Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka TYLOL
Etken Madde Kodu SGKFIA-PARASETAMOL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE01
ATC Açıklaması Parasetamol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A08109
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,94 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,94 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulur. İlacın toksik dozlarda alınımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Methemoglobinemi; deri,mukoza, parmak uçlarında siyanoz; ağır vakalarda santral sinir sistemi stimülasyonu daha sonra ise depresyon, stupor, hipotermi, hızlı soluma; düzensiz, hızlı ve zayıf nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir.

 

Akut parasetamol toksisite tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavidir. İlaç yeni alındı ise emezis, gastrik aspirasyon ve lavaj uygulanabilir. Antidot olarak 16 saat içinde asetilsistein önerilir. Aktif kömür ve toz katartikler oral verilen asetilsisteinin absorbsiyonunu azaltabileceğinden bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır. Protrombin zamanı, BUN, kan şeker konsantrasyonu, SGOT, SGPT, bilirübin, kreatinin ve elektrolit konsantrasyonları da tayin edilmelidir. Sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalı, hipoglisemi varsa tedavi edilmelidir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu gelişirse laboratuvar değerler normale dönene dek ölçümlere devam edilmelidir. Hemodiyaliz faydalı olabilir, periton diyalizi ise etkisizdir.

Endikasyonlar

Tylol 6 Plus süspansiyon; 6 yaşından büyük çocuklarda, hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, klinik olarak kanıtlanmış, analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ağrı eşiğini yükseltmek yoluyla analjezik, hipotalamustaki termo-regülasyon merkezi üzerindeki etkisi yolu ile de antipiretik bir etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

İlaç oral yoldan alındığında gastrointestinal kanaldan hızlı ve tam olarak emilir. En yüksek plazma konsantrasyonlarına 10-60 dakika içinde ulaşılır. Parasetamol çoğu vücut dokularına hızlı ve düzenli olarak dağılır. Plazma yarı ömrü 1.25-3 saattir. Karaciğerde mikrozomal enzim sistemi ile metabolize olur. Oral  alınan parasetamol dozunun yaklaşık %85’i  24 saat içinde idrarda serbest ve konjuge parasetamol olarak itrah edilir.

Farmasötik Şekli

SÜSPANSİYON

Formülü

Tylol 6 Plus Süspansiyon; bir ölçekte (=5 ml’de) 250 mg Parasetamol içerir. Koruyucu olarak metil paraben, propil paraben, tatlandırıcı olarak %70’lik sorbitol ve rafine şeker, aroma maddesi olarak portakal esansı, boya maddesi olarak da Sunset sarısı içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Tedavi dozunda belirlenememiştir. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini arttırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion deriveleri ile, fenotiazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir.

 

LABORATUVAR TESTLERİNE ETKİSİ

 

Parasetamol üriner 5- HIAA (5-hidroksiindolasetikasit)’in yalancı pozitif test sonuçlarına yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol; aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tylol 6 Plus süspansiyon oral yoldan ve sulandırılmadan kullanılır.

Tylol 6 Plus süspansiyonu kullanmadan önce şişe çok iyi çalkalanmalıdır.

Önerilen Tylol 6 Plus süspansiyon dozajı aşağıdaki şekillerdedir:

6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 3-4 kez 1-2 ölçek (250-500 mg) olarak kullanılır. Maksimum günlük doz 2 gr’dır.

 

Dozaj ayarlamasının daha kolay ve daha ideal yapılabilmesi amacıyla 6 yaşından küçük çocuklarda Tylol Pediatrik süspansiyon, 12 yaşından büyük çocuk ve yetişkinlerde ise Tylol Tablet, yutma güçlüğü olan yetişkinlerde  Tylol 6 Plus Süspansiyon kullanılması önerilir. Optimum parasetamol dozu 500 mg ile 1 g arasındadır, günlük maksimum doz 4 g parasetamol’ü aşmamak kaydı ile bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tylol Tablet ; 20 tabletlik blister ambalajlarda

Tylol Plus Tablet ; 20 tabletlik blister ambalajlarda

Tylol Süspansiyon ;100 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte

Tylol Cold Şurup; 100 ml’lik şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte

Tylol Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; 12 poşet içeren ambalajlarda

Tylol Hot D Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; 12 poşet içeren ambalajlarda

Tylol Hot Pediatrik Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; 12 poşet içeren ambalajlarda

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Barbaros Bulvarı   76-78

34353   Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14.01.1997      181 / 16

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak, çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tylol 6 Plus Süspansiyon; 100 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyla daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Hamile ve emzirenlerde doktor kontrolü altında kullanılması tavsiye edilir. Parasetamol ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süreyle; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 C’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol, tedavi dozlarında toksik etki göstermez. Nadiren ürtiker, kaşıntılı makulopapüler döküntü gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni yapabilir. Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