Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka TEBOKAN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DX02
ATC Açıklaması Gingo biloba
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (14 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar
  • Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozuklukları (unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozuklukları, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısı),
  • Alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları,
  • Vertigo (vasküler veya involusyona bağlı), denge bozuklukları ve kulak çınlaması tedavisi,
  • Periferik arteriyel okluzif hastalıklarda Fontaine stage II' de (intermittan klaudikasyo) ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesi.
Farmakodinamik Özellikler

Tebokan Special Film Tablet'de bulunan özel Ginkgo biloba ekstresi ( EGb 761), içerdiği ginkgolid ve özellikle ginkgolid B'nin vasküler etkileri sayesinde trombosit aktive edici faktörleri (PAF)'in yol açtığı trombosit agregasyonunu antagonize ederek hem vasküler trombozu hem de dokusal iskemiyi azaltır.Tebokan Special Film Tablet eritrosit hiperagregasyonu ve defçrmitesi üzerindeki etkileri sayesinde kan viskozitesini anlamlı ölçüde azaltır. İskemik bölgelerde dokusal perfüzyonu artırıp hipoksiyi azaltır. Bu etki fosfodiesterazlar ve Na/K/ATPazlarla etkileşim sonucu oluşan stabilizatör etkiye bağlanmaktadır. Tebokan Special Film Tablet serbest radikalleri nötralize ederek nöron membranlarını lipid peroksidasyonuna karşı korur. İçerdiği ginkgolid A, B ve bilobalid sayesinde nöroproteksiyon sağlayıcı ve sinaptik yoğunluğu koruyucu etkisiyle, özellikle hipokampusta kolin alımında düzelmeyle birlikte muskarinerjik kolin reseptörleri ve alfa 2-adrenoreseptörlerin yaşa bağlı azalmasını inhibe eder. Bu inhibisyonun kognitif fonksiyonların özelliklerini değerlendiren hassas bir ölçek olan ADAS- Cog'daki kriterlere uyum sağladığı görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikler

Oral alımı takiben gastrointestinal sistemden hızla emilir. Ginkgolid A, ginkgolid B ve bilobalid komponentlerinin biyoyararlılığı oldukça iyidir. Ginkgolid A için % 100, ginkgolid B için % 93 , bilobalid için % 72. Maksimum plazma konsantrasyonu ginkgolid A için 15 ng / ml, ginkgolid B için 4 ng / ml, bilobalid için ise 12 ng / ml1 dir. Yarılanma ömrü ise 3.2 - 7 saat arasında değişmektedir.

Tebokan Special Film Tablet, karbonhidrat metabolizması üzerine olumsuz etkisi olmadığından diyabetli hastalar tarafından da kullanılabilir

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir film tablet, etken madde olarak 19.2 mg Ginkgoglikozidleri içerecek şekilde standardize edilmiş 80 mg Ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi (EGb 761) ve boyar madde olarak Titan Dioksit, Sarı demiroksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bugüne kadar bildirilmiş herhangi bir etkileşme yoktur.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Organik beyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının ve demans sendromlarının tedavisinde:

  • Günde 2-3 kez 1 tablet (160-240 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer).
  • Tedavinin süresi semptomların ciddiyetine göre en az 8 haftadır.

Vasküler ve involüsyona bağlı vertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında:

  • Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer).
  • Tedavi süresi en az 6-8 haftadır.

Periferik arteriyel okluzif hastalıklarında ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde:

  • Günde 2 kez 1 film tablet (160 mg Ginkgo biloba kuru ekstresine eşdeğer).
  • Tedavi en az 6 hafta sürdürülmelidir.

Belirtilen tedavi sürelerinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tebokan Fort Film Tablet

Tebokan Fort Damla

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

90 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Serebral endikasyonlarda Tebokan Special ile tedaviye başlamadan önce, patolojik semptomların spesifik bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.

 

Çocuklarda :

Yeterli klinik çalışma bulunmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

 

Gebelerde ve Emzirme Dönemlerinde :

Gebelerde ve doktor önermediği sürece süt veren annelerde kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çok az sayıda hastada hafif gastrointestinal rahatsızlık, baş ağrısı, allerjik deri reaksiyonları gözlenmiştir.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ".