Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka TOBRASED
Etken Madde Kodu SGKFTC-TOBRAMISIN Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01AA12
ATC Açıklaması Tobramisin
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A07940
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,99 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,56 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E233C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bazı durumlarda noktalı keratit, eritem artmış lakrimasyon, ödem ve göz kapağında kaşınma gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı dozaj, yan etkilerle karıştırılabilmektedir. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Endikasyonlar
Tobramisin, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu gözün ve komşu dokuların dış kaynaklı enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal bir antibiyotiktir.
 
Klinik çalışmalar tobramisinin çocuklarda kullanılmasının etkili ve güvenli olduğunu göstermiştir.
Farmakodinamik Özellikler
Tobrased göz damlası; gözün dış enfeksiyonlarının topikal tedavisi için hazırlanmış steril göz damlasıdır. Etken maddesi olan Tobramisin, suda eriyebilen geniş spektrumlu bir aminoglikozittir.
 
Yapılan in vitro çalışmalarda S.aureus ve S.epidermidis (Koagulaz-pozitif ve koagulaz-negatif) dahil olmak üzere, penisiline dirençli stafilokoklara, bazı A grubu beta hemolitik türler de dahil olmak üzere streptokoklara, bazı nonhemolitik türlerine ve bazı Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis (indol negatif ve indol pozitif ), Morganella morganii, H.influenzea, H.aegyptius, Moraxella lacunata ve Acinetobacter calcoaciticus ve bazı Neisseria türlerine, etkili olduğu ortaya konmuştur.
Farmakokinetik Özellikler
Yapılan hayvan çalışmalarında 3 mg/mL tobramisin içeren topikal solüsyonun uygulanmasından 1-2 saat sonra kornea ve aköz hümör pik konsantrasyonlarına ulaşıldığı gösterilmiştir. Uygulamadan 1-2 saat sonra kornea konsantrasyonu 4,5 μg/g kornea ve aköz hümörde 0,28 μg/mL dir.
Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü
Her ml’de;
 
Tobramisin 3 mg
 
Borik asit 12.2 mg, Sodyum klorür 1.7 mg, Tyloxapol 1.0 mg, Benzalkonyum klorür 0.1 mg, Sodyum sülfat 1.5 mg, Distile su k.m. 1 ml, Sodyum hidroksit/sülfürik asit k.m. pH: 7-8 ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

---

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hafif ve orta şiddetli vakalarda hastalıktan etkilenmiş göz veya her iki göze 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Şiddetli enfeksiyonlarda ise iyileşme görülünceye dek tedaviye devam edilir. Tedavi doz azaltılarak kesilmelidir.
 
Doktor önerisi ile Tobrased Göz Damlası gündüz ve Göz Merhemi gece kullanılabilir.
 
Açmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:
 
·                     Kapak açılır
·                     Altındaki halka atılır
·                     Kapak tekrar tamamen ve sıkıca vidalanır. Böylece damlalıktaki membran delinir ve damlalık akmaya başlar.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Tobrased Göz Merhemi
 
5 g’lık aluminyum tüplerde steril merhem.
Saklama Koşulları
250C’nin altındaki, oda sıcaklığında saklayınız.
 
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml’lik plastik damlalıklı şişelerde steril solüsyon.

Uyarılar/Önlemler
Tobrased Göz Damlası, sadece lokal kullanım içindir. Bazı hastalarda lokal kullanılan antibiyotiklere karşı aşırı duyarlık gelişebilir. Bu durumda tedavi kesilmelidir.
 
Diğer tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi uzun süreli kullanım, mantarlar gibi duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Süperenfeksiyonun gelişmesi halinde uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.
 
Kontaminasyon söz konusu olabileceğinden plastik şişenin ucu herhangi bir yere değdirilmemelidir.
 
Gebelikte Kullanımı:
 
B gebelik kategorisindedir. 3 farklı deney hayvanı türünde normal insan sistemik dozunun 33 katına kadar dozlarla yapılan çalışmalarda fertilite ve fötüs üzerine tobramisinle herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır. Fakat öte yandan hamile kadınlar üzerinde tobramisinin etkilerini izleyen kontrollü bir çalışma yoktur. Bu nedenle hamilelerde ancak kesin endikasyon varsa kullanılmalıdır.
 
Süt Veren Annelerde Kullanımı:
 
Süt emen bebeklerde annenin tobramisin kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası yan etkiler nedeniyle durum değerlendirilerek bebek sütten kesilmeli veya ilaç kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Tobrased Göz Damlası tedavisi sırasında en sık karşılaşılan yan etki göz kapaklarında kaşınma, şişme ve konjunktival eritem ile karakterize oküler toksisite ve aşırı duyarlılıktır. Bu reaksiyonlar tedavi edilen her 100 hastanın 3’ünden azında ortaya çıkmaktadır. Benzeri reaksiyonlar diğer aminoglikozid antibiyotiklerin oftalmik preparatlarının kullanılmasıyla da ortaya çıkabilmektedir.
 
Tobrased Göz Damlası tedavisi ile başka bir yan etki bildirilmemiştir. Fakat sistemik aminoglikozid tedavisi yapılırken tobramisin kullanılması halinde total serum aminoglikozid düzeyleri dikkatle takip edilmelidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.