Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka VERMIDON
Etken Madde Kodu SGKFIE-PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A08340
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,6 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E153A
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomları; akut zehirlenmede siyanoz, anemi, sarılık, cilt döküntüleri, ateş, kusma, santral sinir sisteminde uyarılma, delirium, depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülsiyon görülebilir. Ancak sıklıkla erken spesifik semptom ve bulgu vermez. Hepatotoksik doz 10 g (140 mg/kg), minimal letal doz ise 15 g'dır (200 mg/kg). Genellikle ilk 48-72 saatte hepatotoksisiteye ait laboratuar bulguları yoktur. N-asetil sistein veya metionin, aşırı doz alındıktan sonraki 10-12 saat içinde verildiği takdirde karaciğer toksik etkilerden korunur. Önerilen N-asetil sistein dozu başlangıçta 140 mg/kg, bilahare her 4 saatte bir (toplam 17 doz verilmek kaydı ile) 70 mg/kg'dır. İntoksikasyon durumunda spesifik antidot yanında gerekli ilk müdahale olarak şuuru açık hastalarda kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Vermidon Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezler üzerine direkt etki ile vazodilatasyon ve terlemeye yol açarak yükselmiş olan vücut sıcaklığını düşürür, normal vücut sıcaklığını nadiren etkiler. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin yanıtını etkilemez ve gastrointestinal sistemde ülserasyona yol açmaz. Diğer etken madde olan kafein ise santral sinir sistemini uyarıcı ve beyin kan damarlarını daraltıcı etkileri nedeniyle sık olarak analjeziklerle kombine edilir ve hem analjezik etkiyi artırırken hem de etkinin daha çabuk başlamasını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol mide barsak yoluyla hızla ve tamamen emilir. 10 ila 60 dakika içinde maksimal plazma düzeyine ulaşılır. Plazmaya bağlanma oranı %25'tir. Yaygın olarak metabolize olarak %94'ü idrarla inaktif metabolitler halinde atılır. Ortalama eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Kafeinin emilimi de hızlı ve tamdır. 15-45 dakikada en yüksek plazma konsantrasyonu elde edilir, proteine bağlanma oranı %15'tir. Karaciğerde metabolize olur, yarı ömrü yaklaşık 3.5 saattir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her tablette,
Parasetamol 500 mg
Kafein 30 mg
İlaç Etkileşmeleri

Oral antikoagülanlar; hipotrombinemik etki artar. Parasetamol antitrombositer aktivite göstermediğinden ve gastrointestinal kanamaya neden olmadığından antikoagülan tedavi gören hastalarda Vermidon Tablet, asetil salisilik asitten daha emniyetlidir.

Oral kontraseptifler parasetamolün metabolizmasını artırıp yarı ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini artırabilirler.

Narkotik ve antikolinerjikler; mide boşalımını geciktiren ilaçlar parasetamolün absorbsiyon oranını azaltabilirler. Metoklopramid ise ince barsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir.

Etanol; kronik yüksek dozlarda parasetamol toksisitesini artırır.

Diflunisal; parasetamolün plazma seviyesini önemli ölçüde artırır.

Kloramfenikol; Vermidon ile birlikte kullanıldığında serum kloramfenikol seviyesi yükselebilir.

Kontraendikasyonlar

Parasetamol veya kafeine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür bir reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kesilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Erişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat arayla 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır.
Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablet verilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Vermidon Çocuk Şurubu.

Ruhsat Sahibi
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah.
Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2
34750 Kadıköy / İstanbul 
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.09.1991-156/74

Saklama Koşulları

30°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde bir defada ağrı için erişkinlerde 10, çocuklarda (12 yaşın altında) 5 günden; ateş için ise erişkinlerde ve çocuklarda 3 günden daha uzun süreyle kullanılmaması önerilmektedir.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı:
Kronik alkoliklerde terapötik dozlardan sonra hepatotoksisite ve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2 g'ın altında tutulmalıdır. Hepatik nekroz (parasetamol aşırı dozunda) doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir, ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir.
 
Gebelikte kullanımı:
Parasetamol plasentaya geçer. Gebeliğin bütün dönemlerinde rutin olarak kullanılmış olup, kısa süreli tedavi için güvenilir bulunmuştur. Laktasyon periyodunda da verilebilir. Ancak gerek gebelik gerekse laktasyon dönemlerinde kafein içermeyen formların kullanılması önerilir. Şiddetli ve tekrarlayan ağrılar ya da sürekli ateş ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Ağrı 10 günden uzun süredir devam ediyorsa, kızarıklık mevcutsa ya da 12 yaş altındaki çocuklarda görülen artritik ve romatizmal hastalıklarda derhal doktora başvurulmalıdır.
Üretim Yeri
Sandoz İlaç San. ve Tic.  A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı 9. Cad. No:1
Gebze/Kocaeli
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Önerildiği şekilde kullanıldığında Vermidon ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
Hematolojik; hemolitik anemi, nötropeni, lökopeni, pansitopeni, trombositopeni.
Alerjik; cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları, ateş.
Diğer; hipoglisemi, sarılık. Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, tremor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.