenle hastalara görüşleri netleşinceye kadar tehlikeli araç sürmemeleri veya kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

TEARS NATURALE Free’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 •  Eğer TEARS NATURALE FREE’nin içerdiği maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
 •  Eğer çözeltide renk değişikliği veya bulanıklık fark ederseniz

 TEARS NATURALE Free’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

 •  Eğer gözünüzde devamlı kızarıklık varsa veya iritasyon hissediyorsanız
 •  Eğer gözünüzde ağrı oluşursa
 •  Eğer görüşünüzde bir değişiklik oluşursa

Eğer tüm bu durumlar daha kötüye gidiyorsa ya da 72 saatten daha uzun bir süredir varsa, uygulamayı kesmeli ve doktorunuza başvurmalısınız. 

 

 

TEARS NATURALE Free’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

TEARS NATURALE Free göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Araç ve makine kullanımı

TEARS NATURALE Free kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

 

Diğer ilaçları  ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

 

Başka topikal oküler ilaçlarla da tedavi görüyorsanız, birbirini takip eden iki uygulama arasında 5 dakika ara vermelisiniz.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, TEARS NATURALE Free’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan TEARS NATURALE Free kullanımını kesmeyiniz.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 

 • bulanık görme
 • gözde rahatsızlık
 • gözde yorgunluk
 • gözde yabancı cisim hissi
 • gözde kanlanma
 • gözde kaşıntı

Bunlar TEARS NATURALE Free’nin hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Olağan doz

Hasta göz(ler)e günde 3-4 kez 1-2 damla damlatılır. 

Ancak, sizin özel durumunuza uyması amacıyla doktorunuzun dozu değiştirme olasılığı vardır.

 

TEARS NATURALE Free’yi sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanınız.

 

Eğer TEARS NATURALE Free’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla TEARS NATURALE Free kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla TEARS NATURALE Free kullandıysanız endişelenmeyiniz, ılık su ile yıkayarak gözünüzden uzaklaştırılabilir.

 

TEARS NATURALE Free’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

TEARS NATURALE Free’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

TEARS NATURALE FREE renksiz, berrak bir göz damlasıdır.

 

TEARS NATURALE FREE etkin madde olarak dekstran 70 ve hipromelloz içerir.

 

Farmakoterapötik grup: diğer oftalmolojikler, suni gözyaşları

 

Kutuda, ağzı bükülerek koparılıp, tekrar takılabilen şeffaf plastik 0.8 ml’lik tüpler 32’lik ambalajlarda sunulmaktadır.

 

 TEARS NATURALE Free;

 • kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durumla ilgili yanma ve iritasyon şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile
 • Gözde minör iritasyonlar veya güneş yada rüzgara maruz kalma sonucu oluşan rahatsızlık hissini geçici olarak gidermede kullanılır.

Göz kuruluğu: Gözyaşınız, gözyaşı filmi diye adlandırılan göz yüzeyindeki koruyucu tabaka ile birleşen doğru miktarlarda doğal bileşenleri içerir. Gözyaşı filmi gözlerin sağlıklı ve rahat olmasını sağlamak amacıyla hergün gözü sarar ve ıslatır. Bazı insanlarda çok az miktarlarda normal gözyaşı vardır. Gözyaşı azlığı veya eksikliği gözyaşı filminin bozulmasına ve göz yüzeyinde kuru noktaların oluşmasına neden olabilir. Bu durumda yanma, batma, yorgunluk hissi gibi kuru ve hassas göz semptomlarına neden olarak, gözde ışığa duyarlılığa veya rahatsızlık hissine sebep olur. 

 

TEARS NAT FREE suni gözyaşı olarak adlandırılan ilaç grubunda yer almaktadır. Kuru gözde rahatlık, hızlı ve uzun süreli rahatlamayı sağlamak için doğal gözyaşınız ile birleşen, suda çözünen polimerik bir sistem, DUASORB (%0.1 dekstran 70, %0.3 hipromelloz) içermektedir.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

TEARS NATURALE Free’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Ürün tüpü ilk açılışından sonra tekrar takılabilen kapağı sayesinde 12 saat boyunca kullanılabilir.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TEARS NATURALE Free’yi kullanmayınız.

 

Dondurmayınız.

 

Renk değişikliği ya da bulanıklık fark ederseniz ürünü kullanmayınız.

 

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız TEARS NATURALE Free’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen  Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

TEARS NATURALE® FREE Göz Damlası

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

TEARS NATURALE® FREE’nin diğer tıbbi ürünlerle etkileşimleri spesifik olarak değerlendirilmemiştir.

 

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Ürünün içeriğine bağlı olarak, hiçbir etkileşim beklenmemektedir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Hiçbir doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

Etkin Maddeler

1 mg/ml dekstran 70 ve 3 mg/ml hipromelloz (hidroksipropilmetilselüloz)

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: diğer oftalmolojikler, suni gözyaşları

 

ATC kodu: S01X A20

 

TEARS NATURALE® FREE, gözyaşının iyonik bileşenleri olan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko, bikarbonat ve klorür içeren koruyucusuz fizyolojik gözyaşı ürünüdür.

 

TEARS NATURALE® FREE, ayrıca suda çözünen iki bileşeni (dekstran 70 ve hipromelloz) içeren DUOSORB sistemini içerir. Bu sistem doğal gözyaşı ile aynı yüzey gerilimine ve viskoziteye sahiptir.

