Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Marka URO-VAXOM
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BX
ATC Açıklaması Diğer Ürolojik İlaçlar
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 70,26 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 62,69 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Renkli baskılı karton kutuda, 30 kapsüllük blister ambalajda sunulmaktadır.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
URO-VAXOM®’un güvenli bir ilaç olduğu düşünülmektedir, sedatif bir etkiye neden olması olası değildir. Dikkat gerektiren durumlarda etkisi bilinmemektedir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
URO-VAXOM®’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer URO-VAXOM®’un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (alerjik)

URO-VAXOM®’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
URO-VAXOM®’un etkinliği ve güvenilirliği 4 yaş ve altındaki çocuklarda gösterilmemiştir.
 
Eğer başka bir hastalığınız varsa, bünyeniz alerjikse ve başka herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
URO-VAXOM®’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
URO-VAXOM® yemeklerden önce aç karnına alınmalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik döneminde URO-VAXOM® kullanılıp kullanılmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme döneminde URO-VAXOM® kullanılıp kullanılmayacağı konusunda doktorunuza danışınız.
 
Araç ve makine kullanımı
URO-VAXOM®’un güvenli bir ilaç olduğu düşünülmektedir, sedatif bir etkiye neden olması olası değildir. Dikkat gerektiren durumlarda etkisi bilinmemektedir.
 
URO-VAXOM®’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçerikte bulunan yardımcı maddenin kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
 
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bugüne kadar herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, URO-VAXOM®’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, URO-VAXOM®’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Baygınlık
 • Deri döküntüleri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
 
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin URO-VAXOM® ‘a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • İshal
 • Deride hafif kızarıklık
 • Hafif ateş
Bunlar URO-VAXOM®’un hafif yan etkileridir.
Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Önleyici tedavi ve/veya destekleyici tedavi: 3 ay süreyle her gün bir kapsül alınır.
URO-VAXOM® için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.
 
Uygulama yolu ve metodu:
URO-VAXOM® ağızdan, aç karnına, bir bardak su ile alınır.
  
Değişik yaş gruplarında kullanım
 
Çocuklarda kullanımı:
4 yaş ve altı çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Dozaj ayarlaması gerekli değildir.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Dozaj ayarlaması gerekli değildir.
 
Eğer URO-VAXOM®’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden fazla URO-VAXOM® kullandıysanız:
URO-VAXOM®’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
URO-VAXOM® ‘u kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
URO-VAXOM® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
URO-VAXOM® tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
URO-VAXOM®, 30 kapsüllük blister ambalajlarda sunulan biyolojik kökenli bir üründür.
Bağışıklık sistemini uyararak vücudun doğal savunma mekanizmalarını arttırır.
 
URO-VAXOM® başta sistit (mesane iltihabı) olmak üzere, üriner (idrar yolu) sisteminin tekrarlayan enfeksiyonlarının oluşmasını engelleyebilir. Ayrıca, üriner sistem enfeksiyonlarının akut evresinde her zaman kullanılan tedavi edici ilaçlar ile birlikte de kullanılabilir.
 
URO-VAXOM® son 12 ayda klinik olarak ve/veya laboratuar bulgularıyla dokümante edilmiş tekrarlayan en az 3 alt idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olanların tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
URO-VAXOM®’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25oC'ın altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URO-VAXOM®’u kullanmayınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz URO-VAXOM®’u kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
URO-VAXOM® Kapsül
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Şimdiye kadar bildirilmiş bir doz aşım vakası bilinmemektedir. URO-VAXOM®’un özellikleri ve hayvanlarda yapılan toksisite testleri sonuçlarına göre doz aşımına ulaşılması mümkün görülmemektedir.
Etkin Maddeler
Bir kapsül 6 mg liyofilize Escherichia coli bakteriyel lizatı içermektedir.
Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Diğer Ürolojikler
ATC Kodu: G04BX
 
URO-VAXOM® bir immunostimulan ajandır.
 
