Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Farmako Eczacılık A.Ş.
Marka VEGAFERON
Etken Madde Kodu SGKEWW-DEMIR III HIDROKSID POLIMALTOZ+FOLIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B03AB05
ATC Açıklaması Dekstriferon
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A09315
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,52 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 6,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E301D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı halinde desferroksamin veya kalsiyum disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir.

Desferroksamin teratojenik etkiye sahiptir. 

Endikasyonlar

Demir eksikliğine bağlı anemilerin tedavisi ve proflaksisi, hamilelik, emzirme ve çocukluk dönemlerindeki demir desteği tedavilerinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Demir vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati işlevlere sahiptir. İyonik demir enerji transferinde rol oynayan enzimlerin (sitokrom oksidaz, ksantin oksidaz, süksinik dehidrojenaz gibi) bir komponentidir. Demir ayrıca oksijen transferinde ve kullanımında gerekli olan organik bileşiklerin (hemoglobin, miyoglobin gibi) yapısında mevcuttur. Demir eksikliği durumunda bu hayati işlevlerin eksiklikleri ortaya çıkmaktadır.

VEGAFERON şurup uygulanması demir eksikliğinin neden olduğu anemilerde kan yapımındaki azalmayı ve sonuçta oluşan etkileri ortadan kaldırmaktadır.

 

Demir için önerilen günlük alım miktarları (RDA) :


0-6 ay

6   mg

6-12 ay

10 mg

1-3 yaş

10 mg

4-6 yaş

10 mg

7-10 yaş

10 mg

11 yaş üzeri

12-15 mg

Hamileler

30 mg

Emziren anneler

15 mg

 

Demir için maksimum günlük doz 65 mg’ dır ve 100 mg ve üzeri dozlarda toksisite görülebilir.

 

Farmakokinetik Özellikler

Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi molekülünde, demir III hidroksit çekirdekleri yüzeysel olarak nonkovalent bağlanmış polimaltoz molekülleri ile sarılmıştır. Bu şekilde fizyolojik ortamda iyonik demir salınmaz ve aktif şekilde absorbe olması sağlanır. Demir barsaklardan duodenum ve proksimal jejunumdan emilir. Barsaklardan demirin absorbsiyonu kişiden kişiye ve demir eksikliği ve ihtiyacı miktarına bağlı olarak değişmektedir. Normal yetişkin bir insanın günlük demir ihtiyacı 0,5-1 mg’ dır. Bu oran menstrüasyon sırasında kadınlarda günlük 1-2 mg’ a kadar yükselmektedir. Demirin normal yetişkinlerdeki dağılımı: toplam vücut demirinin % 70’ i kırmızı kan hücreleri içinde hemoglobin şeklinde, % 10-20’ si ferritin ve hemosiderin halinde depolanmış olarak, % 10 kadarı da myoglobin içinde bulunur. 

% 1’ den daha az bir kısmı eser miktarlarda sitokromlar ve diğer demir içeren enzimlerde bulunur.

Demirin emilmeyen kısmı dışkı ile atılır.


Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

5 ml (1 ölçek) şurup: 50 mg elementel demire eşdeğer demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi içerir. Tatlandırıcı olarak sakkaroz, sorbitol ve krem esansı, koruyucu olarak sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Demir III hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir III iyonu kompleks bir iyon olduğundan besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklinler, antasitler) iyonik etkileşme görülmez.

 

Kontraendikasyonlar

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi, demir eksikliğinin neden olmadığı anemi (hemolitik anemi) durumları, düzenli olarak devamlı kan transfüzyonları yapılan hastalarda kullanılmamalıdır. HIV infeksiyonlu hastalarda demir eksikliğine bağlı anemisi klinik olarak belgelenmemiş hastalarda günlük demir desteği tedavisi yapılmamalıdır.  

Kullanım Şekli Ve Dozu

Genel doz :

Çocuklar için günde 1-2 defa (50-100 mg) 1 ölçek (5 ml), yetişkinler için günde 2-3 defa (100-150 mg) 1 ölçek (5 ml) dir. Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Klinik demir eksikliği tedavilerinde genellikle 3-5 aylık bir tedavi yeterli olmaktadır. Potansiyel demir eksikliği tedavilerinde ise 1-2 aylık tedavi yeterli olmaktadır. Normal kan değerleri elde edildikten sonra vücuttaki demir depolarının dolması için 2-3 ay süre ile günde 1-2 ölçek (50-100 mg) içilmesi gerekebilir.

Hamilelikte kullanımda folik asit ile birlikte alınması tavsiye edilmektedir.

VEGAFERON  şurup yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra içilmelidir.

Ruhsat Sahibi

FARMAKO ECZACILIK A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. Görümce Sok. No: 6

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.03.2008-214/34

Saklama Koşulları

25oC nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml’lik 1 adet şişe ve ölçü kaşığı (5 ml) içeren ambalajlar.

Uyarılar/Önlemler

Mide ve barsak ülseri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınması tavsiye edilmektedir. Oral yoldan demir uygulanması ile dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve bir önlem gerektirmez. Dışkı renginin koyulaşması dışkıda gizli kan aranması durumunda yanılgıya neden olmaz.

 

Gebelik ve laktasyonda kullanımı :

Gebelik kategorisi B

Demir (III) polimaltoz kompleksi ile yapılan hayvan çalışmalarında ilk üç ayda fetus üzerine olumsuz bir etki gözlenmemiştir ancak insanlarda yapılmış bir çalışma yoktur. Yapılan çalışmalarda ilk üç aydan sonra kullanımında bebek üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir. Bu nedenlerle gebelik süresince dikkatli kullanılması önerilmektedir.

 

Demir anne sütüne geçer. Bu nedenle emzirme süresince bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

 

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Demir III hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir non iyonik olduğundan diğer oral iyonik demir tuzu içeren ilaçlardan çok daha hafif ve nadir olarak gastro intestinal yan etkiler (gastrointestinal irritasyon, bulantı, ishal, kabızlık gibi) görülebilir.

Demir III hidroksit polimaltoz, iki değerlikli iyonize demir tuzu içeren ilaçlarla oluşan diş boyanması ve ağızda metalik tad oluşması gibi istenmiyen yan etkilere neden olmaz.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.