Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka VASOPLAN
Etken Madde Kodu SGKFJE-PENTOKSIFILIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C04AD03
ATC Açıklaması Pentoksifilin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11344
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,49 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,49 TL (21 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Çok yüksek dozlarda alınan pentoksifilin (en yüksek alınan doz 80 mg/kg) toksik belirtileri 4-5 saat sonra ortaya çıkar. Hastada ilk belirti olarak baş dönmesi, kusma, hipotansiyon, taşikardi izlenir. Daha sonra sıcak basması, şuur kaybı, hematemez, refleks azalması ve klonik-tonik konvülsiyonlar oluşabilir. Mide lavajı ve aktif kömür uygulanması gibi genel önlemlerin yanı sıra kan basıncı (gerekirse plazma substitüsyon solüsyonu uygulaması) ve konvülsiyon (diazepam uygulaması) kontrol altına alınmalı ve solunum yolu da açık tutulmalıdır.

Endikasyonlar

VASOPLAN 400 mg uzun etkili tablet, arteriyoskleroz ya da diyabet gibi çeşitli nedenlere bağlı oklüsif periferik arteriyopatilerde izlenen istirahat halinde bacak ağrıları, kesik topallama ve trofik bozukluklar (ülserasyon “ulkus kruris”, gangren) gibi semptomların tedavi ve kontrolünde endikedir. Ayrıca arteriyosklerotik, iskemik ve postapoplektik serebral dolaşım bozukluklarında ortaya çıkan baş dönmesi, unutkanlık, oriyantasyon zorluğu gibi şikayetlerin kontrolünde de kullanılır.

Işitme ve görme fonksiyonlarındaki aksamalarla kendini gösteren iç kulaktaki dejeneratif vasküler problemler ile retinal dolaşım bozukluklarında da kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

VASOPLAN 400 mg uzun etkili tabletin aktif maddesi pentoksifilin’dir. Bir ksantin derivesi olan pentoksifilin kan viskozitesi üzerine etkili hemoreolitik bir maddedir ve uzun etkili tablet şeklinde hazırlanmış olması nedeni ile ana ilaç ve metabolitleri 2-4 saat içinde maksimal bir kan düzeyi oluşturur ve uzun bir süre bu düzeyde kalır. Pentoksifilin ve metabolitleri kan viskozitesini azaltarak ve eritrosit fleksibilitesini düzelterek, mikrosirkülasyonun ve doku oksijen konsantrasyonunun artmasını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Pentoksifilin oral yoldan alındıktan sonra sindirim kanalından süratle emilir ve çeşitli metabolitlere ayrılarak ortalama 1 saat içinde maksimal bir plazma düzeyi oluşturur. En etkili metabolitleri Metabolit I ve Metabolit V dir ve bu metabolitlerin plazma düzeyleri pentoksifilin’e oranla 5 ve 8 kat daha yüksektir. Pentoksifilin için plazma yarılanma süresi 0.4-0.8 saattir ve bu süre metabolitler için 1-1.6 saat arasında değişmektedir. Pentoksifilin’in vücuttan atılımı metabolitleri şeklinde idrar ile yapılır ve feçeste ölçülebilir miktar %4 altındadır. Ilacın tok karnına alınması emilimi geciktirir; fakat total emilim üzerine etkili değildir. Yaşlılarda eleminasyon hızı gençlere oranla azalır.

Farmasötik Şekli

VASOPLAN 400 mg Uzun Etkili Film Tablet

Formülü

Her uzun etkili tablet 400 mg pentoksifilin içerir. Ayrıca titanyum dioksit bulunur.

İlaç Etkileşmeleri
Arteriyel kan basıncı üzerine etkili olan ilaçlar ve antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini artırır.
 
Diyabetik olgularda insülin ve oral antidiyabetiklerin etkisini artırarak hipoglisemi oluşma riskini güçlendirir.
 
Varfarin tedavisi altında bulunan hastalarda kullanımı protrombin zamanının uzamasına ya da kanamaya neden olabilir.
 
Teofilin ile birlikte kullanımı, teofilin kan düzeyini yükseltebilir.
Kontraendikasyonlar

VASOPLAN, pentoksifilin ile kafein, teofilin ve teobromin gibi metilksantin türevlerine karşı aşırı duyarlı bireylerde, ağır hemorajik olgular ile retinal kanamalarda ve yeni oluşmuş miyokart enfarktusu durumlarında kullanılmamalıdır. Ağır seyreden hipertansif koroner arter hastalıkları ile kalp yetmezliği ve komplikasyonlu serebral arteriyoskleroz gibi ciddi kardiyovasküler sistem bozukluklarında parenteral kullanımı kontrendikedir. Hamilelerde ve emziren annelerde de kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

VASOPLAN uzun etkili tablet için önerilen doz günde 2 ya da 3 kez 400 mg şeklindedir. Tabletler yemekle beraber veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarında günlük doz gerektiği miktarda azaltılmalıdır (1 ya da 2 uygulama). Riskli olgularda tedaviye düşük doz ile başlanmalı ve tedricen artırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

VASOPLAN Ampul 100 mg/5 ml

Saklama Koşulları

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, 25°C nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

VASOPLAN 400 mg Uzun Etkili Film Tablet 20 tabletlik blister ambalajda kutuda prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Genel olarak periferik kronik oklüsif arter hastalığı bulunan bireylerde sistemik arteriyosklerozun diğer belirtileri de izlenebilir. Bu gibi hastalıklarda hipotansiyon, aritmi, anjina pektoris ortaya çıkabilir. Hastalar bu yönlerden takip edilmelidir.

Ileri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ilacın yan etkilerinin ortaya çıkma şansı fazladır.

Kanama olasılığı bulunan hastalar yakından izlenmeli ve gerekirse ilaç kesilmelidir; retinal kanama oluşmasında tedavi derhal durdurulmalıdır.

Gebelikte kullanım emniyeti tam kanıtlanmamıştır. Pentoksifilin anne sütüne az miktarda geçer, bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalı ya da emzirme sonuçlandırılmalıdır.

18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

VASOPLAN’ın aktif maddesi pentoksifilin ile yapılan tedavi süresinde aşağıda belirtilen yan etkiler izlenebilir:

Gastro intestinal sistem: anoreksi, dispepsi, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, tad bozukluğu, tükürük salgısında artma, kabızlık, kolesistit.

Kardiyovasküler sistem: dispne, ödem, hipotansiyon, anjina pektoris, palpitasyon, taşikardi, aritmi.

Solunum sistemi: epistaksis, larenjit, rinit, soğuk algınlığı belirtileri.

Sinir sistemi: anksiyete, konfüzyon, depresyon, epilepsi.

Deri ve derialtı dokusu: tırnak kırılması, prürit, ürtiker, deri döküntüsü, anjioödem.

BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.