Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka TROPAMID
Etken Madde Kodu SGKFUC-TROPIKAMID Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01FA06
ATC Açıklaması Tropikamid
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A08080
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,55 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,79 TL
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E082A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

---

Endikasyonlar

Tanı işlemleri sırasında, midriyazis ve siklopleji sağlanması için, refraksiyon muayenesinde, bazı pre ve postoperatif durumlarda kısa etki süreli bir midriyatik gerektiğinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

TROPAMİD FORT % 1 Göz Damlası, antikolinerjik bir müstahzar olup irisin sfinkter kasının ve siliyer cismin kolinerjik uyarılma cevaplarını bloke eder ve pupillayı genişletir, aynı zamanda akomodasyonu da felce uğratır.

Farmakokinetik Özellikler

TROPAMİD hızlı etki gösterir, fakat etki süresi nispeten kısadır. % 0.5’lik konsantrasyon, sadece hafif siklopleji ile birlikte, midriyazis meydana getirilmesi için yararlıdır.

Farmasötik Şekli

Steril Göz Damlası

Formülü
Her 5 ml’de;
 
Tropikamid                                                      50 mg
 
Benzalkonyum klorür                                          0.5 mg
 
Sodyum klorür                                                  22.5 mg
 
EDTA disodyum                                                 3.5 mg
 
Hidroklorik asid/sodyum hidroksid                          k.m. ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

---

Kontraendikasyonlar

TROPAMİD dar açılı glokomu olan ve müstahzarın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Refraksiyon için: Göze (ya da gözlere) % 1’lik çözeltiden 1-2 damla damlatılır, beş dakika içinde tekrarlanır. Hasta 20 ila 30 dakika içinde muayene edilmezse, midriyatik etkiyi uzatmak için ek bir damla damlatılabilir.
 
Göz dibi muayenesi için: Muayeneden 15-20 dakika evvel % 1’lik çözeltiden 1 damla damlatılır. Bol pigmentli bir irise sahip kişiler daha büyük dozlara ihtiyaç gösterebilirler.
 
Açmak için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:
 
·                     Kapak açılır
·                     Altındaki halka atılır
·                     Kapak tekrar tamamen ve sıkıca vidalanır. Böylece damlalıktaki membran delinir ve damlalık akmaya başlar.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

TROPAMİD % 0.5 steril göz damlası.

Saklama Koşulları

25oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Soğutmayın ya da yüksek ısıya maruz bırakmayın.

Şişeyi sıkıca kaplı tutun.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılıncaya kadar sterildir.

Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Damlalıklı, plastik şişelerde 5 ml steril solüsyon.

Uyarılar/Önlemler
Sadece yerel olarak kullanılır, şırınga edilmez. Hayvanlarda üreme ile ilgili irdelemeler yapılmamıştır. Bu ilacın erkek ya da kadınlarda doğurganlığı etkileyip etkilemediği, teratojenik etkisi olup olmadığı ya da fötüste aksi etkisi bulunup bulunmadığına dair bilgi yoktur. Bu müstahzar bebeklerde ve çocuklarda tehlikeli olabilen santral sinir sistemi bozuklukları yaratabilir. Antikolinerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılıktan ileri gelen psikotik reaksiyon ve davranış bozukluğu akılda tutulmalıdır.
 
Yaşlılarda ya da yüksek göz içi basıncına rastlanabilen başka kişilerde, midriyatikler ve sikloplejikler dikkatle kullanılmalıdır. Açı kapanması glokomu meydana gelmesini önlemek üzere, ön odacığın açı derinliğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Aşırı sistemik absorbsiyonu önlemek üzere, ilaç damlatıldıktan sonra gözyaşı kesesine parmakla bir dakika tazyik yapılmalıdır.
 
Pupillalar genişlemiş olduğu sırada, hastaya otomobil sürmemesi ya da başka tehlikeli faaliyetlerde bulunmaması tavsiye edilmelidir. Keza, pupillalar genişlemiş iken, hasta ışığa karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Gözler parlak ışıktan korunmalıdır. Ebeveynler, bu müstahzarı çocuklarının ağızlarına götürmemeleri ve ilacı uyguladıktan sonra kendi ve çocuklarının ellerini yıkamaları gereğinden haberdar edilmelidir.
 
GEBELİKTE KULLANIM:
 
Gebelik kategorisi: C
Gebelerde güvenli kullanımına ilişkin yeterli çalışma bulunmadığından ancak, hekim tarafından mutlak gerekli görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Göz içi basıncında yükselme görülebilir. Çocuklarda bu grup ilaçlarla, psikotik reaksiyonlar, davranış bozuklukları ve kalp-solunum kollapsı bildirilmiştir. Geçici iğnelenme, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, kornea lekeleri, fotofobi, taşikardi, baş ağrısı, parasempatik uyarılma ya da allerjik reaksiyon oluşabilir. Sikloplejiye bağlı olarak bir süre bulanık görme normaldir. Midriyatik etkiden ötürü göz kamaşması olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.