Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Marka VAGIFEM
Etken Madde Kodu SGKF06-ESTRADIOL (ESTRIOL) Vajinal/İntra uterin ve Diğer sistemik
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G03CA03
ATC Açıklaması Östradiol
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Vajinal Tabletler
Kamu Kodu A08258
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 26,2 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,8 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımına ait bir vaka bildirilmemiştir.

 

Vagifem, intravajinal tedavi için tasarlanmıştır. Östradiol dozu çok düşüktür, normal olarak oral sistemik tedavide kullanılan dozlara ulaşabilmek için fazla miktarda tabletin kullanılması gerekir. Tedavi semptomatik olmalıdır.

Endikasyonlar

Vagifem östrojen eksikliğine bağlı atrofik vajinit tedavisi için endikedir.

 

65 yaş üzerindeki kadınların tedavisinde deneyimler sınırlıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Aktif içerik, sentetik 17β-östradiol, endojen insan östrojeni ile kimyasal ve biyolojik olarak aynı özelliklere sahiptir.

 

Endojen 17β-östradiol primer ve sekonder dişi cinsiyet özelliklerinin oluşmasını ve korunmasını sağlar. 17β-östradiol, biyolojik etkisini spesifik östrojen reseptörleri aracılığıyla  sağlar. Steroid reseptör kompleksi hücre DNA’sına bağlanır ve spesifik proteinlerin sentezlenmesini indükler.

 

Vajina epitelinin olgunlaşması östrojene bağlıdır. Östrojen bazal hücrelerle kıyaslandığında, yüzeyel ve intermediyer hücrelerin sayısını artırır.

 

Östrojen, vajina pH'ını 4.5 altında tutarak, Lactobacillus Döderlein baskın olmak üzere vajinanın normal bakteriyel florasının devamlılığını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Östrojen içeren ürünler, cilt, müköz membranlar ve gastrointestinal yoldan iyi emilmektedirler. Östrojenlerin vajinal uygulanması, ilk geçiş metabolizmasından bağımsızdır.

 

Vagifem’in farmakokinetiğini değerlendirmek üzere tek-merkezli, randomize, çift-kör, iki-periyodlu çapraz bir çalışma yapılmıştır. Tek doz Vagifem’i takiben pik seviyeler yaklaşık olarak 175 pmol/L (48 pg/ml) dir. 14 günlük tedavi sonrası, 17β-östradiolde ortalama seviyelerin postmenopozal aralıkta olduğu sadece marjinal bir emilim saptanabilmiştir.

 

Ortalama yaşın 52 olduğu daha genç hastalarda yapılan diğer çalışma, 12 haftanın üzerinde uygulanan dönemde, Vagifem’in vajinal uygulanmasının ortalama 50 pg/ml östradiol ortalama Cmax’ı oluşturduğunu ve EEA0-24 ile ölçülen anlamlı bir birikim yapmadığını göstermiştir. Her bir noktadaki ortalama 17β-Östradiol konsantrasyonları normal postmenopozal aralık içinde olmuştur.

 

12 haftalık Vagifem tedavisi boyunca gözlenen östron seviyeleri, herhangi bir östron birikimi göstermemektedir ve incelenen değerler postmenopozal aralık içerisindedir.

 

Östrojen metabolitleri, primer olarak glukuronidler ve sülfatlar halinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Vagifem Vajinal Tablet Sadece vajinal kullanım için doğal ve semisentetik östrojen Farmasötik şekli: Vajinal tablet.

Formülü

Her bir vajinal tablet;

 

25 mikrograma eşdeğer östradiol hemihidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Vagifem içindeki düşük doz östradiol’ün topikal uygulanmasına bağlı olarak, klinik anlamlılıkta etkileşimler beklenmemektedir.

