Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Berksam İlaç Ticaret A.Ş.
Marka TRENTILIN
Etken Madde Kodu SGKFJE-PENTOKSIFILIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C04AD03
ATC Açıklaması Pentoksifilin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A08023
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 25,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,67 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 4,37 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E047B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ciddi karaciğer ve/veya böbrek yetersizliği olanlarda eliminasyon gecikebileceğinden doz ayarlanması düşünülmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi karaciğer ve/veya böbrek yetersizliği olanlarda eliminasyon gecikebileceğinden doz ayarlanması düşünülmelidir.
Doz Aşımı

Semptomlar

 

Pentoksifilin zehinlenmesinin belirtileri sıcak basması, bilinç kaybı, kahve telvesi şeklinde kusmuk, reflekslerin azalması ve tonik-klonik konvülsiyonlardır. Doz aşımına ait ilk semptomlar kusma, baş dönmesi, taşikardi veya tansiyon düşmesi olabilir.

 

Tedavi

 

Pentoksifilinin bilinen spesifik bir antidotu yoktur.

 

Eğer pentoksifilin alımı henüz meydana gelmişse, amaç toksinin primer eliminasyonuyla (örneğin; gastrik lavaj) veya emiliminin geciktirilmesiyle (örneğin; aktif kömür) aktif içeriğin sistemik emiliminin önlenmesi olabilir. Zehirlenmeye karşı alınacak genel önlemler yanında özellikle kan basıncının izlenmesine dikkat edilmelidir. Kan basıncı çok düştüğü zaman enfüzyon yolu ile bir plazma sübstitüsyon solüsyonu uygulanmalıdır.

 

Solunum yolları açık tutulmalı, konvülsiyon varsa diazepam kullanılmalıdır.

Endikasyonlar

Periferik arterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetik nedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları (kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (bacak ülseri ve  gangren gibi).

Farmakodinamik Özellikler

Pentoksifilinin yavaş açığa çıkması sayesinde ekstremitelerde dolaşımın artmasını ve uzun süre devamını sağlayan bir etki elde edilir.

 

Hemoreolojik ve hemodinamik etkileri sayesinde özellikle mikrosirkülasyon bölgesinde dolaşımı artırıcı etkisi vardır. Bu etki kan dolaşımının bozulduğu bölgelerin daha iyi beslenmesini sağlar.

 

Hemoreolojik etki: Pentoksifilin, eritrositlerin azalmış olan fleksibilitesini düzeltir, eritrosit agregasyonunu inhibe eder, yükselmiş olan fibrinojen seviyesini düşürür, trombosit agregasyonunun inhibe eder ve kanın artmış olan viskozitesini düşürerek akım özelliğini düzeltir.

 

Hemodinamik etki: Periferik direnci düşürür ve kalbin gücünü artırır (pozitif inotrop etki).

Farmakokinetik Özellikler

Pentoksifilin su ve lipidlerde kolay eriyebildiği için barsak kanalından çabuk emilir. Pentoksifilin, etkin maddesinin serbest hale geçmesinden 30 dakika sonra plazmada en yüksek seviyeye ulaşır. Pentoksifilinin yarılanma ömrü, yaklaşık 1,6 saattir. 

 

Pentoksifilin tamamen metabolize olur ve %90’ından fazlası suda eriyebilen, konjuge olmayan polar metabolitler halinde böbrek yoluyla itrah edilir. Kısa yarılanma ömrü nedeniyle pentoksifilinin birikmesi söz konusu değildir. Böbrek fonksiyonunun bozulduğu hallerde metabolitlerin itrahı gecikebilir.

Farmasötik Şekli

Retard film tablet

Formülü

1 film tablette etkin madde olarak 600 mg pentoksifilin, boyar madde olarak titan dioksit bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Kan basıncını düşürücü (ACE inhibitörleri v.b.) ve kan basıncını düşürme potansiyeli taşıyan (nitratlar v.b.) ilaçların etkisi TrentilinÒ  tedavisi sırasında artabilir.

 

İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir. Bundan dolayı diabetes mellitus tedavisi gören kişiler dikkatlice  izlenmelidir.

 

Bazı hastalarda pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımı teofilin düzeyini artırabilir. Bunun sonucu olarak teofiline bağlı advers etkiler artabilir veya ağırlaşabilir.

Kontraendikasyonlar

TrentilinÒ, aşağıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:

  • Pentoksifiline, diğer metilksantinlere veya diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlığı olan hastalar (FORMÜLÜ bölümüne bakınız),
  • Ağır kanamalar (kanama riskini artırır),
  • Ağır retinal kanamalar (kanama riskini artırır).
Kullanım Şekli Ve Dozu

Prensip olarak dozaj ve uygulama şekli dolaşım bozukluğunun tipine, ağırlığına ve hastanın ilacı tolere etme derecesine bağlıdır. Dozaj, genellikle aşağıdaki şekildedir:

 

Hekimin başka önerisi olmadığı sürece, günde 2 defa 1 adet TrentilinÒ 600 mg Retard Film Tablet alınmalıdır. Tabletler, yemekle beraber veya hemen yemeklerden sonra, çiğnenmeden biraz sıvı (yaklaşık ½ bardak) yardımı ile yutulur.

