Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka TEMETEX
Etken Madde Kodu SGKEXL-DIFLUKORTOLON VALERAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC06
ATC Açıklaması Diflukortolon
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A07733
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
Topikal kortikosteroid tedavisine cevap veren bütün deri hastalıkları, örneğin:
 • kontakt ekzema,
 • mesleki ekzema,
 • basit, nummuler (mikrobiyal), dejeneratif ve seboreik ekzema,
 • dishidrotik ekzema,
 • variköz durumlardaki ekzema (ülserlere uygulamadan kaçınılmalıdır),
 • anal ekzema,
 • çocuklardaki ekzemalar,
 • nörodermatit (endojen ekzema, atopik dermatit),
 • psoriasis,
 • lichen planus ve lichen planus verrucosus,
 • Lupus erythematosus (kutanöz tipi),
 • birinci derece yanıklar, güneş yanığı, böcek sokmaları.
Farmakodinamik Özellikler

Diflukortolon valerat yüksek etkiye sahip yeni bir kortikosteroid preparattır. Enflamatuar veya alerjik tipte deri hastalıklarında enflamasyonu inhibe ederek kaşıntı, yanma ve ağrı gibi subjektif şikayetleri ortadan kaldırır.

Etkisinin süratle başlaması, güçlü antienflamatuar etkisi, deri toleransı gibi terapötik özellikleri yanısıra ürünün üç farmasötik forma sahip olması cildin durumuna göre içlerinden birinin uygun tedavi imkanını sağlamaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Diflukortolon valerat cilde hızlıca penetre olur, bu yüzden etkisinin başlama süresi kısadır. Kapalı pansuman ile cildin hidrasyonunun artması, kortikosteroidi çözücü maddeler içeren taşıyıcı kullanılması, cilt veya mukoza iltihabı, yükselmiş vücut sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak stratum corneum’a penetrasyon artmaktadır.

Diflukortolon valeratın perkütanöz absorpsiyonu düşüktür ve topikal olarak uygulandığında, ciltte metabolik olarak inaktive edilmez. Sistemik absorpsiyonu takiben, hızlıca karaciğerde metabolize olur. Safra (%25) ve böbrekler (%75) yoluyla tamamen atılır.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü
1 g Temetex krem 1 mg diflukortolon valerat içerir.
Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar
 • Temetex tedavi edilecek bölgede tüberkülotik, sifilitik lezyon¬lar veya virütik hastalıklar bulunduğunda (vaccina, çiçek ve su çiçeği) uygulanmamalıdır.
 • Canlı aşıların uygulaması sırasında kullanılmamalıdır.
 • Diflukortolon valerat veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Temetex kullanımı kontrendikedir.
 • Bebeklerde ve 4 yaşın altındaki çocuklarda özellikle beze temas eden bölgelere 3 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Hamilelerde ve hamile kalma ihtimali yüksek olan kadınlarda yüksek doz ve uzun süre kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Temetex preparatı günde genellikle iki veya üç kez ince bir tabaka halinde sürülür. Klinik belirtilerde iyileşme görüldüğünde günde bir kez uygulama yeterli olmaktadır.

Bebekler ve dört yaşına kadar olan çocuklarda özellikle bezle temas eden yerlere 3 haftadan uzun Temetex tedavisi uygulanmamalıdır.

Çocuklarda doz, etkili olan asgari miktar¬larda sınırlı tutulmalı, uzun süre kullanımından kaçınılmalıdır.

Temetex; krem, merhem ve forte merhem olmak üzere üç formda bulunmaktadır. Hastada hangi formun kullanılacağı cildin görünümüne bağlıdır. Sulantılı cilt lezyonlarında Temetex'in krem, kuruyla nemli arasındaki cilt lezyonlarında Temetex'in merhem formları kullanılmalıdır. Haricen kullanılır.

Temetex krem: Temetex krem yüksek oranda su içeren yağsız bir formüldür. Sulantılı lezyonda hızla drenaj ve kuruma sağlayarak salgının birikimini azaltır. Krem aynı zamanda kıllı yüzeyler ve vücudun açıkta kalan kısımları için de (örneğin: yüz, eller) uygundur. Eğer uzun bir Temetex krem kullanımı cildi çok kurutursa tedavi, merhem formuna çevrilmelidir.

Temetex merhem: Ne çok kuru ne de çok nemli olan ciltlerde dengeli oranlarda yağ ve su içeren bir baza gereksinim vardır. Temetex merhem ısıyı ve suyu tutmadan cildi hafifçe yağlı bırakır. Temetex'in 3 değişik formu içinde merhem en geniş kullanım alanına sahiptir.

Kapalı Tedavi: Özel refrakter vakalarda kapalı uygulama gereklidir. Böyle durumlarda tedavi bölgesine hekim tarafından uygun görülen Temetex formu uygulanır ve su geçirmez bir sargıyla kaplanarak yapışkan flasterlerle derinin sağlıklı bölgesine tutturulur. Eller için plastik eldivenler kullanılabilir. Kapalı pansumanın hasta bölgede bulundurulacağı süre hekim tarafından tayin edilmelidir. Genel olarak bu süre 24 saati geçmez. Daha uzun bir tedavide kapalı pansumanın her 12 saatte bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Eğer tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa kapalı pansuman kaldırılmalıdır. Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Temetex forte merhem, 10 g, alüminyum tüpte
Temetex merhem, 10 g, alüminyum tüpte
Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Temetex %0.1 krem, 10 g, alüminyum tüpte

Uyarılar/Önlemler

Bakteri ve/veya mantarla enfekte olan deride ek bir spesifik terapi gereklidir.Temetex formülasyonları gözlerde kullanılmamalıdır. İritasyon görüldüğü takdirde topik kortikosteroid uygulaması durdurulmalı, uygun olan başka bir tedaviye geçilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı :

Gebelik kategorisi: C.  (Bu kategorideki ilaçlar; eğer hekim, ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın, fetus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa, kullanılmalıdır.) Topikal kortikosteroidler, özellikle de güçlü olanları, yaygın olarak, fazla miktarlarda veya uzun süreli, gebe veya gebe kalma olasılığı olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır.

Topikal kortikosteroidlerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

İnsanlarda hiçbir problem dökümante edilmemiştir.

Sistemik kortikosteroidler anne sütüne geçer ve yenidoğanda istenmeyen etkilere neden olabilir. Emzirme öncesi, göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Temetex vücudun büyük bir bölümünde (yaklaşık %10 veya daha fazla) ve/veya uzunca bir süre (4 haftadan uzun) uygulandığında, özellikle kapalı pansuman kullanılmaktaysa, diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi bir takım lokal yan etkilere neden olabilir; örneğin, deride atrofi, telanjiektazi, çatlaklar, akne oluşumu, eritem, yanma hissi, kaşıntı, iritasyon, sekonder enfeksiyon, ayrıca absorpsiyona bağlı olarak sistemik etkiler (adrenal supresyon dahil) görülebilir. Absorpsiyonun artması, sistemik yan etkilere neden olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.