Kontraendikasyonlar
 • Bilinen, geçirilmiş veya şüphelenilen meme kanseri
 • Bilinen veya şüphelenilen östrojene-bağımlı tipte tümörler (ör. endometriyal kanser)
 • Tanısı konmamış genital kanama Tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi
 • Geçmişteki idiyopatik veya mevcut olan venöz tromboembolizm (derin ven trombozu, pulmoner embolizm)
 • Bileşiminde bulunan etkin maddeler veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılı
 • Porfiri
Kullanım Şekli Ve Dozu

Vagifem hidrofilik, selüloz-kaynaklı matriks yapıda olup, nem ile karşılaştığında hidrate olarak 17β-östradiol’ün salınımını sağlar.

 

Vagifem, aplikatör kullanılarak vajina içine uygulanır.

 

Başlangıç dozu: 2 hafta süreyle günde 1 vajinal tablet.

 

İdame dozu: haftada 2 defa 1 vajinal tablettir.

 

Tedaviye uygun olan herhangi bir günde başlanabilir.

 

Eğer bir doz unutulursa, unutulan bu doz hasta hatırladığında hemen alınmalıdır. Mükerrer dozdan kaçınılmalıdır.

 

Vagifem uterusu yerinde olan veya olmayan kadınlarda kullanılabilir.

 

Tedavi sırasında özellikle ilk 2 hafta süresince minimal absorpsiyon gözlenebilir ancak ilk 2 hafta sonrasında plazma östradiol seviyeleri genellikle postmenopozal sınırları aşmayacağından bir progestagen eklenmesi önerilmemektedir.

 

Uygulama

       

1.    Bir blister paketi pistonun olduğu kısımdan gösterildiği gibi açınız. 

 

 

2.    Bir direnç hissedilene kadar aplikatörü dikkatli bir şekilde vajina içine yerleştiriniz.

 

 

 

3.    Tableti bırakmak için, klik sesi duyuncaya kadar pistona hafifçe basınız.  Tablet hemen vajina duvarına yapışacak ve ayakta durmanız veya yürümeniz halinde bile düşmeyecektir.

 

 

 

 

4.   Aplikatörü çıkarınız ve uygun biçimde atınız.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına konmamalıdır.

 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her bir VagifemÒ Vajinal Tablet tek-kullanımlık polietilen/polipropilen bir aplikatördedir. Aplikatörler PVC/aluminyum folyo blisterlerde paketlenmiştir.

       

15’li paketler, içindeki tabletler ile bir blister paket içinde 5 adet aplikatör olmak üzere 3 blister kart içermektedir.

Uyarılar/Önlemler

Tıbbi muayene/takip

 

Hormon tedavisi başlangıcı veya gözden geçirilmesi öncesi, tam bir kişisel ve ailesel öykü alınmalıdır. Fizik (meme ve pelvisi kapsayan) muayene bu bilgiler ve kullanım tedbirleri ile kontrendikasyonların rehberliğinde yapılmalıdır. Tedavi sırasındaki sıklığı ve yöntemi her kadına göre uyarlanmış periyodik kontroller tavsiye edilmektedir. Kadınlara, göğüslerinde oluşan hangi değişiklikleri doktor veya hemşirelerine bildirmesi gerektiği öğütlenmelidir. Mamografi dahil incelemeler, kabul gören güncel tarama pratiğine uygun yapılmalı ve bireyin klinik ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir. Hormon replasman tedavisi ile tedavi edilen kadınlarda, riskler ve faydaların zaman içinde dikkatli bir değerlendirilmesi yapılmalıdı

 

Takip edilmesi gerekli durumlar

 

 

Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığında, daha önce oluştuğunda ve/veya hamilelik veya önceki hormon tedavisi sırasında şiddetlendiğinde, hasta yakından takip edilmelidir. Bu durumların sistemik östrojen tedavisi sırasında yeniden oluşabileceği veya şiddetlenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır, özellikle:

 

