Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka UROMISIN
Etken Madde Kodu SGKF2V-FOSFOMISIN TROMETALOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj POŞET/AMBALAJ
ATC Kodu J01XX01
ATC Açıklaması Fosfomisin
NFC Kodu
NFC Açıklaması
Kamu Kodu A11876
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,14 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E521A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

8 g’lık 1 adet saşe, alüminyum/polietilen ambalaj içinde karton kutularda bulunur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

ÜROMİSİN’in araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ÜROMİSİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Fosfomisin veya ÜROMİSİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Nefrit, pyelonefrit gibi üst idrar sistem enfeksiyonunuz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

ÜROMİSİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

  ÜROMİSİN’i aç karnına alınız (yemeklerden 2-3 saat sonra).

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ÜROMİSİN gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ÜROMİSİN’ı emzirme sırasında kullanmayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

 

ÜROMİSİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sukroz içeriğinden dolayı, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ÜROMİSİN ile birlikte metoklopramid birlikte kullanıldığında sindirimi hızlandırır. Metoklopramid ve benzer ilaçlar, ÜROMİSİN’in etkinliğini düşürür.

 

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, ÜROMİSİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler  olabilir.

 

Çok yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Burun akıntısı
 • Diyare
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Faranjit
 • Vajinit
 • Adet düzensizliği
 • Bitkinlik
 • Sırt ağrısı
 • Ağrı
 • Ateş 

Yaygın görülen yan etkiler

 • Enfeksiyon
 • İştahın azalması ya da kaybolması
 • Sinirlilik
 • Uykusuzluk
 • Migren
 • Uyuklama
 • Dokunma, ağrı veya titreşim uyarılarının algılanmasında bozukluk
 • Kulak bozuklukları
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Gaz
 • Anormal dışkı
 • Menstrual bozukluklar
 • Kanlı idrar
 • Ağrılı idrar yapma
 • Döküntü
 • Cilt bozuklukları
 • Kaşıntı
 • Kas ağrısı

Seyrek görülen yan etkiler

 • Astma
 • Sarılık
 • Karaciğer nekrozu
 • Anjiyoödem 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

18 yaş ve üstü kadınlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 saşe uygulanır.

 

Uygulama yolu ve metodu:

Bir bardağın içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Sıcak su kullanılmaz. Karıştırılarak çözülür. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

 

ÜROMİSİN’i kullandıktan sonra idrara en az 3 saat kadar çıkmayınız. Bu yüzden geceleri yatmadan idrara son kez çıkıldıktan sonra ÜROMİSİN’i kullanınız.

 

Değişik yaş grupları:


Çocuklarda kullanım:

12 yaş ve altındaki çocuklarda fosfomisinin etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışma bulunmadığından kullanmayınız.

 

Yaşlılarda kullanım:

Erişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek yetmezliği:

ÜROMİSİN böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.

 

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

 

Eğer ÜROMİSİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜROMİSİN kullandıysanız:

ÜROMİSİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Fazladan doz alımı tedaviyi hızlandırmaz, yan etkileri artırır.

 

ÜROMİSİN’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

ÜROMİSİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ÜROMİSİN tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

ÜROMİSİN’ın etkin maddesi, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Fosfomisin trometamol’dur.

 

ÜROMİSİN 8 g’lık alüminyum/polietilen ambalaj içinde, 1 adet saşe içeren karton kutularda bulunur.

 

ÜROMİSİN, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için tek doz olarak kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

ÜROMİSİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ÜROMİSİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ÜROMİSİN’i kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

ÜROMİSİN Saşe

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Metoklopramid: ÜROMİSİN ile birlikte kullanıldığında, gastrointestinal hareketliliği artıran metoklopramid, fosfomisinin serum ve idrar konsantrasyonu düşürebilir.

