Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka THILOMAXINE
Etken Madde Kodu SGKFTC-TOBRAMISIN Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01AA12
ATC Açıklaması Tobramisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A07871
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,97 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,97 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda klinik olarak görülebilecek belirti ve bulgular (punktat keratit, eritem, lakrimasyon artışı, ödem ve göz kapaklarında kaşınma), bazı vakalarda görülen yan etkilere benzer olabilir. İlacın kesilmesi ile semptomlar ortadan kalkar.

Endikasyonlar

Thilomaxine göz ve ilintili dokularda, özellikle diğer antibiyotiklere dirençli tobramisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu eksternal enfeksiyonların tedavisinde endike, topikal olarak uygulanabilen bir antibiyotikdir. Thilomaxine ile yapılan tedavi sırasında klinik cevap dikkatle izlenmelidir. Ayrıca, klinik çalışmalar tobramisinin çocuklarda kullanımının güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir.

Farmakodinamik Özellikler
Tobramisin, suda eriyebilen, geniş spektrumlu, aminoglikozid grubu bir antibiyotikdir. Bakterisid etki gösterir. Bakteri ribozomlarının 30S alt birimlerine irreversibl bir şekilde bağlanarak ribozomlarda protein sentezini inhibe eder ve mRNA’nın taşıdığı genetik kodun yanlış uygulanmasına ve sentezin tamamlanamadan sona ermesine neden olur. Ek olarak 50S alt birimine de bağlanır.
 
Tobramisin, aşağıdaki yaygın bakteriyel göz patojenlerine karşı etkilidir:
  • Pseudomonas aeruginosa, E. Coli, Klebsiella pneumonia, Enterobakter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morgani, çoğu Proteus vulgaris suşları, Haemophilus influenza ve H. aegyptius, Moraxella lacunata ve Acinobacter türleri ve bazı Neisseria türleri;
  • S. aureus ve S. epidermidis dahil Stafilokoklar
Bakteriyel duyarlılık çalışmaları, bazı vakalardaki gentamisine dirençli mikroorganizmaların, tobramisine duyarlı kaldığını göstermiştir
Farmakokinetik Özellikler

Topikal oküler uygulamayı takiben, sadece küçük bir miktar tobramisin korneal barıyeri geçmektedir.

Farmasötik Şekli

Göz damlası

Formülü
Formül: (1 ml için)
 
Aktif madde:
Tobramisin                               3.00 mg
 
Diğer maddeler:
Borik asit                                 12.40 mg
Sodyum sülfat                           1.52 mg
Sodyum klorür                           2.78 mg
Tyloxapol                                 1.00 mg
Benzalkonyum klorür                   0.10 mg
Saf su   k.m.                             1.00 mL
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Thilomaxine’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler vakalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hafif veya orta derecedeki vakalarda hasta göze (gözlere) her dört saatte bir 1 veya 2 damla damlatılır. Ciddi enfeksiyonlarda ise hasta göze (gözlere) saat başı, iyileşme sağlanıncaya kadar ikişer damla uygulanmalıdır. İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir.

Şişe açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Steril göz pomadı %0.3;

3.5 g’lık tüplerde.

Saklama Koşulları

Damlalıklı şişenin ağzı her kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalıdır. 30 ºC’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Steril göz damlası %0.3;

5 ml’lik damlalıklı şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
Göz içine enjeksiyon için değildir. Bazı hastalarda topikal olarak uygulanan aminoglikozidlere aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyon oluşması halinde Thilomaxine kesilir. Kullanımdan önce kontakt lensler çıkarılmalıdır.
 
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, uzun süreli tobramisin kullanımı mantarlar dahil tedaviye duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi ile sonuçlanabilir.
Süperenfeksiyon oluşması halinde, uygun bir tedavi hemen başlatılmalıdır.
 
Diğer aminoglikozid antibiyotiklere çapraz-duyarlılık ortaya çıkabilir, eğer aşırıduyarlılık gelişirse, bu ilacın kullanımı kesilir ve uygun tedavi başlatılır.
 
Damlalığın ucu herhangi bir yere değdirilmemelidir, ilacın sterilliğinin bozulmasına neden olabilir.
 
Gebelikte uygulama:
Gebelik kategorisi B: Yapılan araştırmalar, tobramisinin üreme ve fetus üzerine herhangi bir zarara neden olmadığını göstermiştir. Ancak gebe kadınlarda yapılmış yeterli sayıda ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Thilomaxine gebelerde muhakkak gerekli ise uygulanmalıdır.
 
Emziren annelerde uygulama:
Thilomaxine kullanımı ile anne sütü alan bebeklerde ortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle, Thilomaxine’nin anne sağlığı yönünden tedavinin önemi göz önüne alınarak, ilacın mı yoksa emzirmenin mi kesilmesi gerektiği yönünde bir karar verilmelidir.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Görme keskinliği geçici olarak etkilenebileceğinden, uygulamadan sonra araba veya bir makinenin kullanımı sırasında hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Thilomaxine Göz Damlası’nın en sık görülen yan etkisi, göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritem gibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reksiyonlarıdır. Bu reaksiyonlar Thilomaxine ile tedavi edilen hastalarda %3’ten daha seyrek olarak görülmektedir. Ancak diğer topikal uygulanan aminoglikozid antibiyotiklerle de benzer reaksiyonlar oluşabilmektedir.
 
Thilomaxine Göz Damlası ile başka bir yan etki bildirilmemiştir.
 
Topikal uygulanan tobramisin ile birlikte sistemik aminoglikozid uygulanması halinde, toplam serum aminoglikozid konsantrasyonlarının izlenmesi tavsiye edilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.