Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka TINSERC
Etken Madde Kodu SGKETV-BETAHISTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N07CA01
ATC Açıklaması Betahistin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10870
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 25,15 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,15 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E256B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirti ve semptomlar:
Yüksek dozlarda baş ağrısı, bulantı, kusma, kaşıntı, dispepsi, hipotansiyon ve ataksi durumları görülebilir.

Doz aşımı tedavisi:
Betahistin dihidroklorür’e özel bir antidot olmadığı için, doz aşımı durumunda ilacın oral alımını takiben gastrik lavaj uygulanması yararlı olabilir. Yine de hastalar yakından gözlemlenmeli ve gerekirse semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

 

Endikasyonlar
Meniere sendromunda görülen işitme kaybı, vertigo (bulantı ve kusma ile birlikte) ve kulak çınlamasında endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Betahistin bir histamin analoğudur. Kulak labirentinde vazodilastasyona neden olarak kan akımını düzenlemekte ve endolenfatik basıncı düşürmektedir. Vertigo ataklarının süresini, sıklığını ve şiddetini azaltarak etki eder.

Klinik uygulamalar, betahistinin geniş bir güvenirlik sınırı olduğunu göstermiştir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Ağız yoluyla uygulanan betahistin hızlı bir şekilde gastrointestinal kanaldan tümüyle emilir. Maksimum plazma konsantrasyonuna 1 saat içinde ulaşır. Emilen betahistin plazmada iki metabolite dönüşür. Bu metabolitler en yüksek plazma yoğunluklarına 3-5 saatte ulaşır. Uygulanan betahistin metabolitler şeklinde 3 günde idrarla tamamen atılır.

Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her bir tablet 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Beta-2 adrenerjik reseptör agonistlerinin bronkodilatör etkileri betahistin ile azalabilir. Histamin H1 reseptör antagonistleri betahistin’in etkisini azaltabilir. H2 blokörler ile etkileşme beklenmez.

Kontraendikasyonlar
Betahistin dihidroklorüre veya içerisindeki diğer bileşenlere karşı alerjisi olanlarda ve feokromositoma hastalığı olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Aşağıda bildirlen dozaj uygulandığı takdirde hasta birkaç gün içinde iyileşir. Bazı vakalarda iyileşme daha yavaş olur. Belirgin bir iyileşmenin sağlanabilmesi için tedaviye devam etmek gerekir. Optimal sonuçlar ancak birkaç aylık tedaviden sonra elde edilir.

Genel başlangıç dozu; tercihen yemekle alınan günde üç kez 8-16 mg’dır.
İdame tedavi günlük 24-48 mg arasında değişir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
VERTİSERC 8 mg, 30 tabletlik blister ambalajlarda
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219
34510 Esenyurt/İSTANBUL
Tel:   0212 620 28 50
Faks: 0212 596 20 65
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
30.10.2008 – 217 / 10
Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
VERTİSERC 16 mg, 30 tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Bronş astması olan ve kardiyovasküler hastalığı olan kişilerin tedavisinde ihtiyatlı olunmalıdır.
VERTİSERC tedavisiyle, peptik ülserin tekrarlanması arasında herhangi bir bağlantı gösterilmediği halde, daha önce peptik ülser geçirmiş olan hastalara VERTİSERC uygularken dikkatli olunmalıdır.

Yeterli bilgi mevcut olmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır.
Antihistaminiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı:
Gebelik kategorisi: C
Deneysel çalışmalarda VERTİSERC Tablet’in teratojenik özellikleri olmadığını kanıtlamıştır. Bununla birlikte hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar olmadığından anne için sağlayacağı yarar, fetüs için olan riskin üstünde ise kullanılmalıdır.

Emzirme döneminde kullanımı:
Betahistin dihidroklorür anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziren annelere verilmemesi önerilmektedir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi:
VERTİSERC Tablet’in araç ve makine kullanma yeteneği veya psikomotor davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak uyku haline neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır.
Üretim Yeri
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219
34510 Esenyurt/İSTANBUL

Reçete ile satılır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Hafif sindirim sistemi rahatsızlıkları (bulantı, kusma, diyare, hazımsızlık), başağrısı, uyuklama ve deri kızarıklıkları, kaşıntı, döküntü, ürtiker bildirilmiştir.
Bazı vakalarda bildirilmiş olan hafif mide şikayetleri dozajın azaltılmasıyla önlenebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.