Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka URFAMYCIN
Etken Madde Kodu SGKFSN-TIAMFENIKOL
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01BA02
ATC Açıklaması Tiamfenikol
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A08218
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,71 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Tiamfenikol’ün toksik serum düzeyi ile ilgili veri yoktur.

Aşırı doz alındığında destek tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Urfamycin, tiamfenikol’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir;

  • Genitoüriner sistem enfeksiyonları: Sistit, sistopiyelit, piyelonefrit, gonokokların neden olduğu üretrit, spesifik olmayan üretrit, bakteriyel prostatit, orşit, orşiepididimit, endometrit, parametrit.
  • Karaciğer-safra yolu enfeksiyonları: Kolesistit, kolanjit, kolanjiolit.
  • Barsak enfeksiyonları: Enterit, gastroenterit, besin zehirlenmesi, yaz ishali, tifo, paratifo ve sistemik salmonellozlar.
  • Solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, akut ve kronik sinüzit ile akut ve kronik bronşit.
  • Diğer enfeksiyonlar: Brusellozis, boğmaca, sellülit ve abse gibi yara enfeksiyonları.
Farmakodinamik Özellikler

Tiamfenikol, amfenikoller grubundan geniş spektrumlu antibiyotiktir. Tiamfenikol, 500 mg’ın oral yoldan uygulanmasından 2 saat sonra 4.5 – 6 mcg/mL’lik plazma doruk konsantrasyona erişir. 2.5 g ’ın uygulanmasından sonraki plazma doruk konsantrasyon ise 16 – 18 mcg/mL’dir. Bioyararlanımı %75-90’dır. Urfamycin karaciğerde minimal oranda metabolize edilir. Tiamfenikol, dokularda, idrar ve safra yollarında yüksek konsantrasyona erişir. Serebrospinal sıvıya ve plasentaya geçer. Tiamfenikol büyük oranda değişmeden idrarla atılır. 500 mg’lık dozun yarılanma ömrü 2.6 saat, 2.5 g’ın ise 5-7 saattir.

Tiamfenikol geniş spektrumludur. Gram-pozitif ve gram-negatif organizmalar, anaeroblar, klamidya, riketsia, spiroketler ile mikoplazmalar etki spektrumu içinde yer alır.

Etki spektrumu şöyledir; Salmonella türleri, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Rickettsiae, Lymphogranuloma, Psittacosis grubu, bakteriyemi sebebi çeşitli gram negatif mikroorganizmalar, diğer antibiyotiklere direnç kazanmış Urfamycin’e duyarlı mikroorganizmalar.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Her kapsül; 250 mg tiamfenikol içerir.

İlaç Etkileşmeleri
---
Kontraendikasyonlar

Tiamfenikol’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kemik iliği supresyonu bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinlerde:

Günlük doz 1.5 g’ dır, 8 saat ara ile uygulanır.

Tifo ve diğer salmonellozlarda ilk 5-6 gün 3 g/gün’e dek çıkılabilir.

Gonore’de 2.5 g tek doz önerilir.

  

Çocuklarda:

Standart Pozoloji: 30 mg/kg/gün’dür.

Tifo ve diğer salmonellozlar ile ağır vakalarda doz, hekim kontrolünde 5 gün süre ile 50 mg/kg/gün’dür.

 

Böbrek Yetersizliğinde:

Kreatinin klirensi 20-50 ml/dak olanlarda günde 2 kez 500 mg  tiamfenikol

Kreatinin klirensi 5-20 ml/dak olanlarda günde 1 kez 500 mg tiamfenikol

 

Yaşlılarda:

65 yaş üzerinde: Günde 2 kez 500 mg tiamfenikol

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Urfamycin 500 mg Kapsül

Urfamycin Süspansiyon

Urfamycin 750 mg Liyofilize Enjektabl Flakon

Saklama Koşulları

300C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 kapsüllük Al/PVC  blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Böbrek yetersizliği olanlarda (kreatinin klirensi 50 ml/dak’nın altında olanlarda) ve 65 yaş üzerindekilerde doz azaltılmalıdır.

Uzun süreli ilaç uygulaması sırasında miyelosupresyon gelişme olasılığı artar ancak bu aplastik anemi gibi geri dönüşümsüz değildir. Bu nedenle uzun süreli yüksek doz uygulama sırasında periyodik kan kontrolleri yapılmalıdır.

Gebelerde ve yeni doğanlarda emniyeti henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak gerekiyorsa hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diyare ve enterokolit gibi seyrek olarak görülebilen gastrointestinal reaksiyonlar, ateş ve veziküler döküntü, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonları olası yan etkilerdir. Ayrıca uzun süreli kullanımda, doza bağımlı ve geri dönüşümlü olarak hemoglobin, hemotokrit, lökosit ve trombosit sayısında azalma gibi reversibl kemik iliği depresyonu yapabilir. Hematolojik yan etki riski böbrek yetersizliği olanlarda ve yaşlılarda daha belirgindir. Tiamfenikol ile, kloramfenikolde gözlenen dozdan bağımsız gecikmiş veya irreversibl aplastik anemi bildirilmediği gibi tek doz uygulamada da kan tablosunu etkilemez.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.