Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka ULTRALAN
Etken Madde Kodu SGKF27-FLUOKORTOLON Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC05
ATC Açıklaması Fluokortolon
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A08153
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut toksisite çalışmalarının sonuçlarına dayanarak deriden tek bir aşırı doz uygulaması (absorbsiyona olanak veren şartların varlığında geniş bir yüzeye uygulama) veya hatta tüm bir tüp içeriğinin yanlışlıkla oral alınması sonrasında akut bir intoksikasyon riski beklenmemektedir.

Endikasyonlar

Topikal kortikosteroid tedavisine cevap veren deri hastalıkları, örn.: kontakt dermatit, kontakt ekzema, meslek ekzeması, vulger ekzema, numuler ekzema, dejeneratif ekzema ve seboreik ekzema, dishidrotik ekzema, variköz semptom kompleksinde ekzema (ancak, direkt alt ekstremite ülserleri üzerine değil), anal ekzema, çocuklarda ekzema, atopik dermatit (endojen ekzema, nörodermatit ), psoriasis, lichen ruber planus ve verrucosus, kronik lupus erythematosus discoides, 1. derece yanıklar, güneş yanıkları, böcek sokmaları.

Farmakodinamik Özellikler

Ultralan, iltihabi ve allerjik deri hastalıklarında iltihabı önler, kaşıntı, yanma ya da ağrı gibi subjektif şikayetleri hafifletir. Etkinin başlaması bakımından farklılık gösteren iki ayrı kortikosteroid içeriği nedeni ile, Ultralan krem çabuk başlayan ve uzun süren bir etki gösterir.

İltihabi bölgede kapiller dilatasyon, hücre içi ödem ve doku infiltrasyonu geriler, kapiller proliferasyon baskılanır. Bu durum inflamasyon bulgularının gerilemesine yol açar.

Farmakokinetik Özellikler

Dermatolojik bir preparatta iki kortikosteroidin kombinasyonu ile (aynı steroidin iki farklı esteri) tek bir kortikosteroide göre deride daha uzun süreli ve yüksek bir kortikosteroid konsantrasyonuna ulaşılması farmakokinetik olarak anlamlıdır. İki bileşiğin lipofilik özelliklerinin farklı olması stratum korneuma dağılımları değişkenlik gösterir ve deriye farklı oranlarda difüze olurlar. Bu özellikler etkinin çabuk başlamasına ve uzun sürmesine yol açar.

Diğer 21-esterli kortikosteroidler gibi flukortolon-21-monoesterleri de önce büyük ölçüde deride, perkütan absorbsiyon sonrası ise hemen fluokortolon ve ilgili yağ asidine hidrolize olurlar.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

Etkin Maddeler:1 g Krem 2.5 mg (% 0.25) Fluokortolon pivalat ve 2.5 mg (% 0.25) Fluokortolon kaproat içerir.

Yardımcı maddeler:

Stearil alkol

Metil paraben

Propil paraben

Disodyum edetat dihidrat

Sitrus gülü parfüm yağı

İlaç Etkileşmeleri

Bilinen etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Tedavi alanının tüberkülotik veya luetik süreçlerinde, virozlarda (örn., varisella, herpes zoster), rozasea, perioral dermatit ve aşı sonrası deri reaksiyonlarında kontrendikedir.

Etken madde veya preparatın bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tedavi başlangıcında endikasyona uygun Ultralan preparatı günde 2, hastalığın daha çok etkilediği deri bölgelerine ise 3 kez ince bir tabaka halinde sürülür. Hastalık tablosunda iyileşme olunca, genellikle günde 1 kez uygulama yeterlidir.

Süt çocukları ve 4 yaşına kadar çocuklar, özellikle kundakla örtülü deri bölgelerinde, 3 haftadan daha uzun süre tedavi edilmemelidirler. Ultralan Krem yüksek oranda su içeren, yağ oranı düşük bir formülasyondur. Bu özelliği nedeni ile özellikle sulantılı ekzema evrelerinde sekresyonun drenajını kolaylaştırarak derinin hızla uygun kuruluğa erişmesini sağlar.