 • Leiomyom (uterus fibroidleri) veya endometriyozis
 • Tromboembolik bozukluk hikayesi veya risk faktörlerinin varlığı (aşağıya bakınız)
 • Hipertansiyon
 • Karaciğer bozuklukları (ör. karaciğer adenomu)
 • Vasküler tutulumu olan veya olmayan diabetes mellitus
 • Kolelithiyazis
 • Migren veya (şiddetli) başağrısı
 • Sistemik lupus eritematozis
 • Endometriyal hiperplazi hikayesi (aşağıya bakınız)
 • Epilepsi
 • Astım
 • Otosklerozis

Vagifem’in içeriğindeki düşük doz östradiol’ün lokal olarak uygulanmasına bağlı olarak, yukarıda belirtilen

durumların yeniden oluşması veya alevlenmesi, sistemik östrojen tedavisiyle görülenden muhtemelen daha

azdır.

     

Tedavinin acilen kesilmesini gerektiren sebepler:

     

Bir kontrendikasyonun varlığında ve aşağıdaki durumlarda tedavi durdurulmalıdır         

 •  Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında bozulma 
 •  Kan basıncında anlamlı artış
 •  Yeni migren tipi baş ağrısının başlaması
 •  Hamilelik

Endometriyal hiperplazi

Vagifem tedavisine başlamadan önce, uterusu yerinde olan ve bilinmeyen bir sebep nedeniyle anormal kanaması olan kadınlar veya uterusu yerinde olup da daha önce sadece östrojen ile tedavi edilmiş kadınlar, endometriyumdaki olası aşırı uyarılma/malignensi ortaya çıkarmak amacıyla özel bir dikkatle incelenmelidir.

 

Oral östrojenlerle monoterapi sonrası endometriyal kanser riski, hem tedavinin süresi hem de östrojen dozu ile bağlantılıdır. Vagifem içindeki östradiol dozu düşüktür ve tedavi lokaldir. Bazı hastalarda minör derecede sistemik absorpsiyon oluşabilir. Bununla beraber, Vagifem artmış endometriyal hiperplazi ve rahim kanseri riski ile ilişkili değildir. Çünkü Vagifem ile lokal östrojen tedavisi altında sistemik etkinlik yoktur, progestagen eklenmesi önerilmemektedir.

 

 Genel bir kural olarak, jinekolojik incelemeyi de içeren diğer fizik muayeneler yapılmaksızın, östrojen replasman tedavisi bir yıldan uzun bir süre reçete edilmemelidir.

 

Meme Kanseri

 

Sistemik östrojen veya östrojen-progestagen tedavisi genellikle rahim veya meme gibi bazı kanser tiplerini artırabilir. Hormon replasman tedavisi alan kadınlardaki meme kanseri riski artışı raporlarına rağmen, lokal uygulanması nedeniyle Vagifem’den artmış bir risk yaratması beklenmemektedir.

 

Venöz tromboembolizm

 

Sistemik HRT, daha yüksek venöz tromboembolizm (VTE) gelişme riski ile ilişkilidir, ör. derin ven trombozu veya pulmoner embolizm. VTE için bilinen risk faktörleri genel olarak,  kişisel veya ailesel geçmiş öyküsü, ciddi obesite (Vücut kütle indeksi > 30 kg/m2) ve sistemik lupus eritematozis (SLE)’dir. Variköz venlerin VTE’deki muhtemel rolleri hakkında görüş birliği yoktur.

 

VTE hikayesi veya bilinen trombofilik durumu olan hastalar artmış VTE riskine sahiptirler. HRT bu riski artırabilir. Kişisel veya güçlü ailesel tromboemboli hikayesi veya tekrarlayan kendiliğinden düşükler, trombofilik bozukluğun ekarte edilmesi amacıyla araştırılmalıdır. Trombofilik faktörlerin tam bir değerlendirilmesi yapılana kadar veya antikoagülan tedavi başlayana dek, bu hastalarda HRT kullanımı kontrendike olarak görülmelidir. Halihazırda antikoagülan tedavi almakta olan kadınlarda HRT kullanımı için risk-yararların dikkatle gözden geçirilmesi gerekir.

