Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka TEOKAP
Etken Madde Kodu SGKFS2-TEOFILIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R03DA04
ATC Açıklaması Teofilin
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A07791
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,97 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda teofilin klerensi azalabilir ve teofilin plazma düzeyi artabilir. Bu tip hastalarda daha düşük Teokap SR Mikropellet Kapsül dozları
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda teofilin klerensi azalabilir ve teofilin plazma düzeyi artabilir. Bu tip hastalarda daha düşük Teokap SR Mikropellet Kapsül dozları
Doz Aşımı

Teofilin serum konsantrasyonu 20 µg/ml’nin altında iken ciddi yan etkiler nadiren ortaya çıkabilir. 20-40 µg/ml düzeylerinde sinüs taşikardisi ve kardiyak aritmitler, 40 mg/ml’nin üstünde konvülsiyonlar ve kardiyorespiratuvar arrest görülebilir.

 

İlacın alınmasından çok uzun bir süre geçmemişse kusturmanın değeri vardır. Aktif kömür uygulaması da faydalı olabilir.

Konvülsiyonlar gelişmişse 0.1-0.3 µg/kg I.V. diazepam (10 mg’a kadar) uygulanmalı, hasta monitorize edilmeli ve serum teofilin  düzeyleri izlenmelidir.

Endikasyonlar

Bronşial astma, amfizem ve kronik bronşite bağlı oluşan reverzibl bronkospazmlar.

Farmakodinamik Özellikler

Teofilin bronş düz kaslarında ve pulmoner kan damarlarında gevşemeye neden olarak düz kas spazmını çözer, bronkodilatör etki gösterir.

 

Teokap SR 100 mg mikropellet kapsül kontrollü salım yapmakta olup bronşial astma, amfizem ve kronik bronşit gibi reverzibl bronkospazma neden olan kronik obstrüktif akciğer hastalıklarının idame tedavisi için uygundur.

Farmakokinetik Özellikler

Teofilin oral yoldan alındıktan sonra 6-9 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna erişir. Sağlıklı kişilerde %60, karaciğer hastalığı olanlarda %20-40 oranında proteinlere bağlanır.

Teofilin %90 karaciğerde metabolize  olur.

 

Büyük oranda böbreklerden itrah edilir. Dozun %8 kadarı değişmemiş olarak, %40’ı dimetil ürik asit, %36’sı 3-metil-ksantin ve %16’sı 1-metil ürik asit olarak atılır.

 

Eliminasyon yarı ömrü ortalama 10-15 saattir. Ancak sigara içimine bağlı olarak %40 kadar azalabilir. Teofilin optimal terapötik serum konsantrasyonu 10-20  mg /ml’dir.

Farmasötik Şekli

TEOKAP SR  100mg   MİKROPELLET KAPSÜL

Formülü

Bir Teokap SR 100mg mikropellet kapsül, kontrollü salım yapan mikropellet halinde 100 mg Teofilin ve kapsül boyar maddesi olarak azorubine içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Özellikle çocuklarda efedrin içeren preparatlarla birlikte toksik sinerjizma nedeniyle kullanılmamalıdır. Sigara, fenobarbital ve rifampisin, teofilin etkinliğini azaltır. Simetidin, eritromisin, influenza aşısı, oral kontraseptifler, troleandomisin, klindamisin ve linkomisin teofilinin etkinliğini artırır. Teofilin sempatomimetiklerin etkinliğini arttırırken fenitoin ve lityum karbonatın etkinliğini azaltır. Reserpin ile kombinasyonu taşikardiye neden olabilir.

 

Tetrasiklinlerle birlikte kullanımı mide şikayetlerini artırabilir. Halotan ve ketamin gibi anestezikler toksisite riskini artırır.

Kontraendikasyonlar

Ksantin derivelerine hipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Teokap SR mikropellet kapsül; 

 

Erişkinlerde 2 x 200-300mg’dır. (sabah - akşam 1 Teokap SR 200 mg mikropellet kapsül veya Teokap SR 300 mg mikropellet kapsül )

 

6 yaşından büyük çocuklarda 2 x100-200 mg’dır. (sabah - akşam 1 Teokap SR 100 mg mikropellet kapsül veya Teokap SR 200 mg mikropellet kapsül)

 

Cevabın yetersiz kalması halinde tolerans iyi ise doz 3’er günlük aralarla %25 oranında artırılmalıdır.

 

Doz artırımlarında alınan cevap kadar hastanın dozu tolere edip etmemesi çok önemlidir.

 

Tolere edilemeyen dozlarda tedaviye devam edilmemelidir. Doz artırımı sonucu yan etkiler ortaya çıkarsa izleyen doz atlanmalı ve daha sonra yan etkilerin görülmediği bir önceki dozla tedaviye devam edilmelidir.

