Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka VESTIBO
Etken Madde Kodu SGKETV-BETAHISTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N07CA01
ATC Açıklaması Betahistin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A10849
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Betahistin dihidroklorürün 640 mg’ a varan dozlarıyla birkaç doz aşımı vakası bildirilmiştir. Bu hastalarda, hafif ve orta derecede baş ağrısı, yüzde kızarıklık, taşikardi, hipotoni, bronkospazm, uyku hali, üst solunum yollarında ödem bildirilmiştir. Tüm vakalar iyileşmiştir. Doz aşımı durumunda standart tedbirler uygulanmalıdır. Mide yıkanması ve semptomatik tedavi önerilir.Bronkospazm için infüzyon şeklinde adrenalin, hızlı etkili antihistaminikler kullanılabilir.

Endikasyonlar

Vestibo 16 mg Tablet; Meniere sendromunda görülen işitme kaybı, baş dönmesi (vertigo) ve kulak çınlamasında (tinnitus) endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Betahistin dihidroklorür, histaminin intrinsik aktivitesine eşit bir histamin H1 agonistidir. Betahistin dihidroklorür iç kulak mikrosirkülasyonunda histamin benzeri etki göstermektedir. İç kulak stria vaskularisdeki prekapiller sfinkterler üzerine etki ederek kan dolaşımını düzenlemekte ve endolenfatik alandaki basıncı düşürmektedir. Bu histamine benzer H1 agonist aktivite in-vivo çalışmalarda betahistin dihidroklorür ile hipotansif cevabın oluşumu ile gösterilmiştir. Betahistin dihidroklorür ayrıca bronkokonstrüksiyonu indükleyip, vazopermeabiliteyi artırır. Reseptör bağlama çalışmaları, betahistin dihidroklorürün potent bir H3 reseptör antagonisti olduğunu göstermiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon ve Dağılım; Oral uygulamanın ardından gastrointestinal kanaldan hızla ve tamamıyle absorbe olur.Eliminasyon yarı ömrü 3.5 saattir.
Metabolizma ve Eliminasyon; Hızla metabolize olur ve 2-(2-aminoetil) pridin ve 2-piridil asetik asit olmak üzere 2 metaboliti oluşur. Bu metabolitlerinin en yüksek plazma yoğunluklarına 3-5 saatte ulaşılır. Uygulanan betahistin dihidroklorürün tamamına yakını ağırlıklı olarak 2-piridil asetik asit şeklinde idrarla 3 günde atılır.
Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet, 16 mg betahistin dihidroklorür ve yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Betahistin dihidroklorür beta2 antagonistlerin bronkodilatör veya düz kaslar üzerine olan etkilerini azaltabilir. Histamin (H1) antagonistleri Betahistin dihidroklorür yanıtını azaltabilir. H2 blokerler ile bir etkileşim beklenmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Vestibo 16 mg Tablet; betahistin dihidroklorüre veya ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, peptik ülser hastalığı olanlarda ve feokromositoma hastalığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Başlangıç dozu günde 3 defa 8-16 mg’dır ve tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır. İyileşme genellikle ilk bir kaç günde görülür. Bazen iyileşmenin başlaması çok yavaş olur ve ancak bir kaç haftalık tedaviden sonra belirginleşir. Her iki durumda da, optimal sonuçlar ancak bir kaç aylık tedaviden sonra elde edildiğinden tedaviye günlük 24-48 mg’lık dozlarla devam edilmesi önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Vestibo 8 mg Tablet, 30 Tablet/ Kutu
Vestibo 24 mg Tablet, 30 Tablet/ Kutu
Saklama Koşulları
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Vestibo16 mg Tablet, 30 tablet içeren blister/ kutu

Uyarılar/Önlemler
Bronşiyal astımı olan hastalarda betahistin dihidroklorür kullanılırken bronkokonstrüksiyon nedeniyle  dikkatli olunmalıdır.
Yapılan çalışmalarda, betahistin dihidroklorür ile gastrik asit sekresyonunun gastrointestinal yan etkilerle ilişkisi olmadığı gösterilmişse de daha önceden peptik ülser hastalığı geçiren hastalarda tedavi esnasında dikkatli olunmalıdır.
Pediatrik kullanım: 
Betahistin dihidroklorürün çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp yetmezliği yada glikoz-galaktoz malarbsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekmektedir.
 
Gebelikte ve emzirme döneminde kullanım
Gebelikte kullanımı; Gebelik kategorisi B’dir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Betahistin dihidroklorürün hamilelikte sadece anneye sağlaması beklenen yarar fetusta neden olabileceği olası zararlardan daha fazla ise kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanımı:  Betahistin dihidroklorürün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, anne sütü alan bebeklerde olası yan etki potansiyeli nedeniyle betahistin dihidroklorür tedavisinin mi yoksa anne sütünün mü kesileceğine karar verilmelidir.
Araç ve makine kullanmaya etkisi: Betahistin dihidroklorürün araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Betahistin dihidroklorür kullanımı ile ilişkili olarak bildirilen yan etkiler; değişik tipte deri döküntüleri, yüzde kızarıklık, kaşıntı, baş ağrısı, mental durum değişiklikleri, bulanık görme, anormal kardiyovasküler fonksiyon, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı şeklindedir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.