İlacın hayvanlarda, deneysel enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki oluşturduğu, Peyer plaklarında makrofajları, B-lenfositlerini ve immünkompetan hücreleri stimüle ettiği, ayrıca bağırsak salgılarında Ig A düzeylerinde artışa neden olduğu bildirilmiştir.
 
URO-VAXOM® insanlarda T-lenfositlerini stimüle etmekte, endojen interferon üretimini tetiklemekte ve idrarda sIg A düzeyini arttırmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
Bilinmemektedir.
Farmasötik Form
Kapsül.
Turuncu opak başlığı ve sarı opak gövdesi olan kapsül.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: B
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
 
Gebelik dönemi
Hayvanlarda yürütülmüş olan üreme çalışmalarında fetüs üzerinde herhangi bir risk kanıtlanmamıştır ancak hamile kadınlarda gerçekleştirilmiş kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
Hamilelik döneminde URO-VAXOM® kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir hekime danışılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Emzirme sürecine özgün çalışmalar gerçekleştirilmemiştir, bu bağlamda bildirilmiş herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Emzirme döneminde URO-VAXOM® kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir hekime danışılmalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

-

İstenmeyen Etkiler
İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:
 
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
[Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle tahmin edilemiyor)]
 
Gastrointestinal sistem hastalıkları:
Yaygın: Diyare, bulantı, karın ağrısı
 
Sinir sistemi bozuklukları:
Yaygın: Baş ağrısı
 
Dermatolojik bozukluklar:
Yaygın: Deri reaksiyonları [prürit, deri, döküntüsü (ekzantem)]
 
Sistemik bozukluklar:
Yaygın: Hafif ateş
 
Nadir vakalarda alopesi, oral veya periferal ödem rapor edilmiştir.
 
Deri reaksiyonları, ateş veya ödem söz konusu olduğunda tedavi kesilmelidir, keza bu bulgular alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir.
 
Laboratuar değişiklikleri: Bildirilmemiştir.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
1 kapsül içerisinde 6 mg Liyofilize Escherichia coli bakteriyel lizatı bulunur.
 
Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Kapsamlı toksiste çalışmalarında herhangi bir toksik etki gösterilmemiştir.

Kontrendikasyonlar
URO-VAXOM®’un bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
URO-VAXOM® Kapsül
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
URO-VAXOM®’un etkinliği ve güvenilirliği 4 yaş ve altındaki çocuklarda gösterilmemiştir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:
Önleyici tedavi ve/veya destekleyici tedavi: 3 ay süreyle her gün bir kapsül alınır.
URO-VAXOM® için önerilen doz ve tedavi süresi aşılmamalıdır.
 
Uygulama şekli:
URO-VAXOM® ağızdan, aç karnına, bir bardak su ile alınır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Dozaj ayarlaması gerekli değildir.
 
Pediyatrik popülasyon:
4 yaş ve altı çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.
 
Geriyatrik popülasyon:
Dozaj ayarlaması gerekli değildir.
Raf Ömrü

60 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

07.07.2011, 131/74

Ruhsat Sahibi

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL 
Tel: 216 612 9191
Fax: 216 612 9192

Ruhsat Sahibi
ASSOSİlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25oC'ın altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar
URO-VAXOM® son 12 ayda klinik olarak ve/veya laboratuar bulgularıyla dokümante edilmiş tekrarlayan en az 3 alt idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olanların tedavisinde kullanılır.
 

 

Üretici Bilgileri

OM PHARMA, 22 rue du Bois-du-Lan 1217 Meyrin 2 Cenevre, İsviçre

Yardımcı Maddeler

Anhidr propil gallat (E310), monosodyum glutamat, prejelatinize nişasta, mannitol, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Anhidr propil gallat (E310)
 • Monosodyum glutamat
 • Prejelatinize nişasta
 • Mannitol
 • Magnezyum stearat
 • Kırmızı demir oksit
 • Sarı demir oksit
 • Titanyum dioksit
 • Jelatin