Ultralan Krem, nemli, dış etkilere maruz kalan ve kıllı vücut yüzeyleri için de uygundur.

Kapalı pansuman

Tedaviye dirençli olgularda bir kapalı pansuman Ultralan’ın etkinliğini artırmak için gerekli olabilir. Tedavi edilecek alana Ultralan Krem uygulandıktan sonra bölge, plastik film tabaka ile örtülür ve filmin kenarları, sağlam deriye flasterle tutturulur. Ellerde plastik eldivenler kullanılabilir.

Pansuman, 24 saatin üzerinde olmamak üzere, mümkün olduğu kadar uzun süre kalmalıdır. Tedavinin uzun sürebileceği durumlarda, pansumanın 12 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Pansuman altında enfeksiyon oluşursa, tedavi kesilmeli ve spesifik tedavi uygulanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Ultralan Pomat, Ultralan crinale

Saklama Koşulları

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ultralan Krem 10 g ve 20 g'lık tüpte

Uyarılar/Önlemler

Enfekte deri hastalıklarında ve/veya mantar enfeksiyonlarında ek olarak spesifik bir tedavi gereklidir 

Yüze uygulamalarda Ultralan'ın göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Sistemik kortikosteroidlerde olduğu gibi, lokal kortikosteroidlerin kullanılması ile de (Örn. uzun süre yüksek doz veya geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman teknikleri veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom gelişebilir.
 
Gebelik ve laktasyon
 
Gebelik kategorisi C’dir.
Birçok epidemiyolojik çalışma gebeliğinin ilk üç ayında sistemik glukokortikoidler ile tedavi edilen kadınların çocuklarında dudak yarığı görülme riskinde artış olabileceğini düşündürmektedir. Dudak yarıkları nadir görülen bir oluşum bozukluğudur ve sistemik glukokortikoidler teratojenik iseler bu, gebeliği esnasında tedavi edilen her 1000 kadın için bir veya iki vaka artışı anlamına gelir. Gebelik esnasında topikal glukokortikoid kullanımı hakkındaki veriler yetersizdir, bununla birlikte topikal glukokortikoidlerin sistemik etkileri çok düşük olduğu için daha düşük bir risk beklenmelidir.
 
TIBBİ GEREKLİKLİK DIŞINDA GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.
 
Genel bir kural olarak kortikosteroid içeren topikal preparatlar gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdırlar.
Ultralan ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlarda dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır. Özel olarak vücudun geniş yüzeylerine uygulama veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
Emziren kadınların memelerine Ultralan pomat tatbik edilmemelidir. 
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi
 
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bilinen etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ultralan ile tedavide nadir vakada kaşıntı, yanma, eritem veya veziküllenme gibi lokal semptomlar oluşabilir.

Kortikosteroid içeren topikal preparatların geniş alanlara (vücut yüzeyinin yaklaşık % 10'u ve fazlası) veya uzun süreli (4 haftadan uzun) uygulamalarda, aşağıdaki yan etkiler oluşabilir: deride atrofi, teleanjiektaziler, striae, deride akne formunda değişiklikler ve kortikosteroidin absorbsiyonuna bağlı olarak sistemik etkiler.

Topikal uygulanan diğer kortikosteroidlerde görüldüğü gibi nadir vakada folikülit, hipertrikoz, perioral dermatit ve içeriğindeki maddelerin herhangi birine bağlı allerjik deri reaksiyonları oluşabilir.

Ultralan kadında gebelik veya süt verme döneminde uzun süre veya geniş alanlarda uygulandığında, yeni doğanlarda bazı yan etkilerin oluşması mümkündür (örn.: hamileliğin son haftalarındaki uygulamalar sonucunda böbreküstü bezi fonksiyon bozuklukları).

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.