 

Bir hayvan çalışması, sodyum hidrojen karbonat dahil fizyolojik elektrolitleri içeren bir gözyaşı çözeltisinin, epitel hasarın iyileşmesine yardımcı olan korneal bir çevreyi oluşturabildiğini göstermiştir. Bu durum sodyum hidrojen karbonat içeren suni gözyaşının kuru göz hastalarında hasar görmüş oküler yüzey epitelinin tedavisinde yararlı olabileceğini önermektedir. Keratokonjunktivit sicca sahibi hastalarla yapılan maskelenmemiş bir klinik çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; TEARS NATURALE® FREE, oküler yüzey kurumasında, hücre patalojisinde ve subjektif rahatsızlıkta sodyum hidrojen karbonat içermeyen bir kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hedeflenen iyileşmeyi sağlamıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Dekstran 70 ve hipromellozun farmakokinetiği bu ürün için çalışılmamıştır. Bu polimerlerin yüksek molekül ağırlıklarına bağlı olarak, kornea ve konjunktivadaki emilimin düşük olması beklenir.

Farmasötik Form

Göz damlası

Koruyucu içermeyen tek dozlu çözelti

Gebelik Ve Laktasyon

Genel Tavsiye

Topikal olarak kullanılan lokal etkili bir üründür. Gebelik kategorisi tanımlanmamıştır.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

 

Gebelik Dönemi

Gebe kadınlarda TEARS NATURALE® FREE’nin kullanımı ile ilişkili hiçbir yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu ürünün etkin maddeleri (Dekstran 70, Hipromelloz) yüzey koruyucu bir etki gösterirler ancak farmakolojik olarak aktif değildirler. Bu nedenle iki maddenin de herhangi bir sistemik toksisite veya üreme ya da embriyofetal gelişim üzerinde herhangi bir etki gösterebilecek şekilde sistemik olarak emilmesi beklenmez.

 

Laktasyon Dönemi

TEARS NATURALE® FREE’nin veya onun herhangi bir bileşeninin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ancak, laktasyon sırasında ürünün kullanımının kesilmesi gerekli görülmez.

 

Üreme yeteneği/Fertilite

Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsatlandırma tarihi: 26.03.1998

Ruhsat yenileme tarihi: 26.03.2008

İstenmeyen Etkiler

TEARS NATURALE® FREE bir klinik çalışmada 89 hastaya uygulanmıştır. Gözlemlenen istenmeyen etkiler şu şekilde sınıflandırılmıştır: çok yaygın (≥1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila ≤1/100); seyrek (>1/10,000 ila ≤1/1000); çok seyrek (1/10,000)   ya da bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Göz bozuklukları:

Yaygın: bulanık görme, oküler rahatsızlık, astopeni, gözde yabancı cisim hissi, oküler hiperemi, gözde kaşıntı

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

 

Dekstran 70                                                        1.0 mg

Sodyum klorür                                                     5.2 mg

Potasyum klorür                                                   1.2 mg

Hidroksipropil metil selüloz (hipromelloz)                    3.0 mg

Sodyum borat (dekahidrat)                                    3.5 mg

NaOH ve/ veya HCl            pH ayarı için

Saf su                              k.m.                          1.00 ml

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Uygun veri bulunmamaktadır.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerin herhangi birisine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Göze damlatılarak uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

10.10.2008

Müstahzar Adı

TEARS NATURALE® Free Göz Damlası, 32x 0.8ml

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Uygulama esnasında gözde ağrı, görmede değişme, uzun süren kızarıklık veya iritasyon oluşursa ve bu durum 72 saatten fazla sürerse ilaç kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

 

Eğer solüsyonun rengi değişirse veya “bulanıklaşırsa”, ürünü kullanmayınız.

 

Bu ürün kontakt lensler ile birlikte uygulanabilir.  

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

 

Eğer çeşitli göz damlaları ile eş zamanlı kullanılacaksa, uygulamalar arasında en az 5 dakika ara olmalı, TEARS NATURALE® FREE en son uygulanmalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Oküler kullanım içindir.

 

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Hasta göze günde 3-4 kez 1-2 damla damlatılır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Pediyatrik popülasyon: Bu ürün çocuklarda kullanılabilir.

 

Geriyatrik popülasyon: Bu ürün yetişkinlerde kullanılabilir.  

Raf Ömrü

24 aydır.

Bu süreden sonra kullanmayınız.

Ürün tüpü ilk açılışından sonra tekrar takılabilen kapağı sayesinde 12 saat boyunca kullanılabilir.

Ruhsat Numarası(Ları)

26.03.1998 – 103 / 84

Ruhsat Sahibi

Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş.

Acarlar İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No:10/5

C Blok 34805 Beykoz / İstanbul

Tel: 0 216 425 68 70

Faks: 0 216 425 68 80

e-posta: Bilgi@AlconLabs.com

Ruhsat Sahibi

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805 Beykoz / İSTANBUL adresindeki Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.’

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Çözeltinin kirlenmesini önlemek için, tüpün ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz.

Eğer rengi değişir ya da bulanıklaşırsa çözeltiyi kullanmayınız.

Terapötik Endikasyonlar
 • Kuru göz sendromu ( kerato konjonktivitis sicca )
 • Ekzoftalmiye bağlı kuruluk
 •  Lagoftalmi
 • Oküler yüzeyin yetersiz veya bozuk nemlendirilmesine bağlı olan diğer patolojik durumlarda gözyaşı subsitüsyonunda endikedir.
Üretici Bilgileri

Kaysersberg/Fransa adresindeki Laboratoires Alcon S.A.’

Yardımcı Maddeler

Sodyum klorür, potasyum klorür, sodyum borat (dekahidrat) ve saf su. Çok az miktarda sodyum hidroksit veya hidroklorik asit asidite seviyelerini (pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sodyum klorür

Potasyum klorür

Sodyum borat (dekahidrat)

NaOH ve/ veya HCl

Saf su