Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TERMINUS
Etken Madde Kodu SGKFS9-TERBINAFIN HCL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE15
ATC Açıklaması Terbinafin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A12212
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 16,72 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 6,21 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E263B
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Terminus krem ile doz aşımı olayı şimdiye dek bildirilmemiştir. Bununla birlikte terbinafin krem kazaen ağız yolundan alındığında, terbinafin tabletin doz aşımında görülen benzer yan etkilerin oluşması beklenebilir. Bu durumda, aktif kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse semptomatik destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

 

  1. Tinea pedis
  2. Tinea korporis/kruris
  3. Kutanöz kandidiasis
  4. Pityriasis versicolor
Farmakodinamik Özellikler

Terbinafin, allilamin olup, Trichophyton (örn.T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.tonsurans, T. violaceum), Microsporum (örn. M.canis), Epidermophyton floccosum ve Candida cinsi maya (örn.Candida albicans) ve Pityrosporum gibi deri, saç ve tırnağın fungal patojenlerine karşı geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda dermatofitlere, küf mantarlarına ve dimorfik mantarlara karşı fungusidal etki gösterir. Maya mantarlarına karşı etkinliği, mantarın türüne göre fungusidal ve fungustatik özelliktedir.

Terbinafin, mantarın sterol biyosentezini erken dönemde özgün olarak engeller. Bu durum ergosterol yetmezliğine ve intrasellüler skualen birikimine yol açarak, mantar hücresinin ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen epoksidaz enzimi inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin sitokrom P450 sistemi ile bir bağlantısı yoktur. Terbinafin, hormonların ve başka ilaçların metabolizmasını etkilemez.

 

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
İnsanlarda topikal uygulamadan sonra dozun %5’ inden azı emilir; bu nedenle topikal uygulama sonucu sistemik etkilenme çok hafiftir.

Dağılım:
Sistemik emilim söz konusu olduğunda özellikle sebuma ve deriye geçer. Plazmada %99’ dan daha yüksek oranlarda proteinlere bağlanır.

Metabolizasyon:
Lokal uygulanan terbinafinin derideki metabolizması kesin olarak bilinmemektedir. Oral uygulanan terbinafin karaciğerde metabolize olur ancak aktif metaboliti yoktur.

Atılım:
Deriden ve yağ dokusundan çok yavaş bir şekilde salınır. Deriye absorbe olmuş terbinafinin eliminasyon yarı ömrü 22 – 26 saattir. % 75 metabolitleri şeklinde idrarla atılır.
Farmasötik Şekli
Krem
Formülü
Bir gram krem 10 mg Terbinafin hidroklorür içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Terminus krem ile ilgili bugüne kadar hiçbir ilaç etkileşimi bilinmemektedir.
Kontraendikasyonlar
Terbinafin veya formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Terminus krem günde bir veya iki kez uygulanabilir. İlgili bölgeyi terbinafin uygulamasından önce temizleyin ve kurulayın. Kremi ilgili deri bölgesine ve ince bir tabaka halinde uygulayın ve hafifçe oğuşturun. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital, intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri, özellikle geceleri, gazlı bezle örtülebilir.

Yaklaşık tedavi süreleri:  
Tinea corporis, cruris: 1 hafta 
Tinea pedis: 1 hafta
Cutaneous candidiasis: 1 hafta
Pityriasis versicolor: 2 hafta

Klinik semptomların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yineleme riskini arttırır. İki hafta sonrasında iyileşme bulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda değişik dozaj gerekliliğine ve gençlerde görülebilen yan etkilerden başka yan etkilerin ortaya çıktığına dair bir bulgu söz konusu değildir.

Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda topikal terbinafin kullanımı ile ilgili deneyim kısıtlıdır. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Terminus Dermal Sprey %1, 30ml’ lik sprey başlıklı plastik şişelerde.
Terminus 250 mg Tablet, 14 ve 28 tabletlik ambalajlarda
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
06.02.2009 – 218/14
Saklama Koşulları
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Terminus Krem % 1, 15g ve 30g’ lık tüplerde
Uyarılar/Önlemler
Terminus krem sadece harici uygulamalar içindir. Göze temasından kaçınılmalıdır.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLANMALIDIR.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Gebelerde yeterli çalışma yapılmamıştır. Kesinlikle kullanılması gerektiği takdirde, buna hekim karar vermelidir.
Terbinafin süte geçer. Bunula beraber, Terminus krem tedavisinde deriden emilen az miktarın bebekleri etkilemeyeceği düşünülmektedir.

Araç ve makine kullanma üzerine etkileri
Terbinafinin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında bilgi mevcut değildir.
Üretim Yeri

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL

Reçete ile satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 10.02.2009

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama bölgesinde ender olarak kızarıklık, kaşıntı ve batma olur, ancak bu nedenle tedavinin kesilmesi nadirdir. Bu zararsız semptomlar daha ender görülen fakat tedavi kesilmesini gerektiren alerjik reaksiyonlardan ayırt edilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.