Simetidin: ÜROMİSİN ile birlikte kullanıldığında, simetidin fosfomisinin farmakokinetiğini etkilememektedir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:


Pediyatrik popülasyon:Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır

Doz Aşımı Ve Tedavisi

ÜROMİSİN tek saşeler olarak paketlenmiştir. Bu nedenle doz aşımı riski engellenmiştir. Yine de doz aşımı olduğunda oral yoldan çeşitli sıvılar verilerek ilacın idrar yolu ile elimine edilmeye çalışılması yeterlidir.

 

Etkin Maddeler

Her bir 8 g’lık saşede, 3.0 g fosfomisine eşdeğer 5.631 g fosfomisin trometamol

Farmakodinamik Özellikler

ATC kodu: J01XX01


Farmakoterapötik grubu: Diğer Antibakteriyeller

 

Fosfonik asit türevi olan Fosfomisin Trometamol [mono (2-amonyum-2-hidrosimetil-1,3 propandiol) (2R-cis)-(3-metiloksiranil)-fosfonat] idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

 

Fosfomisin antibakteriyel etkinliğini bakteri hücre duvarı sentezini engelleyerek gösterir. Enol piruvil transferazı özgün olarak baskılayan özel etki mekanizması nedeni ile diğer antibiyotiklerle çapraz direnç göstermez ve muhtemelen diğer antibiyotiklerle sinerjizma gösterir (in vitro amoksisilin, sefaleksin, pipedimik asit ve aztreonam ile sinerji gösterir). Fosfomisin trometamolün antibakteriyel spektrumu in vitro üriner sistem enfeksiyonlarında sık olarak izole edilen bir çok gram negatif ve gram pozitif bakteriyi içermektedir. Bunlardan bazıları Enterococcus faecalis, E.coli, Citrobacter türleri (Citrobacter diversus, Citrobacter freundii), Klebsiella türleri (Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneuomoniae), Proteus türleri (Proteus mirabilis, Proteus vulgaris), Staphylococcus türleri, Salmonella, S. faecalis, P. aeruginosa ve Serratia  türleri (Serratia marcescens)dir. İndol pozitif proteuslar orta derece duyarlı veya dirençlidir. Fosfomisin trometamol in vitro olarak bakterinin üriner sistem epiteline yapışmasını engeller. 

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler   

Fosfomisin Trometamol beyaz ya da beyazımsı, higroskopik tozdur. Fosfomisin trometamol suda çok iyi çözünür. Etanolde (%96) ve metanolde az çözünür. Asetonda pratikte çözünmez. 

 

Emilim:

Fosfomisin trometamol verilmesini takiben hızla absorbe olur ve serbest asit formunu oluşturan fosfomisine dönüştürülür. Açlık durumunda %37 olan mutlak oral biyoyararlanımı, tokluk durumunda %30’a düşer. Tek doz halinde 3 g verildiğinde, ortalama maksimum serum konsantrasyonlarına  mide boşken 2 saatte ve yağdan zengin bir diyetle alındığında 4 saatte ulaşılır ve maksimum serum konsantrasyonları sırasıyla 26.1 (± 9.1) μg/mL ile 17.6 (± 4.4) μg/mL’dir.  2-4 g doz aralığında fosfomisinin farmakokinetikleri dozdan bağımsızdır.

 

Dağılım:

ÜROMİSİN’in oral uygulamayı takiben görünen kararlı durum dağılım hacmi (Vss) 136.1 (±44.1) L’dir. Fosfomisin sistemik dolaşımda plazma proteinlerine bağlanmaz. Böbrekler, mesane duvarı, prostat ve seminal veziküllere bağlanır. Oral uygulamadan sonra 24. saate kadar yüksek oranlarda ve böbreklerde etkili terapötik konsantrasyonlar oluşturacak şekilde, genito-üriner sistemin tüm bölümlerine dağılır. Fosfomisin’in plasentayı aştığı gösterilmiştir.

 

Biyotransformasyon:

Fosfomisin metabolize olmaz; idrar ve feçesle atılır.

