Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka TEBOKAN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DX02
ATC Açıklaması Gingo biloba
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 54,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 48,93 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bugüne kadar Ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi (EGb 761) ile bildirilmiş herhangi bir doz aşımı vakası bulunmamasına rağmen, Ginkgo biloba’nın güçlü bir PAF antagonisti olarak etki edip, yüksek dozlarda uzun süre kullanımının, kanama zamanında ve spontan hemoraji gelişme riskinde artışa yol açabileceği unutulmamalıdır.

Endikasyonlar
 • Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozuklukları (unutkanlık , dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı),
 • Alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları,
 • Vertigo (vasküler veya involusyona bağlı) denge bozuklukları ve kulak çınlaması tedavisi
 • Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II’de (intermittan klaudikasyo) ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi.
Farmakodinamik Özellikler
Tebokan Intens Film Tablet de bulunan özel Ginkgo biloba ekstresi ( EGb 761 ), içerdiği ginkgolid ve özellikle ginkgolid B' nin vasküler etkileri sayesinde trombosit aktive edici faktörleri ( PAF )' in yol açtığı trombosit agregasyonunu antagonize ederek hem vasküler trombozu hem de dokusal iskemiyi azaltır. Tebokan Intens Film Tablet eritrosit hiperagregasyonu ve deformitesi üzerindeki etkileri sayesinde kan viskozitesi anlamlı ölçüde azaltır. İskemik bölgelerde dokusal perfüzyonu artırıp hipoksiyi azaltır. Bu etki fosfodiesterazlar ve Na/K/ATP’azlarla etkileşim sonucu oluşan stabilizatör etkiye bağlanmaktadır.
 
Tebokan Intens Film Tablet serbest radikalleri nötralize edip nöron membranlarını lipid peroksidasyonuna karşı koruyarak antioksidan etki gösterir. İçerdiği ginkgolid A, B ve bilobalid sayesinde nöroproteksiyon sağlayıcı ve sinaptik yoğunluğu koruyucu etkisiyle, özellikle hipokampusta kolin alımında düzelmeyle birlikte muskarinerjik asetilkolin reseptörleri ve alfa 2-adrenoreseptörlerin yaşa bağlı azalmasını inhibe eder. Bu inhibisyonun kognitif fonksiyonların özelliklerini değerlendiren hassas bir ölçek olan ADAS- Cog' daki kriterlere uyum sağladığı görülmüştür.
Farmakokinetik Özellikler
Oral alımı takiben gastrointestinal sistemden hızla emilir. Ginkgolid A, ginkgolid B ve bilobalid komponentlerinin biyoyararlılığı oldukça iyidir. Ginkgolid A için % 100, ginkgolid B için % 93 , bilobalid için % 72. Maksimum plazma konsantrasyonu ginkgolid A için 15 ng/ml, ginkgolid B için 4 ng/ml, bilobalid için ise 12 ng/ml' dir. Yarılanma ömrü ise 3.2 – 7 saat arasında değişmektedir. Plazma protein bağlanma kapasitesi ginkgolid A için %43, ginkgolid B için %47 ve bilobalid için %67’dir. Ginkgolid A, B ve bilobalidin eliminasyonuyla ilgili farmakokinetik veri, birincil eliminasyon yolunun açıkça renal atılımla olduğunu göstermektedir. Her maddenin önemli kısmı değişmeden elimine olmakta, sadece küçük bir kısım glukuronidleşmektedir. Bilobalid geri alımı, hidrolitik koşullarda bozunan kararsız yapısı nedeniyle ihmal edilebilir seviyelerdedir.
Farmasötik Şekli

FILM TABLET

Formülü
Bir film tablet, etken madde olarak 28.8 mg Ginkgo içerecek şekilde standardize edilmiş 120 mg Ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi ( EGb 761 ), 63.76 mg laktoz monohidrat ve boyar madde olarak Titan Dioksit, Sarı demiroksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Antikoagülanlar, antiplatelet ilaçlar, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve trombolitik ilaçlar: Bu ilaçlar ile birlikte Ginkgo’nun kullanılması, kanama komplikasyonları riskinde artışa yol açabileceğinden, birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

Antikonvülsanlar: Ginkgo, epilepsili hastalarda atak gelişimini hızlandırabilir. Bu nedenle söz konusu hastalarda Ginkgo ile  birlikte antikonvülsanların kullanımından kaçınılmalıdır.

İnsülin: Her ne kadar kan glukoz düzeyleri etkilenmese de, Ginkgo sağlıklı kişilerde     açlık insülin düzeylerini artırabilmektedir. Ginkgo insülin ile birlikte kullanılacaksa dikkatli olunmalı ve hastalarda kan glukoz düzeyleri yakından izlenmelidir.

MAO inhibitörleri: MAO enzimini inhibe edip, MAO inhibitörlerinin etkilerini güçlendirebileceğinden dolayı, Ginkgo söz konusu ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Nifedipin: Ginkgo nifedipinin kan konsantrasyonunu artırabileceğinden dolayı, iki ilacın birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler): Ginkgo ve NSAİİ’lerin birlikte kullanımı hastalardaki kanama riskini artırabileceğinden dolayı, bu ilaçların birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSGİ’ler): Ginkgo SSGİ’ler (fluoksetin) ile birlikte kullanıldığında, hipomanik nöbet gelişebileceğinden, iki ilacın birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
   
Tiyazid diüretikler:  Ginkgo’nun tiyazid grubu bir diüretik ile beraber verilmesi durumunda, hastalarda kan basıncında artış gelişebilme riskine karşı dikkatli olunmalıdır.             

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının tedavisinde:
 • Günde 1 kez 1 tablet (120 mg Ginkgo biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde).
Alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromlarının tedavisinde:
 • Günde 2 kez 1 tablet (240 mg Ginkgo biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde ).
Vasküler ve involüsyona bağlı vertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında:
 • Günde 1 kez 1 tablet (120 mg Ginkgo biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde ).
Periferik arteriyel okluzif hastalıklarında ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde:
 • Günde 1 kez 1 tablet (120 mg Ginkgo biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde).
Tedavinin süresi semptomların ciddiyetine göre en az 8 haftadır.
 
Belirtilen tedavi süresinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.
 

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Tebokan Fort Damla
Tebokan Fort Film Tablet
Tebokan Special Film Tablet
Ruhsat Sahibi

Dr. Willmar Schwabe ( Almanya ) lisansı ile;
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
24.09.2007 - 212/68
 
Reçete ile satılır.
 
Prospektüs Onay Tarihi: 25.Eylül.2007
Saklama Koşulları
250C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Genel:
 • Serebral endikasyonlarda Tebokan Intens ile tedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.
 • Postoperatif kanama riskini artırabileceğinden dolayı, herhangi bir cerrahi girişim öncesinde Tebokan Intens kullanımına ara verilmelidir.
 • Herhangi bir konvülsif nöbet öyküsü olanlarda veya söz konusu nöbetlerin eşiğini düşürmek için ilaç alanlarda, Tebokan Intens kullanılmamalıdır.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Çocuklarda:
Yeterli klinik çalışma bulunmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım:
 
Gebelik Kategorisi C'dir.
Gebelerde ve doktor önermediği sürece süt veren annelerde kullanımı önerilmez.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
Bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Az sayıda hastada, hafif gastrointestinal rahatsızlıklar, baş ağrısı, baş dönmesi, alerjik deri reaksiyonları, Stevens-Johnson sendromu, serebral hemoraji, postoperatif kanama, kan basıncı değişiklikleri gözlenmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.