Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka TROMBOLIZ
Etken Madde Kodu SGKEY8-DIPIRIDAMOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC07
ATC Açıklaması Dipiridamol
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10612
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 26,26 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 23,44 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E016A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımına bağlı olarak hipotansiyon gelişebilir. Genellikle hipotansiyon kısa sürede düzelir, ancak gerekirse tedavide bir vazopresör ilaç kullanılabilir.

Endikasyonlar
  • Serebrovasküler olayların sekonder profilaksisi
  • Protez kapaklarda antikoagülanlar ile birlikte,
  • Kronik koroner kalp hastalığında
  • Farmakolojik stres testlerinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Dipiridamol, koroner damarları genişleten, trombosit adhezyon ve agregasyonunu engelleyen bir preparattır.

 

Adenozin ve adenin nükleotid'lerin metabolizmaları ve transportları üzerine direkt olarak etki göstererek, adenozin'in vazodilatör etkisini güçlendirir ve bu koroner genişletici maddenin miyokard'daki konsantrasyonunu yükseltir. Öte yandan adenozin-trifosfat'ın (ATP) aktif seviyesini korumasını sağlar.

 

Dipiridamol, adenozin difosfat'ın (ADP) meydana getirdiği trombosit kümeleşmesini inhibe ederek, arteriyel tromboz'un başlangıç noktası olan "beyaz trombüs" oluşmasını önler. Güçlü bir trombosit aktivatörü olan Tromboksan A2 yapımını inhibe eder.

Farmakokinetik Özellikler

Dipiridamol, gastrointestinal sistemden tam ve hızlı olarak absorbe edilir. Ortalama 75 dk. sonra kanda pik konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde metabolize olarak, safra ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Draje

Formülü

Beher draje 75 mg Dipiridamol ihtiva eder.

Yardımcı madde olarak jelatin, laktoz, şeker ve ponceau 4R içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Dipiridamol, adenozinin plazma düzeylerini ve kardiyovasküler etkilerini artırır. Eğer dipiridamolle beraber kullanılması gerekiyorsa adenozin dozu ayarlanmalıdır.

 

Antiasitler, dipiridamolün etkinliğini azaltabilir.

 

Dipiridamol, oral antikoagülanların etkilerini artırabilir.

 

Dipiridamol, aspirin (ve diğer antiplatelet ajanlar), heparin, düşük molekül ağırlıklı heparinler ve varfarin ile birlikte kullanıldığında kanama riskini arttırır.

 

Dipiridamol, kan basıncını düşüren ilaçların hipotansif etkilerini artırabilir ve kolinesteraz inhibitörlerin antikolinesteraz etkilerini etkisiz hale getirebilir bu nedenle miyastenia gravis şiddetlenebilir.

Kontraendikasyonlar

Dipiridamol ya da içerdiği maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tavsiye edilen günlük doz, günde 3 veya 4 kez 75 mg (1 draje)'dir.

 

İlaç yemeklerden önce aç karnına kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.06.2008-216/21

Saklama Koşulları

25 o C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher drajede 75 mg Dipiridamol içeren 50 ve 90 drajelik blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Tromboliz, akut anjina pektoris krizinin giderilmesinde kullanılamaz. Tromboliz, periferik vazodilatasyon yapabileceğinden, hipotansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Miyastenia gravisli hastalarda, dipiridamol dozunun değiştirilmesinden sonra tedavinin yeniden ayarlanması gerekebilir.

 

Dipiridamol, pıhtılaşma sorunu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Hamilelikte Kullanımı  (kategori B)

Hayvan deneylerinde teratojenik etkisi olmadığı gösterilmiştir. Ancak insanlardaki etkisi tam olarak bilinmediğinden sadece gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır.

 

Emzirenlerde : Süte geçtiğinden, bu husus dikkate alınmalıdır.

 

Çocuklarda   : 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği bilinmemektedir.  

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri bildirilmemiştir.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

% 10’dan fazla sıklıkta görülen yan etkiler:

 

Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi (% 14)

 

% 1 - % 10 sıklıkta görülen yan etkiler:

 

Kardiyovasküler: Hipotansiyon (% 5), hipertansiyon (% 2), değişken kan basıncı (% 2), EKG anomileri (ST-T değişimleri, ekstrasistoller), göğüs ağrısı.

Dermatolojik: Kızarıklık (% 2)

Gastrointestinal: Karında rahatsızlık (% 6)

 

% 1’den az sıklıkta görülen yan etkiler:

 

Anjina pektoris, karacğer fonksiyon bozukluğu

 

"BEKLENMEYEN  BİR  ETKİ  GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA  BAŞVURUNUZ."