 

Özel durumlar

 

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dakika’nın altında) günlük dozun %30 (2 adet TrentilinÒ Retard 400 mg Film Tablet) - %50 (1 adet TrentilinÒ 600 mg Retard Film Tablet)  düşürülmesi gerekebilir. Doz ayarlaması hastanın ilacı tolere etme gücüne bağlı olarak değişir.

 

Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda, kişisel toleransa bağlı olarak doz azaltılması gereklidir.

 

Tansiyonu düşük veya dolaşım sistemleri labil olan hastalarda, kan basıncını düşüren özel riskler taşıyan hastalarda (örneğin; ağır koroner kalp hastalığı olanlar veya beyne kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan kişiler) tedaviye düşük doz ile başlanmalı, daha sonra doz yavaş yavaş artırılmalıdır.

 

Mide ve barsaktan hızlanmış pasaj olduğu takdirde (laksatif kullanımına, diyareye veya cerrahi olarak barsağın kısaltılmasına bağlı) artık tablet parçacıklarının atılımı nadiren oluşabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuza başvurunuz.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

TrentilinÒ Retard 400 mg Film Tablet; 20 film tabletlik blister ambalajlarda.

TrentilinÒ Ampul 100 mg; 5 ml/5 ampul içeren kutularda.

Ruhsat Sahibi

BERKSAM İLAÇ TİCARET A.Ş.

34382 Şişli - İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.03.1996 - 177/47

Saklama Koşulları

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

TrentilinÒ 600 mg Retard Film Tablet; 20 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Aşağıdaki hastalarda dikkatli takip gerekir;

  • Aritmiyi kötüleştirebileceğinden ağır kardiyak aritmisi olanlar,
  • Miyokard enfarktüsü (erken kardiyak aritmi ve kan basıncında düşmeye yol açabileceğinden),
  • Hipotansiyon (tansiyon daha da düşebilir; KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU bölümüne bakınız),
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar (kreatinin klerensi 30 ml/dakika’nın altında) (ilacın birikmesi ve advers etkilerin artması riski vardır; KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU bölümüne bakınız).
  • Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu (ilacın birikme ve advers etkilerinde artış olması riskine karşı KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU bölümüne bakınız),
  • Kanamanın artmasına sebep olabileceğinden koagülasyon bozuklukları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğiliminin arttığı durumlar (kanama ile ilgili olarak KONTRENDİKASYONLARI bölümüne bakınız),
  • Kan basıncında düşme riski olan özel durumlar (örneğin; ağır koroner kalp hastalığı veya beyne kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar).

ÇOCUKLARDA KULLANIMI

TrentilinÒin çocuklarda kullanımına ait deneyim yoktur.

 

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, C’dir. TrentilinÒ in gebelikte kullanımıyla ilgili deneyim olmadığından gebelik süresince kullanılmamalıdır.

 

Emzirenlerde kullanımı

Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçer. Bu konuda yeterli deneyim olmadığından muhtemel risk ve yararları dikkatlice saptanmadan TrentilinÒ süt veren kadınlara verilmemelidir.

Üretim Yeri

SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş.

34091 Edirnekapı - İSTANBUL    

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Özellikle TrentilinÒ yüksek dozda alındığında, sıcak basması (derinin kızarması ile birlikte sıcaklık hissi), midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishal gibi gastrointestinal şikayetler, nadiren taşikardi gibi kardiyak aritmiler olabilir.

 

Kaşıntı, deride kızarma ve ürtiker nadiren gelişebilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonörotik ödem, bronkospazm ve bazen dolaşım şokuna varabilen ağır anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar görülebilir. Anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonların ilk semptomları görüldüğünde TrentilinÒ hemen kesilmeli ve doktora haber verilmelidir.

 

Baş dönmesi, baş ağrısı, ajitasyon ve uyku bozuklukları nadiren olabilir. Çok nadir durumlarda intrahepatik kolestaz ve transaminaz artışı oluşabilir.

 

Nadiren anjinal ağrı, kan basıncının düşmesi ve özellikle kanama eğiliminin arttığı hastalarda kanamalar (örneğin; deri ve/veya mukozada, midede ve/veya bağırsaklarda) gelişebilir ve izole durumlarda trombositopeni olabilir.

 

Eğer advers etkiler listesinde bulunan veya bunların dışında herhangi bir istenmeyen etki veya beklenmedik değişiklikler görürseniz lütfen doktorunuza danışınız.

 

TrentilinÒ kullanımı sırasındaki bazı advers etkiler (anaflaktik veya anaflaktoid şok) hayati tehlike taşıyabilir. Ani ve ciddi bir reaksiyon olursa hemen doktora başvurunuz ve doktor kontrolü altında olmadıkça  ilaca devam etmeyiniz.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.