 

 VTE riski, uzun süreli hareketsizlik, önemli travma veya cerrahi durumunda geçici olarak yükselebilir. Tüm postoperatif hastalarda olduğu gibi, cerrahiyi takiben venöz tromboemboliyi önlemek amacıyla profilaktik önlemlere titizlikle dikkat edilmelidir. Takiben uzun süreli hareketsizlik ihtimalinin olduğu isteğe bağlı cerrahi, özellikle abdominal veya alt ekstremitelerin ortopedik cerrahisi öncesinde, mümkünse 4-6 hafta önceden HRT’nin geçici olarak bırakılması gündeme gelmelidir. Kadın tamamen hareketlenene kadar tedavi yeniden başlatılmamalıdır.

 

Eğer tedaviye başlandıktan sonra, VTE gelişirse ilaç bırakılmalıdır. Hastalara, tromboemboli için potansiyel bir semptomun (ör. bir bacağın ağrılı şişliği, ani göğüs ağrısı, dispne) farkına vardıklarında, acilen doktorları ile temasa geçmeleri söylenmelidir.

 

Vagifem düşük dozda lokal tedavi için kullanılmaktadır ve VTE için artmış bir risk yaratması beklenmemektedir.

 

Diğer koşullar

 

Östrojenler sıvı tutulmasına neden olabilirler ve bu nedenle, kalp veya böbrek yetmezliği olan hastalar tedavinin ilk haftalarında dikkatli bir şekilde gözlenmelidir. Vagifem’in etkin maddelerinin dolaşımdaki seviyelerinin artması beklendiğinden; son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar da yakından takip edilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

200’den fazla hastanın 28 haftadan 64 haftaya kadar tedavi edilmesi de dahil olmak üzere, klinik çalışmalarda, 640’tan fazla hasta Vagifem ile tedavi edilmiştir. Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, tedavi edilen grupta yüksek sıklıkta oluşan ve östrojenle ilişkili olduğu iyi bilinen advers/ters olaylar “Sık (>1/1000,<1/10)” olarak belirtilmiştir.

 

Vagifem ile spontan bildirim oranı, 10.000 hasta yılında yaklaşık olarak 1 vakaya karşılık gelmektedir. Artan sıklıkta advers/ters olaylar klinik çalışmalarda gözlenmemiştir, ancak spontan olarak bildirilen ve genel olarak Vagifem tedavisi ile muhtemel ilişkili olduğu düşünülenler “Çok nadir (<1/10.000)” olarak belirtilmiştir.

 

Pazara çıkış sonrası deneyim, özellikle önemsiz sayılan ve iyi bilinen advers/ters ilaç reaksiyonlarını konu etmektedir. Belirtilen sıklıklar bu bilgiler ışığında yorumlanmalıdır.

 

En sık bildirilen advers/ters ilaç reaksiyonları: Vajinal akıntı ve vajinal rahatsızlıktır. Östrojenle ilişkili meme ağrısı, periferik ödem ve postmenopozal kanamalar gibi advers/ters olaylar, daha çok Vagifem tedavisinin başlangıcında mevcuttur.

 

Çok sık >1/100; <1/10

 

Genital kandidiyazis veya vajinitis, başağrısı, bulantı, karın ağrısı, karında şişkinlik veya karında rahatsızlık, dispepsi, kusma, gaz, periferik ödem, vajinal kanama, vajinal akıntı veya         vajinal rahatsızlık, meme ödemi veya meme büyümesi, meme ağrısı veya meme hassasiyeti

 

Çok nadir <1/10,000;

 

Meme kanseri, endometriyal kanser, aşırı duyarlılık, sıvı retansiyonu, uykusuzluk,

depresyon, migrende kötüleşme, derin ven trombozu, diyare, ürtiker, döküntü, eritamatöz döküntü, kaşıntılı döküntü, genital kaşıntı, endometriyal hiperplazi, vajinal irritasyon, vajinal ağrı, vajinusmus, vajinal ülserasyon, ilaç etkisizliği,  kilo artışı, kan östrojen artışı

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.