Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka VENORUTON
Etken Madde Kodu SGKFH1-OKSERUTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C05CA04
ATC Açıklaması Trokserutin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10321
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 90,19 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 80,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 32,84 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E413A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda kullanımına dair hiçbir olgu kaydedilmemiştir.

Endikasyonlar
  • Kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlar (ağrılı, yorgun, şiş, ağır bacaklar, kramplar, parestezi),
  • Postflebitik sendrom, beslenme bozuklukları, varikoz dermatitler ve varikoz ülserler,
  • Skleroterapi ve varis egzersizinde yardımcı ilaç olarak,
  • Hemoroid semptomları (ağrı, eksudasyon, kaşıntı ve kanama) ve komplikasyonları,
  • Gebeliğin 4. ayından itibaren olmak üzere, gebelik sırasında görülebilen venöz yetmezlik ve hemoroidler,
  • Radyoterapiyi izleyen damar ve mukoza lezyonlarının önlenmesi ve hafifletilmesi,
  • Diyabete, hipertansiyona ve ateroskleroza eşlik eden retinopatilerde yardımcı tedavi olarak ve amaurosis fugax ataklarının önlenmesinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Okserutinin primer farmakolojik etkisi, kapiler damarlardan suyun filtrasyon hızını ve proteinler karşısındaki mikrovasküler geçirgenliği azaltmaktır. Bu özellik, çeşitli deney hayvanlarında ve ayrıca da kronik venöz yetmezlik, idiyopatik ödem, karaciğer sirozu ve diyabetik retinopati gibi çeşitli klinik endikasyonlarda gösterilmiştir. Mikrovasküler fonksiyon üzerindeki bu etki, endotel hücreleri arasındaki yarıkların azalmasıyla, endotel hücreleri arasındaki lif matriksinde değişiklik meydana gelmesiyle ve endotel hücrelerinin mikrovasküler duvara daha fazla yapışmasıyla açıklanabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Karbon-14 ile işaretlenmiş okserutinin, insanlara oral yoldan verildikten sonra, dozunun yaklaşık % 10-15’i emilir. Maksimal plazma konsantrasyonlarına 1-9 saat arasında ulaşılır ve plazmadaki konsantrasyonlar, 120 saat boyunca ölçülebilir değerlerde kalır. Plazma düzeyleri, bi-eksponansiyel olarak azalır. Verilen radyoaktivitenin % 3-6 kadarı, uygulamadan sonraki 48 saat içerisinde idrarla vücuttan atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 10-15 saat arasında değişir ama her bireyde nispeten sabittir. Okserutin ve glukronat metabolitleri, vücuttan öncelikle safra yoluyla uzaklaştırılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet 500 mg okserutin içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Şimdiye kadar hiçbir ilaç etkileşimi kaydedilmemiştir. Okserutinin varfarin grubu antikoagülanlarla etkileşime girmediği gösterilmiştir.

Kontraendikasyonlar

Venoruton forte’un aktif maddesi olan okserutine veya diğer rutozitlere karşı aşırı duyarlı olanlarda ve ayrıca hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktora danışmadan kullanmayınız. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır:

Venöz bozuklukların tedavisi: Yemeklerle birlikte günde 2 defa 1 Venoruton forte tablet. Semptomlar genellikle 2 hafta içerisinde düzelir. Bu dozaja, semptomlar ve ödem tamamen kayboluncaya kadar devam edilmesi önerilir. Daha sonra tedaviye ara verilebilir (sağlanmış olan düzelme, tedavi durdurulduktan sonra en az 4 hafta devam eder) ve semptomlar tekrarlayacak olursa, yukarıda belirtilen dozlar yeniden uygulanır.

Radyoterapinin sekonder etkileri: Radyoterapi boyunca, semptomlar ortadan kalkıncaya kadar, yemeklerle birlikte günde 2 defa 1 tablet.

Retinal damar hastalıkları: En iyi sonuçlar, günde 1-2 g’a kadar yükselebilen, yemeklerle birlikte günde 2 defa 1 veya 2 tablet Venoruton forte’a eşdeğer dozlarla alınmıştır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Venoruton Fort 500 Mg 30 Tablet

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Rutubetten koruyunuz. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Venoruton forte tablet; 500 mg : 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Renal veya hepatik yetmezliği olan hastalarda veya yaşlılarda yapılan özel tolerabilite çalışmalarında, önemli bir intolerans bulgusuna rastlanmamıştır.

Hamilelik ve Emzirme:

Hamilelik kategorisi: B

Venoruton, hamile kadınlarda yapılan klinik çalışmalarda incelenmiş fakat hamileliğin ilk 3 aylık dönemi içerisinde değerlendirilmemiştir. Hayvanlardaki üreme çalışmaları ne teratojenik potansiyel, ne de fetus üzerinde başka bir advers etki göstermiştir.

Sonuç olarak ve iyi tıbbi uygulamalar uyarınca Venoruton’un hamilelerde yalnızca 4. aydan sonra ve kullanılması zorunlu olduğu takdirde reçete edilmesi önerilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak yalnızca minör yan etkiler bildirilmiştir: Deri döküntüsü, hafif gastrointestinal bozukluklar (karında şişkinlik, diyare, mide ağrısı, midede iritasyon gibi), başağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kaşıntı ve deride kızarma bildirilmiştir. Bu belirtiler, tedavi kesildiğinde hızla kaybolur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.