Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka URFAMYCIN
Etken Madde Kodu SGKFSO-TIAMFENIKOL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01BA02
ATC Açıklaması Tiamfenikol
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A08220
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,01 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E071B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetersizliği olanlarda (kreatinin klirensi 50 ml/dak’nın altında olanlarda) doz azaltılmalıdır.
Doz Aşımı
Aşırı doz uygulaması ile doza bağımlı advers reaksiyonlar (kemik iliği depresyonu, polinöropati) beklenebilir.
 
Aşırı doz alındığında destek tedavi uygulanır.
Endikasyonlar
Urfamycin® 750 mg İ.M./İ.V.Liyofilize Enjektabl Toz İçeren Flakon, Tiamfenikol’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir.
 
·                     Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Peptostreptococcus ve Peptococcus’un neden olduğu anaerobik enfeksiyonlarda
·                     Escherichia coli’nin neden olduğu kronik bakteriyel prostatit olgularında
·                     Haemophilus ducreyi’nin neden olduğu şankroid olgularında
·                     Neisseria gonorrhoeae’nın neden olduğu komplike olmamış ürogenital gonore olgularında
·                     Gardnerella vaginalis’in neden olduğu jinekolojik enfeksiyonlarda
·                     Haemophilus influenzae’nın neden olduğu menenjit olgularında
·                     Staphylococcus epidermidis ve Ureaplasma urealyticum’un neden olduğu gonokokkal olmayan üretrit olgularında
Farmakodinamik Özellikler
Tiamfenikol geniş spektrumludur. Gram-pozitif ve gram-negatif organizmalar, anaeroblar, klamidya, riketsia, spiroketler ile mikoplazmalar etki spektrumu içinde yer alır.
 
Etki spektrumu şöyledir; Salmonella türleri, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Rickettsiae, Lymphogranuloma, Psittacosis grubu, bakteriyemi sebebi çeşitli gram negatif mikroorganizmalar, diğer antibiyotiklere rezistans kazanmış Urfamycin’e duyarlı mikroorganizmalar.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: IM enjeksiyondan sonra tamamı kana geçer. Ağrıya neden olmaz. 0.5 ve 1.5 g’lık dozların IM uygulanmasından 1 saat sonra plazmada sırasıyla 7-13 mcg/mL ve 32 mcg/mL konsantrasyonda bulunur. Gonokok enfeksiyonu için 22 saat terapötik konsantrasyonunu korur.
 
Dağılım: Tiamfenikol vücut doku ve sıvılarına iyi dağılır. Safradaki konsantrasyonu eş zamanlı serum konsantrasyonundan 2-3 kat fazladır. Plazma konsantrasyonunun meningsler normal iken %10-20’si, meningsler inflamasyonlu iken %30-50’si serebrospinal sıvıya geçer. Fötus plazmasındaki konsantrasyonu plazma konsantrasyonuna eşittir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı %10-20’dir. Dağılım hacmi (Vd): 34 L’dir.
 
Metabolizma: Tiamfenikol pratik olarak vücutta metabolize edilmez.
 
Atılım: Uygulanan dozun %50-70’i değişmemiş ve biyolojik olarak aktif şekilde idrarla atılır. Geri kalan miktarı safra ve feçes yoluyla atılır. Yarı ömrü 2-3 saattir.
Farmasötik Şekli

Liyofilize Enjektabl Toz İçeren Flakon

Formülü
Her flakon;
 
750 mg tiamfenikol’e eşdeğer tiamfenikol glisinat hidroklorür ihtiva eder.
 
Çözücü ampul: 5 mL steril, apirojen enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri

Hepatik mikrozomal enzimleri inhibe ettiği için tiamfenikol, kumarin yapısında olan antikoagülanlar ve oral antidiyabetiklerin etkilerini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Tiamfenikol’e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve kemik iliği supresyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlerde:
Standart pozoloji; 1.5 g/gün’dür. 12 saat ara ile 1’er flakon derin intramuskuler veya intravenöz yolla uygulanır. Gerekir ise doz 8 saat ara ile 1 flakona yükseltilebilir.
 
Komplike olmayan akut gonokokal üretritte tek dozda 2 flakon uygulanır.
 
Tifo ve diğer salmonellozlarda, başlangıç dozu hekim kontrolünde 5 gün süre ile 3 g/gün uygulanabilir.
 
Çocuklarda:
Standart pozoloji: 20 - 30 mg/kg/gün’dür.
 
Tifo ve diğer salmonellozlarda başlangıç dozu hekim kontrolünde 5 gün süre ile 50 mg/kg/gün’dür.
 
Böbrek Yetmezliğinde:
Kreatinin klerensi 30-60 mL/dak olanlarda günde 2 kez 0.5 g tiamfenikol.
 
Kreatinin klerensi 10-30 mL/dak olanlarda günde 1 kez 0.5 g tiamfenikol.
 
Yaşlılarda:
65 yaş üzerinde: Günde 2 kez 0.5 g tiamfenikol
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Urfamycin 250 mg Kapsül
 
Urfamycin 500 mg Kapsül
 
Urfamycin Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz
Saklama Koşulları
250C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

750 mg’lık flakon ihtiva eden kutularda 5 mL steril enjeksiyonluk su ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Uzun süreli ilaç uygulaması sırasında miyelosupresyon gelişme olasılığı artar ancak bu aplastik anemi gibi geri dönüşümsüz değildir. Bu nedenle uzun süreli yüksek doz uygulama sırasında periyodik kan kontrolleri yapılmalıdır.
 
Böbrek Yetmezliğinde Kullanımı:
Tiamfenikol’ün çok büyük bir kısmı glomerüler filtrasyon yoluyla değişmeden atılır, orta ve ciddi böbrek yetmezliklerinde eliminasyon yarı ömrü uzadığı için, doz ayarlaması (doz azaltılması/doz aralığının uzatılması) yapılmalıdır.
 
Yaşlılarda Kullanımı:
60 yaş ve üstündeki hastalarda tiamfenikol’e bağlı geri dönüşlü miyelosupresyon prevalansı arttığı için doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Gebelerde ve yeni doğanlarda emniyeti henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak gerekiyorsa hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.
 
Tiamfenikol anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde kullanılmaması önerilir.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:
Tiamfenikol’ün araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Dermatolojik: Deride kızarıklık ve kaşıntı seyrek olarak görülen yan etkilerdir.
 
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, glossit, stomatit, ishal, tedaviye başladıktan 5-10 gün sonra ağız ve vajinada kandidiyazis görülebilecek yan etkilerdir.
 
Hematolojik: Uzun süreli kullanımda, doza bağımlı ve geri dönüşümlü olarak hemoglobin, hematokrit, lökosit ve trombosit sayısında azalma gibi geri dönüşümlü kemik iliği depresyonu yapabilir. Hematolojik yan etki riski böbrek yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda daha belirgindir. Tiamfenikol kullanımı ile kloramfenikolde gözlenen dozdan bağımsız gecikmiş veya geri dönüşümsüz aplastik anemi bildirilmediği gibi tek doz uygulamada da kan tablosunu etkilemez.
 
Sinir Sistemi: Nadiren baş ağrısı, halsizlik, uyuklama görülebilir. Çok nadir olarak uzun süreli (3-5 ay), yüksek doz kullanımda periferik nöropati ve dizestezi, eldiven tarzı hiperaljezi ile karakterize polinöropati bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.