Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka THIOSPA
Etken Madde Kodu SGKFT4-TIYOKOLSIKOZIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M03BX05
ATC Açıklaması Tiokolşikozid
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A09317
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,15 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,21 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 6,8 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E111A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klinik araştırmalarda doz aşımı bildirilmemiştir.

Doz aşımı durumunda, klinik durumun izlenmesi ve gerektiğinde genel destekleyici tedavilerin uygulanması gibi genel önlemlere başvurulmalıdır.

Endikasyonlar

Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla;

  • Lumbalji, tortikolis gibi vertebranın dejeneratif hastalıklarında,

  • Vertebranın statik patolojilerinde,

  • Spastisitenin eşlik ettiği travmatolojik ve nörolojik bozukluklarda,

  • Rehabilitasyon tedavilerine ek olarak kullanılmaktadır.

 

Farmakodinamik Özellikler

Tiyokolşikosid, doğal bir glikozit olan kolşikosidin kükürt eklenerek sentezlenmiş türevidir. Farmakolojik olarak kas gevşetici etkiye sahip bir üründür. Spastik hipertonus durumunda olduğu gibi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan kasılmaları azaltır veya ortadan kaldırır. Tiyokolşikosid, kaslarda pasif direnci azaltarak rezidüel spazmı önler. Tiyokolşikosidin kas gevşetici etkisi, viseral kaslarda da görülür. Tiyokolşikosidin etkisi merkezi sinir sistemi üzerinden gerçekleşmektedir ve motor plak paralizisi yapmaz. Tiyokolşikosidin kürar benzeri etkisi bulunmamaktadır.

Tiyokolşikosid, spesifik bir gama-aminobütirik asit (GABA) reseptörü agonistidir. Aynı zamanda glisinerjik agonist etkisi de söz konusudur. Bu nedenle tiyokolşikosid istemli kas hareketini engellememektedir ve herhangi bir solunum paralizisi riski taşımamaktadır. Tiyokolşikosidin kardiyovasküler sistem üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

IM olarak uygulandığında tiyokolşikosidin en yüksek plazma konsantrasyonu yaklaşık 50 dakikada elde edilir. Kas gevşetici etki uygulamayı takiben 30-40 dakika sonra başlar ve etki süresi 24 saattir. Tekrarlayan dozlarla etki, kümülatif olarak artar. Kas gevşetici etki, tedavi kesildikten sonra birkaç gün devam edebilir.

İlacın plazmadaki yarılanma ömrü 4.5 saattir. Alınan dozun atılımı; büyük bir kısmı değişmeden böbrekler aracılığıyla, geri kalan kısmı ise ekstrarenal yolla gerçekleşmektedir. Renal klirensi yaklaşık 70 ml/dak ekstrarenal klirensi yaklaşık 200 ml/dak dır.

Farmasötik Şekli

Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

Formülü

Her ampulde,

Tiyokolşikosid.......................... 4 mg

Sodyum klorür......................... 16.8 mg

Enjeksiyonluk su.......................2 ml bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur. Benzer etkiye sahip ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Tiyokolşikoside ya da bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde ve emzirme döneminde kullanımı kontrendikedir.

Kas hipotonisi ve gevşek paralizi gibi durumlarda kullanılmamalıdır. Antikoagülan tedavisi alanlar ve kanama problemi olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

15 yaşın üzerindeki yetişkinlerde, günde 2 defa 1 ampul IM olarak uygulanır. Şiddetli kas krampları durumunda tedavi dozu hergün günlük dozun yarısı kadar artırılabilir. Günlük doz 24 mg’ı geçmemelidir. Tedavi süresini uzatmak için doz aralıkları uzatılabilir. Gerekirse, oral olarak günde 2 defa 8 mg’lık 1 tablet veya 4 mg’lık 2 tablet ile tedavi 5-7 güne uzatılabilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun hazırlık aşamasında, kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gerekli olan (30-40 dakika) süre göz önünde bulundurulmalıdır.

Tiyokolşikosidin 15 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Thiospa 8 mg tablet: Her tablette 8 mg tiyokolşikosid içeren 20 tabletlik ambalajlarda.

Thiospa 4 mg tablet : Her tablette 4 mg tiyokolşikosid içeren 20 tabletlik ambalajlarda.

Thiospa % 0.25 merhem: % 0.25 tiyokolşikosid içeren 30 gr’lık tüplerde.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her ampulde 4 mg tiyokolşikosid içeren 6 ampullük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım

Gebelik kategorisi : C

Gebe kadınlarda araştırma yapılmamıştır. Gebelik sırasında ancak beklenen yararların fetüs üzerindeki olası risklerinden fazla olması durumunda kullanılmalıdır. Tiyokolşikosidin insanlarda anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, ilacın anne açısından önemi göz önüne alınarak, emzirme döneminde ya ilaç tedavisine ya da emzirmeye ara verilmelidir.

Araç ve makine kullanmaya etkisi

Araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tiyokolşikoside karşı aşırı duyarlı olan kişilerde, deride alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Nadiren tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon gibi yan etkiler görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.