Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma AKUR Sağlık Ürünleri Üretim Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti
Marka TRETIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D10AD01
ATC Açıklaması Tretinoin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 50,46 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 45,04 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bugüne kadar bildirilen bir doz aşımı bilgisi yoktur. Tavsiye edilen dozdan daha fazla kullanılması tedavi edici etkinin artışına katkı sağlamazken istenmeyen lokal reaksiyon riskinin artışına neden olabilir.

Endikasyonlar

Tretin® aşağıdaki akne ve keratinosit bozukluklarının tedavisinde endikedir:

  • Aknenin değişik formlarının tedavisinde: Mikrokistlerin ve enflamasyonun mevcut olduğu polimorf akne formları, Papülopüstüler akneler
  • Keratinosit bozukluklarında: Özellikle, Parakeratoz, Hiperkeratoz ve Diskeratoz tedavisinde.
Farmakodinamik Özellikler

Deriye uygulanan Tretinoin bir seri hücresel etkinin ortaya çıkışına neden olur. Tretinoin deri hücrelerinde mitozu ve edipermal hücrelerin yenilenmesini uyarır, keratin formasyonunu inhibe eder, yapılandırıcı doku tamir mekanizmasını aktive eder ve değişik karsinojenlerle oluşan cilt tümörü oluşumuna ait uyarıların regresyonunu sağlayabilir veya önleyebilir.

Bu özellikler tretinoin’in bir grup dermatolojik hastalıkta kullanımına olanak sağlamıştır. Bunlar arasında, akne, psoriasis, iktiyozis ve aktinik keratozlar bulunur.

 

Tretinoin, aknede temel etiyolojik faktörlerden biri olan pilo-sebase follikül’ün alt bölümündeki keratinizasyon üzerine etkili olur. Keratinize hücreler birbirlerine güçlü olarak yapışırlar ve follikülü tıkarlar. Follikülün obstrüksiyonu, mikrokomedon oluşturarak follikülün genişlemesine neden olur. Folliküle açılan sebase gland, sebum üretiminin devamı nedeniyle kistik hal alır ve mikrokist oluşturarak, kapalı komedonlar oluştururlar.

 

Bu kapalı komedonlar açık komedonlara dönüşebilirler. İnflamasyonun da mevcudiyeti nedeniyle uzun süreli lezyonlar şeklinde kalabilirler.

 

Tretinoin’in aknede etki mekanizması aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Tretinoin akne lezyonlarının oluşmasını önler: folliküler epiteli stimüle ederek birbirine yapışmamış keratinositlerin proliferasyonunu hızlandırır. Bu serbest boynuzsu hücreler sebum ile cilt yüzeyine boşaltılırlar. Bu boynuzsu hücreler birbirleri ile yapışarak tıkaç oluşturamazlar. Böylece yeni akne lezyonlarının oluşumu engellenir.

 

Tretinoin, follikül içinde retansiyona neden olan komedonların, mikrokistlerin de ekspulsiyonuna yardımcı olur. Epidermisin yüzeyel deskuamasyonundan ayrı olarak, tretinoin follikülün derinlerinde de etki gösterir. Serbest boynuzsu hücrelerin proliferasyonunu stimüle eder, bu hücrelerin oluşturduğu yapışmayı ve dolayısı ile tıkaç oluşumunu engellerken mikrokist ve komedonların da atılımını sağlar.

 

Tretinoin, enflamatuvar elemanlar olan papül ve püstüllerin gelişimini de hızlandırır. Enflamatuvar dönemin başlangıcında tretinoin uygulandığında, tretinoin folliküler duvarın permeabilitesini artırarak enflamasyondan sorumlu enflamatuvar ajanların (keratin fragmanları, serbest yağ asidleri gibi) follikül içine geçişini sağlar  ve böylece papül ve püstüllerin gelişimini hızlandırarak, eliminasyonlarını da çabuklaştırır.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal olarak tretinoinin perkutan absorbsiyonu olmadığı için sistemik etkinin olmadığı kabul edilir.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

Tretin® Krem, etken madde olarak % 0.050 Tretinoin içerir. Yardımcı maddeler olarak İsopropil Miristat, Karbopol 1382, Polisorbat 80, Migliol 812 (orta zincirli trigliserid), Gliserol, Sıvı parafin, Butil hidroksitoluen, Butil hidroksianisol, Metil parahidroksibenzoat, Propil parahidroksibenzoat, Sodyum hidroksid, Saf su bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Başka ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

Kontraendikasyonlar

Tretin®, içeriklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise aşağıdaki kullanım şekli önerilir: Tretin® tedavinin başlangıcında, akşamları bir kez olmak üzere, yıkanmış ve iyice kurulanıp kuruması sağlanmış cilt bölgesine düzgün bir şekilde uygulanır. Parmaklarla uygulama sonrası hafifçe masaj yapılır.

 

Cilt, ilaca alıştıktan sonra ve lokal reaksiyon ortaya çıkmıyorsa, , muhtemelen bir-iki hafta içinde, tedavinin dozu ve sıklığı kişisel ihtiyaca göre günde 2 kez olacak şekilde ayarlanabilir. Ancak uygulama sıklığı artırılınca irritasyon bulgularında artış oluyorsa, uygulama yeniden akşamları tek sefer olacak şekilde ayarlanır.

Uygulama sonrası elleri yıkayın. Tavsiye edilen dozdan daha fazla kullanılması tedavi edici etkinin artışına katkı sağlamazken istenmeyen lokal reaksiyon riskinin artışına neden olabilir.

Ruhsat Sahibi

AKUR Sağlık Ürünleri Üretim Dağıtım ve Paz. Tic. A.Ş.