 

Eliminasyon:

Fosfomisin idrar ve feçes yoluyla atılır. Verilen dozun yaklaşık %38’i idrar ve %18’i feçesle atılır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Fosfomisin çok yüksek idrar konsantrasyonları ile böbreklerle atılır. İdrarda 24-48 saat süresince terapötik konsantrasyonlarda bulunur. Dozun yaklaşık %18-28’i enterohepatik döngüye uğrayarak feçesle atılır. Böbrek yetmezliği olanlarda glomerüler atılımı azalır ve plazma yarılanma süresi uzar. Böbrek fonksiyonlarının azalması durumunda idrar ile atılımı azalır.

 

Hastalardaki karakteristik özellikler

 

Geriyatrik popülasyon: 

24 saatlik idrar konsantrasyonlarına dayanarak geriyatrik popülasyonda, fosfomisinin idrar atılımında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

 

Böbrek yetmezliği: 

Böbrek yetmezliğindeki anlamlı fosfomisinin eliminasyonun azaldığı belirtilerek idrardan geri kazanılan fosfomisin yüzdesi,  %32’den %11’e düşer.

Farmasötik Form
Saşe
Beyaz renkli toz
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye       

 

Gebelik kategorisi: B

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ÜROMİSİN’in gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı etkileri olduğunu gösteren yeterli veri bulunmamaktadır.

ÜROMİSİN’in oral kontraseptifler üzerine etkisi çalışılmamıştır.  Ancak estrojen içeren kontraseptiflerin etkinliği antimikrobiyal ajanlarla eş zamanlı kullanıldığında azalabilir. Bu nedenle antimikrobiyal tedavisi sırasında alternatif ya da ek doğum kontrol yöntemleri kullanılması dikkate alınmalıdır. 

 

Gebelik dönemi

Hamile kadınlarda kullanımı sonucunda teratojen etki ile ilgili kontrollü ve yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ancak, ÜROMİSİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.

 

Laktasyon dönemi

Fosfomisin trometamol’un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar Fosfomisin trometamol’un sütle atıldığını göstermemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ÜROMİSİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ÜROMİSİN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

 

Üreme yeteneği/Fertilite 

Üreme yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur. 

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi:16.07.2010
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler

Advers olaylar sistem organ sınıfı ve sıklığa göre şu yaklaşımla sıralanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100), seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000) ve çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 

Enfeksiyonlar ve infestasyonlar

Yaygın: Enfeksiyon

 

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Lenfadenopati

Seyrek: Aplastik anemi

 

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Anoreksi

 

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Sinirlilik, uykusuzluk

 

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın: Migren, uyuklama, parestezi

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok yaygın: Rinit

Seyrek: Astma

 

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın: Kulak bozuklukları

 

Gastrointestinal bozukluklar

Çok yaygın: Diyare, bulantı, karın ağrısı, dispepsi, faranjit

Yaygın:    Kusma, kabızlık, ağız kuruluğu, gaz, anormal dışkı       

 

Genitoüriner sistem bozukları

Çok yaygın: Vajinit, dismenore

Yaygın: Menstrual bozukluklar, hematüri, dizüri

 

Hepato-biliyer bozukluklar

Yaygın: SGPT artışı

Seyrek: Kolestatik sarılık, hepatik nekroz

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın:    Döküntü, cilt bozuklukları, prurit

Seyrek: Anjiyoödem

 

Kas- İskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın: Miyalji

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Asteni, sırt ağrısı, ağrı, ateş

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Her bir 8 g’lık saşe:

Fosfomisin trometamol ………5.631 g (3.0 g fosfomisine eşdeğerdir)

 

Yardımcı madde(ler):

Sukroz  ……………2.213 g

 

Yardımcı maddeler için bkz. 6.1.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Klinik öncesi güvenlilik verileri ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Kontrendikasyonlar

Fosfomisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve kreatinin klirensi 10 ml/dak altında olan ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Müstahzar Adı

ÜROMİSİN Saşe

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Nefrit, pyelonefrit gibi üst üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılması önerilmemektedir.