 

Doz artırımlarında önerilen maksimum dozlar:

 

6-9 yaş            : 24 mg/kg/gün

9-12 yaş          : 20 mg/kg/gün

12-16 yaş        : 18 mg/kg/gün

16 yaş ve üstü : 13 mg/kg/gün veya 900 mg/gün’dür.

 

Teofilin yağ dokuya dağılmadığından doz ideal vücut ağırlığına göre hesaplanarak verilmelidir.

Teofilin terapötik marjı 10-20 mg/ml’dir. Teofilin konsantrasyonu 10-20 mg/ml iken etkinlik ve tolerans iyi ise doz aynen idame ettirilir.

 

Teofilin serum düzeyleri özellikle doz ayarlaması ile ilgili periyodların sonunda yeniden saptanmalıdır. Serum teofilin konsantrasyonu çok yüksek ise aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

 

20-25 mg/ml               :

Doz % 10 azaltılmalı ve serum teofilin konsantrasyonu kontrol edilmelidir.

 

25-30 mg/ml               :

Takip eden doz atlanmalı daha sonraki dozlar ise %25 azaltılmalıdır.

 

30 mg/ml ve üzerinde  :

Takip eden 2 doz atlanmalı sonradan gelen dozlar %50 azaltılmalıdır. Serum teofilin konsantrasyonu tekrar kontrol edilmelidir.

 

Serum teofilin konsantrasyonu çok düşük ise aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

 

7.5-10 mg/ml             :              Doz %25 artırılmalı ve serum teofilin konsantrasyonları

                                                 yeniden kontrol edilmelidir.

 

Serum teofilin konsantrasyonu her yeni doz ayarlamasından sonra kontrol edilmelidir. Hastanın durumu stabil ise ve teofilin eliminasyonunu etkileyecek bir faktör yok ise serum teofilin konsantrasyonu 6-12 ay aralarla kontrol edilmelidir.

 

Doz ayarlamaları için Teokap SR mikropellet kapsül 100, 200, 300 mg formlarının kullanılması önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Teokap SR 200 mg Mikropellet Kapsül; 30 mikropellet kapsüllük blister ambalajlarda.

Teokap SR 300 mg Mikropellet Kapsül; 30 mikropellet kapsüllük blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı  76-78

34353Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

04.10.1991 157 / 57

Saklama Koşulları

15°-30°C arasında, ışıktan uzakta, çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Teokap SR 100 mg Mikropellet Kapsül ; 30 mikropellet kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

6 yaşın altındaki çocuklar daha düşük dozlarda teofiline gerek duyduğundan Teokap SR mikropellet kapsül ile tedavi edilmemelidir.

 

Kalp yetmezliği, kronik alkolizm, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, viral enfeksiyonlu hastalarda, yaşlı hastalarda teofilin klirensi azalabilir ve teofilin plazma düzeyi artabilir. Bu tip hastalarda daha düşük Teokap SR mikropellet kapsül dozları uygulanmalıdır.

 

Teofilin peptik ülser, kardiak aritmi, diğer kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve hipertiroidi vakalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Teokap SR mikropellet kapsül ksantin türevi içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIM

 

Hamilelikte kullanım emniyeti kesinlik kazanmamıştır. Teofilin plasental bariyeri geçer. Teofilin anne sütüne geçer. Emziren annelerde ilacın kullanımı sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

 

HASTALARIN DİKKATİNE

 

Gastrointestinal tahammülsüzlük oluşuyorsa yemeklerle birlikte alınız. Mikropellet kapsülleri çiğnemeden bir miktar su ile yutunuz. Bulantı, kusma, çarpıntı, konvülsiyonlar oluşuyorsa doktorunuza haber veriniz. Kafeinli yiyecek ve içecekler yan etkileri artırabilir.

Üretim Yeri

NOBELFARMA  İLAÇ SAN.  Ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar  81100

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Teofilin yan etkileri serum düzeyi ile yakından ilgili olup, kontrollü salım yapan preparatlarda daha seyrek olarak ortaya çıkar.

 

Gastrointestinal Sistem:

 

Bulantı, kusma, iştah azlığı, epigastrik ağrı, hematemez, diyare ve artmış SGOT değerine rastalanabilir. Gastroözofajiyal reflüye neden olarak aspirasyona bağlı bronkospazm gelişmesine sebep olabilir.

 

Santral Sinir Sistemi:

 

İrritabilite, huzursuzluk, sersemlik, baş ağrısı, uykusuzluk, refleks hipereksitabilite, kas seyirmesi, konvülsiyon, depresyon, davranış bozuklukları izlenebilir.

 

Kardiyovasküler Sistem:

 

Palpitasyon, sinüs taşikardisi, aritmi, hipotansiyon, dolaşım yetmezliği.

 

Solunum Sistemi:

 

Taşipne, respiratuvar arrest.

 

Renal:

 

Proteinüri, diürez (dehidratasyon), üriner retansiyon.

 

Diğer:

 

Ateş, hiperglisemi, deride döküntüler.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.