ÜMRANİYE 34773, ISTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20.07.2005, 118/19

Saklama Koşulları

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Yüksek ısılarda ilacın bozulma hızı artmaktadır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tretin® krem, 30 g’lık alüminyum tüpte, karton kutusu ve prospektüsü ile beraber

Uyarılar/Önlemler

Tedavinin başlangıcında bir miktar kremi, küçük bir deri alanına uygulayarak muhtemel bir irritasyon tespit edilebilir.

Akneli deri bölgesinin sık yıkanmasından kaçınınız. Günde 2 kez yıkamak yeterlidir.

İlgili deri bölgesinde, ilave bir irritasyona neden olmamak için, kolonya, tonikler, traj öncesi ve sonrası losyonlar, genellikle parfüm ve alkol içeren ürünler kullanmayınız.

İlacın gözler, müköz membranlar, burun ve ağız içlerine temasından sakınınız. Temas durumunda bol su ile yıkayınız.

Deskuamasyon potansiyeli olan ilaçlarla beraber kullanımında özel dikkat gerekir. Eğer hasta Tretin® tedavisinden önce eksfolyan ilaçlar kullanmışsa, bu ilaçlarla oluşan deri enflamasyonunun geçmesi için bir süre beklenmesi tavsiye edilir.

Tedavi sırasında yapay ultraviyole ışıklarından ve bronzlaştırıcı uygulamalardan uzak durulmalıdır.

Tedavi sırasında güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte lekelenmelere neden olabilir. Bu nedenle tedavi sırasında özellikle Parsol 1789 gibi UVA ışınlarına karşı da ilave koruma sağlayan güneş koruyucu maddeleri bulunduran sunblok kullanımı önerilir.

Güneşe maruz kalınması kaçınılmaz olan durumlarda (deniz kenarına seyahat gibi), yukarıda belirtilen şekilde yüksek düzeyde koruma yapan (tercihan SPF 45 koruma özelliği olan) güneş koruyucuların kullanılması veya yoğun olarak güneşe maruz kalınabilecek günün bir gün öncesi, o gün ve bir gün sonrasında ilacın kullanılmaması önerilir. Ancak ilacın kullanılmadığı günlerde de hala güneş koruyucunun düzenli kullanılması tavsiye edilir.

 

Karsinojenik, mutajenik etkileri:

Deney hayvanları üzerinde başka bir tretinoin preparatı ile ömür boyu yapılan çalışmalarda insanlarda klinikte topikal olarak kullanılan dozlardan 100-200 kat fazla dozlarla yapılan çalışmalarda az sayıdaki dişi farelerde cilt tümörleri, erkeklerde ise karaciğer tümörleri gözlenmiştir. Bu bulguların biyolojik anlamları belirgin değildir. Çünkü kullanılan dozlar insan cildinin tolore edebileceği maksimum tretinoin dozundan çok daha fazladır. İnsanlarda tavsiye edilen dozlardan 5 kat daha fazla dozların kullanıldığı deney hayvanlarında herhangi bir karjinojik etki söz konusu olmamıştır. Bu anlamda, insanlarda tavsiye edilen ortalama doz, 50 kg’lık bir kişi için %0.025’lik dozun 1 gram olarak uygulanmasıdır.

 

Teratojenik etkileri:

Oral tretinoin’in deney hayvanlarında teratojenik ve fetotoksik olduğu gösterilmiştir.

Topikal tretinoin kullanımının teratojenik etki açısından tartışmalı sonuçları vardır. Deney hayvanlarında, insanlarda kullanılan dozun 200 katından fazla dozlarda (1mg/kg/gün) kullanıldığında teratojenik olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur. Başka bir tretinoin preparatının kullanıldığı deney hayvanlarında, insanlarda kullanılan ortalama dozun 91 katının kullanılması ile yarık damak ve hidrosefali şeklinde etkilere neden olduğu saptanmıştır.

Diğer taraftan yapılmış diğer pek çok çalışma da topikal uygulanan tretinoin’in insanlarda tavsiye edilen dozların 100-200 katı dozları kullanıldığı halde deney hayvanlarında hiçbir teratojenik etkiye neden olmadığını da göstermiştir.

 

Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı

Gebelik kategorisi: C

Hamile ve emziren hanımlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde tretinoin’in de kullanımı önerilmemektedir.

Üretim Yeri

Laboratoires Biorga, Fransa

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bazı hassas kişilerde tretinoin uygulanmasından sonra aşırı kızarıklık, ödem, hatta blisterler ve sonrasında kabukların oluştuğu bildirilmiştir. Bu etkiler ortaya çıkarsa, deri bulguları düzelene kadar ilacın kullanımına ara verilir veya hastanın tolere edebileceği düzeyde ilaç uzun aralıklarla uygulanabilir.

Tretinoin kullanımı sırasında ciltte özellikle ağız çevresi ve boyunda kuruluk hissi ortaya çıkabilir. Tedavinin kesilmesini gerektirmez. Akne tedavisi başladıktan sonra birkaç hafta içinde bulgularda alevlenme şeklinde geçici artma görülebilir. Bu, beklenen bir gelişme olup folliküllerin derininde oluşmuş olan mikrokistlerin hızlanmış eliminasyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilir.

 

Topikal tretinoin’e karşı gerçek kontakt allerji nadiren rapor edilmiştir. Tretinoin’in düzenli kullanımı sonrası geçici hipo ve hiperpigmentasyon da rapor edilmiştir. Tretinoin tedavisi sırasında güneşe karşı derinin hassasiyetinin artabileceği bildirilmiştir. Bugüne kadar Tretinoin ile görülen yan etkilerin hepsi tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlü olmuştur.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