 

ÜROMİSİN dahil tüm antibakteriyel ajanların kullanımı ile clostridium difficile’ye bağlı diyare (CDAD) bildirilmiştir ve bu durum, hafif diyareden fatal kolit’e kadar ciddi bir aralıkta olabilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, C.difficile’nin aşırı çoğalmasına neden olarak bağırsağın normal florasını değiştirir.

 

C. difficile toksin A ve B üretir bu da clostridium difficile’ye bağlı diyarenin gelişmesine katkıda bulunur. C. Difficile türlerinin ürettiği hipertoksin, morbidite ve mortalite artışına neden olur. Bu enfeksiyonlar, antimikrobiyal tedaviye karşı inatçı olabilir ve kolektomi gerekebilir. Antibakteriyel ajanların uygulanmasından 2 ay sonra CDAD oluştuğu bildirilse bile medikal geçmiş dikkatle değerlendirilmelidir.

Eğer CDAD’den şüpheleniliyorsa ya da doğrulandıysa, antibiyotik kullanımının kesilmesi gerekir. Uygun sıvı ve elektrolit verilmesi, protein desteği, C. difficile’ye karşı antibiyotik tedavisi ve cerrahi değerlendirme klinik olarak belirtilmişse başlatılmalıdır.

 

Akut sistit’in tek bir epizodunun tedavisi için ÜROMİSİN’in tek bir dozundan fazlası kullanılmamalıdır. Tekrarlanan günlük dozları, tek dozluk tedavi ile karşılaştırıldığında klinik bir üstünlük ya da mikrobiyolojik eradikasyon hızı sağlamadı, ancak advers etki insidansını arttırdı.

 

Tedaviden önce ve tedavinin tamamlanmasından sonra kültür ve duyarlılık testleri için idrar örnekleri alınmalıdır. 

 

Sukroz içeriğinden dolayı, nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sukroz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

18 yaş ve üstü kadınlarda, komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tavsiye edilen doz 3 g fosfomisindir (1 saşe).

Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilen profilaksi dozu iki kez 3 g’lık dozlardır. İlk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra alınmalıdır.

 

Uygulama şekli:

Bir bardağın içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Sıcak su kullanılmaz. Karıştırılarak çözülür. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

 

Yiyeceklerle beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olduğundan etkin maddenin emilimini geciktirebilir. ÜROMİSİN aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Mesanede yüksek konsantrasyona ulaşarak etki eden bir ilaç olduğundan ilacın oral alınımı ardından idrara en az 3 saat kadar çıkılmaması istenmektedir. Bu yüzden geceleri yatmadan idrara son kez çıkıldıktan sonra ilacın kullanılması önerilmektedir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek yetmezliği:

Kreatinin klirensi 10 ml/dak altında olan ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.


Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.

 

Pediyatrik popülasyon:

12 yaş ve altındaki çocuklarda fosfomisinin etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışma bulunmadığından, kullanımı önerilmemektedir

 

Geriyatrik popülasyon:

ÜROMİSİN, geriyatrik popülasyonda “Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi” bölümünde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

225/84

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Tel. : 0216 492 57 08  

Fax : 0216 334 78 88

E-posta: info@kocakfarma.com

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Tel. : 0216 492 57 08  

Fax : 0216 334 78 88

E-posta: info@kocakfarma.com

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Fosfomisine duyarlı (Escherichia coli ve Enterococcus faecalis) patojenlerin neden olduğu kadınlardaki komplike olmamış alt üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diyagnostik ve cerrahi prosedürlerin profilaksisinde kullanılır.

Üretici Bilgileri
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi,
Çerkezköy / Tekirdağ
Yardımcı Maddeler

Sakarin, sukroz, portakal esansı, mandalina esansı.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sakarin

Sukroz

Esans (Portakal aroması)

Esans (Mandalina aroması)